Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Puhuttuaan ennen profeettain kautta Jumala on vihdoin ilmoittanut itsensä Pojassaan, joka on hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja joka, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, on korotettu yli kaiken 1-4 ja on Vanhan Testamentin todistusten mukaan enkeleitä ylempi 5-14.

11

1:1
4. Moos. 12:6-8
Luuk. 1:70
Gal. 4:4
Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, 2
1:2
Ps. 2:8
Dan. 7:14
Joh. 1:3
Kol. 1:15-16
on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut 3
1:3
Joh. 14:9
2. Kor. 4:4
Hebr. 8:1
Hebr. 9:12
ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, 4
1:4
Fil. 2:9-10
tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.

5

1:5
2. Sam. 7:14
Ps. 2:7
Ap. t. 13:33
Hebr. 5:5
Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut:

"Sinä olet minun Poikani,

tänä päivänä minä sinut synnytin";

ja taas:

"Minä olen oleva hänen Isänsä,

ja hän on oleva minun Poikani"?

6
1:6
Ps. 97:7
Room. 8:29
Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo:

"Ja kumartakoot häntä

kaikki Jumalan enkelit".

7
1:7
Ps. 104:4
Ja enkeleistä hän sanoo:

"Hän tekee enkelinsä tuuliksi

ja palvelijansa tulen liekiksi";

8
1:8
Ps. 45:7-8
mutta Pojasta:

"Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy

aina ja iankaikkisesti,

ja sinun valtakuntasi valtikka

on oikeuden valtikka.

9

1:9
Ap. t. 10:38
Sinä rakastit vanhurskautta

ja vihasit laittomuutta;

sentähden on Jumala, sinun Jumalasi,

voidellut sinua iloöljyllä,

enemmän kuin sinun osaveljiäsi."

10
1:10
Ps. 8:4
Ps. 102:26-27
Ja:

"Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut,

ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja;

11

1:11
Jes. 51:6
Luuk. 21:33
ne katoavat,

mutta sinä pysyt,

ja ne vanhenevat kaikki niinkuin vaate,

12ja niinkuin vaipan sinä ne käärit,

niinkuin vaatteen, ja ne muuttuvat;

mutta sinä olet sama,

eivätkä sinun vuotesi lopu".

13
1:13
Ps. 110:1
Matt. 22:44
1. Kor. 15:25
Ef. 1:20-21
Hebr. 10:12
Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut:

"Istu minun oikealle puolelleni,

kunnes minä panen sinun vihollisesi

sinun jalkojesi astinlaudaksi"?

14
1:14
Ps. 34:8
Ps. 91:11-12
Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä?
2

2 LUKU.

Kun jo enkelien kautta annettua lakia vastaan tehty rikos tuotti rangaistuksen, niin me olemme paljoa enemmän rangaistuksen alaisia, jos ylenkatsomme Kristuksen julistaman pelastuksen 1-4, sillä ei Jumala alistanut tulevaa maailmaa enkelien, vaan Kristuksen alle 5-9. Tullakseen pelastajaksi Kristuksen täytyi kärsiä ja kuolla veljiensä edestä ja kaikessa tulla heidän kaltaisekseen 10-18.

21Sentähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse. 2

2:2
5. Moos. 27:26
Ap. t. 7:38,53
Gal. 3:19
Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa, 3
2:3
Mark. 1:14-15
Hebr. 10:29
Hebr. 12:25
kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille, 4
2:4
Mark. 16:20
Ap. t. 2:22
Ap. t. 14:3
1. Kor. 12:4,7
1. Kor. 12:11
2. Kor. 12:12
kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan?

5Sillä enkelien alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme. 6

2:6
Ps. 8:5-6
Ps. 144:3
Vaan joku on jossakin paikassa todistanut, sanoen:

"Mikä on ihminen,

että sinä häntä muistat,

tai ihmisen poika,

että pidät hänestä huolen?

7

2:7
Ps. 8:6-7
Hebr. 1:13
Sinä teit hänet vähäksi aikaa

enkeleitä halvemmaksi,

kirkkaudella ja kunnialla

sinä hänet seppelöitsit,

ja sinä panit hänet hallitsemaan

kättesi tekoja;

8

2:8
Matt. 28:18
1. Kor. 15:27
asetit kaikki hänen jalkojensa alle."

Sillä, asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi. 9
2:9
Fil. 2:8-9
Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.

10

2:10
Luuk. 24:26
Hebr. 12:2
Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. 11
2:11
Matt. 12:50
Matt. 25:40
Joh. 15:14
Joh. 20:17
Hebr. 13:12
Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi, 12
2:12
Ps. 22:23,26
kun hän sanoo:

"Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni,

ylistän sinua seurakunnan keskellä";

13
2:13
2. Sam. 22:3
Jes. 8:17-18
Joh. 10:29
Joh. 17:6
ja taas: "Minä panen uskallukseni häneen"; ja taas: "Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut!" 14
2:14
Jes. 25:8
Joh. 1:14
Joh. 12:31
1. Kor. 15:26
1. Kor. 15:54-55
2. Tim. 1:10
Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen, 15
2:15
Luuk. 1:74
Room. 8:15
ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. 16
2:16
Jes. 41:8-9
Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. 17
2:17
Fil. 2:7
Hebr. 4:15
Hebr. 5:1-2
Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. 18
2:18
Matt. 4:1
Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.