Raamattu 1933/-38 (KR38)
8

8 LUKU.

Vedenpaisumus loppuu. Nooan uhri ja Herran lupaus.

81Silloin Jumala muisti Nooaa ja kaikkia metsäeläimiä ja kaikkia karjaeläimiä, jotka olivat hänen kanssansa arkissa. Ja Jumala nosti tuulen puhaltamaan yli maan, niin että vesi laskeutui. 2Ja syvyyden lähteet ja taivaan akkunat sulkeutuivat, ja sade taivaasta taukosi. 3Ja vesi väistyi väistymistään maan päältä; sadan viidenkymmenen päivän kuluttua alkoi vesi vähentyä. 4Niin arkki pysähtyi seitsemäntenä kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, Araratin vuorille. 5Ja vesi väheni vähenemistään aina kymmenenteen kuukauteen asti. Kymmenentenä kuukautena, kuukauden ensimmäisenä päivänä, tulivat vuorten huiput näkyviin. 6Neljänkymmenen päivän kuluttua Nooa avasi arkin ikkunan, jonka hän oli tehnyt, 7ja laski kaarneen lentoon, ja se lenteli edestakaisin, kunnes vesi maan päältä kuivui. 8Sitten hän laski luotansa kyyhkysen nähdäksensä, oliko vesi vähentynyt maan pinnalta. 9Mutta kyyhkynen ei löytänyt paikkaa, missä lepuuttaa jalkaansa, vaan palasi hänen luoksensa arkkiin, sillä koko maa oli vielä veden peitossa; niin hän ojensi kätensä ja otti sen luoksensa arkkiin. 10Ja hän odotti vielä toiset seitsemän päivää ja laski taas kyyhkysen arkista. 11Ja kyyhkynen tuli hänen luoksensa ehtoopuolella, ja katso, sen suussa oli tuore öljypuun lehti. Niin Nooa ymmärsi, että vesi oli vähentynyt maan päältä. 12Mutta hän odotti vielä toiset seitsemän päivää ja laski kyyhkysen lentoon, eikä se enää palannut hänen luoksensa.

13Ja Nooan kuudentenasadantena yhdentenä ikävuotena, vuoden ensimmäisenä kuukautena, kuukauden ensimmäisenä päivänä, oli vesi kuivunut maan päältä. Niin Nooa poisti katon arkista ja katseli; ja katso, maan pinta oli kuivunut. 14Ja toisena kuukautena, kuukauden kahdentenakymmenentenä seitsemäntenä päivänä, oli maa aivan kuiva. 15Ja Jumala puhui Nooalle sanoen: 16"Lähde arkista, sinä ja vaimosi, poikasi ja miniäsi sinun kanssasi. 17

8:17
1. Moos. 1:22
Ja kaikki eläimet, jotka ovat luonasi, kaikki liha, linnut ja karjaeläimet ja kaikki matelijat, jotka maan päällä matelevat, vie ne ulos kanssasi. Niitä vilisköön maassa, ja ne olkoot hedelmälliset ja lisääntykööt maan päällä." 18Ja Nooa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniänsä hänen kanssaan lähtivät ulos, 19niin myös kaikki metsäeläimet, kaikki matelijat ja kaikki linnut, kaikki, mikä liikkuu maan päällä, lähtivät arkista suvuittain.

20Ja Nooa rakensi alttarin Herralle ja otti kaikkia puhtaita karjaeläimiä ja kaikkia puhtaita lintuja ja uhrasi polttouhreja alttarilla. 21

8:21
1. Moos. 6:5
Jes. 54:9
Matt. 15:19
Ja Herra tunsi suloisen tuoksun ja sanoi sydämessänsä: "En minä koskaan enää kiroa maata ihmisen tähden; sillä ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Enkä minä koskaan enää tuhoa kaikkea, mikä elää, niinkuin nyt olen tehnyt.

22Niin kauan kuin maa pysyy,

ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen,

ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi,

ei päivä eikä yö."

9

9 LUKU.

Jumala tekee liiton Nooan kanssa. Nooa kiroaa Kanaanin, siunaa hänen veljensä.

91

9:1
1. Moos. 1:28
Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. 2Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut. 3
9:3
1. Moos. 1:29
Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken. 4
9:4
3. Moos. 17:10
5. Moos. 12:16
5. Moos. 12:23
Ap. t. 15:20
Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. 5Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmisille minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun.

6

9:6
1. Moos. 1:27
1. Moos. 5:1
2. Moos. 21:12
4. Moos. 35:31
Sananl. 28:17
Matt. 26:52
Ilm. 13:10
Joka ihmisen veren vuodattaa,

hänen verensä on ihminen vuodattava,

sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa.

7Ja te olkaa hedelmälliset ja lisääntykää,

enentykää maassa ja lisääntykää siinä."

8Ja Jumala puhui Nooalle ja hänen pojillensa, jotka olivat hänen kanssansa, sanoen: 9"Katso, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa 10ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa. 11

9:11
1. Moos. 8:21
Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele." 12Ja Jumala sanoi:

"Tämä on sen liiton merkki,

jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen

itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä,

jotka teidän luonanne ovat:

13minä panen kaareni pilviin,

ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä.

14Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, 15muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. 16Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on." 17Ja Jumala sanoi Nooalle: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken lihan välillä, joka maan päällä on".

18Ja Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jaafet. Ja Haam oli Kanaanin isä. 19Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat.

20Ja Nooa oli peltomies ja ensimmäinen, joka istutti viinitarhan. 21Mutta kun hän joi viiniä, niin hän juopui ja makasi alasti majassansa. 22Ja Haam, Kanaanin isä, näki isänsä hävyn ja kertoi siitä molemmille veljillensä ulkona. 23Niin Seem ja Jaafet ottivat vaipan ja panivat molemmat sen hartioilleen ja menivät selin sisään ja peittivät isänsä hävyn; ja heidän kasvonsa olivat käännetyt toisaalle, niin etteivät he nähneet isänsä häpyä. 24Kun Nooa heräsi päihtymyksestänsä ja sai tietää, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt, 25niin hän sanoi: "Kirottu olkoon Kanaan, olkoon hän veljiensä orjain orja". 26Vielä hän sanoi: "Kiitetty olkoon Herra, Seemin Jumala, ja olkoon Kanaan heidän orjansa. 27Jumala laajentakoon Jaafetin, ja asukoon hän Seemin majoissa, ja Kanaan olkoon heidän orjansa." 28Ja Nooa eli vedenpaisumuksen jälkeen kolmesataa viisikymmentä vuotta. 29Niin Nooan koko ikä oli yhdeksänsataa viisikymmentä vuotta; sitten hän kuoli.

10

10 LUKU.

Nooan pojista polveutuvat kansat.

101

10:1
1. Aik. 1:4
Tämä on kertomus Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jaafetin, suvusta.

Heille syntyi poikia vedenpaisumuksen jälkeen. 2Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras. 3Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Riifat ja Toogarma. 4Ja Jaavanin pojat olivat Elisa, Tarsis, kittiläiset ja doodanilaiset; 5heistä haarautuivat pakanoiden saarten asukkaat maittensa, eri kieltensä, heimojensa ja kansakuntiensa mukaan.

6Ja Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan. 7Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan. 8Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. 9Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: "Mahtava metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod". 10Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa. 11Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin ja Kelahin, 12

10:12
Joona 3:2
sekä Resenin Niiniven ja Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki. 13Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, 14patrokselaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset. 15Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet, 16sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, 17hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset, 18arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset. Sittemmin hajaantuivat kanaanilaisten heimot. 19Ja kanaanilaisten alue ulottui Siidonista Gerariin päin aina Gassaan asti sekä Sodomaan, Gomorraan, Admaan ja Seboimiin päin aina Lesaan asti. 20Nämä olivat Haamin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan.

21Myöskin Seemille, Jaafetin vanhimmalle veljelle, josta tuli kaikkien Eeberin poikien kantaisä, syntyi poikia. 22Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud ja Aram. 23Ja Aramin pojat olivat Uus, Huul, Geter ja Mas. 24

10:24
1. Moos. 11:12
Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber. 25Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa: toisen nimi oli PelegNimi muistuttaa hebrealaista sanaa paalag, jakaa., sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan. 26Ja Joktanille syntyi Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 27Hadoram, Uusal, Dikla, 28Oobal, Abimael, Saba, 29Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia. 30Ja heidän asumasijansa ulottuivat Meesasta aina Sefariin, Itävuorelle asti. 31Nämä olivat Seemin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan.

32

10:32
Ap. t. 17:26
Nämä olivat Nooan poikien heimot sukukuntiensa ja kansakuntiensa mukaan; ja niistä haarautuivat kansat maan päälle vedenpaisumuksen jälkeen.