Raamattu 1933/-38 (KR38)
4

4 LUKU.

Paavali osoittaa, että me Kristuksen lunastuksen kautta olemme vapahdetut lain orjuudesta ja saaneet Jumalan lasten oikeuden 1-7, nuhtelee galatalaisia siitä, että he jälleen rupeavat orjailemaan maailman alkeisvoimien alla 8-11, ja kehoittaa heitä tulemaan hänen kaltaisikseen ja pysymään erillään eksyttäjistä 12-20. Lain orjuuden ja evankeliumin vapauden vertauskuvina ovat Haagar ja Saara 21-31.

41Mutta minä sanon: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra; 2vaan hän on holhoojain ja huoneenhaltijain alainen isän määräämään aikaan asti. 3

4:3
Gal. 3:23
Kol. 2:20-21
Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. 4
4:4
Dan. 9:24
Matt. 5:17
Mark. 1:15
Luuk. 2:21
Ef. 1:10
Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, 5
4:5
Joh. 1:12
Room. 8:14-15
Gal. 3:13,26
lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. 6
4:6
Mark. 14:36
Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" 7
4:7
Room. 8:17
Gal. 3:28-29
Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.

8

4:8
5. Moos. 32:21
1. Kor. 8:4
1. Kor. 12:2
Ef. 2:11-12
Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole. 9
4:9
1. Kor. 8:3
1. Kor. 13:12
Kol. 2:8,20
Hebr. 7:18
Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla? 10
4:10
Room. 14:5
Kol. 2:16-17
Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhla-ajoista ja vuosista. 11
4:11
Gal. 3:4
2. Joh. 1:8
Minä pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan teistä vaivaa nähnyt.

12

4:12
1. Kor. 4:16
1. Kor. 11:1
Tulkaa minun kaltaisikseni, koska minäkin olen tullut teidän kaltaiseksenne, veljet, minä pyydän sitä teiltä. Ette ole minua mitenkään loukanneet. 13
4:13
Ap. t. 16:6
1. Kor. 2:3
Tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia, 14
4:14
Mal. 2:7
Matt. 10:40
Joh. 13:20
ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisesta tilastani; ette minua halveksineet ettekä vieroneet, vaan otitte minut vastaan niinkuin Jumalan enkelin, jopa niinkuin Kristuksen Jeesuksen. 15Missä on nyt teiltä kerskaaminen onnestanne? Sillä minä annan teistä sen todistuksen, että te, jos se olisi ollut mahdollista, olisitte kaivaneet silmät päästänne ja antaneet minulle. 16
4:16
Aam. 5:10
Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sentähden, että minä puhun teille totuuden? 17
4:17
Room. 10:2
2. Kor. 11:2
Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata; vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä. 18On hyvä, jos osoitetaan intoa hyvässä asiassa aina, eikä ainoastaan silloin, kun minä olen teidän tykönänne. 19
4:19
Room. 8:29
1. Kor. 4:15
Filem. 1:10
Jaak. 1:18
Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä, 20tahtoisinpa nyt olla teidän tykönänne ja äänenikin muuttaa! Sillä minä olen aivan ymmällä teistä.

21Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo? 22

4:22
1. Moos. 16:15
1. Moos. 21:1-2
Ap. t. 7:8
Hebr. 11:11
Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. 23
4:23
1. Moos. 17:16
1. Moos. 18:10,14
Joh. 8:39
Room. 9:7-8
Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. 24
4:24
Jer. 31:31-32
Gal. 5:1
Hebr. 8:9-10
Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar; 25sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. 26
4:26
Ps. 87:6
Jes. 2:2
Hebr. 12:22
Ilm. 3:12
Ilm. 21:2,10
Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. 27
4:27
Jes. 54:1
Sillä kirjoitettu on:

"Iloitse, sinä hedelmätön,

joka et synnytä,

riemahda ja huuda sinä,

jolla ei ole synnytyskipuja.

Sillä yksinäisellä on paljon lapsia,

enemmän kuin sillä, jolla on mies."

28
4:28
Room. 9:7-8
Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli. 29Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. 30
4:30
1. Moos. 21:9-10
1. Moos. 21:12
Joh. 8:34-35
Mutta mitä sanoo Raamattu? "Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa." 31
4:31
Gal. 3:29
Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan.
5

5 LUKU.

Paavali kehoittaa galatalaisia pysymään lujina siinä vapaudessa, jonka Kristus on valmistanut 1-6, sanoo heidän häiritsijäinsä saavan tuomionsa 7-12 ja käskee heitä oikein käyttämään vapauttaan, välttämään lihan tekoja ja vaeltamaan Hengessä 13-26.

51

5:1
Jes. 9:4
Joh. 8:32
Room. 6:18
Room. 8:1-2
1. Kor. 6:12
Gal. 4:5,31
1. Piet. 2:16
Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. 2
5:2
Ap. t. 15:1
Ap. t. 15:7-8
Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. 3
5:3
5. Moos. 27:26
Room. 4:4
Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. 4
5:4
Gal. 2:21
Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. 5
5:5
Room. 5:18
Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta. 6
5:6
1. Kor. 7:19
2. Kor. 5:17
Gal. 6:15
Kol. 3:11
Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.

7

5:7
Gal. 3:1
Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia? 8
5:8
Gal. 1:6
Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu. 9
5:9
1. Kor. 5:6
Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. 10
5:10
2. Kor. 11:15
Gal. 1:7
Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin; mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä. 11
5:11
1. Kor. 1:23
Gal. 2:3
Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi minua vielä vainotaan? Silloinhan olisi ristin pahennus poistettu. 12Kunpa aivan silpoisivat itsensä, nuo teidän kiihoittajanne!

13

5:13
1. Kor. 8:9
1. Kor. 9:19-20
Gal. 6:1-2
1. Piet. 2:16
Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. 14
5:14
3. Moos. 19:18
Matt. 7:12
Matt. 22:39
Mark. 12:31
Room. 13:8-10
Jaak. 2:8
Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". 15
5:15
2. Kor. 12:20
Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä. 16
5:16
Room. 6:12
Room. 8:4-5
Room. 8:12-13
Room. 13:14
1. Piet. 2:11
Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. 17
5:17
Room. 7:15
1. Piet. 2:11
Jaak. 4:5
Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. 18
5:18
Room. 6:14
Room. 8:2,14
Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. 19
5:19
Luuk. 21:34
Room. 13:13
1. Kor. 3:3
1. Kor. 6:9-10
Ef. 5:3-5
Kol. 3:5-6
Ilm. 22:15
Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, 20epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, 21kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. 22
5:22
Ef. 5:9
Kol. 3:12
Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. 23
5:23
1. Tim. 1:9
Sellaista vastaan ei ole laki. 24
5:24
Room. 6:6,11
Gal. 2:19-20
Gal. 6:14
Kol. 3:5
1. Piet. 2:11
Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. 25
5:25
Room. 8:4-5
Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. 26
5:26
Fil. 2:3
Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme.

6

6 LUKU.

Paavali kehoittaa galatalaisia ojentamaan hairahtuneita 1, kantamaan toinen toistensa kuormaa 2, koettelemaan itseänsä 3-5, jakamaan omaansa opettajille 6 ja väsymättä tekemään hyvää 7-10; sanoo vastustajainsa ainoastaan vainoa välttääkseen vaativan ympärileikkausta 11-17. Lopputoivotus 18.

61

6:1
Matt. 18:15
Room. 14:1
1. Kor. 3:1
1. Kor. 9:22
1. Kor. 10:12
Jaak. 5:19
Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen.

2

6:2
Joh. 15:12
Room. 15:1
1. Kor. 9:20-21
1. Tess. 5:14-15
1. Joh. 4:21
Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain.

3

6:3
1. Kor. 8:2
Jaak. 1:26
Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä. 4Mutta tutkikoon kukin omat tekonsa, ja silloin hänen kerskaamisensa on vain siinä, mitä hän itse on, ei siinä, mitä toinen on; 5
6:5
Room. 14:12
sillä kunkin on kannettava oma taakkansa. 6
6:6
Room. 15:27
1. Kor. 9:7,11
1. Kor. 9:14
Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkea hyvää opettajallensa.

7

6:7
Ps. 62:13
Jer. 17:10
Matt. 16:27
Room. 2:6
Ilm. 2:23
Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. 8
6:8
Ps. 126:5
Sananl. 22:8
Room. 8:13
1. Kor. 6:9
2. Kor. 9:6
Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää. 9
6:9
2. Tess. 3:13
Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. 10
6:10
Ef. 2:10
2. Piet. 1:7
Sentähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille.

11Katsokaa, kuinka suurilla kirjaimilla minä omakätisesti teille kirjoitan!

12

6:12
Gal. 5:11
Fil. 3:18
Kaikki, jotka pyrkivät lihassa olemaan mieliksi, ne pakottavat teitä ympärileikkauttamaan itsenne vain siksi, ettei heitä Kristuksen ristin tähden vainottaisi. 13Eiväthän nekään, jotka ympärileikkauttavat itsensä, itse noudata lakia, vaan he tahtovat teitä ympärileikkauttamaan itsenne saadakseen kerskata teidän lihastanne. 14
6:14
Jer. 9:24
Room. 6:6
1. Kor. 1:31
1. Kor. 2:2
Gal. 2:19-20
Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle! 15
6:15
1. Kor. 7:19
2. Kor. 5:17
Gal. 5:6
Kol. 3:11
Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. 16
6:16
Ps. 125:4-5
Ps. 128:6
Fil. 3:3
Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus, ja Jumalan Israelille!

17

6:17
2. Kor. 4:10
2. Kor. 11:23
Älköön tästedes kukaan minulle vaivoja tuottako; sillä minä kannan Jeesuksen arvet ruumiissani. 18
6:18
Fil. 4:23
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa, veljet. Amen.