Raamattu 1933/-38 (KR38)
5

5 LUKU.

Apostoli käskee efesolaisia vaeltamaan rakkaudessa 1, 2, välttämään kaikkia paheita 3-5, pysymään erillään pimeyden töistä ja nuhtelemaan niistä 6-14 sekä ottamaan vaarin vaelluksestaan 15-21. Vaimojen tulee olla miehilleen alamaisia Herrassa 22-24, ja miesten tulee rakastaa vaimojaan, niinkuin Kristus rakastaa seurakuntaa 25-33.

51

5:1
Matt. 5:45,48
1. Kor. 11:1
1. Piet. 1:15-16
Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset, 2
5:2
2. Moos. 29:18
Joh. 13:34
Joh. 15:12
Gal. 2:20
1. Tess. 4:9
Hebr. 8:3
Hebr. 9:14
1. Piet. 3:18
1. Joh. 3:11
ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi tuoksuksi".

3

5:3
1. Kor. 6:15
Gal. 5:19
Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne — niinkuin pyhien sopii — 4
5:4
Ef. 4:29,31
1. Tess. 5:18
älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. 5
5:5
Ap. t. 8:21
1. Kor. 6:9-10
Kol. 3:5-6
Ilm. 22:15
Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella — sillä hän on epäjumalanpalvelija — ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa.

6

5:6
Jer. 29:8
Matt. 12:36
Matt. 24:4
Room. 1:18
2. Tess. 2:1-2
Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia; 7älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. 8
5:8
Luuk. 16:8
Joh. 12:36
Ef. 2:11-12
Ef. 4:18
Fil. 2:15
Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina 9
5:9
Gal. 5:22
— sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä — 10
5:10
Room. 12:2
ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle; 11
5:11
Matt. 18:15
Room. 13:12
1. Kor. 5:8-9
1. Kor. 10:20
2. Kor. 6:14
älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. 12Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät; 13
5:13
Joh. 3:20-21
mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. 14
5:14
Room. 13:11
1. Kor. 15:34
Kol. 3:1
Sentähden sanotaan:

"Heräjä sinä, joka nukut,

ja nouse kuolleista,

niin Kristus sinua valaisee!"

15

5:15
Sananl. 14:8
Room. 16:19
Kol. 4:5
Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, 16ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. 17
5:17
Room. 12:2
Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. 18
5:18
Sananl. 20:1
Sananl. 23:29-30
Jes. 5:11,22
Luuk. 21:34
Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, 19
5:19
Ps. 33:2-3
Ap. t. 16:25
1. Kor. 14:26
Kol. 3:16-17
puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, 20
5:20
1. Tess. 5:18
Hebr. 13:15
kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. 21
5:21
1. Piet. 5:5
Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.

22

5:22
1. Kor. 14:34
Kol. 3:18
Tiit. 2:5
1. Piet. 3:1
1. Moos. 3:16
Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; 23
5:23
1. Kor. 11:3
Ef. 1:22
Ef. 4:15
Kol. 1:18,24
sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. 24Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.

25

5:25
Gal. 1:4
Kol. 3:19
1. Piet. 3:7
Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, 26
5:26
Joh. 3:5
Tiit. 3:5
1. Piet. 3:21
että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, 27
5:27
2. Kor. 11:2
Ef. 1:4
Kol. 1:22
saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. 28Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. 29Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, 30sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. 31
5:31
1. Moos. 2:24
Matt. 19:5
"Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." 32
5:32
Ilm. 19:7
Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. 33Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.

6

6 LUKU.

Paavali esittää lasten ja vanhempain, palvelijain ja isäntäin velvollisuudet 1-9, kehoittaa kristittyjä pukeutumaan Jumalan sota-asuun, että kykenisivät pimeyden valtoja vastustamaan 10-17, käskee aina rukoilemaan ja esirukouksissa muistamaan kaikkia pyhiä ja häntäkin, vangittua apostolia 18-20, jonka tilasta Tykikus on tekevä selkoa 21, 22, ja lausuu lopputoivotuksensa 23, 24.

61

6:1
Kol. 3:20
Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. 2
6:2
2. Moos. 20:12
5. Moos. 5:16
"Kunnioita isääsi ja äitiäsi" — tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus — 3"että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä". 4
6:4
5. Moos. 6:7
Ps. 78:4
Sananl. 19:18
Sananl. 29:17
Kol. 3:21
Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. 5
6:5
Kol. 3:22
1. Tim. 6:1
Tiit. 2:9
1. Piet. 2:18
Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niinkuin Kristukselle, 6ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo, 7hyvällä mielellä palvellen, niinkuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä, 8
6:8
Room. 2:6
2. Kor. 5:10
tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa. 9
6:9
5. Moos. 10:17
2. Aik. 19:7
Ap. t. 10:34
Room. 2:11
Kol. 4:1
Ja te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön.

10

6:10
1. Kor. 16:13
2. Tim. 2:1
Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. 11
6:11
Room. 13:12
2. Kor. 6:7
1. Tess. 5:8-9
1. Piet. 5:8-9
Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. 12
6:12
Ef. 2:2
Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. 13
6:13
2. Kor. 10:4
Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. 14
6:14
Jes. 11:5
Luuk. 12:35
1. Piet. 1:13
Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, 15
6:15
Jes. 52:7
ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. 16
6:16
1. Joh. 5:4
1. Piet. 5:9
Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, 17
6:17
Jes. 59:17
Hebr. 4:12
Ilm. 1:16
ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

18

6:18
Matt. 24:42
Mark. 13:33
Room. 12:12
Kol. 4:2
1. Tess. 5:17
Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta; 19
6:19
Ps. 51:17
Matt. 10:19
Ap. t. 4:29
Kol. 4:3-4
2. Tess. 3:1
ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, 20
6:20
Ap. t. 28:16,20
2. Kor. 5:20
jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin, niinkuin minun puhua tulee.

21

6:21
Kol. 4:7
2. Tim. 4:12
Mutta että tekin tietäisitte tilani, kuinka minun on, niin on Tykikus, rakas veljeni ja uskollinen palvelija Herrassa, antava teille siitä kaikesta tiedon. 22Minä lähetän hänet teidän tykönne juuri sitä varten, että saisitte tietää meidän tilamme ja että hän lohduttaisi teidän sydämiänne.

23Rauha veljille ja rakkaus, uskon kanssa, Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! 24Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta — katoamattomuudessa.