Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Apostoli toivottaa lukijoilleen armoa ja rauhaa 1, 2, ylistää Jumalaa, joka on Kristuksessa meidät siunannut, niinkuin hän on meidät hänessä valinnut ja ottanut lapsiksensa, yhdistääkseen kaikki hänessä yhdeksi 3-14, kiittää Jumalaa heidän uskostaan ja rakkaudestaan ja rukoilee heille yhä enemmän valoa näkemään, kuinka suuri heidän toivomansa perinnön kirkkaus on ja kuinka ylenpalttinen Jumalan voima, hänen, joka herätti Kristuksen kuolleista ja korotti hänet oikealle puolellensa 15-23.

11

1:1
Ap. t. 18:19
Ap. t. 19:1
Room. 1:7
1. Kor. 1:2
2. Kor. 1:1
Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. 2
1:2
Gal. 1:3
2. Piet. 1:2
Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

3

1:3
2. Kor. 1:3
1. Piet. 1:3
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, 4
1:4
Luuk. 1:75
Joh. 15:16
Joh. 17:24
Room. 8:29-30
Ef. 5:27
Kol. 1:22
2. Tess. 2:13
2. Tim. 1:9
Tiit. 2:12
niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, 5
1:5
Joh. 1:12
Gal. 4:5
edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, 6
1:6
Matt. 3:17
sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, 7
1:7
Ap. t. 20:28
Kol. 1:14,20
Hebr. 9:12,14
1. Piet. 1:18-19
jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. 8
1:8
Kol. 1:9
Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, 9
1:9
Room. 16:25-26
Ef. 3:9
Kol. 1:26
1. Piet. 1:20
tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä — 10
1:10
Gal. 4:4
Kol. 1:16,20
siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, — oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. 11
1:11
Room. 8:17,28
Gal. 4:7
Ef. 3:11
Kol. 1:12
Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, 12että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. 13
1:13
Room. 8:15-16
2. Kor. 5:5
Ef. 4:30
Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, 14
1:14
2. Moos. 19:5
5. Moos. 7:6
Room. 8:23
2. Kor. 1:22
Tiit. 2:14
1. Piet. 2:9
sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi — hänen kirkkautensa kiitokseksi.

15

1:15
Kol. 1:3-4
1. Tess. 1:2-3
2. Tess. 1:3
Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, 16
1:16
Room. 1:9
Fil. 1:3-4
en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, 17anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan 18
1:18
5. Moos. 33:3-4
ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään 19
1:19
2. Kor. 13:4
ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme — sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, 20
1:20
Ps. 110:1
Ap. t. 2:34-35
1. Kor. 15:25
Kol. 3:1
Hebr. 1:3,13
1. Piet. 3:22
jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, 21
1:21
Fil. 2:9
Kol. 2:10
korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. 22
1:22
Ps. 8:7
Matt. 28:18
1. Kor. 15:25-27
Ef. 4:15
Ef. 5:23
Kol. 1:18
Hebr. 2:8
Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, 23
1:23
Room. 12:5
1. Kor. 12:27
Ef. 4:10
joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.

2

2 LUKU.

Sekä pakanat että juutalaiset, jotka kaikki olivat synteihin kuolleet, Jumala on armossaan eläviksi tehnyt Kristuksessa 1-10. Pakanat, jotka ennen olivat ilman Kristusta ja ilman Jumalaa, ovat Kristuksen veressä päässeet osallisiksi lupauksesta ja tulleet yhdessä juutalaisten kanssa Jumalan perheeksi ja hengelliseksi rakennukseksi, jonka kulmakivi on Kristus 11-22.

21

2:1
Kol. 2:13
Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, 2
2:2
Joh. 8:44
Joh. 14:30
Ef. 6:12
Kol. 1:13
Kol. 3:6-7
Tiit. 3:3
joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, 3
2:3
Joh. 3:6
joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin; 4
2:4
Room. 10:12
mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, 5
2:5
Luuk. 15:24
Room. 5:8
Room. 6:4-5
Room. 6:13
Room. 8:10
Kol. 2:12-13
on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa — armosta te olette pelastetut — 6ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, 7osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. 8
2:8
Room. 3:24
Room. 6:23
Gal. 2:16
Tiit. 3:5
Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta — se on Jumalan lahja — 9
2:9
Room. 3:20,27
Room. 4:2-3
Room. 9:11
Room. 11:6
1. Kor. 1:29-30
2. Tim. 1:9
ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. 10
2:10
Ps. 100:3
Ef. 1:4
Ef. 4:24
Tiit. 2:14
Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

11

2:11
1. Kor. 12:2
Ef. 5:8
Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi — 12
2:12
Room. 9:4
että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa; 13mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. 14
2:14
Jes. 9:6
Joh. 10:16
Joh. 16:33
Ap. t. 10:36
Room. 5:1
Gal. 3:28
Kol. 1:20
Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, 15
2:15
2. Kor. 5:17
Gal. 6:15
Kol. 2:14
kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, 16ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. 17
2:17
Jes. 52:7
Jes. 57:19
Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat; 18
2:18
Joh. 10:9
Joh. 14:6
Room. 5:2
Ef. 3:12
Hebr. 4:16
Hebr. 10:19-20
sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. 19
2:19
Ef. 3:6
Fil. 3:20
Hebr. 12:22-23
Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, 20
2:20
Ps. 118:22
Jes. 28:16
Matt. 16:18
Matt. 21:42
1. Kor. 3:9-11
Ef. 3:5
1. Piet. 2:4-5
Ilm. 21:14
apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, 21
2:21
1. Kor. 3:16-17
1. Kor. 6:19
2. Kor. 6:16
Ef. 4:16
jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; 22
2:22
1. Piet. 2:5
ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.