Raamattu 1933/-38 (KR38)
30

30 LUKU.

Herra on armahtavainen; hänen käskynsä ovat helpot täyttää. Israel valitkoon elämän tien.

301

30:1
3. Moos. 26:40
5. Moos. 28:2,15
"Jos sinä silloin, kun tämä kaikki sinua kohtaa, siunaus tai kirous, jotka minä olen asettanut sinun valittavaksesi, painat sen sydämeesi kaikkien kansojen keskellä, joiden luo Herra, sinun Jumalasi, on sinut karkoittanut, 2ja palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, sinä itse ja sinun lapsesi, kaikessa, niinkuin minä tänä päivänä sinua käsken, 3
30:3
Ps. 106:45
Jer. 29:14
Jer. 31:23
Jer. 32:37
niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua; Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajottanut. 4Vaikka sinun karkoitettusi olisivat taivaan äärissä, niin Herra, sinun Jumalasi, kokoaa ja noutaa sinut sieltäkin. 5Ja Herra, sinun Jumalasi, tuo sinut siihen maahan, jonka sinun isäsi ovat omistaneet, ja niin sinä otat sen omaksesi; ja hän tekee sinulle hyvää ja antaa sinun lisääntyä enemmän kuin isiesi. 6
30:6
5. Moos. 10:16
Jer. 4:4
Jer. 32:39
Hes. 11:19
Hes. 36:26
Room. 2:29
Fil. 3:3
Kol. 2:11
Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit. 7Ja Herra, sinun Jumalasi, antaa kaikkien näiden kirousten kohdata sinun vihollisiasi ja vihamiehiäsi, jotka sinua vainosivat. 8Ja sinä kuulet jälleen Herran ääntä ja pidät kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. 9
30:9
5. Moos. 28:11
Jer. 32:41
Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle ylen runsaasti hyvää kaikissa sinun kättesi töissä, hän tekee sinun kohtusi hedelmän, karjasi hedelmän ja maasi hedelmän ylen runsaaksi. Sillä niinkuin Herra iloitsi sinun isistäsi, hän jälleen iloitsee sinusta, siitä, että tekee sinulle hyvää, 10kun sinä kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja noudatat hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka ovat kirjoitetut tähän lain kirjaan, ja kun sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.

11

30:11
Jes. 45:19
Sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää eikä liian kaukana. 12
30:12
Room. 10:6
Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?' 13Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa: 'Kuka menisi meidän puolestamme meren taakse noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme?' 14Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi, niin että voit sen täyttää.

15Katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan, 16kun minä tänä päivänä käsken sinua rakastamaan Herraa, sinun Jumalaasi, ja vaeltamaan hänen teitänsä ja noudattamaan hänen käskyjänsä, säädöksiänsä ja oikeuksiansa, että eläisit ja lisääntyisit ja että Herra, sinun Jumalasi, siunaisi sinua siinä maassa, jota menet ottamaan omaksesi. 17

30:17
5. Moos. 8:19
Mutta jos sinun sydämesi kääntyy pois etkä tottele, vaan annat vietellä itsesi kumartamaan muita jumalia ja palvelemaan niitä, 18niin minä julistan teille tänä päivänä, että te totisesti hukutte; te ette kauan elä siinä maassa, johon sinä menet Jordanin yli, ottamaan sen omaksesi.

19

30:19
5. Moos. 4:26
5. Moos. 11:26
Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte. 20Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kuule hänen ääntänsä ja riipu hänessä kiinni, sillä siinä on sinun elämäsi ja pitkä ikäsi, ja niin sinä saat asua siinä maassa, jonka Herra sinun isillesi, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, vannotulla valalla on luvannut heille antaa."

31

31 LUKU.

Joosua määrätään Mooseksen seuraajaksi. Lain säilyttäminen ja opettaminen. Mooseksen virren johdanto.

311Ja Mooses meni ja puhui kaikelle Israelille nämä sanat; 2

31:2
4. Moos. 20:12
4. Moos. 27:12
5. Moos. 3:26
5. Moos. 32:52
5. Moos. 34:7
hän sanoi heille: "Minä olen nyt sadan kahdenkymmenen vuoden vanha; en voi enää mennä ja tulla, ja Herra on sanonut minulle: 'Sinä et mene tämän Jordanin yli'. 3
31:3
4. Moos. 27:18
Mutta Herra, sinun Jumalasi, kulkee sinun edelläsi. Hän tuhoaa nämä kansat sinun tieltäsi, ja sinä lasket heidät valtasi alle. Joosua kulkee sinun edelläsi, niinkuin Herra on puhunut. 4
31:4
4. Moos. 21:24,35
Ja Herra tekee heille, niinkuin hän teki Siihonille ja Oogille, tuhoamillensa amorilaisten kuninkaille, ja heidän maallensa. 5
31:5
5. Moos. 7:2
Herra antaa heidät teille alttiiksi; tehkää heille aivan sen käskyn mukaan, jonka minä olen teille antanut. 6
31:6
5. Moos. 7:21
Joos. 1:5
Hebr. 13:5
Olkaa lujat ja rohkeat, älkää peljätkö älkääkä säikähtykö heitä, sillä Herra, sinun Jumalasi, käy itse sinun kanssasi; hän ei jätä eikä hylkää sinua."

7

31:7
4. Moos. 27:23
5. Moos. 3:28
Ja Mooses kutsui Joosuan ja sanoi hänelle koko Israelin läsnä ollessa: "Ole luja ja rohkea, sillä sinä viet tämän kansan siihen maahan, jonka Herra heidän isillensä vannotulla valalla on luvannut antaa heille, ja sinä jaat sen heille perinnöksi. 8Ja Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua; älä pelkää äläkä arkaile."

9Ja Mooses kirjoitti tämän lain ja antoi sen papeille, leeviläisille, jotka kantoivat Herran liitonarkkia, ja kaikille Israelin vanhimmille. 10Ja Mooses käski heitä sanoen: "Joka seitsemäs vuosi, määrättynä aikana vapautusvuonna, lehtimajanjuhlassa, 11

31:11
Neh. 8:1
kun koko Israel tulee Herran, sinun Jumalasi, kasvojen eteen siinä paikassa, jonka hän valitsee, lue tämä laki koko Israelin läsnäollessa, heidän kuultensa. 12Kokoa kansa, miehet, naiset ja lapset sekä muukalaiset, jotka asuvat porttiesi sisäpuolella, että he kuulisivat sen ja oppisivat pelkäämään Herraa, teidän Jumalaanne, ja tarkoin pitämään kaikki tämän lain sanat, 13ja että heidän lapsensa, jotka eivät vielä sitä tunne, kuulisivat sen ja oppisivat pelkäämään Herraa, teidän Jumalaanne, niin kauan kuin elätte siinä maassa, johon menette Jordanin yli, ottamaan sen omaksenne."

14Ja Herra sanoi Moosekselle: "Katso, lähestyy aika, jolloin sinun on kuoltava. Kutsu Joosua, ja asettukaa ilmestysmajaan, niin minä asetan hänet virkaansa." Niin Mooses ja Joosua menivät ja asettuivat ilmestysmajaan. 15Niin Herra ilmestyi majassa pilvenpatsaassa, ja pilvenpatsas seisahtui majan ovelle. 16Ja Herra sanoi Moosekselle: "Katso, sinä käyt lepäämään isiesi tykö; silloin tämä kansa nousee ja lähtee haureudessa kulkemaan vieraiden jumalien jäljessä, joita palvellaan siinä maassa, johon se menee, ja hylkää minut ja rikkoo liiton, jonka minä olen tehnyt sen kanssa. 17Sinä päivänä minun vihani syttyy sitä vastaan, ja minä hylkään heidät ja peitän kasvoni heiltä, niin että he joutuvat tuhon omiksi, ja suuret onnettomuudet ja ahdistukset kohtaavat sitä. Sinä päivänä se sanoo: 'Eivätkö nämä onnettomuudet ole kohdanneet minua sen tähden, ettei minun Jumalani ole minun keskelläni?' 18Mutta sinä päivänä minä kokonaan peitän kasvoni kaiken sen pahan tähden, mitä he ovat tehneet, kun ovat kääntyneet muiden jumalien puoleen.

19Ja nyt kirjoittakaa itsellenne tämä virsi. Opeta se israelilaisille ja pane se heidän suuhunsa, että tämä laulu olisi minulle todistajana israelilaisia vastaan. 20Sillä minä vien heidät siihen maahan, jonka minä valalla vannoen olen luvannut heidän isillensä, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, ja he syövät ja tulevat ravituiksi ja lihaviksi; mutta he kääntyvät muiden jumalien puoleen ja palvelevat niitä ja pitävät minua pilkkanaan ja rikkovat minun liittoni. 21Ja kun suuret onnettomuudet ja ahdistukset kohtaavat heitä, niin tämä laulu on oleva todistajana heitä vastaan, eikä se ole unhottuva heidän jälkeläistensä suusta. Sillä minä tiedän heidän aikeensa, joita he hautovat jo ennenkuin minä olen vienyt heidät siihen maahan, josta minä olen valan vannonut." 22Ja Mooses kirjoitti tämän laulun sinä päivänä ja opetti sen israelilaisille.

23Ja hän asetti virkaan Joosuan, Nuunin pojan, ja sanoi: "Ole luja ja rohkea, sillä sinä viet israelilaiset siihen maahan, jonka minä valalla vannoen olen heille luvannut, ja minä olen sinun kanssasi".

24Ja kun Mooses oli kirjoittanut kirjaan tämän lain sanat, alusta loppuun asti, 25käski hän leeviläisiä, jotka kantoivat Herran liitonarkkia, sanoen: 26"Ottakaa tämä lain kirja ja pankaa se Herran, teidän Jumalanne, liitonarkin sivulle, olemaan siellä todistajana sinua vastaan. 27Sillä minä tunnen sinun tottelemattomuutesi ja uppiniskaisuutesi. Katso, minun vielä eläessäni teidän kanssanne te olette niskoitelleet Herraa vastaan; saati sitten minun kuoltuani! 28Kootkaa minun luokseni kaikki sukukuntienne vanhimmat sekä päällysmiehenne, että minä heidän kuultensa puhuisin nämä sanat ja ottaisin taivaan ja maan todistajiksi heitä vastaan. 29Sillä minä tiedän, että te minun kuoltuani vaellatte kelvottomasti ja poikkeatte siltä tieltä, jota minä käskin teidän vaeltaa. Sentähden on onnettomuus kohtaava teitä aikojen lopulla, kun te teette sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoitatte hänet kättenne teoilla."

30Ja Mooses lausui koko Israelin seurakunnan kuullen tämän virren sanat, alusta loppuun asti:

32

32 LUKU.

Mooseksen virsi. Mooses kehoittaa vielä kansaa noudattamaan lakia ja saa käskyn nousta Nebon vuorelle katselemaan luvattua maata.

321

32:1
5. Moos. 31:28
Jes. 1:2
"Kuunnelkaa, te taivaat, kun minä puhun,

ja kuulkoon maa minun suuni sanat!

2Sateena pisaroikoon minun opetukseni,

kasteena valukoon puheeni

niinkuin vihma vihannalle,

niinkuin sadekuuro ruohikolle.

3

32:3
Ps. 34:4
Sillä minä julistan Herran nimeä;

antakaa kunnia meidän Jumalallemme.

4

32:4
Ps. 92:16
Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa,

sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat.

Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä,

vanhurskas ja vakaa hän on.

5

32:5
2. Moos. 32:9
Jes. 1:3
Matt. 12:39
Heidän menonsa oli paha häntä kohtaan,

he eivät olleet hänen lapsiansa, vaan häpeäpilkku —

tuo nurja ja kiero sukupolvi!

6

32:6
Mal. 1:6
Niinkö sinä maksat Herralle,

sinä houkka ja tyhmä kansa?

Eikö hän ole sinun isäsi, joka sinut loi?

Hän sinut teki ja valmisti.

7Muistele muinaisia päiviä,

ajattele menneiden sukupolvien vuosia.

Kysy isältäsi, niin hän sen sinulle ilmoittaa,

vanhimmiltasi, niin he sen sinulle sanovat.

8

32:8
1. Moos. 11:8
Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille,

kun hän erotteli ihmisten lapset,

silloin hän määräsi kansojen rajat

israelilaisten luvun mukaan.

9

32:9
2. Moos. 19:5
1. Piet. 2:9
Sillä Herran kansa on hänen osuutensa,

Jaakob on hänen perintöosansa.

10Erämaasta hän löysi hänet,

autiosta, ulvovasta korvesta;

hän otti hänet suojaansa ja hoitoonsa,

varjeli häntä kuin silmäteräänsä.

11

32:11
2. Moos. 19:4
Jes. 63:9
Niinkuin kotka kiihoittaa pesuettaan lentoon

ja liitelee poikastensa suojana,

niin hän levitti siipensä, otti hänet

ja kantoi häntä sulillansa.

12Herra yksin johdatti häntä,

eikä hänen kanssansa ollut ketään vierasta jumalaa.

13Hän kuljetti hänet maan kukkuloiden yli

ja ruokki häntä pellon antimilla;

hän antoi hänen imeä hunajaa kalliosta

ja öljyä kovasta kivestä.

14Hän antoi voita lehmistä

ja maitoa lampaista

sekä karitsain ja oinasten rasvaa,

Baasanin härkiä ja kauriita

ja parasta vehnän ydintä;

ja sinä sait juoda rypäleen verta, tulista viiniä.

15Ja JesurunIsraelin hyväilynimi; muistuttaa hebrealaista sanaa jaashar, suora; vrt. 33:5,26. Jes. 44:2. lihoi ja alkoi potkia,

sinä tulit lihavaksi, paksuksi ja aloit äksyillä.

Niin hän hylkäsi Jumalan, joka oli tehnyt hänet,

ja halveksui pelastuksensa kalliota.

16He herättivät hänen kiivautensa vierailla jumalillaan,

he vihoittivat hänet kauhistuksillansa.

17

32:17
Ps. 106:37
1. Kor. 10:20
He uhrasivat riivaajille, epäjumalille,

jumalille, joita he eivät tunteneet,

uusille, äsken tulleille,

joista teidän isänne eivät tienneet.

18Kalliota, joka sinut synnytti, sinä et muistanut;

sinä unhotit Jumalan, joka sinulle elämän antoi.

19Herra näki sen ja hylkäsi heidät,

sillä hän vihastui poikiinsa ja tyttäriinsä.

20Hän sanoi: 'Minä peitän heiltä kasvoni,

minä katson, mikä heidän loppunsa on;

sillä he ovat nurja suku,

lapsia, joissa ei ole uskollisuutta.

21

32:21
Room. 10:19
He ovat herättäneet minun kiivauteni jumalilla,

jotka eivät jumalia ole,

ovat vihoittaneet minut turhilla jumalillansa;

niin minäkin herätän heidän kiivautensa

kansalla, joka ei ole kansa,

vihoitan heidät houkalla pakanakansalla.

22

32:22
Jer. 15:14
Jer. 17:4
Sillä minun vihani tuli on syttynyt,

ja se leimuaa tuonelan syvyyksiin saakka;

se kuluttaa maan kasvuinensa

ja polttaa vuorten perustukset.

23Minä kasaan onnettomuuksia heidän päällensä,

kaikki nuoleni minä heihin ammun.

24

32:24
5. Moos. 28:22
He nääntyvät nälkään ja menehtyvät ruttoon,

kulkutautien poltteeseen;

minä lähetän heidän kimppuunsa petojen hampaat

ja tomussa matelevaisten myrkyn.

25

32:25
Valit. 1:20
Ulkona surmaa miekka

ja sisällä kauhu

sekä nuorukaisen että neitosen,

sekä imeväisen että harmaapään.

26Minä sanoisin: 'Minä puhallan heidät pois,

hävitän heidän muistonsa ihmisten seasta',

27

32:27
4. Moos. 14:15
Hes. 20:14
jollen varoisi,

että vihollinen tuottaisi minulle mielipahaa,

että heidän vastustajansa selittäisivät sen väärin,

että he sanoisivat: 'Meidän kätemme oli korotettu,

eikä Herra ole tästä kaikesta mitään tehnyt'.

28Sillä he ovat neuvoton kansa,

eikä heissä ole ymmärrystä.

29Jos he viisaita olisivat,

niin he käsittäisivät tämän,

he ymmärtäisivät, mikä heidän loppunsa on.

30Kuinka yksi ajaisi tuhatta takaa,

kuinka kaksi ajaisi pakoon kymmenentuhatta,

jollei heidän kallionsa olisi heitä myynyt

ja Herra luovuttanut heitä!

31Sillä heidän kallionsa ei ole

niinkuin meidän kalliomme;

niin vihollisemmekin päättelevät.

32

32:32
Hes. 16:49
Sillä Sodoman viinipuita on heidän viinipuunsa,

se on kotoisin Gomorran viinitarhoista;

heidän rypäleensä ovat myrkkyrypäleitä,

heidän viiniterttujensa maku on karvas.

33Heidän viininsä on lohikäärmeitten kähyä,

kyykäärmeitten kauheata myrkkyä.

34Eikö sitä ole talletettuna minun takanani,

sinetillä lukittuna minun aitoissani?

35

32:35
Room. 12:19
Hebr. 10:30
Minun on kosto ja rankaiseminen,

säästetty siksi ajaksi, jolloin heidän jalkansa horjuu.

Sillä heidän onnettomuutensa päivä on lähellä,

ja mikä heitä odottaa, se tulee rientäen.

36

32:36
1. Kun. 14:10
2. Kun. 14:26
Sillä Herra hankkii oikeuden kansallensa

ja armahtaa palvelijoitansa,

koska hän näkee, että heidän voimansa on poissa

ja että kaikki tyynni on lopussa.

37Silloin hän kysyy:

'Missä ovat nyt niiden jumalat,

missä kallio, johon he turvasivat,

38

32:38
Tuom. 10:14
missä ne, jotka söivät

heidän teurasuhriensa rasvan

ja joivat heidän juomauhriensa viinin?'

Nouskoot ne auttamaan teitä,

olkoot ne teidän suojananne.

39

32:39
5. Moos. 4:35
1. Sam. 2:6
Jes. 45:5
Hoos. 6:1
Katsokaa nyt, että minä, minä olen,

eikä yhtäkään jumalaa ole minun rinnallani.

Minä kuoletan ja minä teen eläväksi,

minä lyön ja minä parannan;

eikä ole sitä, joka pelastaisi minun käsistäni.

40

32:40
Ilm. 10:5
Minä nostan käteni taivasta kohti

ja sanon: Niin totta kuin minä elän iankaikkisesti,

kun minä teroitan miekkani salaman,

41kun minun käteni ryhtyy tuomiota pitämään,

niin minä kostan vastustajilleni

ja maksan vihamiehilleni.

Minä annan nuolteni juopua verestä —

42ja minun miekkani syö lihaa —

surmattujen ja vangittujen verestä,

vihollispäällikköjen päistä.

43

32:43
Ps. 9:13
Room. 15:10
Ilm. 19:2
Riemuiten ylistäkää, te pakanakansat,

hänen kansaansa,

sillä hän kostaa palvelijoittensa veren;

hän antaa koston kohdata vastustajiansa

ja toimittaa sovituksen maallensa, kansallensa."

44

32:44
4. Moos. 13:17
Ja Mooses tuli ja lausui kaikki tämän virren sanat kansan kuullen, hän itse ja Joosua, Nuunin poika. 45Ja kun Mooses oli puhunut loppuun kaikki nämä sanat koko Israelille, 46
32:46
5. Moos. 6:6
5. Moos. 11:18
sanoi hän heille: "Painakaa sydämiinne kaikki ne sanat, jotka minä tänä päivänä teen todistajiksi teitä vastaan, niin että käskette lapsianne tarkoin täyttämään kaikki tämän lain sanat. 47
32:47
Hebr. 4:12
Sillä ei ole se turha sana, joka ei koskisi teitä, vaan siinä on teidän elämänne; ja sen sanan varassa te elätte kauan siinä maassa, johon te menette Jordanin yli, ottamaan sen omaksenne."

48Ja Herra puhui Moosekselle sinä samana päivänä sanoen: 49

32:49
4. Moos. 27:21
"Nouse tänne Abarimin vuoristoon, Nebon vuorelle, joka on Mooabin maassa vastapäätä Jerikoa, ja katsele Kanaanin maata, jonka minä annan israelilaisten omaksi. 50
32:50
4. Moos. 20:25
4. Moos. 33:38
Ja sinä kuolet sillä vuorella, jolle nouset, ja tulet otetuksi heimosi tykö, niinkuin sinun veljesi Aaron kuoli Hoorin vuorella ja tuli otetuksi heimonsa tykö, 51
32:51
4. Moos. 20:12
koska te lankesitte uskottomuuteen minua kohtaan israelilaisten keskellä Meriban veden ääressä Kaadeksessa, Siinin erämaassa, kun ette pitäneet minua pyhänä israelilaisten keskellä. 52
32:52
5. Moos. 34:4
Niin, sinä saat katsella sitä maata matkan päästä, mutta sinne sinä et pääse, siihen maahan, jonka minä annan israelilaisille."