Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Apostoli toivottaa kolossalaisille armoa ja rauhaa 1, 2, kiittää, kuultuaan heidän uskostaan ja rakkaudestaan, Jumalaa siitä toivosta, joka heille on talletettu taivaissa 3-8, rukoilee, että he edelleenkin kasvaisivat Jumalan tahdon sekä tuntemisessa että täyttämisessä 9-13, osoittaa Kristuksen Jumalan kuvaksi, maailman luomisen ja lunastamisen välittäjäksi ja seurakunnan pääksi 14-20. Hänen sovitustyöstään kolossalaisetkin ovat päässeet osallisiksi evankeliumin kautta 21-23, jonka julistajaksi hän, Paavali, on tullut 24-29.

11

1:1
2. Kor. 1:1-2
Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus 2
1:2
Room. 1:7
Gal. 1:3
Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille Kristuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme!

3

1:3
1. Kor. 1:4-5
Ef. 1:15-16
Fil. 1:3-4
1. Tess. 1:2-3
Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne, 4
1:4
Filem. 1:5
sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan; 5
1:5
Ef. 1:13
1. Piet. 1:4
me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa, 6
1:6
Mark. 4:8-9
Ap. t. 6:7
joka on tullut teidän tykönne, niinkuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa, 7
1:7
Kol. 4:12
Filem. 1:23
niinkuin te sen opitte Epafraalta, meidän rakkaalta kanssapalvelijaltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne 8ja joka myös on kertonut meille teidän rakkaudestanne Hengessä.

9

1:9
Room. 12:2
1. Kor. 1:5
Ef. 1:14-15
Ef. 5:17
Fil. 1:9-10
Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, 10
1:10
Joh. 15:16
Ef. 4:1-2
Fil. 1:11,27
1. Tess. 2:12
1. Tess. 4:1
2. Piet. 3:18
vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta, 11
1:11
Ef. 3:16
ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla 12
1:12
Ap. t. 26:18
Ef. 1:11,18
kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, 13
1:13
Ef. 2:2-3
Hebr. 2:14-15
1. Piet. 2:9
häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.

14

1:14
Ef. 1:7
Hebr. 9:14
1. Piet. 1:18-19
Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, 15
1:15
Joh. 1:18
Joh. 14:9
Room. 8:29
2. Kor. 4:4
Fil. 2:6
Hebr. 1:3
ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. 16
1:16
Ps. 33:6
Joh. 1:3,10
Room. 11:36
1. Kor. 8:6
Ef. 1:10,21
Hebr. 1:2
1. Piet. 3:22
Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, 17ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. 18
1:18
Ap. t. 26:23
1. Kor. 15:20,23
Ef. 1:22-23
Ef. 5:23
Ilm. 1:5
Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. 19
1:19
Kol. 2:9
Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi 20
1:20
Room. 5:1,10
2. Kor. 5:18-19
Ef. 1:10
Ef. 2:16
Kol. 2:14
1. Joh. 2:2
ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

21

1:21
Room. 8:7
Ef. 2:1-2
Ef. 2:12
Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut 22
1:22
Ef. 1:4
Ef. 5:26-27
Tiit. 2:14
1. Piet. 3:18
Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, 23
1:23
Mark. 16:15
Room. 10:18
1. Kor. 15:58
jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.

24

1:24
Room. 12:5
1. Kor. 12:27
2. Kor. 1:5-7
2. Kor. 4:10-11
Ef. 3:13
Fil. 2:17
Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta, 25
1:25
1. Kor. 9:17
Ef. 3:2,7
jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan, 26
1:26
Matt. 13:11
Room. 16:25-26
1. Kor. 2:7
Ef. 1:9
Ef. 3:8-9
2. Tim. 1:10
Tiit. 1:3
1. Piet. 1:20
sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, 27
1:27
Room. 9:23
2. Kor. 2:14
joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo. 28
1:28
2. Kor. 11:2
Ef. 4:13
Ef. 5:27
Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. 29
1:29
1. Kor. 15:10
Ef. 3:7-8
2. Tim. 4:7
Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa.

2

2 LUKU.

Paavali kehoittaa omistamaan täyden ymmärtämyksen Kristuksessa 1-3, välttämään vietteleviä ihmisviisauden oppeja 4, 5 ja vaeltamaan uudessa elämässä 6-15, takertumatta perinnäissääntöihin, jotka vain ovat varjo siitä, mikä Kristuksessa on todellista 16-23.

21

2:1
Fil. 1:30
Kol. 4:16
Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, 2
2:2
Joh. 17:3
Ef. 3:18-19
Fil. 1:9
että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, 3
2:3
Jes. 45:3
jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.

4

2:4
Room. 16:17-18
Ef. 5:6
Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla. 5
2:5
1. Kor. 5:3
Kol. 1:23
Sillä jos ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin teidän kanssanne hengessä ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee, ja teidän lujan uskonne Kristukseen.

6

2:6
Ef. 4:1-2
1. Tess. 5:18
Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, 7
2:7
1. Kor. 1:5
Ef. 2:21-22
1. Tess. 5:18
juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. 8
2:8
Matt. 15:2-3
Gal. 4:3
Gal. 4:9-10
Ef. 2:2
Hebr. 13:9
Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. 9
2:9
Joh. 1:14-15
Joh. 16:15
Kol. 1:15,19
Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, 10
2:10
Joh. 1:16
Ef. 1:21
1. Piet. 3:22
ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, 11
2:11
5. Moos. 10:16
Jer. 4:4
Room. 6:6
Ef. 4:22
Fil. 3:3
ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: 12
2:12
Room. 6:3-4
Gal. 3:27
Ef. 2:6
ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. 13
2:13
Ps. 103:3
Ef. 2:1,5
Ef. 2:11
Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, 14
2:14
Ef. 2:15
1. Piet. 2:24
ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. 15
2:15
1. Moos. 3:15
Luuk. 11:22
Joh. 12:31
Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.

16

2:16
3. Moos. 11:1-2
3. Moos. 23:1-2
Room. 14:1
Room. 14:3-6
Gal. 4:10
Tiit. 1:14-15
Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, 17
2:17
Hebr. 8:5
Hebr. 10:1
jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen. 18
2:18
Jer. 29:8
Hes. 13:3
Matt. 24:4
1. Joh. 4:1
Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama 19
2:19
Ef. 4:15-16
eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.

20

2:20
Room. 6:3-5
Room. 7:4-6
Gal. 2:19
Gal. 4:9
Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä: 21
2:21
1. Tim. 4:1-2
1. Tim. 4:7-8
"Älä tartu, älä maista, älä koske!" 22
2:22
Jes. 29:13
Matt. 15:9,11
Matt. 15:17
Tiit. 1:14
— sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta — ihmisten käskyjen ja oppien mukaan? 23Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.