Raamattu 1933/-38 (KR38)
3

3 LUKU.

Paavali kuvaa viimeisinä aikoina vallitsevaa turmelusta ja ulkokultaisuutta ja käskee Timoteusta karttamaan niitä, jotka harrastavat jumalisuuden ulkomuotoa, mutta kieltävät sen voiman 1-9, sekä kehoittaa häntä pysymään siinä, minkä on oppinut ja etsimään Raamatusta viisautta pelastuakseen ja tullakseen Jumalan ihmiseksi 10-17.

31

3:1
1. Tim. 4:1
2. Piet. 2:1
2. Piet. 3:3
Juud. 1:18
Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. 2
3:2
Room. 1:29-30
Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, 3rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, 4
3:4
Fil. 3:19
pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; 5
3:5
Matt. 7:15
Matt. 15:7-8
Room. 16:17
2. Tess. 3:6
Tiit. 1:16
Tiit. 3:10
2. Joh. 1:10
heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. 6
3:6
Tiit. 1:11
Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietovat syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja, 7jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. 8
3:8
2. Moos. 7:11-12
Room. 1:28
1. Tim. 6:5
Ja niinkuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä. 9
3:9
2. Moos. 8:18-19
Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niinkuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi.

10

3:10
1. Tim. 4:6
Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni, 11
3:11
Ps. 34:20
Ap. t. 13:50
Ap. t. 14:1-2
Ap. t. 14:19
2. Kor. 1:10
vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut! 12
3:12
Matt. 16:24
Joh. 15:18-19
Joh. 17:14
Ap. t. 14:22
1. Tess. 3:3
Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. 13Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. 14
3:14
2. Tim. 2:2
Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, 15
3:15
Ps. 19:8
Ps. 119:105,130
ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. 16
3:16
Luuk. 24:27
Room. 1:16
Room. 15:4
2. Piet. 1:19-21
Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, 17
3:17
1. Tim. 6:11
2. Tim. 2:21
että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.