Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Paavali toivottaa tessalonikalaisille armoa ja rauhaa 1, 2, kiittää Jumalaa heidän uskonsa ja rakkautensa kasvamisesta kaikissa heidän ahdistuksissaan, lohduttaa heitä viittaamalla Jumalan vanhurskaaseen tuomioon Kristuksen tulemisessa 3-10 ja rukoilee, että Jeesuksen nimi edelleenkin heissä kirkastuisi 11, 12.

11

1:1
1. Tess. 1:1
Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Jumalassa, meidän Isässämme, ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. 2
1:2
Room. 1:7
Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

3

1:3
Luuk. 17:5
Ef. 1:16
Fil. 1:3
Kol. 1:3
1. Tess. 1:2
2. Tess. 2:13
Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä, 4
1:4
2. Kor. 7:4,14
2. Kor. 9:2
1. Tess. 2:14,19
niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä 5
1:5
Matt. 5:11-12
Fil. 1:28
ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin, 6
1:6
Jer. 51:24
Sak. 2:8
koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, 7
1:7
1. Tess. 3:13
1. Tess. 4:16
1. Piet. 4:13
ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa 8
1:8
Jes. 66:15-16
Room. 2:8
2. Piet. 3:7
tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. 9
1:9
Jes. 2:19
Matt. 25:41
Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, 10
1:10
Jes. 49:3
Ap. t. 1:11
Kol. 3:4
1. Tess. 1:10
Ilm. 1:7
kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.

11

1:11
Fil. 2:13
1. Tess. 2:12
Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot, 12
1:12
Mal. 1:11
Joh. 17:10
että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan.

2

2 LUKU.

Kristus ei tule, ennenkuin luopumus tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy 1-12. Paavali kiittää Jumalaa siitä, että Jumala on kutsunut tessalonikalaiset omistamaan Kristuksen kirkkauden 13, 14, kehoittaa heitä kestäväisyyteen ja toivottaa heille Herralta voimaa 15-17.

21

2:1
1. Tess. 4:16-17
Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, 2
2:2
Jer. 29:8
Matt. 24:4
Kol. 2:8,18
1. Joh. 4:1
ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. 3
2:3
Matt. 24:23
Ef. 5:6
1. Tim. 4:1
1. Joh. 2:18
Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, 4
2:4
Dan. 7:25
tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. 5Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? 6Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. 7
2:7
1. Joh. 2:18
Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, 8
2:8
Job 4:9
Jes. 11:4
Ilm. 19:15,20
niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, 9
2:9
Matt. 24:24
Joh. 8:44
Ef. 2:2
Ilm. 13:13
tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä 10
2:10
2. Kor. 4:3
2. Tim. 4:4
ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. 11Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, 12että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

13

2:13
Ef. 1:4
1. Tess. 1:3-4
2. Tess. 1:3
Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. 14
2:14
1. Tess. 5:9
1. Piet. 5:10
Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.

15

2:15
2. Tess. 3:6
Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme. 16Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, 17
2:17
1. Tess. 3:12-13
lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa.