Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Apostoli toivottaa Tessalonikan seurakuntalaisille armoa ja rauhaa 1, kiittää Jumalaa siitä, että he, vaikkakin ahdistettuina, ottivat vastaan evankeliumin, niin että heistä on tullut esikuva kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa 2-10.

11

1:1
Ap. t. 15:40
Ap. t. 16:1,19
Ap. t. 17:1,14
Room. 1:7
1. Kor. 1:3
1. Piet. 1:2
Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha!

2

1:2
Ef. 1:16
Fil. 1:3
2. Tess. 1:3-4
Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamatta 3
1:3
1. Kor. 13:13
Kol. 1:3-5
Hebr. 6:10
me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivannäköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeesukseen Kristukseen, 4
1:4
2. Tess. 2:13
tietäen, veljet, te Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne: 5
1:5
1. Kor. 2:4
1. Kor. 4:20
1. Tess. 2:13
että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella — niinkuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne — 6
1:6
Matt. 10:38
Ap. t. 5:41
Ap. t. 13:52
1. Kor. 4:16
Fil. 3:17
2. Tess. 3:6-7
2. Tess. 3:9
Hebr. 10:34
ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla Pyhässä Hengessä, 7
1:7
1. Tess. 4:10
niin että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa. 8
1:8
Room. 1:8
Sillä teidän tyköänne on Herran sana kaikunut; ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, niin ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua. 9
1:9
Joh. 17:3
Ap. t. 26:18
1. Kor. 12:2
Hebr. 9:14
Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa 10
1:10
Matt. 3:7
Ap. t. 1:11
Room. 2:5
Room. 5:9
Fil. 3:20
ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

2

2 LUKU.

Paavali muistuttaa tessalonikalaisille, kuinka lempeästi hän oli käyttäytynyt heitä kohtaan saarnatessaan heille evankeliumia 1-12, kiittää Jumalaa siitä, että he olivat uskollisia evankeliumille kärsimyksien ja vainojen aikoina 13-16, ja ilmaisee haluavansa jälleen nähdä heitä 17-20.

21

2:1
1. Tess. 1:5,9
Tiedättehän itsekin, veljet, ettei tulomme teidän tykönne ollut turha; 2
2:2
Ap. t. 16:19-24
Ap. t. 17:1
2. Kor. 12:10
Fil. 1:30
vaan, vaikka me ennen, niinkuin tiedätte, olimme kärsineet Filippissä ja meitä siellä oli pahoin pidelty, oli meillä kuitenkin Jumalassamme rohkeutta puhua teille Jumalan evankeliumia, suuressa kilvoituksessa. 3
2:3
2. Kor. 4:2
2. Kor. 7:2
Sillä meidän kehoituspuheemme ei lähde eksymyksestä eikä epäpuhtaasta mielestä eikä ole kavaluudessa puhuttua; 4
2:4
1. Aik. 29:17
Jer. 11:20
Gal. 1:10
Gal. 2:7
1. Tim. 1:11-12
vaan niinkuin Jumala on katsonut meidän kelpaavan siihen, että meille uskottiin evankeliumi, niin me puhumme, emme, niinkuin tahtoisimme olla mieliksi ihmisille, vaan Jumalalle, joka koettelee meidän sydämemme. 5
2:5
Mark. 12:40
Ap. t. 20:33-34
2. Kor. 1:23
2. Kor. 2:17
2. Kor. 11:31
2. Kor. 12:17
2. Piet. 2:3
Sillä me emme koskaan ole liikkuneet liehakoivin sanoin, sen te tiedätte, emmekä millään tekosyyllä voittoa ahnehtineet; Jumala on todistajamme, 6
2:6
Joh. 5:41,44
Joh. 7:18
2. Kor. 3:1
2. Kor. 10:12
emmekä ole etsineet kunniaa ihmisiltä, emme teiltä emmekä muilta, 7
2:7
2. Kor. 10:1
vaikka me Kristuksen apostoleina olisimme voineet vaatia arvonantoa; vaan me olimme lempeät teidän keskuudessanne, niinkuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa; 8
2:8
Ap. t. 20:24
2. Kor. 12:15
Fil. 2:17
niin mekin, teitä hellien, halusimme antaa teille, ei ainoastaan Jumalan evankeliumia, vaan oman henkemmekin, sillä te olitte meille rakkaiksi tulleet. 9
2:9
Ap. t. 20:34
1. Kor. 4:12
2. Kor. 11:9
2. Kor. 12:13-14
2. Tess. 3:8
Muistattehan, veljet, meidän työmme ja vaivamme: yöt ja päivät työtä tehden, ettemme ketään teistä rasittaisi, me julistimme teille Jumalan evankeliumia. 10Te olette meidän todistajamme, ja Jumala, kuinka pyhät ja oikeamieliset ja nuhteettomat me olimme teitä kohtaan, jotka uskotte, 11
2:11
Ap. t. 20:20,31
samoinkuin te tiedätte, kuinka me, niinkuin isä lapsiansa, kehoitimme itsekutakin teistä ja rohkaisimme teitä, 12
2:12
1. Moos. 17:1
Ef. 4:1
Fil. 1:27
Kol. 1:10
2. Tess. 1:11
1. Piet. 5:10
ja teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa.

13

2:13
Matt. 10:40
Gal. 1:11
Gal. 4:14
1. Tess. 1:5
Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.

14

2:14
Ap. t. 17:5,13
Sillä teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntain seuraajia, jotka ovat Juudeassa, sillä tekin olette kärsineet omilta kansalaisiltanne samaa kuin he juutalaisilta, 15
2:15
Matt. 23:34,37
Luuk. 13:33-34
Ap. t. 7:52
jotka tappoivat Herran Jeesuksenkin ja profeetat ja ovat vainonneet meitä, eivätkä ole Jumalalle otollisia, vaan ovat kaikkien ihmisten vihollisia, 16
2:16
1. Moos. 15:16
Matt. 23:32
Ap. t. 13:45,50
Ap. t. 14:2,19
Ap. t. 17:5,13
Ap. t. 18:6
Ap. t. 19:9
Ap. t. 22:21-22
kun estävät meitä puhumasta pakanoille heidän pelastumiseksensa. Näin he yhäti täyttävät syntiensä mittaa. Viha onkin jo saavuttanut heidät, viimeiseen määräänsä asti.

17

2:17
Room. 1:11
1. Tess. 3:6
Mutta kun meidät nyt, veljet, on hetkeksi aikaa erotettu teistä, ulkonaisesti, ei sydämeltä, niin on meille tullut yhä suurempi halu päästä näkemään teidän kasvojanne. 18Sentähden olemme tahtoneet tulla teidän tykönne, minä, Paavali, puolestani, en vain kerran, vaan kahdestikin, mutta saatana on meidät estänyt. 19
2:19
2. Kor. 1:14
Fil. 2:16
Fil. 4:1
2. Tess. 1:4
Sillä kuka on meidän toivomme tai ilomme tai meidän kerskauksemme kruunu? Ettekö myös te, meidän Herramme Jeesuksen edessä hänen tulemuksessaan? 20Sillä te olette meidän kunniamme ja meidän ilomme.