Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Pietari toivottaa hajalla-asuville kristityille armoa ja rauhaa 1, 2, ylistää Jumalaa siitä, että hän on uudestisynnyttänyt heidät elävään toivoon, niin että he taivaallisen pelastuksen toivossa saavat riemuita kirkastuneella ilolla 3-9; tätä pelastusta profeetat ovat tutkineet, ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa 10-12. Kehoitus toivoon, kuuliaisuuteen, pyhyyteen 13-21 ja vilpittömään rakkauteen heille, jotka ovat uudestisyntyneet Jumalan elävästä sanasta 22-25.

11

1:1
Ap. t. 2:9
Jaak. 1:1
Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa, 2
1:2
2. Moos. 24:8
Room. 1:5
Room. 8:29
Hebr. 12:24
2. Piet. 1:2
ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

3

1:3
Joh. 3:3
Ef. 1:3
Jaak. 1:18
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, 4
1:4
Kol. 1:5
2. Tim. 1:12
turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, 5
1:5
Joh. 10:28
Kol. 3:4
jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. 6
1:6
Matt. 5:12
2. Kor. 4:17
1. Piet. 5:10
Jaak. 1:2
Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, 7
1:7
Sananl. 17:3
Jes. 48:10
Mal. 3:3
1. Kor. 3:13
1. Piet. 4:12
että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. 8
1:8
Joh. 20:29
2. Kor. 5:7
Hebr. 11:27
Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, 9sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.

10

1:10
1. Moos. 49:10
Sak. 6:12
Matt. 13:17
Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, 11
1:11
Ps. 22:7
Jes. 53:3
Luuk. 24:26
Hebr. 12:2
2. Piet. 1:21
ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. 12
1:12
Dan. 12:4,9
Dan. 12:13
Ap. t. 2:4
Ef. 3:8-10
Hebr. 11:13,39
Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.

13

1:13
Luuk. 12:35
Luuk. 21:34
Room. 13:13
Ef. 6:14
1. Tess. 5:6
Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. 14
1:14
Ap. t. 17:30
Room. 12:2
Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, 15
1:15
Matt. 5:48
Luuk. 1:74-75
2. Kor. 7:1
vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. 16
1:16
3. Moos. 11:44
3. Moos. 19:2
3. Moos. 20:7
Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä". 17
1:17
Room. 2:11
Fil. 2:12
Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, 18
1:18
1. Piet. 4:3
tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, 19
1:19
Joh. 1:29
Ap. t. 20:28
1. Kor. 5:7
1. Kor. 6:20
1. Kor. 7:23
Hebr. 9:12-14
Ilm. 5:9
vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, 20
1:20
Room. 16:25-26
Gal. 4:4
Ef. 1:9-10
Hebr. 1:2
hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, 21
1:21
Ap. t. 2:24
Room. 6:4
Fil. 2:9
jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan.

22

1:22
Room. 12:10
Ef. 4:3
1. Tim. 1:5
Hebr. 13:1
1. Piet. 2:17
1. Joh. 5:1
Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä, 23
1:23
Luuk. 8:11-12
Joh. 1:13
Joh. 3:3
1. Joh. 3:9
Jaak. 1:18
te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. 24
1:24
Ps. 102:12-13
Ps. 103:15-16
Jes. 40:6-8
Jaak. 1:10-11
Sillä:

"kaikki liha on kuin ruoho,

ja kaikki sen kauneus

kuin ruohon kukkanen;

ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee,

25

1:25
Matt. 5:18
Matt. 24:35
mutta Herran sana

pysyy iankaikkisesti".

Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu.
2

2 LUKU.

Kehoitus panemaan pois kaikki pahuus ja kasvamaan Herran sanasta 1-3, rakentumaan hengelliseksi huoneeksi, jonka kulmakivi on Kristus 4-10, pidättymään lihallisista himoista 11, 12, olemaan alamaisia kaikelle inhimilliselle järjestykselle, vapaina, mutta vapautta väärinkäyttämättä 13-17. Palvelijain tulee olla isännilleen alamaiset ja kärsiä nurjuuttakin, Kristuksen esimerkin mukaan 18-25.

21

2:1
Ef. 4:22,25
Kol. 3:8-9
Hebr. 12:1
Jaak. 1:21
Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, 2ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, 3
2:3
Ps. 34:9
jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä".

4

2:4
Ps. 118:22
Matt. 21:42
Ef. 2:20-21
Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, 5
2:5
Jes. 61:6
Mal. 1:11
Room. 12:1
1. Kor. 3:16
Hebr. 3:6
Hebr. 13:15-16
Ilm. 1:6
ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. 6
2:6
Jes. 28:16
Room. 9:33
Sillä Raamatussa sanotaan:

"Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven,

kalliin kulmakiven;

ja joka häneen uskoo,

ei ole häpeään joutuva".

7
2:7
Matt. 21:42
Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi" 8
2:8
Jes. 8:14
Luuk. 2:34
ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin. 9
2:9
2. Moos. 19:5-6
5. Moos. 7:6
Jes. 62:12
2. Kor. 4:6
Ef. 1:14
Kol. 1:13
Ilm. 5:10
Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; 10
2:10
Hoos. 1:6
Hoos. 1:9-10
Hoos. 2:23
Room. 9:25
te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut".

11

2:11
Room. 13:14
Gal. 5:24
Hebr. 11:13
1. Piet. 1:1
Jaak. 4:1
Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, 12
2:12
Matt. 5:16
Room. 12:17
2. Kor. 8:21
1. Piet. 3:16
ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.

13

2:13
Room. 13:1-4
Tiit. 3:1
Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, 14kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi; 15
2:15
Tiit. 2:8
sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten ymmärtämättömyydeltä — 16
2:16
Joh. 8:32
Room. 6:18
Gal. 5:1,13
2. Piet. 2:19
niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat. 17
2:17
Sananl. 24:21
Matt. 22:21
Room. 12:10
Fil. 2:3
Hebr. 13:1
2. Piet. 1:7
Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.

18

2:18
Ef. 6:5
Kol. 3:22
Tiit. 2:9
Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin. 19
2:19
Matt. 5:10-11
Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien. 20
2:20
1. Piet. 3:14
1. Piet. 3:17-18
1. Piet. 4:14
Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään? Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. 21
2:21
Matt. 11:29
Matt. 16:24
Joh. 13:15
Fil. 2:5
Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä,

22

2:22
Jes. 53:9
2. Kor. 5:21
1. Joh. 3:5
joka "ei syntiä tehnyt

ja jonka suussa ei petosta ollut",

23
2:23
Matt. 27:39-40
Joh. 8:48-49
1. Piet. 3:9
joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, 24
2:24
Jes. 53:5,12
Room. 6:10-11
joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut". 25
2:25
Ps. 23:1
Ps. 119:176
Jes. 53:6
Hes. 34:5-6
Hes. 37:24
Joh. 10:11-12
Hebr. 13:20
Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat", mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö.