Raamattu 1933/-38 (KR38)
7

7 LUKU.

Ohjeita aviopuolisoille 1-7. Naimattomat ja lesket tekevät oikein, kun eivät mene naimisiin, mutta eivät tee syntiä, vaikka menevätkin 8, 9. Apostoli lausuu Herran käskynä, että kristityt aviopuolisot eivät saa toisistaan erota 10, 11, ja omana neuvonaan, että kristitty ei saa hyljätä pakanallista aviopuolisoaan, joka tahtoo aviossaan pysyä 12-16. Jokainen pysyköön siinä asemassa, jossa hänelle kutsumus on tullut 17-24. Apostoli neuvoo etenkin neitsyitä silloisen ahdingon takia pysymään naimattomina ja antaa aviota koskevia ohjeita 25-40.

71Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä; 2

7:2
1. Moos. 2:18
mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä. 3
7:3
1. Piet. 3:7
Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan, ja samoin vaimo miestänsä kohtaan. 4Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa; samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa. 5Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden. 6Mutta tämän minä sanon myönnytyksenä, en käskynä. 7
7:7
Matt. 19:11-12
Soisin kaikkien ihmisten olevan niinkuin minäkin; mutta kullakin on oma lahjansa Jumalalta, yhdellä yksi, toisella toinen.

8Naimattomille ja leskille minä taas sanon: heille on hyvä, jos pysyvät sellaisina kuin minäkin; 9

7:9
1. Tim. 5:14
mutta jos eivät voi itseään hillitä, niin menkööt naimisiin; sillä parempi on naida kuin palaa.

10

7:10
Matt. 5:32
Matt. 19:6
Mark. 10:11-12
Luuk. 16:18
Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä, vaan Herra, ettei vaimo saa erota miehestään; 11
7:11
Mal. 2:14,16
mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna tai sopikoon miehensä kanssa; eikä mies saa hyljätä vaimoansa.

12Mutta muille sanon minä, eikä Herra: jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies häntä hyljätkö; 13samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hyljätkö miestänsä. 14Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta, ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty miehensä, uskonveljen, kautta; muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä. 15

7:15
Room. 12:18
Room. 14:19
Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon; veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut; sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut. 16
7:16
1. Piet. 3:1
Sillä mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai mistä tiedät, mies, voitko pelastaa vaimosi?

17Vaeltakoon vain kukin sen mukaan, kuin Herra on hänelle hänen osansa antanut, ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut; näin minä säädän kaikissa seurakunnissa. 18

7:18
Gal. 5:2
Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi; jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön ympärileikkauttako itseään. 19
7:19
Joh. 15:14
Room. 2:25
Gal. 5:6
Kol. 3:11
1. Joh. 3:24
Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen. 20Pysyköön kukin siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu. 21
7:21
1. Tim. 6:1-2
Jos olet kutsuttu orjana, älä siitä murehdi; mutta vaikka voisitkin päästä vapaaksi, niin ole ennemmin siinä osassasi. 22
7:22
Joh. 8:36
Room. 6:18,22
Gal. 3:28
Gal. 5:13
Ef. 6:6
Filem. 1:16
1. Piet. 2:16
Sillä joka orjana on kutsuttu Herrassa, on Herran vapaa; samoin vapaana kutsuttu on Kristuksen orja. 23
7:23
1. Kor. 6:20
2. Kor. 11:20
Hebr. 9:12
1. Piet. 1:18-19
2. Piet. 2:1
Te olette kalliisti ostetut; älkää olko ihmisten orjia. 24Pysyköön kukin, veljet, Jumalan edessä siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu.

25Mutta neitsyistä minulla ei ole Herran käskyä, vaan minä sanon ajatukseni niinkuin se, joka on Herralta saanut sen laupeuden, että hän on luotettava. 26

7:26
Jer. 16:2-3
Olen siis sitä mieltä, että lähestyvän ahdingon tähden jokaisen on hyvä pysyä entisellään. 27Jos olet sidottu vaimoon, älä pyydä eroa; jos et ole sidottu vaimoon, älä pyydä itsellesi vaimoa. 28
7:28
Luuk. 21:23
Mutta jos menetkin naimisiin, et syntiä tee; ja jos neitsyt menee naimisiin, ei hänkään tee syntiä; mutta ne, jotka niin tekevät, joutuvat kärsimään ruumiillista vaivaa, ja siitä minä tahtoisin teidät säästää. 29
7:29
Room. 13:11-12
1. Piet. 4:7
Mutta sen minä sanon, veljet: aika on lyhyt; olkoot tästedes nekin, joilla on vaimot, niinkuin ei heillä niitä olisikaan, 30ja ne, jotka itkevät, niinkuin eivät itkisi, ja ne, jotka iloitsevat, niinkuin eivät iloitsisi, ja ne, jotka ostavat, niinkuin eivät saisi omanansa pitää, 31
7:31
Ps. 39:7
Jes. 40:6-7
1. Piet. 1:24
1. Joh. 2:15,17
Jaak. 1:10-11
ja ne, jotka tätä maailmaa hyödyksensä käyttävät, niinkuin eivät sitä käyttäisi; sillä tämän maailman muoto on katoamassa. 32Soisin, ettei teillä olisi huolia. Naimaton mies huolehtii siitä, mikä on Herran, kuinka olisi Herralle mieliksi; 33
7:33
Luuk. 14:20
mutta nainut huolehtii maailmallisista, kuinka olisi vaimolleen mieliksi, 34
7:34
1. Tim. 5:5
ja hänen harrastuksensa käy kahtaanne. Samoin vaimo, jolla ei enää ole miestä, ja neitsyt huolehtivat siitä, mikä on Herran, että olisivat pyhät sekä ruumiin että hengen puolesta; mutta naimisissa oleva huolehtii maailmallisista, kuinka olisi mieliksi miehellensä. 35Tämän minä sanon teidän omaksi hyödyksenne, en pannakseni kytkyttä kaulaanne, vaan sitä varten, että eläisitte säädyllisesti ja häiriytymättä pysyisitte Herrassa. 36Mutta jos joku arvelee tekevänsä väärin tytärtänsä kohtaan, joka on täydessä naima-iässä, ja jos kerran sen pitää tapahtua, niin tehköön, niinkuin tahtoo; ei hän syntiä tee: menkööt naimisiin. 37Joka taas pysyy sydämessään lujana eikä ole minkään pakon alainen, vaan voi noudattaa omaa tahtoansa ja on sydämessään päättänyt pitää tyttärensä naimattomana, se tekee hyvin. 38Siis, joka naittaa tyttärensä, tekee hyvin, ja joka ei naita, tekee paremmin. 39
7:39
Room. 7:2
Vaimo on sidottu, niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain tapahtuu Herrassa. 40Mutta hän on onnellisempi, jos pysyy entisellään; se on minun mielipiteeni, ja minä luulen, että minullakin on Jumalan Henki.

8

8 LUKU.

Epäjumalain uhrien syömisestä apostoli sanoo, että kristityt, vaikka tietävätkin, ettei epäjumalia ole olemassa ja ettei syöminen tai syömättä oleminen ratkaise suhdettamme Jumalaan, ovat kuitenkin velvolliset käyttämään vapauttaan rakkauden vaatimusten mukaan, niin ettei heikko veli haavoitu omassatunnossaan ja tule vietellyksi 1-13.

81

8:1
Ap. t. 15:20
Room. 14:3
Mitä sitten epäjumalille uhrattuun lihaan tulee, niin tiedämme, että meillä kaikilla on tieto. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. 2
8:2
Gal. 6:3
1. Tim. 6:4
Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niinkuin tietää tulee; 3
8:3
Joh. 10:27
mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. 4
8:4
5. Moos. 4:35
Ps. 86:10
Jes. 37:16
Mark. 12:29
1. Kor. 10:19-20
Ef. 4:5-6
1. Tim. 2:5
Mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi. 5
8:5
Ps. 82:6
Ps. 136:2-3
Joh. 10:34-35
Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja, 6
8:6
Mal. 2:10
Joh. 1:3
Joh. 13:13
Ap. t. 17:28
Room. 11:36
1. Kor. 12:5
Fil. 2:11
Kol. 1:16
Hebr. 1:2
niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa. 7
8:7
Room. 14:1-2
Room. 14:14
Room. 14:22-23
1. Kor. 10:28-29
Mutta ei ole kaikilla tätä tietoa, vaan tottumuksesta epäjumaliin muutamat vielä nytkin syövät uhrilihaa ikäänkuin epäjumalille uhrattuna, ja heidän omatuntonsa, joka on heikko, tahraantuu siitä. 8
8:8
Room. 14:17
Hebr. 13:9
Mutta ruoka ei lähennä meitä Jumalaan; jos olemme syömättä, emme siitä vahingoitu; jos syömme, emme siitä hyödy. 9
8:9
Room. 14:13,20
Gal. 5:13
1. Piet. 2:16
Katsokaa kuitenkin, ettei tämä vapautenne koidu heikoille loukkaukseksi. 10Sillä jos joku näkee sinun, jolla on tieto, aterioivan epäjumalan huoneessa, eikö hänen omatuntonsa, kun hän on heikko, vahvistu epäjumalille uhratun syömiseen? 11
8:11
Room. 14:15
Sinun tietosi kautta turmeltuu silloin tuo heikko, sinun veljesi, jonka tähden Kristus on kuollut. 12Mutta kun te näin teette syntiä veljiä vastaan ja haavoitatte heidän heikkoa omaatuntoaan, niin teette syntiä Kristusta vastaan. 13
8:13
Room. 14:21
2. Kor. 11:29
Sentähden, jos ruoka on viettelykseksi veljelleni, en minä ikinä enää syö lihaa, etten olisi viettelykseksi veljelleni.

9

9 LUKU.

Paavali osoittaa olevansa oikeutettu evankeliumin saarnaajana saamaan elatuksensa, mutta hän ei käytä tätä oikeuttaan, ettei panisi estettä evankeliumille 1-18, ja rajoittaa muutenkin vapauttaan, kun on ruvennut kaikkien palvelijaksi voittaaksensa niin monta sielua kuin suinkin Herralle 19-23, sekä kehoittaa korinttolaisia kilparadalla juoksevien tavoin kilvoittelemaan ja noudattamaan itsensähillitsemistä, että saisivat katoamattoman seppeleen 24-27.

91

9:1
Ap. t. 9:15,17
Ap. t. 13:2
Room. 1:1
1. Kor. 4:15
1. Kor. 15:8
Gal. 1:1
Enkö minä ole vapaa? Enkö minä ole apostoli? Enkö ole nähnyt Jeesusta, meidän Herraamme? Ettekö te ole minun tekoni Herrassa? 2
9:2
2. Kor. 3:2-3
Jos en olekaan apostoli muille, olen ainakin teille; sillä te olette minun apostolinvirkani sinetti Herrassa. 3Tämä on minun puolustukseni niitä vastaan, jotka asettuvat minua tutkimaan. 4
9:4
Matt. 10:10
Luuk. 10:7-8
Eikö meillä olisi oikeus saada ruokamme ja juomamme? 5
9:5
Matt. 8:14
Matt. 13:55
Eikö meillä olisi oikeus kuljettaa muassamme vaimoa, uskonsisarta, niinkuin muutkin apostolit ja Herran veljet ja Keefas tekevät? 6
9:6
Ap. t. 4:36
1. Tess. 2:6-7
2. Tess. 3:8-9
Vai ainoastaanko minulla ja Barnabaalla ei ole oikeutta olla ruumiillista työtä tekemättä? 7
9:7
5. Moos. 20:6
2. Tim. 2:6
1. Piet. 5:2
Kuka tekee koskaan sotapalvelusta omalla kustannuksellaan? Kuka istuttaa viinitarhan, eikä syö sen hedelmää? Tai kuka kaitsee karjaa, eikä nauti karjansa maitoa? 8Puhunko tätä vain ihmisten tavalla? Eikö myös laki sano samaa? 9
9:9
5. Moos. 25:4
1. Tim. 5:18
Onhan Mooseksen laissa kirjoitettuna: "Älä sido puivan härän suuta". Eihän Jumala häristä näin huolta pitäne? 10Eikö hän sano sitä kaiketikin meidän tähtemme? Meidän tähtemmehän on kirjoitettu, että kyntäjän tulee kyntää toivossa ja puivan puida osansa saamisen toivossa. 11
9:11
Room. 15:27
Gal. 6:6
Jos me olemme kylväneet teille hengellistä hyvää, onko paljon, jos me niitämme teiltä aineellista? 12
9:12
Ap. t. 20:33-34
1. Kor. 13:7
2. Kor. 11:9,12
2. Kor. 12:13
1. Tess. 2:7
Jos muilla on teihin tällainen oikeus, eikö paljoa enemmän meillä? Mutta me emme ole käyttäneet tätä oikeutta, vaan kestämme kaikki, ettemme panisi mitään estettä Kristuksen evankeliumille. 13
9:13
3. Moos. 2:3
3. Moos. 6:16-18
3. Moos. 6:26
4. Moos. 18:8-20
5. Moos. 18:1-2
5. Moos. 18:4
Ettekö tiedä, että ne, jotka hoitavat pyhäkön toimia, saavat ravintonsa pyhäköstä, ja jotka ovat asetetut uhrialttarin palvelukseen, saavat osansa silloin kuin alttarikin? 14
9:14
Matt. 10:9-10
Luuk. 10:7
1. Tim. 5:17-18
Samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain tulee saada evankeliumista elatuksensa. 15
9:15
Ap. t. 18:3
Ap. t. 20:34
1. Kor. 4:12
2. Kor. 11:10
1. Tess. 2:9
Mutta minä en ole ainoatakaan näistä oikeuksistani hyväkseni käyttänyt. Enkä kirjoitakaan tätä siinä tarkoituksessa, että niitä minuun sovitettaisiin, sillä mieluummin minä kuolen. Ei kukaan ole minun kerskaustani tyhjäksi tekevä. 16
9:16
Jer. 20:9
Room. 1:14-15
Sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista; minun täytyy se tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia julista! 17
9:17
1. Kor. 4:1
Sillä jos vapaasta tahdostani sitä teen, niin minulla on palkka; mutta jos en tee sitä vapaasta tahdostani, niin on huoneenhaltijan toimi kuitenkin minulle uskottu. 18Mikä siis on minun palkkani? Se, että kun julistan evankeliumia, teen sen ilmaiseksi, niin etten käytä oikeutta, jonka evankeliumi minulle myöntää.

19

9:19
Matt. 20:26-27
Room. 11:14
Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni niin monta kuin suinkin, 20
9:20
Ap. t. 16:3
Ap. t. 21:23-26
ja olen ollut juutalaisille ikäänkuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia; lain alaisille ikäänkuin lain alainen, vaikka itse en ole lain alainen, voittaakseni lain alaiset; 21
9:21
Gal. 2:3
ilman lakia oleville ikäänkuin olisin ilman lakia — vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa — voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia; 22
9:22
Room. 15:1-2
1. Kor. 10:33
2. Kor. 11:29
heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot; kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. 23Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi.

24

9:24
Fil. 3:14
2. Tim. 4:7
Hebr. 12:1
Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niinkuin hän, että sen saavuttaisitte. 25
9:25
1. Tim. 6:12
2. Tim. 2:4-5
2. Tim. 4:7-8
1. Piet. 1:4
1. Piet. 5:4
Jaak. 1:12
Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa; he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. 26
9:26
2. Tim. 1:12
Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niinkuin ilmaan hosuen, 27
9:27
Room. 13:14
vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi.