Raamattu 1933/-38 (KR38)
5

5 LUKU.

Korinttolaisten keskuudessa oli ilmaantunut haureutta, jonka johdosta apostoli heitä nuhtelee ja päättää erään sukurutsaisen miehen hyljättäväksi saatanan haltuun, että hänen sielunsa pelastuisi 1-5, kehoittaa heitä vaeltamaan puhtaudessa ja totuudessa 6-8 eikä suvaitsemaan julkisyntisiä veljien joukossa 9-13.

51

5:1
3. Moos. 18:8
5. Moos. 27:20
Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa. 2Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi! Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne? 3
5:3
Kol. 2:5
Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo, niinkuin läsnäollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on 4
5:4
Matt. 16:19
Matt. 18:18-19
Joh. 20:23
Ap. t. 15:28
— sittenkuin olemme, te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima, tulleet yhteen — 5
5:5
Sananl. 23:14
1. Tim. 1:20
1. Piet. 4:6
Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä.

6

5:6
Matt. 16:6
Gal. 5:9
Jaak. 4:16
Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan? 7
5:7
Jes. 53:7
Joh. 1:29,36
1. Piet. 1:19
Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu. 8
5:8
2. Moos. 12:8,15
5. Moos. 16:3
Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa.

9

5:9
2. Kor. 6:14
Ef. 5:11
Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa; 10
5:10
Joh. 17:15
1. Joh. 5:19
en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. 11
5:11
Sananl. 23:20
Matt. 18:17
Room. 16:17
2. Tess. 3:6
Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa. 12Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? 13
5:13
5. Moos. 13:5
5. Moos. 17:7
5. Moos. 22:21-24
5. Moos. 24:7
Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha."

6

6 LUKU.

Kristittyjen ei sovi käydä oikeutta pakanain edessä eikä yleensä käräjöidä keskenään 1-7; heidän tulee välttää vääryyttä ja muita syntejä, koska ovat pestyt, pyhitetyt ja vanhurskautetut 8-11. Apostoli kehoittaa oikein käyttämään kristityn vapautta ja varoittaa haureudesta, sillä ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli 12-20.

61Kuinka rohkenee kukaan teistä, jolla on riita-asia toisen kanssa, käydä oikeutta vääräin edessä? Miksei pyhien edessä? 2

6:2
Dan. 7:22
Matt. 19:28
Luuk. 22:29-30
Juud. 1:14-15
Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Ja jos te tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita? 3Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita? 4Jos teillä siis on maallisia asioita ratkaistavina, nekö te asetatte tuomareiksi, jotka ovat halveksittuja seurakunnassa? 5Teidän häpeäksenne minä tämän sanon. Eikö teidän joukossanne sitten ole yhtäkään viisasta, joka voisi ratkaista veljien välin? 6Vaan veli käy oikeutta veljen kanssa, vieläpä uskottomain edessä! 7
6:7
Sananl. 20:22
Matt. 5:39-40
Luuk. 6:29
Room. 12:17-19
1. Tess. 4:6
1. Tess. 5:15
1. Piet. 3:9
Teille on jo yleensä vaurioksi, että käräjöitte keskenänne. Miksi ette ennemmin salli tehdä vääryyttä itsellenne? Miksi ette ennemmin anna riistää omaanne?

8

6:8
3. Moos. 25:14
Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien. 9
6:9
3. Moos. 18:22-23
Gal. 5:19-21
Gal. 6:7
Ef. 5:5
Kol. 3:5-6
Hebr. 12:14
Hebr. 13:4
Ilm. 22:15
Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, 10eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. 11
6:11
Ap. t. 22:16
1. Kor. 1:2
Ef. 2:1-3
Ef. 5:8-9
Kol. 3:7-8
Tiit. 3:3-4
Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

12

6:12
1. Kor. 10:23
Kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi; kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita. 13
6:13
Matt. 15:17
Room. 14:17
1. Tess. 4:3,7
Ruoka on vatsaa varten ja vatsa ruokaa varten; ja Jumala on tekevä lopun niin toisesta kuin toisestakin. Mutta ruumis ei ole haureutta varten, vaan Herraa varten, ja Herra ruumista varten; 14
6:14
Joh. 6:39-40
Ap. t. 2:24,32
Room. 6:5,8
Room. 8:11
1. Kor. 15:3-4
1. Kor. 15:22
2. Kor. 4:14
Ef. 1:20
ja Jumala, joka herätti kuolleista Herran, on herättävä meidätkin voimallansa. 15
6:15
1. Kor. 12:27
Ef. 5:30
Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin ne porton jäseniksi? Pois se! 16
6:16
1. Moos. 2:24
Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi". 17
6:17
Joh. 17:21-23
1. Kor. 12:13
Ef. 4:4
Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan.

18

6:18
1. Kor. 10:8
Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan. 19
6:19
1. Kor. 3:16
2. Kor. 6:16
Ef. 2:21
Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? 20
6:20
1. Kor. 7:23
Gal. 3:13
Fil. 1:20
1. Piet. 1:18-19
2. Piet. 2:1
Ilm. 5:9
Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.

7

7 LUKU.

Ohjeita aviopuolisoille 1-7. Naimattomat ja lesket tekevät oikein, kun eivät mene naimisiin, mutta eivät tee syntiä, vaikka menevätkin 8, 9. Apostoli lausuu Herran käskynä, että kristityt aviopuolisot eivät saa toisistaan erota 10, 11, ja omana neuvonaan, että kristitty ei saa hyljätä pakanallista aviopuolisoaan, joka tahtoo aviossaan pysyä 12-16. Jokainen pysyköön siinä asemassa, jossa hänelle kutsumus on tullut 17-24. Apostoli neuvoo etenkin neitsyitä silloisen ahdingon takia pysymään naimattomina ja antaa aviota koskevia ohjeita 25-40.

71Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä; 2

7:2
1. Moos. 2:18
mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä. 3
7:3
1. Piet. 3:7
Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan, ja samoin vaimo miestänsä kohtaan. 4Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa; samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa. 5Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden. 6Mutta tämän minä sanon myönnytyksenä, en käskynä. 7
7:7
Matt. 19:11-12
Soisin kaikkien ihmisten olevan niinkuin minäkin; mutta kullakin on oma lahjansa Jumalalta, yhdellä yksi, toisella toinen.

8Naimattomille ja leskille minä taas sanon: heille on hyvä, jos pysyvät sellaisina kuin minäkin; 9

7:9
1. Tim. 5:14
mutta jos eivät voi itseään hillitä, niin menkööt naimisiin; sillä parempi on naida kuin palaa.

10

7:10
Matt. 5:32
Matt. 19:6
Mark. 10:11-12
Luuk. 16:18
Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä, vaan Herra, ettei vaimo saa erota miehestään; 11
7:11
Mal. 2:14,16
mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna tai sopikoon miehensä kanssa; eikä mies saa hyljätä vaimoansa.

12Mutta muille sanon minä, eikä Herra: jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies häntä hyljätkö; 13samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hyljätkö miestänsä. 14Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta, ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty miehensä, uskonveljen, kautta; muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä. 15

7:15
Room. 12:18
Room. 14:19
Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon; veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut; sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut. 16
7:16
1. Piet. 3:1
Sillä mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai mistä tiedät, mies, voitko pelastaa vaimosi?

17Vaeltakoon vain kukin sen mukaan, kuin Herra on hänelle hänen osansa antanut, ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut; näin minä säädän kaikissa seurakunnissa. 18

7:18
Gal. 5:2
Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi; jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön ympärileikkauttako itseään. 19
7:19
Joh. 15:14
Room. 2:25
Gal. 5:6
Kol. 3:11
1. Joh. 3:24
Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen. 20Pysyköön kukin siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu. 21
7:21
1. Tim. 6:1-2
Jos olet kutsuttu orjana, älä siitä murehdi; mutta vaikka voisitkin päästä vapaaksi, niin ole ennemmin siinä osassasi. 22
7:22
Joh. 8:36
Room. 6:18,22
Gal. 3:28
Gal. 5:13
Ef. 6:6
Filem. 1:16
1. Piet. 2:16
Sillä joka orjana on kutsuttu Herrassa, on Herran vapaa; samoin vapaana kutsuttu on Kristuksen orja. 23
7:23
1. Kor. 6:20
2. Kor. 11:20
Hebr. 9:12
1. Piet. 1:18-19
2. Piet. 2:1
Te olette kalliisti ostetut; älkää olko ihmisten orjia. 24Pysyköön kukin, veljet, Jumalan edessä siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu.

25Mutta neitsyistä minulla ei ole Herran käskyä, vaan minä sanon ajatukseni niinkuin se, joka on Herralta saanut sen laupeuden, että hän on luotettava. 26

7:26
Jer. 16:2-3
Olen siis sitä mieltä, että lähestyvän ahdingon tähden jokaisen on hyvä pysyä entisellään. 27Jos olet sidottu vaimoon, älä pyydä eroa; jos et ole sidottu vaimoon, älä pyydä itsellesi vaimoa. 28
7:28
Luuk. 21:23
Mutta jos menetkin naimisiin, et syntiä tee; ja jos neitsyt menee naimisiin, ei hänkään tee syntiä; mutta ne, jotka niin tekevät, joutuvat kärsimään ruumiillista vaivaa, ja siitä minä tahtoisin teidät säästää. 29
7:29
Room. 13:11-12
1. Piet. 4:7
Mutta sen minä sanon, veljet: aika on lyhyt; olkoot tästedes nekin, joilla on vaimot, niinkuin ei heillä niitä olisikaan, 30ja ne, jotka itkevät, niinkuin eivät itkisi, ja ne, jotka iloitsevat, niinkuin eivät iloitsisi, ja ne, jotka ostavat, niinkuin eivät saisi omanansa pitää, 31
7:31
Ps. 39:7
Jes. 40:6-7
1. Piet. 1:24
1. Joh. 2:15,17
Jaak. 1:10-11
ja ne, jotka tätä maailmaa hyödyksensä käyttävät, niinkuin eivät sitä käyttäisi; sillä tämän maailman muoto on katoamassa. 32Soisin, ettei teillä olisi huolia. Naimaton mies huolehtii siitä, mikä on Herran, kuinka olisi Herralle mieliksi; 33
7:33
Luuk. 14:20
mutta nainut huolehtii maailmallisista, kuinka olisi vaimolleen mieliksi, 34
7:34
1. Tim. 5:5
ja hänen harrastuksensa käy kahtaanne. Samoin vaimo, jolla ei enää ole miestä, ja neitsyt huolehtivat siitä, mikä on Herran, että olisivat pyhät sekä ruumiin että hengen puolesta; mutta naimisissa oleva huolehtii maailmallisista, kuinka olisi mieliksi miehellensä. 35Tämän minä sanon teidän omaksi hyödyksenne, en pannakseni kytkyttä kaulaanne, vaan sitä varten, että eläisitte säädyllisesti ja häiriytymättä pysyisitte Herrassa. 36Mutta jos joku arvelee tekevänsä väärin tytärtänsä kohtaan, joka on täydessä naima-iässä, ja jos kerran sen pitää tapahtua, niin tehköön, niinkuin tahtoo; ei hän syntiä tee: menkööt naimisiin. 37Joka taas pysyy sydämessään lujana eikä ole minkään pakon alainen, vaan voi noudattaa omaa tahtoansa ja on sydämessään päättänyt pitää tyttärensä naimattomana, se tekee hyvin. 38Siis, joka naittaa tyttärensä, tekee hyvin, ja joka ei naita, tekee paremmin. 39
7:39
Room. 7:2
Vaimo on sidottu, niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain tapahtuu Herrassa. 40Mutta hän on onnellisempi, jos pysyy entisellään; se on minun mielipiteeni, ja minä luulen, että minullakin on Jumalan Henki.