Raamattu 1933/-38 (KR38)
14

14 LUKU.

Apostoli kehoittaa korinttolaisia tavoittelemaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa, koska se seurakuntaa rakentaa, jota kielillä puhuminen ei tee 1-25, antaa ohjeita seurakunnankokouksia varten 26-33, joissa vaimojen ei sovi esiintyä opettajina 33-39. Kaiken tulee tapahtua säädyllisesti 40.

141

14:1
1. Kor. 12:1,10
1. Kor. 12:31
Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. 2
14:2
Ap. t. 10:46
Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. 3Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. 4Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. 5
14:5
4. Moos. 11:26,29
1. Sam. 19:20-21
Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan; sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä rakentuu. 6Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profetian tai opetuksen sanoja? 7Niinhän on elottomain soittimienkin laita, huilujen tai kitarain: kuinka tiedetään, mitä huilulla tai kitaralla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin? 8
14:8
4. Moos. 10:9
Niinikään, jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? 9Samoin tekin: jos ette kielellänne saa esiin selvää puhetta, kuinka voidaan sellainen puhe ymmärtää? Tehän puhutte silloin tuuleen. 10Maailmassa on, kuka tietää, kuinka monta eri kieltä, mutta ei ainoatakaan, jonka äänet eivät ole ymmärrettävissä. 11Mutta jos en tiedä sanojen merkitystä, olen minä puhujalle muukalainen, ja puhuja on minulle muukalainen. 12Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. 13Sentähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää. 14Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. 15
14:15
Ef. 5:19
Kol. 3:16
Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni; minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. 16
14:16
1. Aik. 16:36
Neh. 5:13
Neh. 8:6
Ps. 106:48
Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa "amen" sinun kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. 17Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. 18Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan; 19mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa ymmärrykselläni, opettaakseni muitakin, kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä. 20
14:20
Matt. 11:25
Matt. 18:3
Room. 16:19
Ef. 4:14-15
Fil. 3:12-13
Hebr. 5:12-13
1. Piet. 2:2
Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia; mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä. 21
14:21
5. Moos. 28:49
Jes. 28:11-12
Laissa on kirjoitettuna:

"Vieraskielisten kautta

ja muukalaisten huulilla

minä olen puhuva tälle kansalle,

eivätkä he sittenkään minua kuule,

sanoo Herra".

22Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko; mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. 23
14:23
Ap. t. 2:13
Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? 24Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion, 25
14:25
Jes. 45:14
Dan. 2:47
Sak. 8:23
Joh. 16:8
hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä.

26

14:26
Room. 14:19
1. Kor. 12:8-10
Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi. 27Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön; 28mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. 29
14:29
1. Tess. 5:20-21
1. Joh. 4:1
Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot; 30mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. 31Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. 32Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset; 33
14:33
Room. 15:33
1. Kor. 11:16
sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala.

Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa, 34

14:34
1. Moos. 3:16
1. Kor. 11:3
Ef. 5:22
Kol. 3:18
1. Piet. 3:1
olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo. 35
14:35
1. Tim. 2:11-12
Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa. 36Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Vai ainoastaan teidänkö tykönne se on tullut? 37
14:37
2. Kor. 10:7
Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky. 38Mutta jos joku ei sitä ymmärrä, niin olkoon ymmärtämättä. 39Sentähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumasta.

40

14:40
Kol. 2:5
Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä.

15

15 LUKU.

Apostoli todistaa, vedoten moneen silminnäkijään, Kristuksen nousseen kuolleista 1-11, osoittaa, että, elleivät kuolleet nouse, ei Kristuskaan ole noussut 12-19; mutta koska Kristus on noussut kuolleista, niin kaikki tulevat hänessä eläviksi, ja kaikki hänen vihollisensa alistetaan hänen jalkojensa alle, että Jumala olisi kaikki kaikissa 20-28. Itsensä kastattaminen kuolleitten puolesta ja apostolin antautuminen hengenvaaraan osoittavat myöskin, että uskottiin kuolleitten ylösnousevan 29-34. Paavali osoittaa luonnosta otetuilla vertauksilla, millainen ruumis kuolleista nousseilla on oleva 35-49; nekin, jotka silloin elävät, muuttuvat, ja niin ennustus kuoleman kukistumisesta käy toteen 50-57. Kehoitus ahkeruuteen Herran työssä 58.

151

15:1
Gal. 1:11-12
Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte 2
15:2
Room. 1:16
1. Kor. 1:21
2. Kor. 6:1
Gal. 3:4
ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. 3
15:3
Jes. 53:5-6
Jes. 53:9
Sak. 13:7
Gal. 1:4
1. Piet. 2:24
Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, 4
15:4
Ps. 16:10
Matt. 12:40
Joh. 2:19
Ap. t. 26:23
ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan, 5
15:5
Mark. 16:14
Luuk. 24:34,36
Joh. 20:9,19
Ap. t. 1:3
Ap. t. 10:40-41
ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista. 6
15:6
Matt. 28:16-17
Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. 7Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. 8
15:8
Ap. t. 9:3-4
1. Kor. 9:1
Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikäänkuin keskensyntynyt. 9
15:9
Gal. 1:13
Ap. t. 8:3
Ap. t. 9:1,4
Ef. 3:7-8
1. Tim. 1:13-16
Sillä minä olen apostoleista halvin enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. 10
15:10
Room. 15:18-19
1. Kor. 3:10
2. Kor. 11:5,23
2. Kor. 12:11-12
Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. 11Olinpa siis minä tai olivatpa he: näin me saarnaamme, ja näin te olette uskoon tulleet.

12

15:12
Matt. 22:23
2. Tim. 2:18
Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleitten ylösnousemusta ole? 13Vaan jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. 14Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne; 15
15:15
Ap. t. 2:32
Ap. t. 4:33
Ap. t. 5:32
ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. 16
15:16
Room. 8:11
Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. 17Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. 18
15:18
1. Tess. 4:14
Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. 19Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.

20

15:20
Ap. t. 26:23
Kol. 1:18
1. Piet. 1:3
Ilm. 1:5
Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. 21
15:21
1. Moos. 2:17
1. Moos. 3:6
1. Moos. 3:17,19
Joh. 11:25
Room. 5:12,17
Room. 6:23
Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. 22Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, 23
15:23
1. Tess. 4:15
Ilm. 20:4,5
mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; 24
15:24
Dan. 2:44
Dan. 7:14,27
sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. 25
15:25
Ps. 110:1
Matt. 22:44
Ef. 1:20-21
Hebr. 10:12-13
Sillä hänen pitää hallitseman

"siihen asti, kunnes hän on pannut

kaikki viholliset jalkojensa alle".

26
15:26
Ilm. 20:14
Ilm. 21:4
Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. 27
15:27
Ps. 8:7
Matt. 28:18
Ef. 1:22
Hebr. 2:8
Sillä:

"kaikki hän on alistanut

hänen jalkojensa alle".

Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. 28
15:28
1. Kor. 3:23
1. Kor. 11:3
Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

29Mitä muutoin ne, jotka kastattavat itsensä kuolleitten puolesta, sillä saavat aikaan? Jos kuolleet eivät heräjä, miksi nämä sitten kastattavat itsensä heidän puolestaan? 30

15:30
Room. 8:36
1. Kor. 4:9
Ja miksi mekään antaudumme joka hetki vaaraan? 31
15:31
2. Kor. 4:10-11
2. Kor. 11:23
Joka päivä minä olen kuoleman kidassa, niin totta kuin te, veljet, olette minun kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 32
15:32
Jes. 22:13
2. Kor. 1:8
Jos minä ihmisten tavoin olen taistellut petojen kanssa Efesossa, mitä hyötyä minulle siitä on? Jos kuolleet eivät heräjä, niin:

"syökäämme ja juokaamme,

sillä huomenna me kuolemme".

33
15:33
Ef. 5:6
Älkää eksykö.

"Huono seura hyvät tavat turmelee."

34
15:34
Room. 13:11
Ef. 5:14
1. Tess. 4:5
Raitistukaa oikealla tavalla, älkääkä syntiä tehkö; sillä niitä on, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Teidän häpeäksenne minä tämän sanon.

35

15:35
Hes. 37:3
Mutta joku ehkä kysyy: "Millä tavoin kuolleet heräjävät, ja millaisessa ruumiissa he tulevat?" 36
15:36
Joh. 12:24
Sinä mieletön, se, minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole! 37Ja kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, nisun jyvän tai muun minkä tahansa. 38Mutta Jumala antaa sille varren, sellaisen kuin tahtoo, ja kullekin siemenelle sen oman varren. 39Ei kaikki liha ole samaa lihaa, vaan toista on ihmisten, toista taas karjan liha, toista on lintujen liha, toista kalojen. 40
15:40
Matt. 13:43
Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten. 41Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. 42Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa; 43
15:43
Dan. 12:3
Fil. 3:20-21
kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa; kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa; 44kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. 45
15:45
1. Moos. 2:7
Joh. 5:21
Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki. 46Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä. 47
15:47
Joh. 3:13,31
Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. 48Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset. 49
15:49
1. Moos. 5:3
Room. 8:29
2. Kor. 3:18
2. Kor. 4:11
Fil. 3:21
1. Joh. 3:2
Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva.

50

15:50
Joh. 3:5-6
Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. 51
15:51
1. Tess. 4:15-17
Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52
15:52
Matt. 24:31
Luuk. 20:36
yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. 53
15:53
2. Kor. 5:4
Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. 54
15:54
Jes. 25:8
Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu:

"Kuolema on nielty

ja voitto saatu".

55

15:55
Hoos. 13:14
Hebr. 2:14
"Kuolema, missä on sinun voittosi?

Kuolema, missä on sinun otasi?"

56
15:56
Room. 3:19-20
Room. 4:15
Room. 5:13
Room. 6:23
Room. 7:5,13
Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki. 57
15:57
Joh. 16:33
Room. 8:37
2. Kor. 2:14
1. Joh. 5:4-5
Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!

58

15:58
2. Aik. 15:7
Hebr. 6:10
Ilm. 14:13
Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.

16

16 LUKU.

Paavali neuvoo korinttolaisia, kuinka avustus Jerusalemin pyhiä varten on koottava 1-4, lupaa tulla heidän tykönsä helluntain jälkeen 5-9, käskee heitä olemaan avuliaita Timoteukselle ja ilmoittaa Apolloksen sopivassa tilaisuudessa tulevan heidän tykönsä 10-12, kehoittaa heitä valvomiseen, uskoon ja rakkauteen 13, 14 sekä olemaan kuuliaisia niille, jotka pyhiä palvelevat 15-18, lisäten lopuksi tervehdykset Akylaalta, Priskalta, kaikilta veljiltä ja itseltään 19-24.

161

16:1
Ap. t. 11:29
Room. 12:13
Room. 15:25-26
2. Kor. 8:4
2. Kor. 9:1,12
Gal. 2:10
Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin, kuin minä olen määrännyt Galatian seurakunnille. 2
16:2
Ap. t. 20:7
Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. 3Mutta kun olen saapunut teidän tykönne, lähetän minä ne henkilöt, jotka siihen sopiviksi katsotte, kirjeet mukanaan, viemään teidän rakkaudenlahjanne Jerusalemiin; 4ja jos asia on sen arvoinen, että minunkin on lähteminen, niin saavat he lähteä minun kanssani.

5

16:5
Ap. t. 19:21
2. Kor. 1:16
Aion nimittäin tulla teidän tykönne kuljettuani läpi Makedonian, sillä minä kuljen Makedonian kautta; 6mutta teidän luonanne viivyn ehkä jonkin aikaa, kenties vietän talvenkin, että te sitten auttaisitte minua eteenpäin, minne matkustanenkin. 7
16:7
1. Kor. 4:19
Jaak. 4:13-14
Sillä en tahdo nyt vain ohimennen käydä teitä katsomassa, toivon näet saavani viipyä jonkin aikaa teidän luonanne, jos Herra sallii. 8
16:8
Ap. t. 19:1,10
Mutta Efesossa minä viivyn helluntaihin saakka; 9
16:9
2. Kor. 2:12
Kol. 4:3
sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon.

10

16:10
Room. 16:21
1. Kor. 4:17
Fil. 2:19-22
Mutta jos Timoteus saapuu, niin katsokaa, että hän pelotta voi olla teidän luonanne, sillä Herran työtä hän toimittaa niinkuin minäkin. 11
16:11
1. Tim. 4:12
Älköön siis kukaan häntä halveksiko, vaan auttakaa häntä lähtemään rauhassa matkalle, että hän tulisi minun tyköni; sillä minä ja veljet odotamme häntä. 12
16:12
Ap. t. 18:24
Mitä veli Apollokseen tulee, olen hartaasti kehoittanut häntä lähtemään veljien kanssa teidän tykönne; mutta hän ei ole ollenkaan halukas lähtemään nyt, vaan tulee, kun hänelle sopii.

13

16:13
Matt. 25:13
Ef. 6:10
Kol. 1:11
1. Tess. 5:6
2. Tess. 2:15
1. Piet. 5:8
Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. 14Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa.

15

16:15
1. Kor. 1:16
Mutta minä kehoitan teitä, veljet: te tunnette Stefanaan perhekunnan ja tiedätte, että se on Akaian ensi hedelmä ja että he ovat antautuneet pyhien palvelukseen. 16
16:16
Fil. 2:29
1. Tim. 5:17
Hebr. 13:17
Olkaa tekin kuuliaisia heidän kaltaisilleen ja jokaiselle, joka heidän kanssaan työtä tekee ja vaivaa näkee. 17Minä iloitsen Stefanaan ja Fortunatuksen ja Akaikuksen tännetulosta, koska he korvaavat minulle teidän poissaolonne; 18
16:18
1. Tess. 5:12
he ovat virkistäneet minun henkeäni niinkuin teidänkin. Antakaa siis täysi tunnustus sellaisille miehille.

19

16:19
Ap. t. 18:2
Room. 16:3,5
Aasian seurakunnat tervehtivät teitä. Monet tervehdykset Herrassa lähettävät teille Akylas ja Priska sekä heidän kodissaan kokoontuva seurakunta. 20
16:20
Room. 16:6
2. Kor. 13:12
1. Tess. 5:26
1. Piet. 5:14
Kaikki veljet lähettävät teille tervehdyksen. Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla.

21

16:21
Kol. 4:18
2. Tess. 3:17
Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti.

22Jos joku ei pidä Herraa rakkaana, hän olkoon kirottu! Maran ata.Araminkielisiä sanoja, jotka merkitsevät: Herramme tulee.

23

16:23
Fil. 4:23
Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. 24Minun rakkauteni on teidän kaikkien kanssa Kristuksessa Jeesuksessa.