DigiMarkus (DMrk)
9

91Jeesus sanoi vielä: »Täällä on läsnä muutamia, jotka ennen kuolemaansa ehtivät nähdä Jumalan valtakunnan tulevan voimassaan.»

Jeesuksen muodonmuutos

2Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Hän vei heidät korkealle vuorelle pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui silmin nähden. 3Hänen vaatteensakin alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei edes kankaanvärjäyksen ammattilainen voisi saada sellaista loistetta aikaan.

4Sitten heille ilmestyivät Elia ja Mooses, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. 5Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: »Opettaja, on hyvä, että olemme täällä. Tehdään kolme majaa: yksi sinulle, yksi Moosekselle ja yksi Elialle.» 6Muuta sanottavaa Pietari ei keksinyt, sillä hän oli hyvin peloissaan, kuten muutkin oppilaat.

7Samassa taivaalle ilmestyi pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: »Tämä on minun rakas Poikani. Kuulkaa häntä!» 8Kun oppilaat sitten katsahtivat ympärilleen, paikalla oli enää Jeesus.

9Kun he laskeutuivat vuorenrinnettä, Jeesus käski heitä pysymään asiasta vaiti, kunnes hän, Ihmisen Poika, olisi noussut kuolleista. 10Oppilaat pitivät Jeesuksen sanat mielessään ja pohtivat keskenään, mitä Jeesus tarkoitti kuolleista nousemisella.

Kysymys Eliasta

11Paluumatkalla Pietari, Jaakob ja Johannes kysyivät Jeesukselta: »Eivätkö oppineet sano, että Elian on tultava ennen sinua?» 12»Niin tuleekin», Jeesus vastasi. »Hän panee asiat järjestykseen. Nyt varmasti mietitte, miksi minua tarkoittaen on kirjoitettu, että Ihmisen Poika joutuu kärsimään paljon ja kokemaan halveksuntaa. 13Sanonpa teille, että, Elia on jo tullut. Ihmiset vain tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Niinhän pyhissä kirjoituksissa on ennustettu.»

Jeesus karkottaa demonin

14Palattuaan vuorelta he näkivät, kuinka muiden oppilaiden luo oli kerääntynyt suuri väkijoukko. Oppineitakin oli, ja he väittelivät oppilaiden kanssa. 15Jeesuksen nähdessään kaikki riensivät hämmästyneinä tervehtimään häntä. 16Jeesus kysyi heiltä: »Mistä te oikein kiistelette?» 17Eräs väkijoukosta vastasi: »Opettaja, olen tuonut poikani luoksesi, koska hänessä on demoni, joka estää häntä puhumasta. 18Se ottaa pojan valtaansa missä vain ja paiskaa hänet maahan. Se saa hänen suunsa vaahtoamaan ja hampaansa narskumaan. Poika menee aivan jäykäksi. Pyysin oppilaitasi ajamaan demonin pois, mutta he eivät kyenneet siihen.»

19Silloin Jeesus puuskahti: »Kylläpä nykyihmiset ovat jumalatonta joukkoa! Kuinka kauan minun pitää vielä olla teidän kanssanne? Kuinka kauan joudun kestämään teitä? No, tuokaa poika luokseni.» 20He tekivät työtä käskettyä. Heti Jeesuksen nähdessään demoni kouristi poikaa, ja tämä kaatui ja kieriskeli maassa suu vaahdoten. 21Jeesus kysyi pojan isältä: »Kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva?» »Pienestä pitäen», mies vastasi. 22»Demoni on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen. Se haluaa tappaa hänet. Jos vain voit, auta meitä, sääli meitä!» 23»Jos vain voit?» vastasi Jeesus. »Kaikki on mahdollista, kunhan vain uskot minuun.» 24Silloin pojan isä sanoi empimättä: »Minä uskon! Auta minua pääsemään epäuskostani!»

25Kun Jeesus näki, että väkeä juoksi paikalle aina vain lisää, hän käski demonia: »Mykkä ja kuuro demoni, minä käsken sinua: lähde pojasta äläkä enää mene häneen!» 26Demoni ulvoi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä. Monet sanoivat, että nyt poika kuoli. 27Jeesus sen sijaan tarttui häntä kädestä ja auttoi jalkeille. Poika nousi.

28Kun Jeesus oli mennyt majapaikkaansa ja vain oppilaat olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä: »Miksi me emme kyenneet karkottamaan sitä henkeä?» 29Jeesus vastasi: »Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella.»

Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan

30He lähtivät Kesarean alueelta ja kulkivat Galilean halki. Jeesus ei tahtonut kenenkään saavan tietää siitä, 31sillä hän halusi puhua oppilailleen luottamuksellisesti. Hän sanoi heille itseensä viitaten: »Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista.» 32Oppilaat olivat peloissaan eivätkä uskaltaneet kysyä, mitä hän tällä tarkoitti.

Kuka on merkittävin?

33He saapuivat takaisin Kapernaumiin. Majapaikkaan tultuaan Jeesus kysyi oppilailtaan: »Mistä te keskustelitte matkalla?» 34He vaikenivat, sillä he olivat väitelleet siitä, kuka heistä oli merkittävin. 35Jeesus istuutui ja kutsui 12 oppilastaan ympärilleen. Hän sanoi: »Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija.» 36Sitten hän asetti heidän keskelleen lapsen, syleili häntä ja sanoi: 37»Joka ottaa yhdenkin tällaisen lapsen luokseen minun nimessäni, ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa luokseen minut, ottaa luokseen sen, joka minut on lähettänyt.»

Vieras demonien manaaja

38Johannes sanoi Jeesukselle: »Opettaja, näimme erään ihmisen karkottavan demoneja sinun nimissäsi. Yritimme estää häntä, koska hän ei kuulu joukkoomme.»

39Mutta Jeesus vastasi: »Älkää estäkö häntä, sillä eihän yksikään, joka tekee voimateon nimissäni, voi heti perään puhua minusta pahaa. 40Joka ei ole meitä vastaan, on puolellamme. 41Asia on nimittäin näin: jos joku antaa teille kupillisen vettä siksi, että kuulutte Kristukselle, hän on palkkansa ansainnut.»

Viettelykset

42»Jos joku puolestaan johdattaa pahoille teille yhdenkin näistä mitättömistä minuun uskovista, on hänelle itselleen parempi, että hänet heitetään mereen painava kivi kaulassa. 43Jos kätesi viettelee sinua syntiin, hakkaa se pois. Onhan parempi menettää käsi ja päästä sisälle elämään kuin säästää käsi ja joutua helvetin sammumattomaan tuleen. 449:44 Jae 44 ei kuulu Markuksen evankeliumin alkuperäiseen tekstiin. Sitä ei siksi ole evankeliumin parhaissa muinaisissa käsikirjoituksissa. Jakeessa sanotaan »Helvetissä ei mato kuole eikä tuli sammu.» ja se on lisätty tähän jakeen 48 perusteella. 45Jos jalkasi viettelee sinua, hakkaa se pois. Onhan parempi menettää jalka ja päästä sisälle elämään kuin säästää jalka ja tulla heitetyksi helvettiin. 469:46 Jae 46 ei kuulu Markuksen evankeliumin alkuperäiseen tekstiin. Sitä ei siksi ole evankeliumin parhaissa muinaisissa käsikirjoituksissa. Jakeessa sanotaan »Helvetissä ei mato kuole eikä tuli sammu.» ja se on lisätty tähän jakeen 48 perusteella. 47Jos silmäsi viettelee sinua, kaiva se pois. Onhan parempi menettää silmä ja päästä Jumalan valtakuntaan kuin säästää se ja joutua helvettiin. 48Helvetissä ei mato kuole eikä tuli sammu.»

49»Jokainen ihminen puhdistetaan suolalla ja tulella. 50Suolahan on hyvä asia, mutta jos se menettäisi suolaisuuteensa, millä se saisi makunsa? Olkaa te suola ja eläkää sovussa.

10

Avioerosta

101Jeesus lähti Kapernaumista ja matkasi Jordanin itäpuolta Juudean alueelle. Nytkin suuri ihmisjoukko kokoontui hänen luokseen. Tapansa mukaan Jeesus opetti heitä.

2Jeesuksen luo tuli myös fariseuksia. He koettelivat häntä kysymällä, saako mies ottaa eron vaimostaan. 3Jeesus vastasi heille: »Mitä Mooses on siitä säätänyt?» 4He sanoivat: »Mooses antoi luvan erota, jos laatii viralliset eropaperit.» 5Silloin Jeesus sanoi: »Hän laati tämän säännöksen teille siksi, että olette kovasydämisiä. 6Mutta luomistyönsä alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. 7Sen vuoksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa. 8Silloin nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi, yhdeksi ruumiiksi. He eivät siis enää ole kaksi, vaan he ovat yksi. 9Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä ihmisen ei tule erottaa.

10Kun oppilaat olivat Jeesuksen kanssa kahden, he ottivat asian uudestaan puheeksi. 11Jeesus sanoi heille: »Jos joku eroaa vaimostaan ja menee naimisiin toisen kanssa, hän tekee aviorikoksen. 12Jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hänkin tekee aviorikoksen.»

Jeesus siunaa lapsia

13Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskettaisi heitä. Jeesuksen oppilaat moittivat tuojia. 14Tämä närkästytti Jeesusta, ja hän sanoi oppilailleen: »Antakaa lasten tulla luokseni. Älkää estäkö heitä, sillä Jumalan valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen. 15Jumalan valtakunta on otettava vastaan niin kuin lapsi sen tekee. Muulla tavoin valtakuntaan ei pääse. Ymmärtäkää se.» 16Hän otti lapset syliinsä ja siunasi heitä panemalla kätensä heidän päälleen.

Voiko rikas pelastua?

17Jeesus jatkoi matkaansa Juudean alueella. Eräs mies tuli juoksujalkaa ja polvistui hänen eteensä. Mies kysyi neuvoa: »Hyvä opettaja! Haluan ikuisen elämän. Miten saan sen?» 18Jeesus vastasi: »Miksi kutsut minua hyväksi? Kukaan ei ole hyvä paitsi Jumala. 19Käskythän sinä tunnet: Älä tapa. Älä tee aviorikosta. Älä varasta. Älä todista valheellisesti. Älä riistä toiselta. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.»

20Mies sanoi: »Opettaja, näitä kaikkia aloin noudattaa jo nuorena.» 21Jeesus katsoi häntä rakastavasti ja sanoi: »Yhtä asiaa et ole vielä tehnyt. Myy koko omaisuutesi ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten luokseni ja seuraa minua.» 22Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

23Jeesus kääntyi katsomaan oppilaitaan ja sanoi: »Rikkaiden on niin vaikea päästä Jumalan valtakuntaan.» 24Oppilaat hämmästelivät näitä sanoja, mutta Jeesus jatkoi: »Lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. 25Kamelin on helpompi mennä neulansilmästä kuin äveriään on päästä Jumalan valtakuntaan.» 26Oppilaat olivat yhä enemmän ihmeissään. He hämmästelivät keskenään: »Kuka sinne sitten voi päästä?!» 27Jeesus katsoi heihin ja sanoi: »Ihmisen mielestä se on tietysti mahdotonta mutta ei Jumalan. Jumalan näkökulmasta kaikki on mahdollista.»

Jeesuksen oppilaiden tuleva palkka

28Silloin Pietari puuttui Jeesuksen puheeseen ja kysyi: »Entä me? Mehän olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua.» 29Jeesus vastasi: »Sanon nyt, miten asia on: se, joka on minun ja hyvän sanoman vuoksi jättänyt talonsa, isänsä, äitinsä, sisaruksensa, lapsensa tai peltonsa, 30saa kaiken takaisin satakertaisesti. Tässä maailmassa hän saa taloja, äitejä, sisaruksia, lapsia ja peltoja – joskin myös vainoa. Tulevassa maailmassa hän saa ikuisen elämän. 31Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi.»

Jeesus puhuu vielä kerran kuolemastaan

32Jeesus ja hänen oppilaansa olivat kulkemassa Jerusalemiin vievää tietä. Jeesus käveli etummaisena. Oppilaat olivat hämmästyksissään, ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui luokseen 12 oppilastaan. Vielä kerran hän puhui siitä, mitä hänelle tulisi tapahtumaan. 33»Menemme nyt Jerusalemiin. Siellä minut, Ihmisen Poika, annetaan ylipappien ja oppineiden käsiin. He tuomitsevat minut kuolemaan ja luovuttavat roomalaisille. 34Nämä pilkkaavat, sylkevät ja ruoskivat minua. Lopulta he tappavat minut. Mutta kolmen päivän kuluttua nousen kuolleista.»

Jeesus ja Sebedeuksen pojat

35Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo. He sanoivat: »Opettaja, me tahdomme, että suostut pyyntöömme. 36»Mitä te sitten haluatte?» Jeesus kysyi. 37He vastasivat: »Kun nouset kunniaan, anna meidän istua vierelläsi. Toisen oikealla, toisen vasemmalla puolella.» 38Jeesus sanoi: »Ette ymmärrä, mitä pyydätte. Pystyttekö juomaan saman maljan kuin minä? Pystyttekö ottamaan sellaisen kasteen kuin minä?» 39»Pystymme», he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: »Te joudutte juomaan saman maljan kuin minä, ja teidät vielä kastetaankin samalla tavoin. 40Minä en kuitenkaan määrää siitä, keitä vierelläni istuu. Paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu.»

41Kun muut kymmenen oppilasta kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle. 42Jeesus kutsui heidät kaikki luokseen ja sanoi: »Tiedätte, että hallitsijat pitävät kansoja komennossaan ja mahtimiehet käyttävät valtaansa kansoihin. 43Teidän keskuudessanne on oltava toisin. Jos joku teistä haluaa tulla mahtimieheksi, hänen tulee palvella teitä muita. 44Jos joku teistä haluaa joukkonne ensimmäiseksi, hän olkoon kaikkien orja. 45En minäkään, vaikka olen Ihmisen Poika, tullut tänne palveltavaksi. Tulin palvelemaan muita ja kuittaamaan hengelläni monet vapaiksi.»

Jeesus parantaa sokean kerjäläisen

46Jeesus poikkesi oppilaineen Jerikoon. Kun he poistuivat sieltä, suuri väkijoukko seurasi heitä. Matkalla he kohtasivat tien poskessa istuvan sokean kerjäläisen. Hänen nimensä oli Bartimaios. Hän oli Timaioksen poika. 47Kun hän kuuli, että ohikulkija oli Jeesus Nasaretilainen, hän alkoi huutaa: »Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!» 48Monet käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän huusi entistä kovemmin: »Daavidin poika, armahda minua!» 49Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi: »Kutsukaa hänet luokseni.» He menivät kutsumaan sokeaa ja sanoivat hänelle: »Rohkeasti vain ylös, hänhän kutsuu sinua.» 50Mies heitti päällysvaatteen pois, hyppäsi jaloilleen ja meni Jeesuksen luo. 51»Mitä haluat minun tekevän sinulle?» Jeesus kysyi. Sokea vastasi: »Opettajani, anna näköni takaisin.» 52Silloin Jeesus sanoi: »Koska luotat minuun, olet parantunut.» Samassa mies sai näkönsä takaisin ja lähti seuraamaan Jeesusta.

11

Jeesuksen toiminta Jerusalemissa

11–12

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin

111Jeesus ja hänen oppilaansa lähestyivät Jerusalemia. Tullessaan Öljymäen rinteelle, Betfagen ja Betanian kylien edustalle, Jeesus pyysi kahta oppilastaan menemään edeltä. 2Hän sanoi heille: »Menkää edessä näkyvään kylään. Kun olette perillä, löydätte kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä kukaan ei ole istunut. Ottakaa varsa ja tuokaa se tänne. 3Jos joku ihmettelee puuhianne, sanokaa, että Herra tarvitsee sitä, mutta eläin palautetaan kyllä pian.»

4Oppilaat lähtivät ja löysivät kujalta varsan oven eteen sidottuna. He irrottivat sen ja ottivat mukaansa. 5Paikallaolijat ihmettelivät: »Mitä te oikein teette? Miksi viette varsan?» 6He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä. 7Oppilaat toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään. Sitten Jeesus nousi ratsaille. 8Ihmiset kunnioittivat Jeesuksen tuloa levittämällä tielle vaatteitaan ja lehviä, joita he katkoivat tienvarresta. 9Väkeä kulki Jeesuksen edellä ja perässä. Ihmiset riemuitsivat:

– Hoosianna! Ylistys Jumalalle!

Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!

10Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka nyt tulee!

Hoosianna, ylistetty olkoon Jumala taivaan korkeudessa!

11Niin Jeesus saapui Jerusalemiin. Hän meni temppelialueelle ja katseli kaikkea, mitä ympärillä oli. Koska oli jo myöhä, hän lähti 12 oppilaansa kanssa yöksi Betaniaan.

Jeesus kiroaa viikunapuun

12Seuraavana päivänä Jeesus ja oppilaat lähtivät Betaniasta. Pian Jeesukselle tuli nälkä. 13Hän näki kauempana viikunapuun, joka oli lehdessä. Hän meni katsomaan, löytyisikö siitä hedelmiä. Hän kuitenkin löysi pelkkiä lehtiä, koska vielä ei ollut satokausi. 14Silloin Jeesus kirosi puun: »Kukaan ei saa enää ikinä syödä sinun hedelmiäsi!» Jeesuksen oppilaat kuulivat tämän.

Jeesus ajaa kaupankävijät temppelistä

15Jeesus ja hänen oppilaansa tulivat Jerusalemiin. Ensi töikseen Jeesus meni temppelialueelle ja alkoi häätää myyjiä ja ostajia pois. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien tuolit 16eikä antanut kenenkään kantaa tavaroita temppelialueen läpi. 17Hän opetti ihmisiä: »Pyhissä kirjoituksissahan sanotaan: Minun temppelini on rukouspaikka kaikille kansoille’. Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan!»

18Ylipapit ja oppineet kuulivat tämän ja miettivät, miten tappaisivat Jeesuksen. He pelkäsivät häntä, sillä Jeesuksen opetus oli tehnyt kansaan syvän vaikutuksen.

19Illan tultua Jeesus lähti oppilaineen kaupungin ulkopuolelle.

Viikunapuusta saatu opetus

20Seuraavana aamuna Jeesus kulki oppilaidensa kanssa viikunapuun ohi. He näkivät, että puu oli kuivettunut juuriaan myöten. 21Silloin Pietari muisti, mitä oli tapahtunut. Hän sanoi Jeesukselle: »Opettaja, katso! Tuo on se puu, jonka kirosit. Nyt se on kuivettunut.» 22Jeesus vastasi: »Uskokaa ja luottakaa Jumalaan. 23Asia on näin: tätä vuortakin voi käskeä nousemaan paikaltaan ja heittäytymään mereen. Niin myös tapahtuu, kunhan vain ei epäile sydämessään vaan luottaa siihen, että asia käy toteen. 24Siksi sanon teille: Mitä ikinä rukouksessa pyydättekin, uskokaa, että olette jo saaneet sen. Silloin se on teidän. 25Ja kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi kaikki, mitä teillä on muita ihmisiä vastaan. Silloin myös Taivaallinen Isänne antaa teidän rikkomuksenne anteeksi.» 2611:26 Jae 26 ei kuulu Markuksen evankeliumin alkuperäiseen tekstiin. Sitä ei siksi ole evankeliumin parhaissa muinaisissa käsikirjoituksissa. Se on lisätty tähän jakeen Matt. 6:15 perusteella.

Jeesukselta kysytään valtuuksia

27Jeesus palasi oppilaineen Jerusalemiin. Kun hän käveli temppelialueella, ylipapit, oppineet ja kansan vanhimmat tulivat hänen luokseen. 28He kysyivät: »Mikä oikeus sinulla on toimia näin? Kuka sinulle on antanut valtuudet kaikkeen tähän?» 29Jeesus vastasi: »Minullakin on teille kysymys. Vastatkaa te ensin. Sen jälkeen saatte tietää valtuuksistani. 30Kertokaahan, oliko Johanneksen kaste peräisin taivaasta vai ihmisistä. Mitä sanotte?»

31Miehet neuvottelivat keskenään: »Jos väitämme, että kaste on peräisin taivaasta, Jeesus pääsee kysymään, miksemme sitten uskoneet häntä. 32Vastaisimmeko sitten, että kaste on peräisin ihmisistä?» Niin he eivät kuitenkaan uskaltaneet vastata, sillä kansan mielestä Johannes oli todella ollut Jumalan sanoman välittäjä. 33Lopulta he vastasivat: »Emme tiedä.» Silloin Jeesus sanoi: »Siinä tapauksessa minäkään en kerro teille, millä oikeudella minä toimin.»