DigiMarkus (DMrk)
1

Jeesuksen toiminnan alku

1–3

Johannes Kastaja

11Tässä kerrotaan hyvä sanoma eli evankeliumi Jeesuksesta, joka on Kristus, Jumalan Poika.

2Sanoma lähti liikkeelle niin kuin profeetta Jesajan kirjassa on ennustettu:

– Lähetän viestintuojan edelläsi.

Hän tekee sinulle tien.

3Asumattomalta seudulta kuuluu huuto:

»Valmistakaa Herralle tie,

oikaiskaa hänen polkunsa mutkat!»

4Niin tapahtuikin. Johannes Kastaja julisti asumattomalla seudulla, että ihmisten tulisi luopua synneistä ja ottaa kaste. Niin he saisivat jumalanvastaiset tekonsa anteeksi. 5Kaikki Juudeasta ja Jerusalemista tulivat Jordanjoen rantaan Johanneksen luokse. He menivät hänen kastettavakseen ja samalla tunnustivat syntinsä.

6Johanneksen vaate oli kamelinkarvoista, ja hänen vyötäisillään oli nahkavyö. Hän eli heinäsirkoilla ja villihunajalla. 7Johannes julisti: »Minun jälkeeni tulee mahtavampi mies. En kelpaa edes riisumaan hänen sandaalejaan. 8Minä olen kastanut teidät vedessä, mutta hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä.»

Jeesus kastetaan

9Eräänä päivänä Jeesus tuli Galilean Nasaretista Jordanille Johanneksen kastettavaksi. 10Noustessaan pintaan Jeesus näki heti, kuinka taivaaseen repesi aukko ja kuin kyyhkynen jumalallinen Henki laskeutui häneen. 11Samalla taivaasta kuului ääni: »Sinä olet rakas Poikani. Sinuun olen mieltynyt.»

Saatana kiusaa Jeesusta

12Kasteen jälkeen Henki ajoi Jeesuksen vielä kauemmas asutuksesta. 13Siellä hän vietti 40 päivää villieläinten keskuudessa. Saatana kiusasi häntä, mutta enkelit pitivät hänestä huolen.

Jeesus kertoo Jumalasta

14Kun Johannes oli vangittu, Jeesus päätti palata Galileaan. Hän kertoi ihmisille hyvästä sanomasta ja siitä, mitä pian tapahtuisi. 15Hän sanoi: »Hetki on tullut, ja Jumalan valtakunta on pian täällä. Ryhtykää ajattelemaan uudella tavalla ja luottakaa hyvään sanomaan!»

Jeesuksen ensimmäiset seuraajat

16Jeesus käveli Galileanjärven rannalla ja näki Simonin ja tämän veljen Andreaksen. He olivat järvellä verkkoineen, koska he olivat kalastajia. 17Jeesus sanoi heille: »Seuratkaa minua. Teen teistä ihmisten kalastajia.» 18He jättivät saman tien verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

19Jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki Sebedeuksen pojat Jaakobin ja Johanneksen. He olivat veneessä verkkoja selvittelemässä. 20Jeesus kutsui heti heidätkin mukaansa, ja he seurasivat häntä. Isänsä he jättivät palkkalaisineen veneeseen.

Jeesus opettaa Kapernaumissa

21Jeesus ja hänen oppilaansa saapuivat Kapernaumin kaupunkiin. Jeesus meni heti sapattina paikalliseen synagogaan ja alkoi opettaa. 22Kuulijat olivat ällistyneitä: Jeesus opetti niin kuin se, jolla on Jumalan valtuutus, eikä niin kuin pyhiin kirjoituksiin perehtyneet oppineet.

23Yksi kuulijoista oli mies, joka oli demonin, saastaisen hengen vallassa. Hän huusi: 24»Jeesus Nasaretilainen! Mitä tekemistä meillä on keskenämme? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Tiedän, kuka olet. Olet Jumalan pyhä!» 25Mutta Jeesus nuhteli demonia ankarin sanoin: »Vaiti! Lähde hänestä!» 26Silloin demoni kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovaa. 27Kaikki olivat ällikällä lyötyjä. He kyselivät toisiltaan: »Mitä tämä on? Uutta oppia mieheltä, jolla on valta! Kun hän käskee, demonitkin tottelevat.» 28Pian Jeesuksen maine oli kiirinyt kaikkialle Galilean seudulla.

Jeesus parantaa sairaita

29Jeesus poistui Simonin, Andreaksen, Jaakobin ja Johanneksen kanssa synagogasta. He menivät saman tien Simonin ja Andreaksen kotiin, jossa 30Simonin anoppi makasi kuumeessa. Hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. 31Jeesus meni hänen luokseen, otti kädestä ja auttoi jalkeille. Kuume lähti saman tien, ja anoppi alkoi palvella vieraitaan.

32Illalla, kun sapatti oli ohi, Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja demonien riivaamat ihmiset. 33Koko kaupunki oli kerääntynyt talon edustalle. 34Jeesus paransi ihmisiä monenlaisista taudeista ja karkotti monia demoneita. Hän ei antanut demonien puhua, koska ne tunsivat hänet.

Lähtö Kapernaumista

35Seuraavana aamuna Jeesus heräsi hyvän aikaa ennen auringonnousua ja lähti ulos. Hän meni syrjäiseen paikkaan rukoilemaan. 36Simon ja hänen toverinsa etsivät Jeesusta. 37Löydettyään hänet he sanoivat: »Kaikki etsivät sinua.» 38Mutta Jeesus vastasi: »Lähdetään. Minun on vietävä hyvä sanoma myös naapurikyliin. Siksi olen täällä.» 39Niin Jeesus kiersi kaikkialla Galileassa. Hän kertoi hyvästä sanomasta ja karkotti ihmisistä demoneita.

Jeesus parantaa leprasta

40Eräänä päivänä Jeesuksen luo tuli mies, jolla oli vaikea ihosairaus, lepra. Hän polvistui Jeesuksen eteen ja pyysi: »Jos vain tahdot, puhdista minut sairaudesta.» 41Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä ja kosketti miestä. Jeesus sanoi: »Kyllä minä tahdon. Puhdistu!» 42Saman tien tauti parani ja mies puhdistui. 43Jeesus ajoi hänet luotaan ja sanoi ankarasti: 44»Pidäkin huoli, ettet hiisku tästä kenellekään. Mene vain näyttämään itsesi papille, todista puhdistumisesi ja anna Mooseksen määräämä uhrilahja.» 45Mies lähti, mutta ei malttanut pysyä vaiti. Pian kaikki tiesivät, mitä Jeesus oli tehnyt. Jeesus ei voinut enää mennä yhteenkään kaupunkiin vaan joutui pysyttelemään asumattomalla seudulla. Silti kaikkialta tuli ihmisiä hänen luokseen.

2

Jeesus parantaa halvaantuneen

21Jonkin ajan kuluttua Jeesus palasi Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat tästä, 2he kerääntyivät jälleen sankoin joukoin hänen majapaikkansa edustalle. Jeesus puhui heille hyvästä sanomasta. 3Neljä miestä yritti kantaa halvaantunutta hänen luokseen, 4mutta he eivät päässeet väkijoukon läpi. Niinpä he päättivät purkaa katon siltä kohdalta, missä Jeesus oli. Sitten he laskivat halvaantuneen alas vuodematon varassa. 5Kun Jeesus näki, kuinka paljon miehet luottivat häneen, hän sanoi halvaantuneelle: »Poikani, kaikki syntisi annetaan anteeksi.»

6Talossa istui myös muutamia oppineita. He ajattelivat mielessään: 7»Miksi hän tuolla tavalla puhuu? Tuohan on jumalanpilkkaa. Voiko muka kukaan paitsi Jumala antaa syntejä, jumalanvastaisia tekoja, anteeksi?» 8Jeesus tiesi hengessään heidän ajatuksensa ja vastasi: »Kuinka te tuollaista ajattelette? 9Eikö ole helpompaa sanoa ’Syntisi annetaan anteeksi’ kuin ’Nouse, ota vuodemattosi ja kävele kotiisi’? 10Mutta jotta tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa syntejä anteeksi, käsken sinua, halvaantunut: 11Nouse, ota vuodemattosi ja kävele kotiisi!» 12Silloin mies nousi, otti mattonsa ja lähti pois. Ihmiset hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa. He huudahtivat: »Tällaista emme ole ikinä nähneet!»

Leevistä tulee Jeesuksen seuraaja

13Jälleen Jeesus lähti järven rantaan, ja ihmisjoukko seurasi perässä. Jeesus opetti heitä. 14Kulkiessaan tulliaseman ohi Jeesus näki Leevin, Alfeuksen pojan, istumassa ja sanoi hänelle: »Seuraa minua.» Leevi nousi ja lähti Jeesuksen mukaan.

15Jeesus meni Leevin luo aterialle. Paikalla oli Jeesuksen oppilaiden lisäksi monia tullimiehiä ja muita syntisiä. He olivat alkaneet seurata Jeesusta. 16Oppineet fariseukset tuhahtivat Jeesuksen oppilaille: »Miksi hän viettää aikaansa tuollaisten kanssa?» 17Jeesus kuuli heidän sanansa ja vastasi: »Eivät terveet parantajaa tarvitse vaan sairaat. En ole tullut kutsumaan seuraani nuhteettomia vaan syntisiä.»

Häävieraat ja paasto

18Johanneksen oppilaat ja fariseukset paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään: »Miksi sinun oppilaasi eivät paastoa, vaikka muiden paastoavat?» 19Jeesus vastasi: »Eivät kai häävieraatkaan voi paastota silloin, kun sulhanen on vielä heidän seurassaan? Niin kauan kuin sulhanen on heidän luonaan, he eivät voi paastota. 20Tulee aika, kun sulhanen kuolee, silloin he kyllä paastoavat. 21Eihän vanhaa vaatettakaan paikata kutistamattomalla kankaalla. Kutistuessaanhan se repäisisi vaatteeseen uuden, entistä pahemman reiän. 22Ja eihän nuorta viiniäkään lasketa vanhaan leiliin, sillä vanha leili ei kestäisi sen käymistä. Silloin sekä viini että leili menisivät hukkaan. Uusi viini pitää laskea uuteen leiliin!»

Mitä sapattina saa tehdä?

23Eräänä sapattina Jeesus kulki oppilaidensa kanssa pellon laitaa. Oppilaat alkoivat kulkiessaan katkoa viljantähkiä syötäväksi. 24Silloin fariseukset älähtivät Jeesukselle: »Katso nyt! Miten voit antaa oppilaidesi tehdä sellaista, mikä on kiellettyä sapattina?» 25Jeesus vastasi: »Ettekö ole lukeneet, mitä kuningas Daavid teki, kun hänen joukkonsa oli nälissään eikä ruokaa ollut? 26Se tapahtui siihen aikaan, kun Abjatar oli ylipappina. Daavid meni pyhäkköön ja söi uhrileipiä, vaikka ne oli tarkoitettu ainoastaan papeille. Hän antoi leipiä miehilleenkin.» 27Jeesus jatkoi: »Sapatti on ihmistä varten eikä päinvastoin. 28Minä Ihmisen Poikana olen myös sapatin herra.»