Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
14

Gielddos moraštanmeanut

141

14,1
3 Mos 19,27č
14,1 nádjat … oaivvi moraštanvierut.Dii lehpet Hearrá, Ipmileattet, mánát. Go lehpet morašteamen jábmi, de ehpet oaččo nádjat iežadet liikki ehpetge ráhket oaivvi. 2
14,2
2 Mos 19,5č
Diihan lehpet Hearrái, Ipmilasadet, basuhuvvon álbmot, ja Hearrá lea válljen din mávssolaš opmodahkanis ovdalii buot eará máilmmi álbmogiid.

Buhtis ja buhtismeahttun eallit

3Allet bora maidege mii lea fasttášahtti. 4

14,4–10
3 Mos 11,1–19
Dát leat dat njealjejuolggat eallit maid oažžubehtet borrat: Vuoksá, sávza ja gáica, 5sarvva, gasella, ruoigu, báktebohkká, meahcivuoksá, antilohpa, meahcisávza 6ja buot eará njealjejuolggat eallit main leat guovttesuorat guohpirat ja mat smirezastet. Daid elliid dii oažžubehtet borrat. 714,7 njoammil … smirezastet >3 Mos 11,6.Muhto dáid elliid dii ehpet oaččo borrat, vaikko dat smirezastet dahje vaikko dain leat guovttesuorat guohpirat: Kamela, njoammil ja báktemievri, danne go dat gal smirezastet muhto dain eai leat guohpirat. Daid dii galgabehtet atnit buhtismeahttumin. 8Buhtismeahttumin galgabehtet atnit maiddái spiinni mas gal leat guovttesuorat guohpirat muhto mii ii smirezastte. Dii ehpet oaččo borrat daid elliid bierggu ehpetge guoskat daid jápma gorudiidda.

9Dii oažžubehtet borrat buot čáhceelliid main leat veavssit ja čuopmasat, 10muhto ehpet dakkáriid main eai leat veavssit eaige čuopmasat; daid dii galgabehtet atnit buhtismeahttumin.

11Dii oažžubehtet borrat buot buhtis lottiid, 12muhto dát leat dakkárat maid ehpet oaččo borrat: Goaskin, čuonjáráhtogoaskin, skávžáráhtogoaskin, 13suorrehávka ja buot eará hávkkat, 14buot garjálottit, 15struhcca, skuolfi, skávli ja buot fállit, 16cihceskuolfi, lidnu ja bealljeloađgu, 17pelikána, čiekčá ja skárfa, 18stoarka ja buot háigirat, vuoktaloddi ja náhkkesoadjá.

19Buot smávva soajálaččaid dii galgabehtet atnit buhtismeahttumin; daid dii ehpet oaččo borrat. 20

14,20
3 Mos 11,21–23
Buot buhtis soajálaččaid dii gal oažžubehtet borrat.

2114,21 vuošša … mielkkis >2 Mos 23,19.Dii ehpet oaččo borrat ieš jápmán ealli. Addet dan borramuššan vierrásii gii ássá din gávpogiin, dahje vuvdet olgoeatnama olbmui. Dii lehpet Hearrái, Ipmilasadet, basuhuvvon álbmot.

Allet vuošša gihci eatnis mielkkis.

Logádasláhka

22

14,22
2 Mos 22,30
3 Mos 27,30–33
4 Mos 18,21–23
5 Mos 26,12
Bidjet jagis jahkái sierranassii logádasaid buot šattusteattet, buot das mii šaddá din bealdduin. 23
14,23
12,17–19
Dii galgabehtet borrat gortni, viinni ja oljju logádasaid ja stuorraomiideattet ja smávvaomiideattet vuosttašriegádeddjiid Hearrá, Ipmilat, muođuid ovddas dan báikkis maid son vállje namas ássanbáikin. Nu dii oahppabehtet ballat álo Hearrás, Ipmilisttádet. 24Muhto jos mátki lea guhkki, nu ahte dii ehpet veaje guoddit dohko dan mainna Hearrá, din Ipmil, lea buressivdnidan din, danne go dii ássabehtet guhkkin dan báikkis maid Hearrá, din Ipmil, lea válljen namas ássanbáikin, 25de vuvdet buot ja dolvot ruđaid dan báikái maid Hearrá, din Ipmil, vállje. 26Doppe dii sáhttibehtet oastit maid dáhttubehtet, gusaid ja sávzzaid, viinni ja vuollaga, buot masa háliduvvabehtet. Dollet dasto mállásiid Hearrá, Ipmileattet, muođuid ovddas, ja illudehket oktan bearrašiinnádet. 27Don it oaččo vajáldahttit levilaččaid du gávpogiin, danin go sis ii leat oassi iige opmodat nugo dis.

28

14,28
3 Mos 27,30
Juohke goalmmát jagi dii galgabehtet buktit logádasaid jagi šattus gávpogiidda ja bidjat daid vuorkái. 29De besset boahtit ja boradit gallás sihke levilaččat geat eai leat ožžon oasi eaige opmodaga nugo dii, ja vierrásat, oarbásat ja leaskkat geat ásset din gávpogiin. Dalle Hearrá, din Ipmil, buressivdnida din buot das maid dahkabehtet.