Bibel 2000 (B2000)
6

Åttonde synen: de fyra vagnarna

61

6:1–8
Sak 1:7–17+
6:1 två berg … av koppar Bildspråket har sina rötter i babylonisk mytologi, enligt vilken solguden kom fram mellan två berg. Här avses troligen bara att det är fråga om överjordiska väsen.När jag på nytt lyfte blicken fick jag se fyra vagnar komma fram mellan två berg, och bergen var av koppar. 2Den första vagnen drogs av röda hästar, den andra av svarta, 3den tredje av vita och den fjärde av fläckiga hästar, idel starka hästar. 4Jag frågade ängeln som talade med mig: »Vad betyder de, herre?« 5Ängeln svarade: »De är himlens fyra vindar som drar ut efter att ha stått inför hela världens herre. 66:6 de röda hästarna drar ut mot landet i öster, de svarta hästarna Rättelse; MT har enbart »de svarta hästarna«. Jfr 6:2.6:6 landet i norr Babylonien, där de deporterade finns; jfr v. 15.6:6 landet i väster Rättelse; MT har »efter dem«.Vagnen med de röda hästarna drar ut mot landet i öster, de svarta hästarna mot landet i norr, de vita mot landet i väster och de fläckiga mot landet i söder.«

7Och de starka hästarna kom fram, ivriga att färdas över jorden. Han sade: »Far bort över jorden!« Och när de hade dragit ut över jorden 86:8 tömmer min vrede Eller »låter min ande vila«.ropade han på mig: »Se hur de som drar ut mot landet i norr tömmer min vrede över det.«

Josuas kröning

96:9–15 Avsnittet om Messias kröning kan från början ha avsett davidsättlingen Serubbabel och inte som nu översteprästen Josua; jfr not till Hagg 1:1.Herrens ord kom till mig:

106:10 Sefanjas son Sefanja kan ha varit en av de sista prästerna i det gamla templet; se t.ex. 2 Kung 25:18; Jer 37:3.Ta emot gåvorna från de deporterade, från Heldaj, Tobia och Jedaja. Du skall söka upp det hus som tillhör Josia, Sefanjas son; dit har de kommit från Babylonien. 11Där skall du hämta silver och guld och låta göra en krona och sätta den på översteprästen Josua, Josadaks son. 12

6:12 f.
Sak 3:8+
6:12 spira Det hebreiska ordet är besläktat med ordet för »telning«; jfr not till 3:8.Säg till honom: Så säger Herren: Här är han vars namn är Telningen. Där han står skall det spira, och han skall bygga Herrens tempel. 13
6:13
Sak 4:14+
Ja, han skall bygga Herrens tempel, få kungavärdighet och sitta som härskare på sin tron. En präst skall dela tronen med honom, och mellan dem skall full enighet råda. 14Kronan skall vara kvar i Herrens tempel till minne av Heldaj, Tobia, Jedaja och Josia, Sefanjas son.

15Människor skall komma från fjärran för att vara med och bygga Herrens hus. Då skall ni inse att det är Herren Sebaot som har sänt mig till er. Detta skall ske om ni verkligen lyssnar på Herrens, er Guds, röst.