Bibel 2000 (B2000)
1

111:1 Habackuk Ingenting är känt om profetens liv och verksamhet. En legend som förbinds med profeten återfinns i Till Dan C:33–39. Av bokens innehåll att döma kan Habackuk ha framträtt vid slutet av 600-talet f.Kr., då det nybabyloniska riket utökade sin makt på bekostnad av bl.a. assyrierna, som besegrades 612 f.Kr.; jfr not till Nah 1:1. I kap. 1–2 beskrivs babylonierna i dialoger mellan profeten och Herren som ett Guds redskap som skall gå under när det fullgjort sin uppgift. Kap. 3 är en bön i psalmform om att Herren skall uppenbara sig och förinta angriparna. Profetböcker. Poetiska skrifter.Detta är det budskap som profeten Habackuk mottog i sina syner.

Profetens klagan

2

1:2
Job 19:7
Hur länge, Herre, skall jag ropa

utan att du lyssnar,

kalla dig till hjälp mot våldet

utan att du griper in?

3Varför låter du mig bevittna ondskan?

Hur kan du åse förtrycket?

Våld och skövling vart jag ser –

tvister blossar upp, split måste jag uthärda.

4Så förlamas lagen,

rätten kan inte hållas vid makt,

de rättfärdiga är omringade av gudlösa.

Så hålls en förvänd rätt vid makt.

Kaldeerna, Guds redskap

5

1:5
Apg 13:41
Se er omkring bland folken,

och ni skall förstummas av häpnad:

i er tid kommer något att ske

som ni inte kan tro om det berättas.

61:6 Kaldeen.Se, jag bådar upp kaldeerna,

det grymma och vilda folket,

som drar fram över jordens vidder

och tar andras hem i besittning.

7Skrämmande och fruktansvärda är de,

rätt och makt tar de sig själva.

8Deras hästar är snabbare än pantrar,

vildare än öknens vargar.

Deras ryttare spränger fram,

deras ryttare kommer flygande fjärran ifrån,

som när örnen slår ner på sitt byte.

91:9 Tätt samlade Grundtextens innebörd osäker.Den härjande skaran kommer.

Tätt samlade rycker de fram,

de hopar fångar som sand.

10De gör narr av kungar,

furstar skrattar de åt.

De hånler åt alla fästningar,

de kastar upp vallar och intar dem.

11Sedan far de vidare som vinden och är borta,

dessa som gör sin styrka till gud.

Vädjan till Herren

12

1:12
Ps 90:1
1:12 du skall aldrig dö Med rabbinsk tradition; MT har »vi skall aldrig dö«. Ett ursprungligt »du« kan ha uppfattats som hädiskt.Du är ju till sedan urtiden, Herre,

min Gud, min Helige, du skall aldrig dö.

Herre, har du satt dem att skipa rättvisa?

Du klippa, har du skapat dem till att straffa?

13Du vars blick är för ren för det onda,

du som inte uthärdar våldet –

hur kan du åse de svekfullas dåd,

tiga när de onda slukar dem som har rätt?

14Du har låtit människor bli som havets fiskar,

den myllrande skaran utan härskare.

15De onda drar upp dem alla med krok,

halar in dem med sina garn,

samlar dem i sina nät.

Därför gläds de och jublar,

16därför offrar de åt sina garn

och tänder offereld åt sina nät,

som låter dem leva i överflöd

och ger dem den rika födan.

171:17 dra sina svärd Med en Qumran-handskrift; MT har »tömma sina garn«.Skall de få fortsätta att dra sina svärd

och slakta folken utan förskoning?