Bibel 2000 (B2000)
1

Hälsning

11

1:1
Gal 1:11
1:1 Från Paulus Brev. Apostel.Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud fadern som uppväckt honom från de döda. 21:2 Galatien Se Apg 16:6 med not. Brevet är troligen skrivet vid ungefär samma tid som 1–2 Kor, dvs. i samband med Paulus långa vistelse i Efesos (Apg 19), då han för andra gången hade rest genom Galatien (Apg 18:23). Det är en uppgörelse med judekristna motståndare till Paulus, som vunnit anhängare under hans frånvaro.Jag och alla bröderna här hälsar församlingarna i Galatien. 3Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus, 4
1:4
Gal 2:20
Ef 5:2,25
1~Tim 2:6
Tit 2:14
1~Joh 3:16Kol 1:13
som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och faders vilja. 5Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.

Ett annat evangelium

61:6 genom sin nåd Annan läsart »genom Kristi nåd«.Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd, för ett annat evangelium – 7

1:7 f.
Apg 15:1,24
2~Kor 11:4
fast det inte finns något annat; det är bara några som ställer till förvirring bland er och söker förvränga evangeliet om Kristus. 8
1:8
1~Kor 16:22+
1:8 förbannelse över honom Se not till Rom 9:3.Men om någon, vore det så jag själv eller en ängel från himlen, skulle förkunna ett annat evangelium än det jag har förkunnat för er – förbannelse över honom! 91:9 Vad jag redan har sagt Grundtexten har flertal, »vi«; se not till 2 Kor 2:14. Orden syftar troligen på en varning Paulus gett vid ett föregående besök, inte på v. 8.Vad jag redan har sagt säger jag nu en gång till: om någon förkunnar ett annat evangelium för er än det ni har fått – förbannelse över honom!

Paulus evangelium

10

1:10
2~Kor 5:111~Thess 2:4
Är det människor jag nu vill vinna för mig – eller Gud? Söker jag vara människor till lags? Om jag ännu ville vara människor till lags skulle jag inte vara Kristi tjänare. 11
1:11
1~Kor 15:12~Kor 5:16
Jag försäkrar er, bröder: det evangelium som jag har förkunnat är inte något mänskligt påfund. 12
1:12
Gal 1:1
Ef 3:3
1~Thess 2:13
1:12 fått det genom en uppenbarelse Skildringen av Paulus omvändelse och första tid som kristen kan jämföras med Apg 9:1–30; 11:25–30. Versionerna täcker inte helt varandra; t.ex. förbigås här ett av Paulus besök i Jerusalem (Apg 11:30), och vistelsen i Arabien (v. 17) nämns inte i Apg.Jag har inte fått det från någon människa, ingen har lärt mig det, jag har fått det genom en uppenbarelse av Jesus Kristus.

13

1:13
Apg 26:41~Kor 15:9+
1:13 Församling.Ni har ju hört hur jag förut levde som lagtrogen jude, hur jag hänsynslöst förföljde Guds församling och försökte utrota den. 14
1:14
Apg 22:3Mark 7:15
I trohet mot judendomen överträffade jag de flesta av mina judiska jämnåriga, ivrigare än någon annan hävdade jag traditionen från våra fäder. 15
1:15
Jes 49:1
Jer 1:5
Rom 1:1
1:15 han som Annan läsart »Gud som«.Men han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt 16
1:16 f.
Apg 9:3–6
22:21Gal 2:7
att uppenbara sin son för mig, för att jag skulle förkunna evangeliet om honom för hedningarna. Då frågade jag inte någon av kött och blod till råds, 171:17 Arabien Sannolikt menas nabateernas rike; jfr not till 2 Kor 11:32.inte heller for jag upp till Jerusalem, till dem som var apostlar före mig. I stället begav jag mig till Arabien, och därifrån vände jag tillbaka till Damaskus.

18

1:18
Apg 9:26–29
1:18 for jag upp till Jerusalem Jfr Apg 9:26–30; där sägs att Paulus träffade apostlarna. Kefas.Först tre år senare for jag upp till Jerusalem för att få tala med Kefas, och jag stannade fjorton dagar hos honom. 19
1:19
Matt 13:55+
1:19 Herrens bror Jakob Se noter till Matt 13:55; Apg 12:17. Herren.Någon annan av apostlarna såg jag inte, bara Herrens bror Jakob. 20
1:20
1~Kor 11:31
Vad jag skriver är sant, det tar jag Gud till vittne på.

21

1:21
Apg 9:30
1:21 Kilikien Se not till Apg 9:11; jfr 15:23.Sedan kom jag till Syrien och Kilikien, 22utan att ha haft någon beröring med de kristna församlingarna i Judeen. 23
1:23
Apg 9:21
Det enda de hade hört var att »han som en gång förföljde oss förkunnar nu den tro som han förut ville utrota«. 24Och man prisade Gud för min skull.