Bibel 2000 (B2000)
1

Hälsning

11

1:1
1~Tim 2:34:10
Tit 2:11Kol 1:27
1:1 Från Paulus Brev. Apostel.1:1 frälsare Rädda.Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp, 2
1:2
1~Kor 4:141~Tim 1:18
2~Tim 1:2
2:1
Tit 1:4
1:2 Timotheos Paulus främste medarbetare; jfr Apg 16:1 med not. Barn. Breven till Timotheos och Titus, de s.k. pastoralbreven, ger anvisningar om hur kristna församlingar skall ledas och den rätta läran bevaras. De skiljer sig på åtskilliga sätt från flertalet brev av Paulus, vilket har lett till antagandet att de inte är skrivna av honom själv utan av någon efterföljare som sökt tillämpa hans läror på senare förhållanden. Om Paulus är författaren bör breven ha skrivits mot slutet av hans liv.till Timotheos, hans äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre.

Den sunda läran

3

1:3
Apg 20:11~Tim 6:3
1:3 Makedonien, Efesos Se noter till Apg 16:9; 18:19. Enligt Apg 20:1 reste Paulus vid ett tillfälle från Efesos till Makedonien efter att ha skickat Timotheos i förväg (Apg 19:22). Här förutsätts en annan, i övrigt okänd resa i samma område; jfr not till Apg 28:30.1:3 avvikande läror De förkunnare som angrips i pastoralbreven sökte förena olika filosofiska och religiösa system med kristen tro. De nedvärderade det kroppsliga livet på ett för biblisk tro främmande sätt men visade samtidigt intresse för en del judiska läror (1 Tim 4:1–5; 2 Tim 2:16–18; 4:3 f.; Tit 1:14; 3:9; jfr Kol 2:8 med not).Redan när jag gav mig i väg till Makedonien bad jag dig stanna i Efesos och förmana somliga där att inte förkunna avvikande läror 4
1:4
1~Tim 4:7
6:20
2~Tim 2:16
4:4
Tit 1:14
3:9Ef 1:10+
1:4 ändlösa legender om förfäderna Troligen åsyftas symboliska utläggningar av ursprungsberättelserna och släkttavlorna i 1 Mos. Man sökte läsa fram filosofiska läror eller gjorde horoskopliknande konstruktioner, som tillämpades på aktuella problem.1:4 Plan.och ägna sig åt ändlösa legender om förfäderna. Sådant för bara till diskussioner och tjänar inte Guds plan, som verkar genom tro. 5
1:5
Rom 13:10Matt 5:8
Målet för dina förmaningar skall vara en kärlek som kommer ur rent hjärta, gott uppsåt och uppriktig tro. 6
1:6
1~Tim 6:4,202~Tim 2:14,16,18
Tit 1:10
Somliga har glömt bort allt detta och spårat ur i tomt prat. 7De vill lära ut lagen men förstår varken vad de själva säger eller vad de med sådan säkerhet uttalar sig om.

8

1:8
Rom 7:12,16,21
Men vi vet att lagen är något gott, om man brukar den rätt 9
1:9 f.
Rom 1:29+
och tänker på att den inte är till för rättfärdiga utan för dem som lever utan lag och ordning, för gudlösa och syndare, hädare och förnekare, för dem som bär hand på sin far eller mor, för dråpare, 10
1:10
1~Tim 4:6
6:3
2~Tim 1:13
4:3
Tit 1:9,13
2:1,8
för otuktiga och män som ligger med män, för människorövare, lögnare och menedare och allt annat som strider mot den sunda läran. 11
1:11
2~Kor 4:41~Tim 6:151~Thess 2:4
Tit 1:3
Så är det enligt det evangelium om härligheten hos den salige Guden som jag har fått mig anförtrott.

Kristus tog Paulus i sin tjänst

12

1:12 f.
Gal 1:11–161~Kor 15:9+
Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, 13
1:13
Apg 3:17
mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet, i min otro. 14
1:14
Rom 5:20
Vår herres nåd har överflödat, med tro och kärlek i Kristus Jesus. 15
1:15
Matt 9:13
Luk 19:10
1:15 Detta är ett ord att lita på I pastoralbreven används detta uttryck upprepade gånger (1 Tim 3:1; 4:9; 2 Tim 2:11; Tit 3:8) för att understryka det som nyss framhävts; i samtliga fall gäller det vissheten om frälsning.Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare – och bland dem är jag den störste. 16
1:16
Rom 9:22
Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den förste, urtypen för dem som skall komma till tro på honom och vinna evigt liv. 17
1:17
1~Tim 6:15
Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden – hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen.

Uppdraget till Timotheos

18

1:18
1~Tim 1:21:54:146:122~Tim 2:3
1:18 de profetior som utpekade dig Enligt Apg 13:1–3 kunde kristna profeter under den heliga andens ledning avdela dem som skulle få särskilda uppgifter; jfr Apg 20:28.Timotheos, mitt barn, detta uppdrag att förmana ger jag dig i enlighet med de profetior som utpekade dig för att du med stöd av dem skall strida den goda striden, 19
1:19
1~Tim 3:9
2~Tim 1:3
i tro och med gott uppsåt. Det uppsåtet har somliga släppt, och de har lidit skeppsbrott i tron, 20
1:20
2~Tim 2:17
4:141~Kor 5:5
1:20 Hymenaios och Alexandros Samma namn nämns klandrande i 2 Tim 2:17; 4:14.1:20 överlämnat åt Satan Se 1 Kor 5:5 med not.bland dem Hymenaios och Alexandros, som jag har överlämnat åt Satan för att de skall lära sig att inte häda.