23.11.2022 Keskiviikko

Tässä

 

Tunnet murheeni ja suruni, väsymykseni ja uupumukseni, jaksamattomuuteni, samoin kuin voimani.
– – –
Nojaudun koko painollani ja kaikella, mikä minussa on, sinun varaasi.

 

Sana

 

”Jo sitä ennen teitä vainotaan. Teidät pidätetään, viedään synagogiin tuomittaviksi ja heitetään vankiloihin. Te joudutte kuninkaiden ja käskynhaltijoiden eteen, koska toimitte minun nimissäni. Silloin te saatte tilaisuuden todistaa minusta. Pitäkää silti mielessänne, ettei teidän tarvitse suunnitella puolustuspuhetta etukäteen. Minä kyllä annan teille viisautta ja suuhun sellaiset sanat, joita vihollisenne eivät pysty kiistämään eivätkä kumoamaan.
Jopa teidän vanhempanne, sisaruksenne, sukulaisenne ja ystävänne luovuttavat teidät viranomaisille, ja jotkut teistä tapetaan. Kaikki vihaavat teitä, koska toimitte minun nimissäni. Silti yksikään hius teidän päästänne ei katoa. Olkaa kestäviä, niin saatte palkkioksi elämän.” (Luuk. 21:12–19)

 

Keskustelu

 

Mitä tunteita ja ajatuksia minussa herättää se tosiasia, että kristittyjä on vainottu ja vainotaan tänäkin päivänä?
Millaisia kokemuksia vainon tai vihan kohteena olemisesta minulla ehkä on? Miten olen selvinnyt tällaisista tilanteista?
Millaisia kokemuksia minulla on siitä, että olen nähnyt jonkun toisen joutuvan vihan kohteeksi ihonvärinsä, uskonsa tai jonkin muun seikan takia? Miten olen tuolloin toiminut?
”Annan teille viisautta ja suuhun sanat.” Onko minulla kokemusta tästä? Millaisia?

 

Näkökulma tekstiin

 

Ensimmäiset kristittyjen vainot alkoivat keisari Neron hallituskaudella, kun Roomassa syttyi suuri tulipalo vuonna 64. Keisarin lahjoitukset ja jumalien lepyttely eivät pystyneet hälventämään ikäviä huhupuheita, jotka väittivät, että tulipalo oli keisarin itsensä tahallisesti sytyttämä. Lopettaakseen nämä puheet Nero teki syntipukeiksi kristityt ja rankaisi heitä kidutuksin.

 

Tästä eteenpäin

 

Herra, sanani loppuvat, kun ajattelen kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat todistaneet sinusta sanoillaan ja verellään. Heitä on ollut paljon, ja heitä on monia tänäkin päivänä. Anna minulle voimaa taistella uskonnon- ja sananvapauden puolesta ja olla aito oppilaasi.