Tietoa raamatunkäännöksistä

Aleppon koodeksi
Aihe
 • Tilaajille
Aleppon koodeksi on vanhempi kuin Codex Leningradensis. Se on syntynyt noin vuonna 925 jKr. Tiberiaan kaupungissa Genesaretinjärven rannalla. Koodeksi ei ole enää kokonainen Aleppon koodeksi oli pitkään heprealaisen Raamatun vanhin kokonaisena säilynyt käsikirjoitus. Osa koodeksista kuitenkin ...
Codex Leningradensis (eli Leningradin koodeksi)
Aihe
 • Tilaajille
Codex Leningradensis on vanhin käytettävissä oleva käsikirjoitus, johon sisältyy kaikkien herpealaisen Raamatun 39 kirjan teksti. Codex Leningradensis on peräisin vuodelta 1008 tai 1009. Merkitys Vanhan testamentin tekstille Vanha testamentti syntyi ennen ajanlaskumme alkua. Tästä huolimatta Codex ...
DigiMarkus – mitä tehtiin ja miksi
Aihe
”Minä haluan lukea Raamattua kännykästäni!” Helppoa – vai onko sittenkään? Tämä yksinkertaiselta näyttävä vaatimus on luultua vaikeammin toteutettavissa. Digitaalista ympäristöä varten tekstit kirjoitetaan toisella tavalla kuin painettua kirjaa tai sanomalehteä varten. Toisella tavalla ...
Erasmuksen editio Uudesta testamentista
Aihe
 • Tilaajille
Martin Luther käytti {topic_193_Uuden testamentin}} käännöksessään Erasmus Rotterdamilaisen kreikkalaisesta lähdetekstistä toimittamaa laitosta. Takaisin lähteille Lutherin raamatunkäännös oli humanistien pohjustama. Humanistit palasivat raamatun lähdeteksteihin: hepreankieliseen Vanhaan ...
Johdanto vuoden 1933/38 Raamatun suomennokseen
Aihe
Vuonna 1776 julkaistua suomenkielistä Raamattua on totuttu kutsumaan joko Vanhaksi kirkkoraamatuksi tai Bibliaksi. Sen on koko Raamatun ensimmäisen suomennoksen korjattu painos. Tämä ensimmäinen suomennos on vuodelta 1642 ja perustuu osin jo Agricolan 1500-luvulla julkaisemiin Uuden testamentin ja ...
Johdanto vuoden 1992 Raamatun suomennokseen
Aihe
Edellinen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hyväksymä raamatunsuomennos ilmestyi 1930-luvulla: Vanha testamentti 1933 ja Uusi testamentti 1938. Tultaessa 1970-luvulle uuden käännöksen tarve oli käynyt ilmeiseksi. Uusien raamatunkäännösten tuottaminen oli myös kansainvälinen virtaus. Suomessa ...
item.title
Koodeksi (latinaksi codex)
Aihe
 • Tilaajille
Koodeksi tarkoittaa kirjaksi sidottua papyrys- tai pergamenttiarkkinippua. Koodeksissa oli käännettäviä sivuja, ja näin se oli aivan erilainen kuin kirjakäärö. Koodeksin edut olivat: Koodeksiin mahtui enemmän tekstiä kuin kääröön; Koodeksia oli paljon helpompi käsitellä, koska sivuja kääntämällä ...
item.title
Kuolleenmeren kääröt
Aihe
 • Tilaajille
Kuolleenmeren kääröt – joita kutsutaan myös Qumranin kääröiksi – löydettiin vuonna 1947 Qumranin luolista Israelissa. Ne ovat kirjakääröjä tai kääröjen osia, jotka on kirjoitettu viimeisinä vuosisatoina eKr. Kaikkiaan noin tuhannesta löydetystä kirjakääröstä suurin osa on säilynyt vain katkelmina ...
item.title
Lähtökieliset tekstit
Aihe
 • Tilaajille
Modernit raamatunkäännökset, kuten vuoden 1992 suomenkielinen kirkkoraamattu, perustuvat lähtökielisiin teksteihin heprea, aramea ja kreikka. Tekstit ovat saatavilla nykyaikaisina (kriittisinä) laitoksina. Vanhan testamentin lähtökieliset tekstit (Hepreankielinen) Vanha testamentti: Biblia Hebraica ...
Masoreettinen teksti
Aihe
 • Tilaajille
Masoreettinen teksti on Vanhan testamentin hepreankielinen standarditeksti. Alun perin tekstiin oli kirjoitettu vain sanojen konsonantit. Myöhemmin, varhaisvarhaiskeskiajalla, lisättiin tekstiin vokaalit. Tätä vokaalimerkkien lisäämistä kutsutaan ”vokalisaatioksi”. Masoreetit Pelkät konsonantit ...
Mikael Agricolan Uusi testamentti
Aihe
Luterilaisen reformaation periaatteisiin kuului, että jokaisen piti saada kuulla ja lukea Pyhää Sanaa omalla äidinkielellään. Käytännössä tämä tarkoitti Raamatun tai ainakin sen tärkeimpien osien kääntämistä kansankielille. Jos kirjakieltä ei ennestään ollut, se oli luotava käännöstyön yhteydessä. ...
Raamatun käännökset antiikin aikaan
Aihe
 • Tilaajille
Raamatun käännökset eivät ole uusi ilmiö. Raamatun kirjoista tehtiin käännöksiä jo antiikin aikana. Vanhimmat käännökset Ajanlaskumme alkuaikoina useimmista Vanhan testamentin kirjoista oli jo olemassa myös kreikankielisiä käännöksiä, kuten (Septuaginta ja Theodotion). Arameankielisiä käännöksiä ...
Septuaginta
Aihe
 • Tilaajille
Septuaginta on Vanhan testamentin kreikankielinen käännös. Sana merkitsee kirjaimellisesti "seitsemänkymmentä". Se on Vanhan testamentin vanhin käännös. Eri kääntäjät pitkän ajan kuluessa Septuaginta on syntynyt useiden vuosisatojen aikana, ja sen kääntämiseen on osallistunut useita henkilöitä. Osa ...
Targumit
Aihe
 • Tilaajille
Targumit tarkoittavat arameankielisiä käännöksiä hepreakielisistä Vanhan testamentin kirjoista. Vanhat arameankieliset käännökset Vanhimmat Targumit ovat peräisin 100-luvulta jKr. Ne oli tarkoitettu arameankielisille juutalaisille Israelissa ja Mesopotamiassa. Tunnettuja esimerkkejä ovat: Targum ...
item.title
Tekstikritiikki
Aihe
 • Tilaajille
Tekstikritiikin tavoite on selvittää, millainen teksti on alun perin ollut. Vanhan testamentin tekstikritiikki ja Uuden testamentin tekstikritiikki eroavat selkeästi toisistaan.
Theodotion, Aquila ja Symmakhos
Aihe
 • Tilaajille
Septuagintan jälkeen syntyi useita Vanhan testamentin kirjojen kreikankielisiä käännöksiä. Nämä uudet käännökset pyrkivät tuomaan kreikankielisen tekstin lähemmäksi hepreankielistä tekstiä. Theodotion Yksi esimerkki on Theodotionin käännös, jonka nykyään uskotaan olevan ajanlaskumme alkuajoilta. Se ...
item.title
Uuden testamentin tekstikritiikki
Aihe
 • Tilaajille
Uuden testamentin teksteistä on säilynyt useita käsikirjoituksia ja papyruksia. Jotkut niistä on kirjoitettu pian Uuden testamentin kirjojen syntymisen jälkeen. Uuden testamentin tekstikritiikissä käytetään kaikkia näitä tekstejä. Kriittinen laitos Nykyaikaisia versioita kreikankielisestä Uudesta ...
Uuden testamentin tekstikritiikki: Historia
Aihe
 • Tilaajille
Erasmuksen laitos Erasmus Rotterdamilainen (1466? -1536) oli yksi ensimmäisistä, joka tutki Uuden testamentin kreikankielistä tekstiä ja ensimmäinen, joka julkaisi painetun kreikankielisen Uuden testamentin. Kreikkalaisen tekstin avulla hän halusi tehdä Uudesta testamentista Vulgataa paremman ...
Vanhan testamentin tekstikritiikki
Aihe
 • Tilaajille
Nykyaikaiset laitokset hepreankielisestä Vanhasta testamentista perustuvat yhteen käsikirjoitukseen. Useimmiten se on Codex Leningradensis eli Leningradin koodeksi, toisinaan taas Codex Aleppo eli Aleppon koodeksi. Laitosta, jonka teksti noudattaa tarkasti yhtä käsikirjoitusta, kutsutaan ...
Vanhan testamentin tekstikritiikki: esimerkkinä Jeremia
Aihe
 • Tilaajille
Qumranista on löydetty kuusi Jeremian kirjan käsikirjoitusta. Kaksi näistä käsikirjoituksista (4QJer b ja 4QJer d) poikkeavat standarditekstistä. Kyseiset Jeremian versiot ovat lyhyempiä. Lisäksi niissä on jakeita, jotka ovat toisistaan poikkeavassa järjestyksessä. Kiinnostavaa on, että näiden ...
Vanhan testamentin tekstikritiikki: lisäykset
Aihe
 • Tilaajille
Esimerkkejä virheistä Masoreettisen tekstin Toisessa Samuelin kirjassa 2. Sam. 6:4 kerrotaan: ”He toivat sen ulos Abinadabin talosta, joka sijaitsee kukkulalla”. Vuoden 1933/38 suomalaisessa kirkkoraamattu lukee: ”Niin he veivät Jumalan arkin pois Abinadabin talosta, joka oli mäellä, kulkien ...
Vanhan testamentin tekstikritiikki: myöhempi kehitys
Aihe
 • Tilaajille
Erot käsikirjoituksissa Kun tekstikritiikki alkoi kehittyä tieteenalana, tutkimus keskittyi pääasiassa hepreankielisten käsikirjoitusten ja käännösten välisiin eroihin. Jos kahden käsikirjoituksen tai käsikirjoitusten ja käännösten välillä oli eroja, tutkittiin, mikä eri versioista oli ...
Vanhan testamentin tekstikritiikki: Qumran
Aihe
 • Tilaajille
Esterin kirjaa lukuun ottamatta Qumransta on löydetty osia kaikista Vanhan testamentin kirjoista. Joistakin kirjoista on löytynyt vain katkelmia, mutta esimerkiksi Jesajan kirjasta on säilynyt lähes koko teksti. Qumranista löytyneet käsikirjoitukset ovat yli tuhat vuotta vanhempia kuin Vanhan ...
Vetus Latina
Aihe
 • Tilaajille
Raamatun kirjojen vanhimpia latinankielisiä käännöksiä kutsutaan yhteisellä nimellä ”Vetus Latina”. Ne ovat vanhempia kuin Vulgata, joka on Hieronymuksen käännös 300-luvulta jKr. Vulgatasta tuli kuitenkin paljon niitä tärkeämpi.
Vulgata
Aihe
 • Tilaajille
Kirkkoisä Hieronymus käänsi koko Raamatun latinan kielelle 300-luvun lopussa ja 400-luvun alussa jKr. Vanhan testamentin kirjat hän käänsi suoraan hepreasta ja Uuden testamentin kirjat suoraan kreikasta. Hieronymus käänsi (kreikasta) myös monia niistä kirjoista, jotka myöhemmin tulivat tunnetuksi ...