Usko ja uskonto

item.title
Alttarisarvet
Aihe
 • Tilaajille
Toisen Mooseksen kirjan ja Ensimmäisen kuninkaiden kirjan mukaan sekä polttouhrialttarin että suitsukealttarin kulmiin oli muotoiltu ulokkeet. Niiden hepreankielinen nimi tarkoittaa ”sarvet (eläimen)”.  Arkeologit ovat löytäneet Israelin ja Juudan kuningaskuntiin kuuluneista paikoista kymmeniä ...
Apodiktiset lait
Aihe
 • Tilaajille
Apodiktisesti muotoilluissa lakisäädöksissä jokin asia on yksinkertaisesti käsketty tai kielletty. Siinä ei ole ehtoa ilmaisevaa jos-lausetta, vrt. kasuistinen laki. Suora kielto voidaan muotoilla Vanhassa testamentissa kolmella tavalla. ”Sinä et saa tehdä x”. ”Jokainen, joka tekee x, tuomitaan ...
Eläinten uhraaminen
Aihe
 • Tilaajille
Raamatussa esiintyy monenlaisia uhreja: viljauhrit, juomauhrit ja eläinuhrit. Vanhan testamentin lait käsittelevät laajimmin eläinuhreja. Eläinuhri oli arvokas lahja, osittain sen vuoksi, että uhrattava (ravinnoksi käytettävä) eläin oli tapettava. Mitä eläimiä uhrattiin? Vuohet, lampaat, nautakarja ...
Enkeli
Aihe
 • perustaso
Nykyisin enkeli tarkoittaa taivaallista olentoa, joka palvelee Jumalaa ja toteuttaa hänen tahtoaan. Raamatussa näkyy enkeleitä koskevien mielikuvien kehitys. Aikaa myöten niihin liitettiin yhä enemmän persoonallisuuden piirteitä. Jumalan palvelijat Raamatun kuvaus enkeleistä perustui ajatukseen, ...
Halleluja
Aihe
 • Tilaajille
Halleluja on ylistyksen ilmaus, joka esiintyy pääasiassa psalmeissa. Se oli kanttorin kaikille temppelissä olijoille esittämä kehotus ylistää Jumalan nimeä. Sanaa "Halleluja" käytetään aina psalmin alussa tai lopussa. Merkitys Halleluja koostuu sanoista hallelu ja yah. Hallelu tarkoittaa ...
Juhlakääröt
Aihe
 • Tilaajille
Noin vuodesta 500 jKr. alkaen Ruutin kirja, Laulujen laulu, Saarnaajan kirja, Valitusvirret ja Esterin kirja ovat muodostaneet niin sanotut juhlakääröt, hepreaksi megillot. Viisi juhlaa Nämä viisi kirjaa luetaan synagogassa viiden eri juhlan aikana: Ruutin kirja kuuluu shavuot; Laulujen laulu ...
Juhlat Uudessa testamentissa
Aihe
 • Tilaajille
Uudessa testamentissa ei ole juhlapäiviin liittyviä sääntöjä toisin kuin Vanhassa testamentissa. Uudessa testamentissa on kuitenkin kuvauksia seuraavista juutalaisista juhlista: pesah happamattoman leivän juhla, viikkojuhla/helluntai ja lehtimajanjuhla. Lisäksi mainitaan myös Temppelin vihkimisen ...
Jumalankuvat eli idolit
Aihe
 • Tilaajille
Muinaisessa Lähi-Idässä käytettiin jumalien palvonnassa jumalasta tehtyjä veistoksia. Niitä nimitetään jumalankuviksi tai idoleiksi (tai epäjumaliksi) Jumalankuvien palvonta Jumalankuva edusti tiettyä jumalaa. Itse asiassa jumalan uskottiin olevan läsnä patsaassa tai sen kautta. Siksi patsasta ...
Jumalat ja henget
Aihe
 • Tilaajille
Muinaisessa Lähi-Idässä jokaisella valtiolla, kaupungilla ja klaanilla oli omat jumalansa. Suurempien ja vähäisempien jumalien välillä oli ero. Pantheon Jumalat kuuluivat omaan yhteisöönsä samalla tavoin kuin ihmiset olivat perheensä jäseniä. Jumalien yhteisöä (”pantheon”) johti jumalien kuningas. ...
Jumalien pojat
Aihe
 • Tilaajille
Vanhassa testamentissa ”jumalien pojat” viittaavat taivaallisiin olentoihin. Jumalan pojat vai jumalien pojat? Heprean kielellä käsite ilmaistaan joko bene haelohim tai sen variantilla bene elim. Sana bene tarkoittaa ”jonkun pojat”, ja elohim tarkoittaa ”Jumala” tai ”jumalat”. Toisinaan tämä käsite ...
Kasuistinen (eli tapauskohtainen) laki
Aihe
 • Tilaajille
Raamatussa kasuistisesti muotoiltu laki kuvittelee yleisen tilanteen, joka esitellään sanoilla ”aina kun” (hepreaksi: ki). Tämän jälkeen luetellaan ”jos”-sanaa käyttäen (hepreaksi: im) tärkeysjärjestyksessä erityistapauksia, ja niihin kuhunkin liittyvät erityiset määräykset. Esimerkiksi 3. Moos. ...
Kotijumalat
Aihe
 • Tilaajille
Kotijumalat (hepreaksi terapim) olivat perhejumalien patsaita, joiden uskottiin suojelevan perhettä. Perhejumalat Perhejumalien ajateltiin olevan edesmenneitä esivanhempia. Muinaisen Lähi-idän uskonnossa oli tärkeää pitää hyvät suhteet esivanhempiin. Niitä tuli huomioida sekä kunnioittaa ja niiden ...
Leeviläinen
Aihe
 • Tilaajille
Leeviläiset työskentelivät pyhäkköteltassa ja temppelissä. He olivat papeille alisteisia. Nimitys leeviläinen Ei ole täysin selvää, mistä nimitys "leeviläinen" on peräisin. Sana on voinut alun perin viitata henkilöön, joka on päättänyt palvella Jumalaa (ks. 2. Moos. 32:25-29 ja 5. Moos. 33:8-10). ...
Lehtimajanjuhla
Aihe
 • Tilaajille
Lehtimajanjuhlaa (tunnetaan myös nimellä sukkot) vietetään Israelin kansan 40 vuoden erämaavaelluksen muistoksi. Pääsiäisen ja viikkojuhlan tavoin lehtimajanjuhla oli myös pyhiinvaellusjuhla (5. Moos. 16:16). Näiden juhlien aikana juutalaiset tekivät pyhiinvaelluksen Jerusalemiin ja temppeliin.  ...
Liitto Vanhassa testamentissa: Abrahamin liitto
Aihe
 • Tilaajille
Kun Jumala teki liiton Abrahamin kanssa, hän antoi tälle lupauksen: Abrahamista tulisi monien kansojen isä ja hänen jälkeläisensä saisivat omakseen Kanaaninmaan. Raamatussa on kaksi kertomusta Aabrahamin kanssa tehdystä liitosta: 1. Moos. 15 ja 1. Moos. 17:1-14. Savuava tuliastia ja palava soihtu ...
Liitto Vanhassa testamentissa: Daavidin liitto
Aihe
 • Tilaajille
Daavidin kanssa solmimassaan liitossa Jumala lupasi Daavidille, että tämän jälkeläiset olisivat ikuisesti kuninkaita. Missä Raamatun kohdassa tämä kerrotaan? Daavidin solmima liitto mainitaan useissa eri kohdissa Toista Samuelin kirjaa (2. Sam. 7:8-16 ja 2. Sam. 23:5), sekä Psalmien kirjassa (Ps. ...
Liitto Vanhassa testamentissa: Mooseksen liitto
Aihe
 • Tilaajille
”Mooseksen liitto” oli liitto, jonka Jumala solmi Israelin kansan kanssa, Mooseksen toimiessa sen edustajana. Siitä käytetään myös nimitystä Siinain liitto, koska se solmittiin Siinain vuorella. Liitto koostui säännöistä ja käskyistä, jotka Jumala antoi ihmisille, mukaan lukien Kymmenen käskyä. ...
Mallirukoukset
Aihe
 • Tilaajille
Uuden testamentin ajoista alkaen tunnetaan useita juutalaisia mallirukouksia. Ne eroavat toisistaan sanamuodoltaan ja pituudeltaan: Šema Israel tai lyhyesti šema (uskontunnustus 5. Moos. 6:4, joka alkaa: ”Kuule, Israel!”); Amida, joka luettiin kolme kertaa päivässä. Herran rukous Herran rukouksen ...
Muinaiset uskonnot
Aihe
 • Tilaajille
Raamatussa puhutaan usein toisten kansojen kuten kanaanilaisten, mesopotamialaisten ja egyptiläisten uskonnosta. Polyteismi eli monijumalaisuus Useimmat muinaiset uskonnot olivat monijumalaisia.  Monijumalaisuus tarkoittaa useiden eri jumalien palvelemista. Yhdessä nämä jumalat pitivät huolta ...
Näky
Aihe
 • Tilaajille
Raamatussa näky on Jumalan ihmisille (yleensä profeetoille) suoma yliluonnollinen visuaalinen kokemus: Jumala näyttää ihmisille jotakin ja välittää heille tällä tavoin jonkin viestin. Usein näky on ilmestys tulevista tapahtumista. Terminologia Heprean kielessä on useita ”näkyä” tarkoittavia sanoja. ...
Nasiiri
Aihe
 • Tilaajille
Nasiiri oli henkilö, joka omistautui Jumalalle. Nasiiri ei saanut juoda viiniä tai leikata hiuksiaan. Nasiirien käyttäytymistä koskevat säännöt kerrotaan 4. Moos. 6:1-21. Tunnettu nasiiri oli tuomari Simson. Hänet oli syntymästään lähtien omistettu Jumalalle (Tuom. 16:17).
Oraakkeli
Aihe
 • Tilaajille
Raamatussa oraakkeli on jumalallinen julistus, joka paljastaa ihmisille Jumalan tahdon. Miten oraakkeli saatiin? Oraakkeli saatettiin saada monin eri tavoin: unessa; ylipappien käyttämien ennuskivien avulla; Jumalalta oraakkelin saaneen profeetan välityksellä; ennustajan välityksellä, mutta se oli ...
Pääsiäinen Vanhassa testamentissa
Aihe
 • Tilaajille
Pääsiäinen tai pesah  on Vanhan testamentin tärkein juhla. Tässä juhlassa israelilaiset muistivat 2. Mooseksen kirjassa 2. Moos. 12:1-28 kuvattua lähtöä Egyptistä. Sana pesah on johdettu heprean verbistä "kulkea ohi". Tämä viittaa enkeliin, joka "kulki” israelilaisten talojen ”ohi" kymmenennen ...
item.title
Pappeja
Kuva
 • perustaso
item.title
Pappi
Aihe
 • perustaso
Vanhassa testamentissa papit toimivat välittäjinä Jumalan ja ihmisten kesken. Heillä oli tärkeä tehtävä pyhäkköteltassa ja temppelissä. Pappien velvollisuudet ovat Vanhassa ja Uudessa testamentissa jokseenkin samankaltaiset. Isältä pojalle Israelissa papin asema oli periytyvä ja elinikäinen. 2. ...
Pappi: Vaatteet
Aihe
 • Tilaajille
Papeilla oli oma tunnistettava vaatetuksensa. Raamatusta saadaan runsaasti tietoa ylipapin pukeutumisesta, mutta myös tavallisen papin vaatetusta kuvataan. Mitä papilla oli yllään? Papin vaatetuksen osat: lyhyt pellavainen alusvaate, joka peitti intiimialueet; alusvaatteen päällä oli tunika, ...
Polttouhri
Aihe
 • perustaso
Polttouhraus oli yleisin uhrausmuoto. ‘Polttouhri’ tarkoittaa eläintä, joka on kokonaan poltettu ja noussut savuna ilmaan. Se oli herkulliselta tuoksuva lahja Jumalalle. Säännöt polttouhrauksesta löytyvät 3. Moos. 1. Milloin polttouhri suoritettiin? Polttouhri oli vapaaehtoinen uhri. Se saattoi ...
item.title
Polttouhrialttari
Aihe
 • Tilaajille
Polttouhrit asetettiin polttouhrialttarille. 2. Moos 27 luvun mukaan Mooses sai tehtäväkseen rakentaa polttouhrialttarin. Telttaa ympäröi aita, joka rajasi teltan ympärille pyhän alueen ja polttouhrialttari sijaitsi aidatulla pihalla teltan oviaukon edessä.. Myöhemmin, kun Jerusalemin temppeli ...
Puhdas ja epäpuhdas
Aihe
 • Tilaajille
Raamatun viiden ensimmäisen kirjan eli (Pentateukin) puhtauslait eivät ole moraalisia sääntöjä. Ne ovat ensisijaisesti uskonnollisen elämän sääntöjä ja sääntöjä suhteessa Jumalaan. Myöhempinä aikoina puhtaudesta tuli moraalisen järjestyksen symboli, mikä oli suurelta osin profeettojen kirjojen ja ...
Puhdas ja epäpuhdas/saastainen
Aihe
 • perustaso
Raamatussa "puhdas" ja "epäpuhdas" ovat ennen muuta uskonnollisiin menoihin liittyviä käsitteitä. Niillä ilmaistiin, voidaanko jotakin käyttää pyhäkössä. Myöhäisissä Raamatun kirjoissa käsitteitä käytettiin myös sosiaalisessa tai moraalisessa merkityksessä. Puhtauslait Puhtaussääntöjä annetaan ...
Puhdas ja epäpuhdas: esineiden epäpuhtaus
Aihe
 • Tilaajille
Raamatun mukaan ihmisten ja eläimien lisäksi myös esineet saattoivat olla {{topic_1690_puhtaita tai epäpuhtaita. Esineet eivät koskaan olleet itsessään epäpuhtaita. Niistä tuli ovat epäpuhtaita, kun ne joutuivat kosketuksiin epäpuhtaan henkilön tai eläimen kanssa. Esimerkkejä epäpuhtaista esineistä ...
Puhdas ja epäpuhdas: ihmisen epäpuhtaus
Aihe
 • Tilaajille
Ihmiset saattoivat tulla epäpuhtaiksi monin eri tavoin: erittämällä kehon nesteitä; koskettamalla kuolleen ruumiista; olemalla yhteydessä epäpuhtaaseen ihmiseen tai esineeseen. Spitaalitauti Spitaalitaudin oireita olivat turvotus, ihottuma tai kuviot iholla. Tämä ihosairaus teki ihmisestä ...
Puhdas ja epäpuhdas: Paikkojen epäpuhtaus
Aihe
 • Tilaajille
Vanhan testamentissa esiintyy ajatus siitä, että tietyt paikat ovat pyhiä, koska Herra on niissä läsnä. Kukaan epäpuhdas ei voinut mennä pyhiin paikkoihin. Pyhästä paikasta saattoi tulla epäpuhdas seuraavista syistä: Pyhä Israelin maa saattoi muuttua epäpuhtaaksi sorron (Hes. 22:24) tai ...
Puhdas ja epäpuhdas: Raamatun puhtauslakien alkuperä
Aihe
 • Tilaajille
Raamatun puhdistussääntöjen alkuperästä on olemassa erilaisia teorioita. Puhdistuslait ymmärretään muun muassa seuraavin tavoin: hygienia- ja terveydenhoitosääntöinä; asetuksina, jotka eriyttivät elämän ja kuoleman toisistaan; keinona säilyttää asioiden luonnollinen järjestys sellaisena kuin se ...
Purim
Aihe
 • Tilaajille
Purim-juhlan juuret ovat Esterin kirjassa. Toisin kuin muut juhlat, jotka ovat saaneet alkunsa jumalallisesta ohjeesta, purimin aloittivat Mordokai ja Ester juhlistaakseen sortajista saavutettua voittoa. Toisessa makkabilaiskirjassa 2. Makk. 15:36 purim-juhlaa kutsutaan "Mordokain juhlaksi".  Adar ...
Pyhä kivi
Aihe
 • Tilaajille
Muinaisessa Israelissa pyhä kivi oli kivi, jonka joku pystytti tärkeälle paikalle, yleensä uskonnollisessa tarkoituksessa. Pyhä kivi asetettiin pystyasentoon kuten pylväs tai pilari. Pyhää kiveä tarkoittava hepreankielen sana on masseva (= seisova kivi). Eri käyttöjä Raamatussa pyhien kivien käyttö ...
item.title
Pyhä Vanhassa testamentissa: Pyhät esineet
Aihe
 • Tilaajille
Vanhassa testamentissa eräillä esineillä on pyhä asema, koska niitä käytettiin Jumalan palveluksessa tai uskonnollisissa rituaaleissa: uhrilahjat; temppeliesineet; papin vaatteet; vihityt esineet; jumalanpalveluksessa käytetyt öljyt ja suitsukkeet; pyhä vesi. Uhrilahjat Vanhassa testamentissa ...
Pyhä Vanhassa testamentissa: Pyhät päivät
Aihe
 • Tilaajille
Vanhassa testamentissa jotkut päivät tai ajat ovat pyhiä.  Niinä päivinä ei yleensä saanut tehdä työtä vaan tuli suorittaa erityisiä rituaaleja: sapatti; juhlapäivät; sapattivuosi ja juhlavuosi. Sapatti Sapattia} kutsutaan Vanhan testamentin monissa eri kohdissa pyhäksi, kuten 2. Moos. 16:23 ja ...
Pyhyys
Aihe
 • Tilaajille
Pyhyys on keskeinen käsite Raamatussa ja ylipäätään uskonnoissa. Se voidaan määritellä monista eri näkökulmista: Pyhyys on ominaista kaikelle, mikä kuuluu Jumalalle ja on yhteydessä Jumalaan tai jumalalliseen tahtoon. Ihmiset kokevat pyhyyttä päästessään yhteyteen Jumalan kanssa. Jumalan pyhyys saa ...
Pyhyys Vanhassa testamentissa
Aihe
 • Tilaajille
Vanhassa testamentissa pyhyys tarkoittaa erityistä asemaa: pyhä ihminen on sopusoinnussa Jumalan kanssa.  Tämä asema liittyy usein liturgiaan (Jumalan palvontaan määrättyjen rituaalien avulla), mutta sitä voidaan soveltaa myös moraalisiin kysymyksiin. Jumala itse on pyhä ja kaiken pyhyyden lähde. ...
Pyhyys Vanhassa testamentissa: Jumalan pyhyys
Aihe
 • Tilaajille
Vanhassa testamentissa Jumalaa pidetään pyhimpänä olentona. Hänet on korotettu kaiken yläpuolelle, ja hän on kaiken pyhyyden lähde. Ihmisten on kunnioitettava Jumalan pyhyyttä elämällä Jumalan mielen mukaista elämää. Jumalan ylhäisyys Jumalan pyhyys tarkoittaa, että hänet on korotettu kaiken ...
item.title
Pyhyys Vanhassa testamentissa: Pyhä kansa
Aihe
 • Tilaajille
Monia eri ihmisryhmiä kutsutaan Vanhassa testamentissa "pyhäksi": papit; Israelin kansa; nasiirit; esikoispojat. Papit papit saivat pyhyytensä syntyperänsä takia sekä vihkiytymismenoissa, jotka sisälsivät voitelun (3. Moos. 8). Pyhyytensä ansiosta he saattoivat mennä pyhäkköön ja tuoda uhreja ...
item.title
Pyhyys Vanhassa testamentissa: Pyhät paikat
Aihe
 • Tilaajille
Vanhassa testamentissa monia eri paikkoja pidetään pyhinä: Pyhäkköteltta; temppeli; paikat, joissa Jumala oli ilmestynyt; Israelin maa ja Jerusalemin kaupunki; taivas. Pyhäkköteltta Autiomaassa pyhäkkönä toiminut pyhäkköteltta oli jaettu kolmeen tilaan, joiden pyhyyden aste vaihteli: kaikkeinpyhin: ...
Pyhyys Vanhassa testamentissa: Pyhittäminen ja epäpyhittäminen
Aihe
 • Tilaajille
Vanhan testamentin lakien mukaan pyhyyden tai maallisuuden (ei-pyhyyden) tila ei välttämättä kestänyt ikuisesti. Jokin pyhä saattoi joskus menettää pyhyytensä (epäpyhittäminen/häpäiseminen) ja joskus maallisesta saatettiin tehdä pyhä (pyhittäminen). Pyhittäminen Pyhitys saattoi tapahtua eri ...
Rahab
Aihe
 • Tilaajille
Rahab on Raamatussa esiintyvän mytologisen hirviön, ({topic_528_lohikäärmeen}} tai käärmeen) nimi. Useissa Jobin kirjan ja Psalmien kirjan kohdissa kerrotaan, kuinka Jumala kukisti tämän hirviön luomistyön aikana (katso Job 9:13 and Ps. 89:11). Egyptin symboli Jesajan kirjassa Jes. 30:7 Rahabia ...
Rukous
Aihe
 • perustaso
Rukous on erityinen tapa puhua Jumalalle. Rukouksessa voi palvoa Jumalaa, kiittää häntä tai pyytää häneltä palvelusta, mutta myös valittaa asioista tai tunnustaa pahat tekonsa. Rukous-käsite Heprean tai kreikan kielessä ei ole vain yhtä sanaa, joka kattaisi kaikki rukouksen merkitykset. Raamatussa ...
Rukousasento
Aihe
 • Tilaajille
Vanhassa testamentissa ei esiinny tarkkaa ohjetta rukousasennoksi, ei myöskään Uudessa testamentissa. Ihmiset rukoilivat esimerkiksi seuraavissa asennoissa: seisten kädet kohotettuina (1. Kun. 8:22); kumartuneena maahan (Esra 10:1); käsi lyöden rintaan (Luuk.18:13). polvillaan (Luuk. 22:41); ...
Rukoussuunta
Aihe
 • Tilaajille
Rukoussuuntaa ei ollut määritelty. Ihmiset kääntyivät kohti taivasta ja Jumalaa. Dan. 6:10 kerrotaan, että Daniel rukoili kääntyneenä kohti Jerusalemia, mutta tämä oli poikkeus.
Saastainen (epäpuhdas) henki
Aihe
 • Tilaajille
 Ilmaisua "saastainen henki" käytetään toisinaan synoptisissa evankeliumeissa viittaamaan demoneihin. UT2020 kääntää saastaiset henget demoneiksi.
Suuri sovituspäivä
Aihe
 • perustaso
Suurena sovituspäivänä (tai Jom kippur -päivänä) rukoillaan, paastotaan ja levätään. Silloin keskitytään pahojen tekojen katumiseen. Tätä juhlapäivää koskevat ohjeet löytyvät 3. Moos. 16:1-34 ja 3. Moos. 23:26-32 . Paastopäivä Sovituspäivä oli tišri-kuun kymmenentenä päivänä (länsimaisen ...