Raamatun kirjat (artikkelit)

Aloitussanat
Aihe
 • Tilaajille
Paavali aloitti kaikki kirjeensä samalla tavalla. Hän mainitsee oman nimensä, vastaanottajat ja kertoo syyn kirjeeseen. Paavali toimi tässä oman aikansa kirjeenvaihtoperinteen mukaisesti. Vakioaloitus Paavali aloittaa kaikki kirjeensä kertomalla lähettäjän eli oman nimensä ja joskus muiden ...
Apokryfiset kirjat
Aihe
 • Tilaajille
”Apokryfinen” on johdettu kreikan sanasta apokryfos, joka tarkoittaa ”kätketty”. Ajatuksena oli, että useimmat kirjat Raamatun oli tarkoitettu kaikille, mutta joidenkin kirjojen sisältö oli ”kätketty” ja tarkoitettu vain vihkiytyneille. Näitä kirjoja kutsuttiin ”apokryfisiksi”. Apokryfisten ...
Apostolien teot
Aihe
 • Tilaajille
Apostolien teot on kirja kristillisen kirkon synnystä ja kehityksestä. Siinä kuvataan selkeästi, miten Jeesuksen hyvä sanoma levisi koko maailmaan. Apostolien teot on kirjoittanut sama henkilö kuin Luukkaan evankeliumin, ja se muodostaa sille jatko-osan. Sisältö Tärkein aihe Apostolien teoissa on ...
Apostolien teot: kirjoittaja ja ajoitus
Aihe
 • Tilaajille
Apostolien teot ja Luukkaan evankeliumin on kirjoittanut sama henkilö. Ei tiedetä, kuka kirjoitti nämä teokset. Kirjat on mahdollisesti kirjoitettu noin vuonna 80 jKr. Perinteinen käsitys kirjoittajasta Kirkon perinteessä Apostolien tekojen kirjoittajana pidettiin Luukasta, joka oli lääkäri ja ...
Apostolien teot: kohderyhmä
Aihe
 • Tilaajille
Kirjoittaja laati {{topic_2516_Apostolien teot} luultavasti pääasiassa kristityille, joilla ei ollut juutalaista taustaa. Hän teki parhaansa selittääkseen tekstin juutalaiset elementit. Lisäksi hänen työssään on merkkejä universalistisesta kristinuskosta, joka avaa ovet kaikille.
Apostolien teot: rakenne
Aihe
 • Tilaajille
Apostolien teot alkaa esipuheella ja katsauksella aiempiin tapahtumiin (Ap. t. 1). Jatko rakentuu Pietarin ja Paavalin hahmojen ympärille.  Sisältö lyhyesti Ensimmäisessä osassa Pietari on päähenkilö. Hän ottaa myös ensimmäiset askeleet evankeliumin saarnaamisessa pakanoille (Ap. t. 2-14). Luvusta ...
Deuterokanoniset kirjat
Aihe
 • Tilaajille
Useimpia heprealaiseen Raamattuun kuulumattomia mutta Septuagintassa esiintyviä kirjoja kutsutaan ”deuterokanonisiksi kirjoiksi”. Näitä kirjoja ovat esimerkiksi: Tobitin kirja Juditin kirja Esterin kirja (kreikankielinen) Ensimmäinen makkabealaiskirja Toinen makkabealaiskirja Viisauden kirja ...
Deuteronomistinen historiateos
Aihe
 • Tilaajille
”Deuteronomistinen historiateos”-nimitystä käytetään kokonaisuudesta, johon kuuluvat seuraavat kirjat: Joosuan kirja, Tuomarien kirja, Ensimmäinen ja Toinen Samuelin kirja sekä Ensimmäinen ja Toinen kuninkaiden kirja. Jatkuva historiallinen kertomus Deuteronomistisen historian kuusi kirjaa ...
Efesolaiskirje: kirjoittaja ja ajoitus
Aihe
 • Tilaajille
Valtaosa tutkijoista on sitä mieltä, että Paavali ei itse kirjoittanut efesolaiskirjettä. Tämän kuten eräät muutkin {{topic_265_Paavalin kirjeet} on oletettavasti kirjoittanut joku hänen oppilaistaan. Koska kirjeen kirjoittajaa ei tiedetä, sitä on vaikea ajoittaa.
Efesolaiskirje: lähteet
Aihe
 • Tilaajille
Efesolaiskirjeen kirjoittaja käytti hyväkseen Kolossalaiskirjettä. Tämä käy ilmi kirjeiden rakenteellisesta ja sisällöllisestä samankaltaisuudesta. Efesolaiskirjeen ja kolossalaiskirjeen suhde Efesolaiskirje on luonteeltaan yleisempi kuin Kolossan kristityille osoitettu kirje. Efesolaiskirje ...
Efesolaiskirje: rakenne
Aihe
 • Tilaajille
Kirje efesolaisille käsittelee seurakuntaa Kristuksen todellisena ruumiina. Uskovien pelastuminen riippuu heidän omistautumisestaan Kristukselle. Sisältö lyhyesti Efesolaiskirje alkaa ylistyksellä ja rukouksella. Paavalin opetus kirkosta Kristuksen ruumiina alkaa 2. luvusta. Juutalaiset samoin kuin ...
Efesolaiskirje: vastaanottajat
Aihe
 • Tilaajille
Eräissä käsikirjoituksissa mainitaan, että Efesolaiskirje oli osoitettu Efeson uskoville (pyhille) ( Ef. 1:1 ). Toisista käsikirjoituksista puuttuu sana ”Efesos”. Joidenkin tutkijoiden mukaan tämä kirje ei ollut tarkoitettu erityisesti Efesoksen seurakunnalle, vaan oli kiertokirje. Toisten ...
Ensimmäinen Johanneksen kirje
Aihe
 • Tilaajille
Ensimmäinen Johanneksen kirje on pisin kolmesta Johanneksen nimiin otsikoidusta kirjeestä. Tietyiltä osin nämä kolme kirjettä sopivat hyvin yhteen Johanneksen evankeliumin kanssa. Ensimmäinen Johanneksen kirje on todennäköisesti kirjoitettu ensimmäisen ja toisen vuosisadan jKr. vaihteessa. Kirje ...
Ensimmäinen Johanneksen kirje: rakenne
Aihe
 • Tilaajille
Ensimmäinen Johanneksen kirje ei ole erityisen selkeästi muotoiltu. Ydinsisältö Kirjettä ole tarkkaan suunniteltu, koska kirjoittaja poukkoilee näkökulmasta toiseen. Kirjoittaja aloittaa asiansa johdanto-osan jälkeen jakeessa 1. Joh. 1:5. Myöhemmin hän hyökkää tiukasti pettureita vastaan. Lopussa ...
Ensimmäinen Johanneksen kirje: tekijä ja ajoitus
Aihe
 • Tilaajille
Ei ole todennäköistä, että apostoli Johannes olisi kirjoittanut Ensimmäisen Johanneksen kirjeen. Teksti on todennäköisesti kirjoitettu noin vuonna 100 jKr.  Tekijä ja ajoitus Johanneksen kirjeinä tunnetut kolme tekstiä ovat peräisin samasta kristittyjen opettajien piiristä kuin Johanneksen ...
Ensimmäinen kirje Timoteukselle: keille se oli kirjoitettu
Aihe
 • Tilaajille
Ensimmäinen kirje Timoteukselle kuuluu ”pastoraalikirjeiden” joukkoon. Nämä kirjeet on alkusanojen mukaan osoitettu Paavalin läheisille työtovereille: Timoteukselle ja Titukselle. Kirjeet on kuitenkin kokonaisuudessaan suunnattu Paavalin jälkeisen sukupolven opettajille. Tämä käy ilmi kirjeissä ...
Ensimmäinen kirje Timoteukselle: rakenne
Aihe
 • Tilaajille
Ensimmäinen kirje Timoteukselle sisältää ohjeita sielunhoitoon kristityissä yhteisössä. Ydinsisältö Ensimmäinen kirje Timoteukselle sisältää ohjeita kristillisten yhteisöjen johtotehtävissä toimiville. Luvussa 1 muotoillaan uudelleen Timoteukselle annettu tehtävä: Hänen tulee seurata saamaansa ...
Ensimmäinen kirje Timoteukselle: tekijä ja ajoitus
Aihe
 • Tilaajille
Ensimmäinen kirje Timoteukselle ei todennäköisesti ole Paavalin} kirjoittama, vaan jonkun hänen oppilaistaan. Jos kirje ei ole Paavalin kirjoittama, se on kirjoitettu ensimmäisen vuosisadan lopussa tai toisen alussa jKr. Paavalin pastoraalikirjeet? Ensimmäinen kirje Timoteukselle tunnetaan yhtenä ...
Ensimmäinen korinttilaiskirje: rakenne
Aihe
 • Tilaajille
Ensimmäinen kirje korinttilaisille on Paavalin toiseksi pisin kirje. Kirjeen tärkein aihe on seurakunnan sisäinen erimielisyys. Sisältö lyhyesti Kuten kaikki Paavalin kirjeet, Ensimmäinen korinttilaiskirje alkaa toteamalla kirjeen kirjoittajat ja saajat. Sitten seuraavat tervehdykset ja kiitokset. ...
Ensimmäinen Pietarin kirje
Aihe
 • Tilaajille
Ensimmäinen Pietarin kirje on yksi niin sanotuista katolisista tai yleisistä kirjeistä, joita ei ole osoitettu tietylle henkilölle tai yhteisölle. Se on kiertokirje, joka on tarkoitettu mahdollisimman monelle kristitylle. Kirje on nimetty apostoli Pietarin kirjoittamaksi. Kirje on kirjoitettu ...
Ensimmäinen Pietarin kirje: keille se on kirjoitettu
Aihe
 • Tilaajille
Ensimmäinen Pietarin kirje on osoitettu Pontuksen, Galatian, Kappadokian, Aasian ja Bitynian seurakunnille 1. Piet. 1:1). Nämä alueet sijaisivat Vähässä-Aasiassa. Useista kirjeen yksityiskohdista voi päätellä, että vastaanottajat olivat ei-juutalaisia.
Ensimmäinen Pietarin kirje: rakenne
Aihe
 • Tilaajille
Ensimmäinen Pietarin kirje on apostoli Pietarin nimissä kirjoitettu huoliteltu teksti. Ydinsisältö Kirjeessä on tarkasti rakennettu kehys, jossa kirjoittaja tervehtii lukijoitaan (1. Piet. 1:1-2) ja taas hyvästelee heidät (1. Piet. 5:12-14). Alun ja lopun välissä kirjoittaja kannustaa lukijoita ...
Ensimmäinen Pietarin kirje: tekijä ja ajoitus
Aihe
 • Tilaajille
Ensimmäisen Pietarin kirjeen kirjoitti todennäköisesti joku apostoli Pietari oppilaista ensimmäisen vuosisadan lopulla jKr. Tekijä Kirje on nimetty apostoli Pietarin mukaan, mutta sen kirjoittajasta ei ole yksimielisyyttä. Monet tutkijat katsovat, että kirjeen on kirjoittanut Pietarin oppilas, joka ...
Ensimmäinen tessalonikalaiskirje: kirjoittaja ja ajoitus
Aihe
 • Tilaajille
Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille kirjoitettiin oletettavasti noin 50 jKr. Paavali kirjoitti kirjeen yhdessä työtovereidensa Silvanuksen ja Timoteuksen kanssa. Ajoitus Apostolien tekojen luvuissa 17–18 kerrotaan Paavalin toisesta lähetysmatkasta ja nämä tiedot täsmäävät melko hyvin ...
Ensimmäinen tessalonikalaiskirje: rakenne
Aihe
 • Tilaajille
Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille ei ole rakenteeltaan kovin täsmällinen. Se on tyyliltään varsin spontaani eikä erityisen hiottu. Sisältö lyhyesti Kuten useimmat vanhat kirjeet myös Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille alkaa tavalliseen tapaan toteamalla kirjeen lähettäjän ja vastaanottajat. ...
Ensimmäinen tessalonikalaiskirje: vastaanottajat
Aihe
 • Tilaajille
Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille on osoitettu Tessalonikan uskoville. Tessalonika oli Roomaan kuuluneen Makedonian maakunnan pääkaupunki nykyisessä Pohjois-Kreikassa. Paavali perusti sinne kristillisen seurakunnan, joka koostui pääasiassa ei-juutalaisista jäsenistä.  Seurakunnan perustamisesta ...
Evankeliumi
Aihe
 • perustaso
Sana evankeliumi on johdettu kreikan sanasta euanggelion, joka tarkoittaa ”hyvää sanomaa” tai ”ilosanomaa”. Taustalla on kreikan verbi euanggelizomai, ”tuoda hyvä sanoma”, ja se esiintyy useissa eri kohdissa Septuagintaa, kuten Jesajan kirjassa (Jes. 52:7): ”Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman ...
Evankeliumien kirjoittajat
Aihe
 • Tilaajille
Neljän evankeliumin kirjoittajiksi on nimetty henkilöitä, joita kirkon perinteessä on kuvattu seuraavasti: Matteus oli Jeesuksen oppilas. Markus oli Pietarin työtoveri. Luukas oli Paavalin työtoveri. Johnannes oli Jeesuksen oppilas. Toisella vuosisadalla evankeliumit nimettiin näiden neljän ...
Evankeliumit
Aihe
 • Tilaajille
Uuteen testamenttiin sisältyy neljä ”evankeliumia”: Matteuksen evankeliumi, Markuksen evankeliumi, Luukkaan evankeliumi ja Johanneksen evankeliumi. Synoptiset evankeliumit Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumit ovat kolme synoptista evankeliumia. Johanneksen evankeliumi} poikkeaa näistä ...
Filemonin kirje: kirjoittaja ja ajoitus
Aihe
 • Tilaajille
Filemonin kirjeen sisällöstä ilmenee, että Paavali oli kirjeen kirjoittaessaan vankilassa, mutta toivoi vapautuvansa pian. Ei tiedetä, missä hän oli vangittuna. Hän saattoi olla Efesoksessa, Kesareassa tai Roomassa. Tutkijat eivät epäile sitä, että Paavali oli tämän kirjeen kirjoittaja. Oletetaan, ...
Filemonin kirje: rakenne
Aihe
 • Tilaajille
Kirje Filemonille on Paavalin lyhin kirje, se koostuu vain yhdestä luvusta. Sisältö lyhyesti Kirje Filemonille on Paavalin huolellisesti kirjoittama vetoomus.   Johdanto (1:1–3 Fil.) koostuu alusta, jossa ilmaistaan kirjeen lähettäjä ja vastaanottaja ja toivotetaan siunausta. Sitä seuraa Paavalin ...
Filemonin kirje: vastaanottajat
Aihe
 • Tilaajille
Filemonin kirjeen otsikko viittaa siihen, että kirje oli tarkoitettu ainoastaan hänelle. Johdannossa kuitenkin mainitaan Apfia ja Arkippos sekä Filemonin talossa kokoontuva seurakunta ( Fil. 1:1-2 ). Näyttää siltä, että kirje on henkilökohtainen kirje, joka ei ajan tavan mukaan ole kuitenkaan ...
Filippiläiskirje: ajoitus
Aihe
 • Tilaajille
Filippiläiskirjeen mukaan Fil 1:7 ja Fil 1:14 .Paavali kirjoitti kirjeen vankeutensa aikana. Häntä ehkä pidettiin vankina filippiläiskirjeessä Fil. 1:13 mainitussa henkivartiostossa, (praetorium), joka voi tarkoittaa Roomassa toiminutta keisarin henkivartikaartia.On todella mahdollista, että ...
Filippiläiskirje: lähteet
Aihe
 • Tilaajille
Kirje filippiläisille nykyisessä muodossaan lienee kahdesta tai kolmesta kirjeestä koottu teksti. Tähän viittaa jae {Fil 3:1 %}, jonka jälkeen Paavali yhtäkkiä muuttaa kirjoituksen sävyn ystävällisestä teräväksi hyökkäykseksi (Fil. 3:2-4:7). Jakeesta Fil. 3:2 lähtien Paavali saattoi lainata jotakin ...
Filippiläiskirje: rakenne
Aihe
 • Tilaajille
Paavalin filippiläisille kirjoittama kirje vaikuttaa kahdesta tai useammasta kirjeestä kootulta. Sisältö lyhyesti Tervehdyksestä ja lyhyestä kiitoksesta koostuvan avauksen (Fil. 1:3-11) jälkeen Paavali kertoo Filippin seurakunnalle joutuneensa vangiksi (Fil. 1:12-26). Hän kiittää filippiläisiä ...
Filippiläiskirje: vastaanottajat
Aihe
 • Tilaajille
Kirje filippiläisille oli tarkoitettu Filippin kaupungin uskoville (pyhille). Filippi Filippi oli roomalainen sotilassiirtokunta Makedoniassa (Pohjois-Kreikassa) ja keskeinen kauppakaupunki Via Egnatian eli Roomaan vievän kauppatien varrella. Filippin seurakunta Apostolien teoissa {Ap.t. 16:11–40 ...
Galatalaiskirje: ajoitus
Aihe
 • Tilaajille
Kirje galatalaisille voidaan ajoittaa jo vuoteen 49 jKr. tai sitten hieman myöhemmäksi (54-55 jKr.). Varhainen ajoitus Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että galatalaiskirje on kirjoitettu jo vuonna 49 jKr. He pitävät tekstiä Paavalin varhaisimpana kirjeenä. Varhaista ajoitusta voidaan perustella ...
Galatalaiskirje: rakenne
Aihe
 • Tilaajille
Kirje galatalaisille on Paavalin kirjeistä suorasanaisin. Kirjeen sävy on vihainen. Paavali haluaa tehdä kirjeen vastaanottajille selväksi, että he ovat väärässä. Sisältö lyhyesti Kuten kaikki Paavalin kirjeet myös galatalaiskirje alkaa kirjeen lähettäjien ja vastaanottajien esittelyllä sekä ...
Galatalaiskirje: vastaanottajat
Aihe
 • Tilaajille
Galatalaiskirjeen varsinaisista vastaanottajista vallitsee erilaisia näkemyksiä. Paavali mainitsee kaksi vastaanottajaa: Galatian seurakunnat ({Gal. 1:2%}) ja galatalaiset ({Gal. 3:1 %}). Tämä voi viitata Galatian alueeseen tai samannimiseen Rooman provinssiin. Kelttiläinen kansa? ”Galatia” ja ...
Historialliset kirjat
Aihe
 • Tilaajille
Vanha testamentti voidaan jakaa monin tavoin. Useimmissa raamatunkäännöksissä Vanha testamentti jaotellaan neljään osaan: Pentateukki (Viisi Mooseksen kirjaa), historialliset kirjat (Joosua - Ester), runolliset kirjat (Job - Laulujen laulu) ja profeettojen kirjat (Jesaja - Malakia). Israelin ...
Ilmestyskirja eli Johanneksen ilmestys: kohderyhmä
Aihe
 • Tilaajille
Johannes kirjoitti Ilmestyskirjan seitsemälle kristilliselle seurakunnalle seitsemän kirjeen muodossa (Ilm. 1:4 ja Ilm. 2:1-3:22). Seurakunnat sijaitsivat varsin pienellä alueella Rooman Aasian provinssissa (Länsi-Turkissa), jossa Johanneksen on mahdollisesti toiminut kiertävänä profeettana. ...
Ilmestyskirja: kirjoittaja ja ajoitus
Aihe
 • Tilaajille
Luultavasti Ilmestyskirjan kirjoitti kiertävä profeetta Johannes. Kirjoittaja Perinteisesti oletettiin, että kirjan oli kirjoittanut Apostoli Johannes (Sebedeuksen poika). On kuitenkin todennäköistä, että viitataan toiseen Johannekseen, joka oli kiertävä profeetta Rooman Aasian provinssissa. ...
Ilmestyskirja: rakenne
Aihe
 • Tilaajille
Ilmestyskirja on Uuden testamentin viimeinen kirja. Sisältö lyhyesti Ilmestyskirjassa voi nähdä seuraavan rakenteen: johdannon (1: 1-8) jälkeen puhutellaan seitsemää eri seurakuntaa (1:9-3:22). Ilmestys jakeissa 4:1-22:5 muodostaa kirjan varsinaisen sisällön. Koko teksti päättyy jakeisiin 22:6-21. ...
Jaakobin kirje: Raamatun kirja
Aihe
 • Tilaajille
Vaikka Jaakobin kirjeellä on useita kirjeen tunnusmerkkejä, se kuitenkin muistuttaa pikemmin eettistä puheenvuoroa. Ei tiedetä, kuka kirjoitti kirjeen tai koska se on kirjoitettu. Tekstin ydinsanoma on kannustaa lukijaa todelliseen kristilliseen elämään: hyvät teot kuuluvat määritelmällisesti ...
Jaakobin kirje: rakenne
Aihe
 • Tilaajille
Vaikka Jaakobin kirjeellä on useita kirjeen tunnusmerkkejä, se kuitenkin muistuttaa pikemmin eettistä opetuspuhetta siitä, miten ihmisen tulisi elää. Ydinsisältö Jaakobin kirje koostuu alkuosasta, jossa esitellään aiheet, keskiosasta – jossa aiheita käsitellään monien varoitusten kera – sekä ...
Jaakobin kirje: tekijä ja ajoitus
Aihe
 • Tilaajille
Jaakobin kirjeen tekijää ei tunneta. Teksti sisältää jälkiä menneestä: sanoja, sananlaskuja ja pienempiä tekstikokonaisuuksia on kerätty yhteen ja sijoitettu uuteen aikaan ja asiayhteyteen. Kirjoittajia oli todennäköisesti useita. Lopullinen teksti syntyi luultavasti ensimmäisen vuosisadan lopussa ...
Johanneksen evankeliumi
Aihe
 • Tilaajille
Johanneksen evankeliumi on tarina Jeesuksen elämästä, pääasiassa hänen julkisesta opetus- ja julistustyöstään. Evankeliumi pyrkii välittämään Jeesuksen sanoman ja kehottaa ihmisiä uskomaan häneen. Johanneksen evankeliumilla on omia erityispiirteitä kolmeen muuhun evankeliumiin verrattuna. Teema ...
Johanneksen ilmestys eli Ilmestyskirja
Aihe
 • Tilaajille
Ilmestyskirja perustuu näkyihin, jotka kirjoittaja näki Patmoksen saarella. Johannes kirjoitti, että hän kärsi vastoinkäymisistä ja että hän oli Patmoksella, koska saarnasi hyvää sanomaa Jeesuksesta. Kirjan tarkoituksena oli rohkaista kristittyjä pysymään uskossaan. Kirja on kirjoitettu joskus ...
Johannes ja synoptiset evankeliumit
Aihe
 • Tilaajille
Johanneksen evankeliumi poikkeaa selvästi synoptisista evankeliumeista. Synoptiset evankeliumit Synoptiset evankeliumit kuvaavat: Jeesuksen opetus- ja julistustyötä Galileassa matkaa Jerusalemiin Jeesuksen kuolemaa Jerusalemissa ja hänen ylösnousemustaan pääsiäisenä. Jotkut päättelevät, että kaikki ...
Johannes: ajoitus
Aihe
 • Tilaajille
Johanneksen evankeliumi on usein ajoitettu noin vuosiin 90-100 jKr., ja joka tapauksessa myöhemmäksi kuin Markus, Matteus ja Luukas, joissa on paljon samaa materiaalia kuin Johanneksella. Johanneksen evankeliumi tekee kuitenkin materiaalista oman tulkintansa ja sijoittaa sen uuteen viitekehykseen. ...