Maat ja kansat

item.title
Antiikin Kreikan uskonto
Aihe
 • Tilaajille
Kuten useimmat muut uskonnot, myös kreikkalainen uskonto oli polyteistisen: siinä palveltiin monia eri jumalia. Kreikkalaisia jumalia olivat esimerkiksi: Apollo, Artemis, Hermes ja Zeus (kreikkalaisen pantheonin tärkein Jumala). Jumalia palvottiin eri tavoin eri paikoissa. Ne heräsivät henkiin ...
Bel
Aihe
 • Tilaajille
Bel on Marduk -jumalan toinen nimi. Bel oli Babylonin kaupungin suojelusjumala. Marduk-jumalan kunnianimi ”Bel” on babylonian kielen sana, joka tarkoittaa ”herra” tai ”mestari”. Se oli alun perin monen babylonialaisen jumalan kunnianimi. 1000-luvulla eKr. nimeä alettiin kuitenkin käyttää ...
Dike
Aihe
 • Tilaajille
Kreikkalaisessa uskonnossa Dike oli oikeuden jumalatar. Dike esiintyy Apostolien teoissa 28: 4, jossa vuoden 1992 käännös puhuu kostottaresta, mutta UT2020 oikeuden jumalattaresta.
Dioskuurit
Aihe
 • Tilaajille
Kreikkalaisen mytologian dioskuurit olivat kaksi puolijumalaa nimeltään Castor ja Pollux. He olivat kreikkalaisen ylijumala Zeuksen poikia. Dioskuurit Raamatussa Dioskuurit mainitaan Raamatussa Ap.t. 28:11. Paavali purjehti aleksandrialaisella aluksella, jonka keulassa oli Castorin ja Polluxin ...
Epikuros
Aihe
 • Tilaajille
Epikuros oli kreikkalainen filosofi (342-270 eKr.), joka perusti kuuluisan filosofikoulun. Apostolien teoissa kerrotaan hänen filosofiansa seuraajista. Epikuroksen filosofia Epikuroksen mukaan maailman saattoi selittää asioiden välillä olevien luonnollisten yhteyksien avulla. Jumalat eivät olleet ...
item.title
Eteläinen eli Juudan kuningaskunta
Aihe
 • Tilaajille
Eteläinen kuningaskunta eli Juudan kuningaskunta on nimitys alueelle, jota Daavidin ja Salomon jälkeläiset hallitsivat noin vuodesta 926 eKr. Sen pääkaupunki oli Jerusalem. Juudan kuningaskunnan ja pohjoisen eli Israelin kuningaskunnan välillä oli jännitteitä. Vuonna 586 eKr. Juudan kuningaskunta ...
Farao
Aihe
 • Tilaajille
Sana farao tarkoittaa ”suuri talo” tai ”palatsi”. 1400-luvulta eKr. alkaen se oli Egyptin kuninkaan titteli. Vanha testamentti Faraoilla on erityisen tärkeä rooli Kertomuksissa Abrahamista, Joosefista ja Mooseksesta. Raamatun kertomuksissa heidän nimensä mainitaan kuitenkin vain harvoin, mikä ...
item.title
Hermes
Aihe
 • Tilaajille
Hermes oli kreikkalainen jumala, Zeuksen poika ja Apollon velipuoli. Häntä pidettiin onnellisuutta ja hedelmällisyyttä jakavana jumalana. Hän oli varkaiden ja kauppiaiden suojelija, kaunopuheisuuden jumala ja jumalten viestinviejä. Hermes Raamatussa Uudessa testamentissa mainitaan Hermeksen nimi ...
Juutalaiset
Aihe
 • perustaso
Sanaa juutalainen voidaan käyttää monin tavoin. Sana juutalainen on johdettu nimestä Juuda, joka oli yksi patriarkka Jaakobin pojista. Sitä käytetään: kertomaan, että joku kuuluu Israelin kansaan; kertomaan, että joku asuu nimenomaan Juudean provinssissa (tarkoittamaan juudealaista); viittaamaan ...
item.title
Kanaanilainen uskonto
Aihe
 • Tilaajille
Kanaanilaiset palvoivat useita jumalia, joista tärkeimpiä olivat El, Baal, Anat, Astarte ja Asera. Hyvä suhde jumaliin Hedelmällisyydellä oli keskeinen rooli kanaanilaisten uskonnossa. Jumalat saattoivat antaa runsaan sadon, paljon karjaa tai suuren määrän lapsia. Siksi oli tärkeää pitää hyvät ...
Kreikkalainen uskonto hellenistisenä aikana
Aihe
 • Tilaajille
Aleksanteri Suuren valloitusretkien jälkeen kreikkalaisessa uskonnossa tapahtui monenlaisia muutoksia. Uskonto sai yhä enemmän vaikutteita muiden kansojen uskonnoista. Hellenisaatio Kun Aleksanteri Suuri oli valloittanut osia muinaisesta Lähi-Idästä ja perustanut uuden maailmanvallan, Kreikan ...
Liitto muinaisessa Lähi-Idässä
Aihe
 • Tilaajille
Liittojen solmiminen oli tärkeä osa yhteiskunnallista ja poliittista elämää muinaisessa Lähi-Idässä. Raamatun ajoilta on säilynyt lukuisia kansainvälisiä sopimustekstejä. Nämä vanhaa Israelia ympäröivissä maissa solmitut sopimukset tarjoavat lisävaloa raamatullisten liittojen merkitykselle. ...
Moabilaisten, ammonilaisten ja filistealaisten jumalat
Aihe
 • Tilaajille
Israelin naapurikansat – moabilaiset, ammonilaiset ja filistealaiset – palvelivat eri jumalia. Seuraavat nimet mainitaan Vanhassa testamentissa: Milkom Molok Kemos Dagon
item.title
Pohjoinen eli Israelin kuningaskunta
Aihe
 • Tilaajille
Pohjoinen kuningaskunta eli Israelin kuningaskunta koostui alueesta, joka kuului kymmenelle Israelin heimolle. Pohjoinen kuningaskunta syntyi Salomon valtakauden jälkeen, noin 926 eKr. Israelin kuningaskunnan ja eteläisen eli Juudan kuningaskunnan välillä oli jännitteitä. Vuonna 722 eKr. ...
item.title
Sikojen vuori
Kuva
 • perustaso
Niin kutsuttu 'sikojen vuori' Kursissa nykyisessä Jordaniassa.
Stoalaisuus
Aihe
 • Tilaajille
Stoalaisuus oli filosofinen koulukunta, joka sai alkunsa noin vuonna 300 eKr. syntyneessä Zenonin filosofikoulussa. Apostolien teoissa on mainintoja stoalaisista. Stoalainen filosofia Stoalaisuudessa ihminen oli ainoa rationaalinen olento. Ihminen saattoi oppia ymmärtämään Jumalan lakeja ja toimia ...