Aihe

Magdala

Magdala oli paikkakunta Galileassa. Se sijaitsi Tiberiaasta 5 km pohjoiseen. Jeesusta seurannut nainen, Maria, oli kotoisin Magdalasta, ja tunnettiin kotipaikkansa perusteella Magdalan Mariana (Mark. 15:40; Mark. 15:47; Luuk. 8:2).

Raamatunjakeet

  • Markus 16:1
  • Markus 16:9
  • Luukas 8:2
  • Matteus 27:56
  • Johannes 20:1