Aihe

Arpa

Arpa on väline, esimerkiksi noppa tai suljettu paperiliuska, jota käytetään ratkaistaessa jotakin sattumanvaraisesti. Arpaa käytetään riitojen välttämiseksi, jotta ratkaisu olisi mahdollisimman tasapuolinen.

Kuolemantuomitun omaisuus jaettiin rangaistuksen toimeenpanijoille ja vartijoille. Sotilaat käyttävät arpaa ratkaistakseen kuka saa Jeesuksen vaatteet.

Raamatunjakeet

  • Markus 15:24
  • Luukas 23:33
  • Johannes 19:24
  • Matteus 27:35