Aihe

Luomistyö

1. Mooseksen kirjan alkuluvut kertovat siitä, miten Jumala loi maailman, eläimet ja ihmiset. Uudessa testamentissa luomiseen viitataan usein. Joissain kohdissa mainitaan Jeesuksen olleen osallinen luomiseen ja siis olleen olemassa jo ennen maailmaa ja syntymistään.

Raamatunjakeet

  • Markus 13:19
  • Apostolien teot 17:26
  • Kirje roomalaisille 1:20
  • Kirje kolossalaisille 1:16
  • Kirje heprealaisille 1:2
  • Markus 10:6
  • Markus 16:15