Aihe

Merkki

Evankeliumeissa fariseukset pyysivät Jeesukselta merkkiä osoittamaan, että Jeesuksen valta tulee Jumalalta. Merkin tarkoituksena oli, että Jumala näytti hyväksyvänsä Jeesuksen. Merkin tuli olla sellainen, että sitä ei voi kyseenalaistaa. Jumalalta tulevaa merkkiä ei voi ehdottaa esimerkiksi Belsebulilta tulevaksi niin kuin Jeesuksen ihmetekoja jakeessa Mark. 3:22. Johanneksen evankeliumissa merkeistä puhutaan toistuvasti ja niiden oletetaan todistavan Jeesuksen asemasta Jumalan Poikana. Siksi Johanneksen evankeliumissa merkki on usein käännetty sanalla todiste.

Vanhassa testamentissa Jumala antoi merkkejä todistukseksi voimastaan (2. Moos. 4:1–9; 2. Kun. 20:8–11).

Raamatunjakeet

 • Markus 8:11
 • Markus 13:22
 • Markus 16:17
 • Markus 16:20
 • Johannes 2:18
 • Johannes 4:54
 • Apostolien teot 4:30
 • Johannes 20:30
 • 1. kirje korinttilaisille 1:22
 • Matteus 12:38
 • Matteus 16:4