Aihe

Herodes I Suuri

Herodes I Suuri (73 eKr. – 4 eKr.) oli Juudean kuningas. Ajanlaskun mukaan hän on kuollut ennen Jeesuksen syntymää, mutta tämä saattaa johtua ajanlaskun epätarkkuudesta. Herodes esiintyy Jeesuksen lapsuuskertomuksissa.

Juudea oli Herodeksen hallitessa osa Rooman valtakuntaa. Roomalaiset asettivat Herodeksen valtaistuimelle, koska hän oli Rooman uskollinen liittolainen. Herodes pani toimeen useita rakennusprojekteja Juudean alueella, muun muassa Jerusalemin temppelin laajennustyöt.

Herodes pelkäsi, että hänet tultaisiin syrjäyttämään. Tästä syystä hän murhautti omia perheenjäseniään, muun muassa vaimonsa Mariamne I:n ja poikansa Aleksanterin ja Aristobuloksen.

Herodes Suuren kuoltua hänen valtakuntansa jaettiin neljään osaan. Yksi osa tuli hänen sisarelleen ja kolme hänen pojilleen: Herodes Arkelaos sai Juudean, Herodes Antipas sai Galilean ja Herodes Filippos sai Transjordanian.

Herodes esiintyy Matteuksen evankeliumissa. Matteuksen evankeliumissa Herodes ottaa vastaan itämaan tietäjät ja saa kuulla heiltä, että juutalaisten kuningas on syntynyt Betlehemissä. Herodes määrää tietäjät etsimään lapsen ja kertomaan hänelle lapsen olinpaikan (Matt. 2:1–8). Kun tietäjät eivät näin tee, Herodes määrää tappamaan kaikki alle kaksivuotiaat lapset (Matt. 2:16).

Herodes mainitaan nimeltä myös Luukkaan evankeliumissa (Luuk. 1:5). Muissa Uuden testamentin kirjoissa mainitaan Herodes Suuren poika Herodes Antipas, josta niin ikään käytetään nimeä Herodes.

Raamatunjakeet

  • Luukas 1:5
  • Matteus 2:1
  • Matteus 2:16