UT2020 ja Digimarkus

Arimatia
Aihe
Arimatia oli paikkakunta Juudeassa. Arimatiasta kotoisin ollut Joosef sai Pilatukselta luvan haudata Jeesus.
Arpa
Aihe
Arpa on väline, esimerkiksi noppa tai suljettu paperiliuska, jota käytetään ratkaistaessa jotakin sattumanvaraisesti. Arpaa käytetään riitojen välttämiseksi, jotta ratkaisu olisi mahdollisimman tasapuolinen. Kuolemantuomitun omaisuus jaettiin rangaistuksen toimeenpanijoille ja vartijoille. Sotilaat ...
Ateria
Aihe
Antiikin aikana ateriat nautittiin makuullaan, ei istuen. Pöydän ympärille järjestettiin kolme sohvaa hevosenkengän muotoon. Päät olivat pöytään päin, vasen kyynärpää nojasi tyynyyn ja jalkaterät olivat sohvan ulkopuolella. Ennen ateriaa kädet ja jalat pestiin. Ruokailuvälineenä saattoi olla ...
Babylon
Aihe
Babylon on kaupunki nykyisen Irakin alueella. 500-luvulla eKr. Babylonista johdettiin suurta samannimistä valtakuntaa, joka valloitti myös Jerusalemin. Tällöin huomattava osa Jerusalemin ja Juudean väestöstä siirrettiin hallinnollisella päätöksellä Babylonin kaupungin seuduille (2. Kun. 25:8-21). ...
Barabbas
Aihe
Barabbas (arameaksi Bar-abbâ, ”isän poika”) oli rikollinen, joka oli tuomittu murhasta. Kaupungissa oli puhjennut Rooman vastaisia levottomuuksia ennen kuin Jeesus seuraajineen saapui Jerusalemiin pääsiäisjuhlan viettoon. Levottomuuksien aikana Barabbas oli syyllistynyt murhaan ja hänet oli ...
Betania
Aihe
Betania on kylä Jerusalemin lähettyvillä. Se sijaitsee Öljymäen itäpuolella noin 3 km päässä Jerusalemista. Tullessaan pääsiäiseksi Jerusalemiin Jeesus yöpyi Betaniassa (Mark. 11:11). Jeesus voideltiin Betaniassa leprasta parantuneen Simonin talossa (Mark. 14:3). Betania oli Lasaruksen ja hänen ...
Dekapolis
Aihe
Dekapolis (kreikkaa, ”kymmenen kaupunkia) oli Jordanjoen itäpuolella sijainneen kymmenen kreikankielisen kaupungin yhteisnimitys. Kaupungit olivat kreikkalaisen kulttuurin keskuksia muuten heprealaisella ja aramealaisella alueella. Kaupungit olivat Gerasa, Skythopolis, Hippos, Gadara, Pella, ...
Diaspora
Aihe
Diaspora tarkoittaa hajaannusta ja viittaa juutalaisiin, jotka asuivat muualla kuin nykyisen Israel-Palestiinan alueella. Apostolien teoissa kuvataan, miten juutalaisia kaikkialla, mihin Paavali lähetysmatkoillaan meni. 1. Pietarin kirje viittaa diasporaan puhuessaan hajallaan asuvista. Tämä voi ...
Foinikialaiset
Aihe
Foinikialaiset olivat kanaanilainen kansa, joka asui nykyisen Libanonin ja Syyrian rannikon alueella. Foinikialaiset olivat kuuluisia merenkulkijoita ja kauppiaita. He liikkuivat laajasti Välimeren alueella. Foinikian tunnetuimpiin kaupunkeihin kuuluivat Tyros ja Sidon.
Galilea
Aihe
Galilea on alue Palestiinan pohjoisosassa Jordanjoen länsipuolella. Huomattava osa evankeliumien tapahtumista sijoittuu Galileaan.
Getsemane
Aihe
Getsemane (arameaksi Gaṯ-Šmānê, ”oliivikuurna”) oli puutarha Öljymäen rinteellä Jerusalemin temppelialuetta vastapäätä. Jeesus vetäytyi opetuslapsineen Getsemaneen pääsiäisaterian jälkeen rukoilemaan (Mark. 14:32). Juudas Iskariot opasti Jeesuksen pidättäjät sinne (Mark. 14:43).
Golgata
Aihe
Golgata (arameaksi Gulgalta, ”pääkallo”) on pääkallonpaikaksi kutsuttu kukkula, jolla Jeesus ristiinnaulittiin (Mark. 15:22). Golgata sijaitsi silloisen Jerusalemin kaupunkialueen ulkopuolella, mutta kukkulan tarkasta sijainnista ei ole varmuutta.
Hapanviini
Aihe
Hapanviini oli halvan viinin tai etikan ja veden seos. Kyseessä oli yleinen roomalaisten sotilaiden juoma, josta käytettiin latinankielistä nimitystä posca.
Happamattoman leivän juhla
Aihe
Juutalaisen pääsiäisen eli pesahin aikana tulee Tooran käskyn mukaan syödä happamatonta leipää. Happamaton leipä tehtiin ilman hapatetta, eli sitä ei ole kohotettu. Myös koko koti on puhdistettava hapatteesta. Tämä on muistona israelilaisten kiireisestä Egyptistä lähdöstä, jolloin ei ollut aikaa ...
Herodes I Suuri
Aihe
Herodes I Suuri (73 eKr. – 4 eKr.) oli Juudean kuningas. Ajanlaskun mukaan hän on kuollut ennen Jeesuksen syntymää, mutta tämä saattaa johtua ajanlaskun epätarkkuudesta. Herodes esiintyy Jeesuksen lapsuuskertomuksissa. Juudea oli Herodeksen hallitessa osa Rooman valtakuntaa. Roomalaiset asettivat ...
Herodesten mahtisuku
Aihe
Herodesten suku hallitsi Juudean ja Galilean alueita Palestiinassa. Dynastia nousi valtaan, kun Herodes Suuren isä Antipater nimitettiin Juudean hallitsijaksi. Antipater nimitti vanhimman poikansa Fasaelin Jerusalemin ja sen lähiympäristön sotilaskuvernööriksi ja nuoremman poikansa Herodeksen ...
Hoosianna
Aihe
Hoosianna on hepreankielinen huudahdus, joka varsinaisesti merkitsee ”auta” tai ”pelasta”, mutta jota jo varhain sitä alettiin käyttää myös kuninkaille ja Jumalalle sekä erityisesti odotetulle Messiaalle osoitettuna tervehdyksenä. Vanhassa Testamentissa sana esiintyy muun muassa Psalmissa 118:25. ...
Ilmestyä
Aihe
Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus ilmestyi oppilailleen ja läheisille henkilöille. Näitä ilmestymisiä kuvataan kaikissa Uuden testamentin evankeliumeissa (esim. Mark. 16:9). Myös ammoin kuollut henkilö (esim. Matt. 17:3) tai enkeli (esim. Luuk. 1:11) saattaa ilmestyä.
Ilmiantaa
Aihe
Evankeliumeissa ilmiantaminen tarkoittaa jonkun pettämistä tai saattamista petollisesti vihollisen tai muun vastustajan käsiin. Juudas ilmiantoi Jeesuksen ylipapeille (Mark. 14:10). Vanhemmissa käännöksissä puhutaan ilmiantamisen sijasta usein kavaltamisesta.
Jeriko
Aihe
Jeriko on yksi maailman vanhimmista kaupungeista. Vanhassa testamentissa se tunnetaan paikkana, jonka Israelin heimot Joosuan johdolla ensimmäiseksi valtasivat palattuaan Egyptistä. Tapaukseen on viite Uudessa testamentissakin (Hepr. 11:30). Jeesuksen kertomus laupiaasta eli myöntätuntoisesta ...
Jooses
Aihe
  • perustaso
Jooses on Markuksen evankeliumissa esiintyvä Marian poika ja Jaakobin veli. Matteuksen evankeliumissa saman miehen nimi on Joosef. Tästä syystä toisissa raamatunkäännöksissä Jooses on muutettu Joosefiksi.
Jordan
Aihe
Jordan on joki, joka virtaa nykyisten Israelin ja Jordanian rajalla. Jordanjoki saa alkunsa pohjoisessa Libanonin vuoristossa ja päättyy etelässä Kuolleeseenmereen. Matkalla se virtaa Genesaretinjärven läpi. Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen Jordanjoessa (Mark 1:9–11; Matt. 3:13–17; Luuk. 3:21–22).
Juudea
Aihe
Juudea oli roomalainen hallintoalue nykyisessä Israel-Palestiinassa. Uuden testamentin kuvaamana aikana se oli melkein koko ajan roomalainen sotilashallintoalue eikä roomalaisille uskollisen paikallisen vasallihallitsijan käsissä, kuten Galilea. Vain Jeesuksen lapsuuskertomuksissa sen mainitaan ...
Kansan vanhimmat eli kansanjohtajat
Aihe
Kansan vanhimmat olivat kansan edustajia. Vanhimmat kuuluivat mahtavimpien sukujen päämiehiin. Heillä oli kurinpitoon ja johtamiseen liittyviä tehtäviä. Vanhimmat kuuluivat myös Suureen neuvostoon, joka muun muassa päätti Jeesuksen vangitsemisesta (Mark 15:1). Uusi testamentti 2020 puhuu kansan ...
Käsky
Aihe
Raamatussa käskyillä viitataan Mooseksen lakiin. Se sisälsi useita niin käyttäytymiseen kuin uskonnolliseen elämään liittyviä käskyjä ja määräyksiä. Esimerkiksi Kymmenen käskyä ovat Mooseksen lakiin kuuluvat käyttäytymissäännöt, jotka Jumala antoi israelilaisille. Uudessa testamentissa suhde ...
Keräysarkku eli uhriarkku
Aihe
Temppelissä sijaitsi kolmetoista torven muotoista rahankeräysastiaa. Nämä keräysarkut sijaitsivat temppelialueella naisten esipihalla, jonne pääsivät juutalaiset miehet ja naiset. Arkkuihin kerättiin Jumalalle osoitettuja lahjoja. Osa lahjoista käytettiin uhrilahjoihin. Vuoden 1992 käännös puhuu ...
Kirja
Aihe
Antiikin aikaiset kirjat olivat joko kirjakääröjä tai nykyisenkaltaisia kirjoja eli koodekseja. Kirjakäärö oli vallitseva ensimmäisille vuosisadoille jKr., mutta sen jälkeen koodeksimuoto lisääntyi voimakkaasti. Käärö koostui usein useasta sivusta, jotka oli liimattu tai neulottu yhteen. Sivuille ...
Kori
Aihe
Kori on kasvimateriaalista, kuten varvuista, niinestä tai kaisloista, käsin punottu säilytysastia. Se on muodoltaan pyöreähkö ja yläosastaan avoin. Koria käytetään kiinteiden aineiden säilytykseen ja kuljettamiseen. Kun Jeesus oli ruokkinut suuren väkijoukon, ylijääneet ruoantähteet kerättiin ...
Kulmakivi eli tärkein kivi
Aihe
Kulmakivi on rakennuksen perustuksen eli kivijalan kulmassa oleva kannatinkivi. Se voi tarkoittaa myös holvikaaren ylintä kiveä. Kuvainnollisesti kulmakivi tarkoittaa asiaa, johon jokin olennaisesti perustuu. UT2020 puhuu rakennuksen tärkeimmästä kivestä.
Kunnia ja kirkkaus
Aihe
Kreikan sana doxa merkitsee sekä kunniaa että kirkkautta. Kunnia viittaa arvostukseen ja hyvään maineeseen ihmisten silmissä. Kirkkaus viittaa puolestaan Jumalan mahtavuuteen ja hallitsijanvaltaan. Uudessa testamentissa doxa liitetään myös Jeesukseen.
Kyrene
Aihe
Kyrene oli kreikkalainen siirtokunta Välimeren rannikolla nykyisessä Libyassa, Afrikassa. Siellä asui myös juutalaisia. Kyrenestä kotoisin oleva Simon pakotettiin kantamaan Jeesuksen ristiä (Mark. 15:21).
Lähimmäinen
Aihe
Lähimmäinen tarkoitti alun perin läheistä ihmistä tai naapuria. Jeesuksen mukaan lähimmäissuhde ylitti kaikki rajat. Lähimmäisiin eivät kuuluneet ainoastaan viereisessä talossa asuvat, vaan yleisemmin kaikki muut ihmiset.
Laki
Aihe
Mooseksen laki on viidessä Mooseksen kirjassa eli Toorassa oleva uskonnollinen laki, jolla on keskeinen merkitys juutalaisuudessa. Jumala antoi lain tehdessään liiton Israelin kansan kanssa.
Loppu POIS
Aihe
Markuksen evankeliumissa sanotaan niiden pelastuvan, jotka kestävät loppuun asti (Mark. 13:13). Tämä voi tarkoittaa ihmisiä, jotka kestävät vainojen loppuun asti tai niitä, jotka kestävät elämänsä loppuun asti.
Luomistyö
Aihe
1. Mooseksen kirjan alkuluvut kertovat siitä, miten Jumala loi maailman, eläimet ja ihmiset. Uudessa testamentissa luomiseen viitataan usein. Joissain kohdissa mainitaan Jeesuksen olleen osallinen luomiseen ja siis olleen olemassa jo ennen maailmaa ja syntymistään.
Maailma
Aihe
Maailma voi tarkoittaa ihmisen elinpiiriä, jonka Jumala on luonut. Tässä mielessä maailmasta voidaan puhua myönteisessä tai neutraalissa merkityksessä. Johanneksen evankeliumissa ja kirjeissä maailma on toisaalta Jumalan rakkauden kohde (Joh. 3:16), toisaalta hylätty Jumalan vastustajana (Joh. ...
Magdala
Aihe
Magdala oli paikkakunta Galileassa. Se sijaitsi Tiberiaasta 5 km pohjoiseen. Jeesusta seurannut nainen, Maria, oli kotoisin Magdalasta, ja tunnettiin kotipaikkansa perusteella Magdalan Mariana (Mark. 15:40; Mark. 15:47; Luuk. 8:2).
Mato
Aihe
Madot syövät mätäneviä ruumiita. Jesajan kirjan mukaan tämä oli pahojen ihmisten ikuinen rangaistus (Jes. 66:24).
Merkki
Aihe
Evankeliumeissa fariseukset pyysivät Jeesukselta merkkiä osoittamaan, että Jeesuksen valta tulee Jumalalta. Merkin tarkoituksena oli, että Jumala näytti hyväksyvänsä Jeesuksen. Merkin tuli olla sellainen, että sitä ei voi kyseenalaistaa. Jumalalta tulevaa merkkiä ei voi ehdottaa esimerkiksi ...
Messiassalaisuus
Aihe
Markuksen evankeliumiin liittyy messiassalaisuuden teema. Jeesus kieltää demoneita paljastamasta kuka hän on (Mark. 1:24–25) ja ihmisiä kertomasta hänen parannusteoistaan (Mark. 1:44). Evankeliumissa ei kuitenkaan kerrota salaamisen syytä. Varsin yleisen käsityksen mukaan messiassalaisuus korostaa ...
Nimi
Aihe
Muinaisessa Lähi-idässä nimi oli osa ihmisen persoonaa. Nimet sisälsivät tärkeän ajatuksen. Usein nimen merkitys oli uskonnollinen. Esimerkiksi Jeesus tarkoittaa ”Jumala on pelastus”. Nimen antaminen oli vallan merkki. Luomiskertomuksen yhteydessä kerrotaan, että Jumala antoi luoduille nimiä. Tämä ...
Oikea puoli
Aihe
Hallitsijan oikealla puolella oleva paikka oli kunniapaikka ja kuului korkea-arvoisimmalle henkilölle hallitsijan jälkeen. Hallitsijan vasemmalla puolella oleva paikka kuului toiseksi korkea-arvoisimmalle. Oikea voi kuitenkin ilmaista myös hyvää ja vasen pahaa (Matt. 25:33).
Oliivimäki (Öljymäki)
Aihe
Öljymäki eli Oliivimäki on Jerusalemin itäpuolella temppelialuetta vastapäätä kohoava pitkä vuori, jonka Kidronin laakso erottaa kaupungista. Öljymäen nimi juontuu siitä, että mäen läntinen rinne oli aikaisemmin oliiviöljypuiden peitossa. Mäen perinteinen nimi raamatunkäännöksissä on Öljymäki, ...
Öljyllä voitelu
Aihe
Vanhassa testamentissa kuningas asetetaan virkaansa suorittamalla rituaalinen voitelu ihoöljyllä. Tämän vuoksi kuningasta kutsuttiin voidelluksi. Uudessa testamentissa voidelluksi nimitetään Jeesusta. Voideltua tarkoittaa erisnimeksikin muuttunut Kristus (kreikan khristos, voideltu) ja ...
Orja
Aihe
Antiikin talous perustui orjatyövoiman käyttöön. Orjuus on ihmisen pitämistä toisen ihmisen vallan alla ilman vapautta ja omaan tahtoon perustuvaa valintaa. Antiikissa kaikilla orjilla ei ollut sama sosiaalinen asema, vaan orjien tehtävät vaihtelivat. Orja saattoi olla ankaraa työtä tekevä ...
Ovenvartija
Aihe
Ovenvartijan tehtävänä oli vartioida ovea ja päästää sisään vieraat. Ovenvartijana toimi usein orja. UT2020 puhuu myös portinvartijasta tai vain vartijasta.
Pääsiäisateria ja pääsiäislammas
Aihe
Pääsiäisateria on juutalaisen pääsiäisen, pesahin, juhla-ateria. Aterian tärkeimpänä ruokana on pääsiäislammas. Pääsiäislammas teurastettiin pääsiäisjuhlan aluksi (2. Moos. 12). Pesahin aikaan juutalaiset muistelevat vapautusta Egyptin orjuudesta. Uudessa testamentissa myös Jeesusta kuvataan ...
Pääsiäislammas
Aihe
Pääsiäislammas oli juutalaisen pääsiäisaterian osa. Pääsiäislammas teurastettiin pääsiäisjuhlan aluksi (2. Moos. 12).
Palava pensas
Aihe
Palava pensas on Raamatussa pensas, joka on tulessa, mutta ei silti muutu miksikään. Jumala ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa (2. Moos. 3:2–6).
Purppuranpunainen
Aihe
Purppura oli antiikissa käytetty väriaine, jota saatiin Murex-sukuun kuuluvista purppurakotiloista (Murex brandaris). Väri otetaan kotilon sisällä olevasta pussista. Yhdestä kotilosta saadaan vain pieni pisara väriainetta, mikä tekee purppurasta hyvin kallisarvoisen väriaineen. Purppuraa käytettiin ...