Raamatun ihmisiä

item.title
Aadam
Aihe
 • Tilaajille
Aadam ja Eeva muodostivat Raamatun ensimmäisen pariskunnan. Aadam on näin ihmiskunnan kantaisä. Aadam ja Eeva elivät Eedenin puutarhassa, kunnes Jumala lähetti heidät pois. Yhdessä he olivat Kainin, Abelin ja Setin vanhemmat. Nimi Aadam Aadam tarkoittaa ”ihmistä” tai ”miestä”, mutta on myös ...
item.title
Aamos
Aihe
 • Tilaajille
Amos oli maanviljelijä Tekoan kaupungista, eteläisen Juudan kuningaskunnasta. Hän toimi profeettana pohjoisessa Israelin kuningaskunnassa kuningas Jerobeam II:n aikana noin 750 eKr. Aamoksen kirja on nimetty hänen mukaansa. Se on yksi ”kahdentoista pienen profeetan” kirjoista. Nimi Aamos Nimi Aamos ...
item.title
Aaron
Aihe
 • Tilaajille
Aaron oli Mooseksen veli. Hän oli Israelin kansan ensimmäinen ylipappi. Kun Mooses viipyi pitkään autiomaassa, israelilaiset tulivat kärsimättömiksi ja Aaron teki heille sonnia esittävän kultaisen veistoksen. Nimi Aaron Nimi Aaron saattaa tarkoittaa ”valaistunut”. Aaron on Mooseksen ja Mirjamin ...
item.title
Abel
Aihe
 • perustaso
Abel oli Aatamin ja Eevan nuorempi poika ja Kainin veli. Kain murhasi veljensä Abelin, mutta Jumala näki Aabelin veren. Uudessa testamentissa Abelin veri viittaa oikeamielisiin ihmisiin, joka kuolivat, vaikka olivat syyttömiä. Nimi Abel Nimi Abel tarkoittaa ”henkäys” tai ”kevyt tuuli”. Abel oli ...
item.title
Abimelek (Gerarin kuningas)
Aihe
 • Tilaajille
Abimelek oli Gerarin kaupungin kuningas, filistealaisten alueella Kanaaninmaan rajalla. Abraham ja Saara sekä Iisak ja Rebekka asuivat jonkin aikaa tässä kaupungissa muukalaisina. Nimi Abimelek Nimi Abimelek tarkoittaa ”isä on kuningas”. Voi olla, että nimi siirtyi isältä pojalle ja että kaikilla ...
item.title
Abraham
Aihe
 • Tilaajille
  Abraham oli yksi Israelin kansan patriarkoista. Jumala käski häntä jättämään perheensä ja lähtemään Kanaaninmaahan. Kun Abraham oli hyvin vanha, hän sai Kanaaninmaassa pojan nimeltä Iisak. Tämä poika täytti Jumalan lupauksen, että Abrahamista tulee suuren kansakunnan esi-isä.   Nimi Abraham   ...
item.title
Ahab
Aihe
 • Tilaajille
Ahab oli pohjoisen Israelin kuningaskunnan kuningas noin vuosina 871-852 eKr. Hän seurasi isänsä Omrin jalanjälkiä ja edisti taloudellista hyvinvointia. Raamatun mukaan Ahab oli huono kuningas, koska hän palveli sään ja hedelmällisyyden jumalaa Baalia. Nimi Ahab Nimi Ahab tarkoittaa “isän veli” ja ...
Amram
Aihe
 • Tilaajille
Amram oli Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin isä. Vaimonsa, Jokebedin tavoin hän kuuluu Leevin heimoon. Nimi Amram Nimi Amram tarkoittaa luultavasti ”ylivoimainen kansa”, millä viitataan Egyptissä asuneisiin israelilaisiin. Amram kuului Leevin heimoon kuten myös hänen vaimonsa Jokebed, joka oli myös ...
item.title
Asser
Aihe
 • Tilaajille
Asser oli Jaakobin ja Silpan toinen poika sekä Gadin veli. Hän oli yksi Israelin kansan esi-isistä. Hänen äitinsä oli Silpa, mutta hänet luetaan Lean lasten joukkoon. Jaakobin lapsia koskevissa kertomuksissa Asserilla ei ole erityistä roolia. Nimi Asser Nimi Asser tarkoittaa ”onnekasta”. ...
item.title
Atalja
Aihe
 • Tilaajille
Atalja oli Juudan eteläisen kuningaskunnan kuningatar noin vuosina 845-840 eKr. Hän nousi valtaan verisessä vallankaappauksessa. Raamatun kirjoittajat maalasivat kielteisen kuvan Ataljasta; hän oli väkivaltainen ja kannusti palvelemaan Baalia. Nimi Atalja Nimi Atalja tarkoittaa mahdollisesti: ...
item.title
Barak
Aihe
 • Tilaajille
Barak oli Israelin armeijan komentaja samaan aikaan kuin naisprofeetta Debora toimi Israelin tuomarina. Debora määräsi Barakin taistelemaan kanaanilaisia vastaan. Barak voitti Kanaanin armeijan, mutta heidän komentajansa pakeni. Hän piiloutui telttaan, jossa muuan nainen tappoi hänet. Kun taistelu ...
item.title
Benjamin
Aihe
 • Tilaajille
Benjamin oli Jaakobin ja Raakelin nuorempi poika. Hän oli yksi Israelin kansan esi-isistä. Hän oli veljensä Joosefin kanssa isänsä Jaakobin suosikki. Nimi Benjamin Nimi Benjamin tarkoittaa ”oikean käden poika” tai ”onnen poika”. Oikea viittaa tässä tapauksessa myös etelään. Kun hänen äitinsä Raakel ...
item.title
Bilha ja Silpa
Aihe
 • Tilaajille
Bilha ja Silpa olivat Jaakobin jalkavaimoja. Raakel antaa oman orjattarensa Bilhan Jaakobille jalkavaimoksi, jotta tämä voisi synnyttää lapsia Raakelin puolesta. Lea tekee samoin oman orjattarensa Silpan kanssa. Bilha Nimen Bilha merkitystä ei tunneta. Bilha on myös paikannimi, joka esiintyy 1. ...
item.title
Boas
Aihe
 • Tilaajille
Boas oli rikas maanviljelijä Betlehemistä. Hän nai Moabista tulleen lesken Ruutin. Boas ja Ruut saivat pojan, josta tuli kuningas Daavidin isoisä. Nimi Boas Nimi Boas tarkoittaa saattaa tarkoittaa ”voima on hänessä”, mikä erään tulkinnan mukaan viittaa siihen, että hän oli rikas ja tärkeä mies ...
item.title
Daavid
Aihe
 • perustaso
Daavid oli Israelin toinen kuningas. Kertomus hänen taistelustaan filistealaista Goljatia vastaan on yksi Raamatun tunnetuimmista kohdista (1. Sam. 17). Daavidin suku hallitsi Jerusalemin valtaistuinta 900-500-luvuilla eKr. Jumala lupasi Daavidille, että hän on ikuisesti kuningas.  
item.title
Dan
Aihe
 • Tilaajille
Dan oli Jaakobin ja Bilhan vanhin poika ja Naftalin veli. Hän on yksi Israelin kansan esi-isistä. Hänen äitinsä oli Bilha, mutta hänet lasketaan Raakelin lapseksi. Kertomuksissa Jaakobin lapsista Danilla ei ole erityistä roolia. Nimi Dan Nimi Dan tulee heprean sanasta ”jakaa oikeutta   Koska oli ...
item.title
Debora
Aihe
 • Tilaajille
Debora oli Tuomarien kirjan ainut naispuolinen tuomari. Häntä kutsutaan myös naisprofeetaksi. Deboran ja Barakin johdolla Israelin armeija voitti kanaanilaisten armeijan (Tuomarien kirja luku 4). Tätä voittoa juhlitaan myös Deboran laulussa Tuomarien kirjan luvussa 5. Nimi Debora Debora-nimi ...
item.title
Dina
Aihe
 • Tilaajille
Dina oli Jaakobin ja Lean tytär. Eräänä päivänä hänet raiskasi mies, joka halusi myöhemmin mennä hänen kanssaan naimisiin. Kun Dinan veljet kuulivat tapahtuneesta, he tekivät suunnitelman sisarensa raiskauksen kostamiseksi. Nimi Dina Nimi Dina tarkoittaa ”tuomio”. Jaakobin jokaisen pojan kohdalla ...
item.title
Eeva
Aihe
 • Tilaajille
Eeva oli nainen, jonka kanssa Aadam muodosti ensimmäisen Raamatussa mainitun pariskunnan. Kaikkien elävien ihmisten äitinä hän sai nimekseen Eeva. Eeva ja Aadam ovat Kainin, Abelin ja Seetin vanhemmat. Nimi Eeva Heprean kielessä nimellä Eeva on jokin kytkentä elämää tarkoittaviin sanoihin, mutta ...
item.title
Efraim
Aihe
 • Tilaajille
Efraim oli Joosefin ja hänen egyptiläisen vaimonsa Asenatin nuorempi poika, jonka vanhempi veli oli nimeltään Manasse. Heidän isoisänsä Jaakob piti heitä yhtä tärkeinä kuin omia poikiaan ja elämänsä lopussa antoi heille erityisen siunauksen. Nimi Efraim Nimi Efraim-nimen merkitystä ei tunneta. ...
Elia
Aihe
 • perustaso
Elia oli profeetta pohjoisessa Israelin kuningaskunnassa kuningas Ahabin ja hänen poikansa Ahasin aikaan. Elia halusi ihmisten palvelevan Israelin Jumalaa eikä sään ja hedelmällisyyden jumala Baalia. Nimi Elia Nimi Elia tarkoittaa ”minun Jumalani on Herra” tai ”Herra on Jumalani”. Elia tuli ...
Elimelek
Aihe
 • Tilaajille
Elimelek oli Noomin aviomies, joka oli kotoisin Betlehemistä. Nälänhädän aikana hän vei perheensä tilapäisesti asumaan Moabin maahan. Siellä Elimelek ja hänen poikansa kuolivat. Nimi Elimelek Nimi Elimelek tarkoittaa ”minun Jumalani on kuningas. Elimelek kuului Juudan heimoon. Hän oli Bethlehemin ...
item.title
Elisa
Aihe
 • Tilaajille
Elisa oli profeetta Elian palvelija ja hänen seuraajansa. Hän aloitti toimintansa profeettana pohjoisessa Israelin kuningaskunnassa, kun Ahabin perheen valtakausi oli päättymässä. Opettajansa Elian tavoin Elisa teki ihmeitä ja paransi ihmisiä. Nimi Elisa Nimi Elisa tarkoittaa ”Jumala on auttanut”. ...
item.title
Elkana
Aihe
 • Tilaajille
Elkanalla oli kaksi vaimoa, Hanna ja Peninna. Elkana rakasti Hannaa, vaikka tämä ei ollut synnyttänyt hänelle lapsia. Lopulta Hanna tuli raskaaksi ja synnytti pojan, jolle hän antoi nimen Samuel. Nimi Elkana Nimi Elkana tarkoittaa ”Jumala on luonut”. 1. Sam. 1:1 mukaan Elkana asui Ramataimin ...
item.title
Esau
Aihe
 • Tilaajille
Esau oli Iisakin ja Rebekan poika sekä Jaakobin kaksoisveli. Vaikka hän oli vanhempi veli, hän ei saanut esikoiselle kuuluvaa siunausta. Esau oli edomilaisten esi-isä, joiden kanssa israelilaisilla oli säännöllisesti konflikteja. Nimi Esau Esauta kutsutaan myös ”Edomiksi”, joka tarkoittaa ...
item.title
Esra
Aihe
 • Tilaajille
Esra oli pappi ja laintuntija, joka selitti Juudan maanpakolaisille, kuinka olla uskollinen Jumalan laille. Esran kirja on nimetty hänen mukaansa. Tämä kirja käsittelee juutalaisten tilannetta Persian valtakuntaan kuuluneessa Juudan provinssissa ensimmäisinä vuosisatoina Babylonin vankeuden ...
item.title
Filippos (Herodeen poika)
Aihe
 • perustaso
Filippos oli yksi Herodes Suuren pojista. Filippoksesta tuli isänsä kuoleman jälkeen valtakunnan pohjoisosan hallitsija vuosiksi 4 eKr. -34 jKr. Hänet mainitaan kolme kertaa Uudessa testamentissa. Iturean sekä Trakonitiksen tetrarkki Herodes Suuren kuoleman jälkeen vuonna 4 eKr. valtakunta jaettiin ...
item.title
Gad
Aihe
 • Tilaajille
Gad oli Jaakobin ja Silpan toinen poika ja Asserin veli. Hän oli yksi Israelin kansan kantaisistä. Hänen äitinsä oli Silpa, mutta hänet laskettiin Lean lapseksi. Kertomuksissa Jaakobin lapsista Gadilla ei ole erityistä roolia. Nimi Gad Nimi Gad tarkoittaa ”onni”. Synnytettyään neljä poikaa Lea ...
item.title
Gideon
Aihe
 • Tilaajille
Jumala kutsui Gideonin vapauttamaan Israelin midianilaisten vallasta. Hän hyökkäsi midianilaisten kimppuun kolmensadan sotilaan kanssa, ja ajoi heidät pois. Sitten israelilaiset pyysivät häntä hallitsijakseen, mutta hän kieltäytyi. Vaikka Gideon ei muodollisesti ollut Israelin kuningas, hän ...
item.title
Haam
Aihe
 • Tilaajille
Haam oli Nooan nuorin poika. Yhdessä vanhempiensa ja veljiensä Seemin ja Jafetin kanssa hän selvisi vedenpaisumuksesta arkissa. Tulvan jälkeen Haamista tuli useiden eri kansojen, myös kanaanilaisten, esi-isä. Nimi Haam Nimi Haam tarkoittaa ehkä ”kuumuus” tai ”kuuma”. Raamattu ei anna tälle nimelle ...
item.title
Hagar
Aihe
 • Tilaajille
Hagar oli egyptiläinen orjatar Abrahamin taloudessa. Hän oli Abrahamin vanhimman pojan Ismaelin äiti ja arabikansojen kantaäiti (1. Moos.25:12-18). Kirjeessä galatalaisille orjatar Hagariin henkilöityy Mooseksen kanssa solmittu vanha liitto, kun taas Abrahamin vaimo Saara symboloi uutta liittoa, ...
item.title
Haggai
Aihe
 • Tilaajille
Haggai oli profeetta, jonka työ alkoi Persiaan kuuluneessa Juudan maakunnassa vuonna 520 eKr. Hän kutsui kansaa rakentamaan Jumalan temppeliä. Haggain kirja on nimetty hänen mukaansa. Nimi Haggai Nimi Haggai tarkoittaa ”juhlan lapsi”. Haggai oli profeetta Sakarjan aikalainen (Esra 5:1 ja Esra ...
item.title
Haman
Aihe
 • Tilaajille
Haman oli Persian kuninkaan Kserkseen hovin ylin virkamies. Haman halusi, että kaikki Persian ja Meedian valtakunnassa asuvat juutalaiset tapetaan. Hänen suunnitelmansa epäonnistui, kun kuningatar Ester ja hänen kasvatti-isänsä Mordokai tulivat väliin. Juutalaisille annettiin lupa puolustaa itseään ...
item.title
Hanna
Aihe
 • Tilaajille
Hanna oli Elkanan vaimo ja Samuelin äiti. Hän oli pitkään ollut lapseton, mutta rukoili Jumalalta poikaa. Hän lupasi, että lapsi palvelisi Jumalaa koko elämänsä. Nimi Hanna Heprealainen nimi Hanna tarkoittaa suloisuutta tai armoa. Toinen samanniminen nainen esiintyy Luukkaan evankeliumissa. Hän oli ...
Henok
Aihe
 • Tilaajille
Henok oli Aadamin jälkeläinen. Hän oli niin läheinen Jumalalle, ettei kuollut normaalisti, vaan Jumala otti hänet luokseen. Nimi Henok Nimi Henok tarkoittaa ”omistautunut” tai ”seuraaja”. Henok oli Aadamin jälkeläinen seitsemännessä polvessa (1. Moos. 5:18-24) ja Jaredin poika sekä Metuselahin isä. ...
item.title
Herodes Agrippa I
Aihe
 • Tilaajille
Herodes Agrippa I oli Herodes Suuren pojanpoika. Koska hänellä oli hyvät suhteet Rooman keisareihin vuosien 37 ja 44 jKr. välillä, hän sai valtaansa koko sen alueen, jota myös hänen isoisänsä oli hallinnut. Apostolien teoissa Herodes Agrippa mainitaan ensimmäisten kristittyjen vainojen yhteydessä. ...
item.title
Herodes Antipas
Aihe
 • perustaso
Herodes Antipas oli Herodes Suuren poika. Hän sai isänsä kuoltua hallitakseen Galilean ja Perean vuodesta 4 eKr. vuoteen 39 jKr. Herodes Antipas mestautti Johannes Kastajan. Luukkaan evankeliumin mukaan hän oli osallisena myös Jeesuksen teloituksessa. Galilean ja Perean tetrarkki Herodes Suuren ...
item.title
Herodes Suuri
Aihe
 • Tilaajille
Herodes Suuri oli Juudean roomalaisen provinssin kuningas vuosina 37-4 eKr. Hän oli taitava hallitsija, joka toteutti suuria rakennushankkeita. Hän oli kuitenkin myös väkivaltainen ja kostonhimoinen.   Matt. 2:1-22 mukaan Herodes murhautti Betlehemissä kaikki vastasyntyneet pojat siinä pelossa, ...
Hiram, pronssiseppä
Aihe
 • Tilaajille
Hiram oli seppä, joka valmisti lukuisia pronssista} valettuja esineitä {{topic. Nimi Hiram Heprean kielessä Hiramia kutsutaan toisinaan Hiromiksi tai Huramiksi. Se on lyhennetty muoto nimestä Ahiram, joka tarkoittaa ”veljeni on ylhäinen”. Hepreaksi hänen nimensä esiintyy Hiram- ja Hirom-muodossa, ...
item.title
Hiskia
Aihe
 • Tilaajille
Hiskia oli eteläisen Juudan kuningaskunnan kuningas noin vuosina 725-697 eKr. Hänen kapinansa assyrialaisia vastaa johti siihen, että suuri osa maan alueista tuhoutui. Silti Raamatun kirjoittajat pitivät Hiskiaa hyvänä kuninkaana, koska hän piti huolen, ettei vääriä jumalia enää palveltu. Nimi ...
item.title
Iisak
Aihe
 • perustaso
Iisak oli Abrahamin ja Saaran poika sekä israelilaisten toinen patriarkka. Hänen isänsä Abrahamin piti uhrata hänet, mutta Jumala esti sen viime hetkellä. Iisak meni naimisiin Rebekan kanssa ja hänestä tuli Esaun ja Jaakobin isä. Nimi Iisak Raamatussa nimi Iisak liitetään merkitykseen ”hän nauraa”. ...
item.title
Isaskar
Aihe
 • Tilaajille
Isaskar oli Jaakobin ja Lean viides poika. Hän oli yksi Israelin kansan kantaisistä. Lea tuli raskaaksi, kun hän sai Raakelin sijasta maata miehensä Jaakobin kanssa– vastineeksi muutamasta lemmenmarjasta. Kertomuksissa Jaakobin lapsista Isaskarilla ei ole erityistä roolia. Nimi Isaskar Nimi Isaskar ...
item.title
Isebel
Aihe
 • Tilaajille
Isebel oli kuningas Ahabin vaimo. Tämä kannusti häntä palvomaan Israelin Jumalan sijaan sään ja hedelmällisyyden jumalaa Baalia. Kun profeetta Elia vastusti Isebeliä, hän joutui pakenemaan henkensä edestä. Isebel oli Sidonin kuninkaan Etbaalin tytär. Sidon oli foinikialainen kaupunki, joka sijaitsi ...
item.title
Ismael
Aihe
 • Tilaajille
Ismael oli Abrahamin poika, jonka hän oli saanut orjattarensa Hagarin kanssa. Vaikka Ismael oli Abrahamin pojista vanhin, hän ei ollut Aabrahamin tärkein perillinen. Tärkein perillinen oli Ismaelin velipuoli Iisak, joka oli Abrahamin ja hänen vaimonsa Saaran poika. Nimi Ismael Nimi Ismael ...
item.title
Jaakob
Aihe
 • perustaso
Jaakob oli Abrahamin ja Iisakin ohella yksi kolmesta israelilaisten kantaisästä. Vaikka Jaakob oli nuorempi veli, hän sai isäänsä pettämällä esikoiselle kuuluvan siunauksen. Vastaavasti Jaakob itse joutui sekä setänsä Labanin että omien lastensa huijaamaksi. Nimi Jaakob Nimi Jaakob voi tarkoittaa ...
item.title
Jael
Aihe
 • Tilaajille
Jaelilla oli tärkeä rooli israelilaisten armeijan voittaessa kanaanilaiset (Tuom. 4-5). Hän tappoi Siseran, kanaanilaisten armeijan komentajan, kun tämä haki suojaa hänen teltastaan. Siseran tappoi nainen eikä voitosta saanut kunniaa israelilaisten johtajana toiminut Barak. Nimi Jael Nimi Jael ...
item.title
Jafet
Aihe
 • Tilaajille
Jafet oli Nooan toinen poika. Yhdessä vanhempiensa sekä veljiensä Haamin ja Seemin kanssa hän selvisi arkissa vedenpaisumuksesta. Tulvan jälkeen hänestä tuli rannikkoalueilla asuvien kansojen kantaisä. Nimi Jafet Nimi Jafet tarkoittaa ehkä ”laaja”. Nimi viittaa lupaukseen, jonka Jafet saa 1.Moos. ...
Jeesus
Aihe
 • perustaso
Jeesus on keskeinen hahmo kaikissa Uuden testamentin kirjoissa. Hänen nimensä on kreikkalainen muoto heprealaisesta nimestä Joosua. Se on lyhenne Jehoshua-nimestä ja tarkoittaa ”Herra on pelastus”. Jeesus kuoli luultavasti vuonna 33 jKr. Hänen syntymävuodestaan ei ole yksimielisyyttä. Jeesus ...
item.title
Jefta
Aihe
 • Tilaajille
Jefta johti gileadilaisia ammonilaisia vastaan käydyssä sodassa. Ennen taistelun alkua Jefta rukoili Jumalan apua ja antoi Jumalalle lupauksen. Hän voitti ammonilaisten armeijan, mutta siitä hyvästä hänen oli uhrattava oma tyttärensä. Nimi Jefta Nimi Jefta on lyhenne nimestä Jeftael ja se ...
item.title
Jesaja
Aihe
 • perustaso
Jesaja oli Juudeassa vuosina 750-700 eKr. elänyt profeetta. Raamatun Jesajan kirja on nimetty hänen mukaansa.