Uusi testamentti 2020 (UT2020)
16

Paavali lähettää terveisiä

161Annan teille suosituksen sisarestamme Foibesta, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija. 2Ottakaa hänet vastaan Herran nimissä, hänen pyhien seuraajiensa arvolle sopivalla tavalla. Olkaa hänen rinnallaan, millaista apua hän tarvitseekin. Onhan hän itsekin tukenut monia, myös minua. 3

16:3
Ap. t. 18:2
Kertokaa terveisiä Priscalle ja Aquilalle, työtovereilleni Kristuksen Jeesuksen palveluksessa. 4He ovat vaarantaneet oman henkensä minun puolestani. Heitä kiittävät minun lisäkseni kaikki vieraista kansoista kääntyneiden seurakunnat. 5
16:5
Room. 15:16
1. Kor. 16:15
Terveisiä myös seurakunnalle, joka kokoontuu heidän luonaan. Terveisiä rakkaalle ystävälleni Epainetokselle, joka on Aasian maakunnan ensimmäinen hedelmä Kristuksen yhteydessä. 6Terveisiä Marialle, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän hyväksenne. 7Terveisiä Andronikokselle ja Junialle, vankitovereilleni, jotka ovat samaa kansaa kuin minä. He ovat hyvämaineisia apostolien16:7 Sana apostoli tarkoittaa valtuutettua tai lähettilästä. joukossa, ja he olivat kristittyjä jo ennen minua.

8Terveisiä rakkaalle ystävälleni Ampliatukselle, joka on Herran omia. 9Terveisiä Urbanukselle, joka on työtoverimme Kristuksen palveluksessa, ja rakkaalle ystävälleni Stakykselle. 10Terveisiä Apellekselle, joka on koeteltu Kristuksen palvelija. Terveisiä Aristobuloksen perheelle ja talonväelle. 11Terveisiä Herodionille, joka on samaa kansaa kuin minä. Terveisiä niille Narkissoksen talonväkeen kuuluville, jotka ovat Herran omia. 12Terveisiä Tryfainalle ja Tryfosalle, jotka ponnistelevat Herran vuoksi. Terveisiä rakkaalle Persikselle, joka on nähnyt paljon vaivaa Herran hyväksi. 13Terveisiä Rufukselle, Herran valitulle, ja hänen äidilleen, joka on minullekin kuin äiti. 14Terveisiä Asynkritokselle, Flegonille, Hermekselle, Patrobakselle, Hermakselle ja heidän kanssaan oleville veljille ja sisarille. 15Terveisiä Filologokselle ja Julialle, Nereukselle ja hänen sisarelleen sekä Olympakselle ja kaikille muillekin pyhille, jotka seuraavat Kristusta. 16

16:16
1. Kor. 16:20
2. Kor. 13:12
1. Tess. 5:26
1. Piet. 5:14
Tervehtikää toisianne pyhällä poskisuudelmalla. Kaikki Kristuksen seurakunnat lähettävät teille terveisiä.

Varoitus riidanhaastajista

17

16:17
2. Tess. 3:6
2. Tim. 3:5
Tit. 3:10
2. Joh. 1:10
Veljet ja sisaret, kehotan teitä varomaan niitä, jotka haastavat riitaa ja houkuttelevat teitä pois siitä opista, jonka olette saaneet. Pysykää erossa heistä. 18
16:18
Fil. 3:18,19
2. Piet. 2:3
Tuollaiset ihmiset eivät näet palvele Herraamme Kristusta vaan omaa vatsaansa. Kauniilla puheillaan ja imartelullaan he harhauttavat viattomien sydämen.

19

16:19
Matt. 10:16
1. Kor. 14:20
Teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon. Siksi iloitsen teidän vuoksenne. Toivon, että teillä on viisautta tehdä hyvää ja välttää pahaa. 20Jumala tuo pian rauhan murskaamalla Saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen hyvyyttä16:20 Sana on perinteisesti käännetty armoksi. Kreikan sanalla on armon lisäksi muun muassa hyvyyden, lahjan, suloisuuden ja suosion merkityksiä. teille!

Paavalin välittämiä terveisiä

21

16:21
Ap. t. 16:1
Työtoverini Timoteus lähettää teille terveisiä, samoin Lukios, Jason ja Sosipatros, jotka ovat samaa kansaa kuin minä. 22(Terveisiä Herran nimissä myös minulta, Tertiukselta; minä olen kirjoittanut tämän Paavalin saneleman kirjeen.) 23
16:23
1. Kor. 1:14
Terveisiä Gaiukselta, jonka vieraanvaraisuudesta minä ja koko seurakunta olemme saaneet nauttia. Terveisiä kaupungin varainhoitajalta Erastokselta ja veli Quartukselta. 2416:24 Jotkut käsikirjoitukset lisäävät tähän: »Herramme Jeesuksen Kristuksen hyvyyttä teille kaikille. Aamen.» Hepreankielinen aamen tarkoittaa asian myönteistä vahvistamista.

Ylistys

25

16:25
1. Kor. 2:7
Ef. 3:9
Kol. 1:26
2. Tim. 1:10
16:25
Room. 1:5
Tit. 1:3
Ylistys Jumalalle, joka pystyy antamaan teille voimaa. Niinhän kertoo minun ilosanomani, sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Tämä salaisuus on nyt paljastunut. Se oli kätkössä aikojen alusta saakka, 26mutta nyt se on tullut ilmi profeettojen16:26 Profeetta tarkoittaa Jumalan tahdon ilmoittajaa. Uudessa testamentissa sanalla viitataan usein Vanhan testamentin profeettoihin, mutta myös eräitä Uuden testamentin ajan ihmisiä kutsutaan profeetoiksi. kirjoituksissa. Ikuisen Jumalan käskystä se on ilmoitettu kaikille kansoille, jotta ne uskoisivat ja tottelisivat häntä. 27Ikuinen ylistys Jumalalle, ainoalle viisaalle, Jeesuksen Kristuksen kautta! Aamen.16:27 Hepreankielinen aamen tarkoittaa asian myönteistä vahvistamista.