Uusi testamentti 2020 (UT2020)
3

Saako lepopäivänä parantaa?

31

3:1
Matt. 12:9–14
Luuk. 6:6–11
Jeesus meni taas synagogaan.3:1 Sana synagoga on lainattu kreikan kielestä. UT:ssa se tarkoittaa tavallisimmin juutalaista rukoushuonetta, jota voitiin käyttää myös muihin kuin uskonnollisiin tarkoituksiin. Toisinaan sanalla viitataan myös ihmisjoukkoon, seurakuntaan tai muuhun vastaavaan. Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. 2Fariseukset3:2 Fariseukset muodostivat juutalaisen uskonnollisen liikkeen. He noudattivat Vanhan testamentin käskyjä, kunnioittivat perinteitä ja omia laintulkintojaan. tarkkailivat, parantaisiko Jeesus hänet sapattina.3:2 Sapatti tarkoittaa lepopäivää, jota juutalaiset viettävät lauantaisin. Silloin he pääsisivät syyttämään häntä. 3Jeesus sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut: »Astu esiin.» 4
3:4
Luuk. 14:3
Sitten hän kysyi fariseuksilta: »Mitä sapattina saa tehdä, hyvää vai pahaa? Saako pelastaa jonkun vai tappaa hänet?» Fariseukset eivät vastanneet mitään. 5Jeesus katsoi vihaisena ympärilleen. Fariseusten kovasydämisyys suretti häntä, ja hän sanoi miehelle: »Ojenna kätesi.» Mies ojensi kätensä, ja se parani ennalleen. 6
3:6
Joh. 5:16
Fariseukset lähtivät heti ulos ja ryhtyivät suunnittelemaan Herodeksen hallinnon tukijoiden kanssa, miten pääsisivät Jeesuksesta eroon.

Jeesuksen maine leviää

7

3:7
Matt. 12:15–21
Luuk. 6:17–19
3:7
Mark. 1:16
Matt. 4:25
Jeesus vetäytyi oppilaidensa3:7 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. kanssa järven rannalle. Häntä seurasi suuri väkijoukko. Ihmisiä tuli Galileasta, Juudeasta, 8Jerusalemista, Idumeasta ja Jordanjoen takaa sekä Tyroksen ja Sidonin seudulta. Ihmiset tulivat Jeesuksen luokse, koska he olivat kuulleet, mitä kaikkea hän oli tehnyt. 9
3:9
Mark. 1:16
Jeesus käski oppilaidensa pitää venettä valmiina, ettei hän jäisi väkijoukkoon puristuksiin. 10
3:10
Mark. 5:27
Jeesus oli näet parantanut monia, ja nyt kaikki sairaat ryntäsivät hänen kimppuunsa päästäkseen koskettamaan häntä. 11
3:11
Mark. 1:34
Kun demonit näkivät Jeesuksen, ne heittäytyivät hänen eteensä ja huusivat: »Sinä olet Jumalan Poika!» 12Jeesus kuitenkin kielsi jyrkästi demoneja paljastamasta häntä.

Kaksitoista apostolia eli valtuutettua

13

3:13
Matt. 10:1–4
Luuk. 6:12–16
3:13
Mark. 6:7
Sitten Jeesus nousi vuorelle ja kutsui luokseen ne, jotka hän oli valinnut. Kaikki kutsutut tulivat, 14ja heitä oli yhteensä kaksitoista. Jeesus nimesi heidät apostoleiksi eli valtuutetuiksi. Heidän piti olla hänen kanssaan, ja hän lähettäisi heidät julistamaan ilosanomaa ihmisille. 15Lisäksi hän valtuutti heidät karkottamaan demoneja. 16
3:16
Ap. t. 1:13
3:16
Matt. 16:18
Jeesus kutsui nämä kaksitoista, ja Simonille hän antoi nimen Pietari. 17
3:17
Luuk. 9:54
Hän kutsui myös Sebedeuksen pojat Jaakobin ja Johanneksen. Heille hän antoi nimen Boanerges3:17 Sana on arameaa. eli Ukkosenjyrinän pojat. 18Lisäksi joukkoon kuuluivat Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tuomas, Jaakob Alfeuksenpoika, Taddeus, Simon Kananeus 19
3:19
Mark. 14:10
ja Juudas Iskariot – se, joka ilmiantoi Jeesuksen.

Jeesus ja Belsebul

20

3:20
Matt. 12:22–30
Luuk. 11:14–23
3:20
Mark. 2:1,2,6:31
Jeesus palasi kotiinsa. Väkeä kerääntyi taas niin paljon, etteivät Jeesus ja oppilaat3:20 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. pystyneet edes syömään. 21
3:21
Joh. 10:20
Kun Jeesuksen omaiset kuulivat tästä, he lähtivät hakemaan häntä pois, sillä he luulivat Jeesuksen olevan sekaisin.

22

3:22
Matt. 9:34
Jerusalemista tulleet oppineet sanoivat: »Hänessä on Belsebul.3:22 Belsebul on Saatanan, pahojen henkien johtajan, toinen nimi. Hän karkottaa demoneja päädemonin voimalla.» 23Silloin Jeesus kutsui oppineet luokseen ja puhui heille vertauksin: »Miten Saatana voi karkottaa Saatanan? 24Jakautuneet valtakunnat hajoavat, 25kuten jakautuneet perheetkin. 26Ei Saatanakaan selviä jakautumisesta. Jos se asettuu itseään vastaan, sen loppu on tullut. 27Eikä kukaan voi tunkeutua vahvan miehen kotiin varastamaan hänen tavaroitaan, jollei ensin sido häntä. Vasta sitten hän voi tyhjentää talon. 28
3:28
Matt. 12:31,32
Luuk. 12:10
Minä vakuutan teille, että ihmisille annetaan anteeksi kaikki synnit ja loukkaukset, ketä ikinä he loukkaavatkin. 29
3:29
Hepr. 10:28,29
Vain se, joka pilkkaa Pyhää Henkeä, ei saa syntiään anteeksi. Hän on ikuisesti syyllinen.» 30Jeesus sanoi näin, koska oppineet olivat väittäneet, että hänessä oli demoni.

Jeesuksen oikeat omaiset

31

3:31
Matt. 12:46–50
Luuk. 8:19–21
3:31
Mark. 6:3
Jeesuksen äiti ja veljet tulivat paikalle. He jäivät seisomaan ulos ja lähettivät jonkun hakemaan häntä. 32Jeesuksen ympärillä istuva väkijoukko sanoi hänelle: »Hei, äitisi ja sisaruksesi ovat ulkona ja kysyvät sinua.» 33Jeesus kuitenkin vastasi heille: »Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat sisaruksiani?» 34Hän katsoi ympärillään istuvia ja sanoi: »Tässä ovat minun äitini ja sisarukseni. 35Se, joka toteuttaa Jumalan tahdon, on minun veljeni, sisareni ja äitini.»