Uusi testamentti 2020 (UT2020)
26

Salajuoni Jeesuksen tappamiseksi

261

26:1
Mark. 14:1,2
Luuk. 22:1,2
Joh. 11:45–53
Kaikki nämä puheensa pidettyään Jeesus sanoi oppilailleen:26:1 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. 2
26:2
Matt. 16:21
»Niin kuin tiedätte, pääsiäiseen on kaksi päivää. Silloin Ihmisen Poika26:2 Ihmisen Poika tarkoittaa alun perin tavallista ihmistä, mutta siitä on kehittynyt arvonimi, jolla Uudessa testamentissa tarkoitetaan Jeesusta. annetaan ristiinnaulittavaksi.»

3Samaan aikaan ylipapit ja kansanjohtajat kokoontuivat ylipappi Kaifaksen taloon. 4He suunnittelivat, millä verukkeella saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaakseen hänet. 5

26:5
Matt. 21:46
»Ei kuitenkaan juhlaväen keskellä», he päättivät. »Kansa voisi alkaa mellakoida.»

Jeesus voidellaan Betaniassa

6

26:6
Mark. 14:3–9
Joh. 12:1–8
Jeesus oli Betaniassa ihosairaudesta26:6 Usein käännökset tulkitsevat sairauden spitaaliksi, mutta sairauden luonne ei ole selvä. Tähän ihotautiin sairastuneita kartettiin. tunnetun Simonin talossa. 7
26:7
Luuk. 7:36–38
Siellä hänen luokseen tuli nainen, jolla oli alabasteripullossa hyvin kallista tuoksuöljyä. Nainen valutti öljyn Jeesuksen päähän, kun tämä oli syömässä. 8Sen nähdessään oppilaat26:8 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. suuttuivat ja sanoivat: »Millaista tuhlausta! 9Olisihan öljyn voinut myydä hyvään hintaan ja antaa rahat köyhille.»

10Kun Jeesus huomasi tämän, hän sanoi: »Miksi olette noin tylyjä tälle naiselle? Hänhän teki minulle arvokkaan palveluksen. 11Köyhät ovat luonanne aina, mutta minä en. 12Kun hän kaatoi öljyn päälleni, hän valmisteli minut hautaamista varten. 13

26:13
Matt. 24:14
Minä vakuutan teille: kaikkialla, missä ilosanomaa julistetaan, muistetaan myös tämä nainen ja kerrotaan, mitä hän teki.»

Juudas sopii Jeesuksen ilmiantamisesta

14

26:14
Mark. 14:10,11
Luuk. 22:3–6
26:14
Joh. 11:57
Silloin Juudas Iskariot, yksi kahdestatoista oppilaasta,26:14 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. meni ylipappien puheille 15
26:15
Matt. 27:3–5
ja sanoi: »Mitä maksatte, jos toimitan hänet teidän käsiinne?» He antoivat hänelle kolmekymmentä hopeakolikkoa. 16Siitä alkaen Juudas odotti sopivaa tilaisuutta Jeesuksen ilmiantamiseen.

Pääsiäisateria

17

26:17
Mark. 14:12–16
Luuk. 22:7–13
Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä26:17 Juutalainen pääsiäinen eli pesah aloitti muinoin laajemman, viikon mittaisen juhlan. Sitä kutsuttiin happamattoman leivän juhlaksi, koska juhlan aikana ei saanut syödä leipäjuurella nostatettua ja siksi hapanta leipää. oppilaat26:17 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. tulivat kysymään Jeesukselta: »Mihin haluat meidän valmistavan sinulle pääsiäislampaan?» 18Jeesus käski heidän mennä kaupunkiin erään henkilön luokse ja sanoa: »Opettajamme sanoo, että hänen hetkensä on koittanut. Hän tulee sinun luoksesi pääsiäisaterialle oppilaidensa kanssa.» 19Oppilaat tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt ja valmistivat pääsiäisaterian.

20

26:20
Mark. 14:17–21
Luuk. 22:21–23
Joh. 13:18–30
Illan tultua Jeesus aterioi kahdentoista oppilaansa kanssa. 21Kesken aterian hän sanoi: »Minä vakuutan teille, että yksi teistä ilmiantaa minut.» 22Oppilaat olivat murheissaan, ja jokainen heistä alkoi kysellä: »Herra, enhän se ole minä?» 23»Minut ilmiantaa se, joka laittaa kätensä samaan astiaan kuin minä», Jeesus vastasi. 24»Ihmisen Poika26:24 Ihmisen Poika tarkoittaa alun perin tavallista ihmistä, mutta siitä on kehittynyt arvonimi, jolla Uudessa testamentissa tarkoitetaan Jeesusta. lähtee pois juuri niin kuin pyhissä kirjoituksissa sanotaan. Mutta voi sitä, joka ilmiantaa Ihmisen Pojan! Sille ihmiselle olisi parempi, ettei olisi koskaan syntynytkään.» 25Silloin Juudas, hänen ilmiantajansa, kysyi: »Rabbi,26:25 Hepreankielinen rabbi tarkoittaa ’herrani’. enhän se ole minä?» »No, mitäpä luulet?» Jeesus vastasi.

Ehtoollinen

26

26:26
Mark. 14:22–26
Luuk. 22:14–20
1. Kor. 11:23–25
Aterian aikana Jeesus otti leivän ja lausui kiitosrukouksen. Hän mursi leivästä palasia, antoi ne oppilaille26:26 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. ja sanoi: »Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini.» 27
26:27
1. Kor. 10:16
Hän otti maljan ja lausui kiitossanat. Sitten hän antoi maljan oppilaille ja sanoi: »Juokaa tästä jokainen, 28
26:28
Hepr. 9:15,9:28
sillä tämä on minun vereni. Se on liiton veri, joka vuodatetaan monien puolesta, syntien anteeksiantamiseksi. 29
26:29
Ilm. 21:5
Minä sanon teille, etten koske viiniin ennen kuin sinä päivänä, kun juon uutta viiniä teidän kanssanne Isäni valtakunnassa.»

Jeesus ennustaa, että Pietari luopuu hänestä

30Kiitosvirren laulettuaan Jeesus ja oppilaat26:30 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. lähtivät Oliivimäelle. 31

26:31
Mark. 14:26–31
Luuk. 22:31–34,39
Joh. 13:36–38
26:31
Joh. 16:32
Matkalla Jeesus sanoi: »Tänä yönä te kaikki luovutte minusta. Onhan kirjoitettu:

’Lyön paimenen maahan,

ja lammaslauma hajaantuu.’

32

26:32
Matt. 28:7,16
Mutta kun minut on herätetty kuolleista, menen teidän edellänne Galileaan.» 33Pietari sanoi: »Vaikka kaikki luopuisivatkin sinusta, niin minä en tee sitä koskaan.» 34
26:34
Matt. 26:69–75
»Minä vakuutan sinulle, että tänä yönä ennen kukon kiekumista sinä kiellät kolmesti tuntevasi minut», Jeesus vastasi. 35
26:35
Joh. 11:16
»Vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en ikinä kieltäisi tuntevani sinua», Pietari väitti. Samaa vakuuttivat muutkin oppilaat.

Jeesus rukoilee Getsemanessa

36

26:36
Mark. 14:32–42
Luuk. 22:40–46
26:36
Joh. 18:1
Jeesus ja oppilaat26:36 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. tulivat paikkaan, jonka nimi on Getsemane. Siellä Jeesus sanoi heille: »Istukaa te tässä sillä aikaa, kun minä käyn tuolla rukoilemassa.» 37
26:37
Matt. 17:1
Hän otti mukaansa Pietarin ja molemmat Sebedeuksen pojat. Tuska ja ahdistus alkoivat vaivata häntä, 38
26:38
Joh. 12:27
ja hän sanoi heille: »Tuskani on niin kova, että se melkein tappaa. Odottakaa tässä ja valvokaa kanssani.» 39
26:39
Hepr. 5:7,8
Joh. 5:30
Hän meni vähän kauemmas, heittäytyi kasvoilleen ja rukoili: »Isä, jos voit, niin anna tämän maljan jäädä minulta juomatta. Sinun tahtosi on kuitenkin tärkeämpi kuin minun.»

40Jeesus palasi oppilaiden luokse ja näki, että he nukkuivat. Hän sanoi Pietarille: »Ettekö te jaksaneet valvoa kanssani edes pientä hetkeä? 41

26:41
Luuk. 21:36
Ef. 6:18
Kol. 4:2
Room. 7:18
Gal. 5:17
Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi koeteltaviksi. Ihmisellä on hyviä aikomuksia, mutta hän on heikko.»

42

26:42
Matt. 6:10
Jeesus meni taas vähän matkan päähän ja rukoili: »Isä, jos tämä malja ei voi jäädä minulta juomatta, on sinun tahtosi toteuduttava.» 43Palatessaan hän näki, että uni oli taas painanut oppilaiden silmät umpeen. 44
26:44
2. Kor. 12:8
Niinpä hän meni rukoilemaan kolmannen kerran ja rukoili samoin kuin aiemmin. 45Sitten hän meni oppilaiden luokse ja sanoi heille: »Vieläkö täällä vain maataan ja nukutaan? Nyt on tullut se hetki, jolloin Ihmisen Poika26:45 Ihmisen Poika tarkoittaa alun perin tavallista ihmistä, mutta siitä on kehittynyt arvonimi, jolla Uudessa testamentissa tarkoitetaan Jeesusta. annetaan syntisten käsiin. 46Nouskaa, lähdetään! Ilmiantajani on jo lähellä.»

Jeesus vangitaan

47

26:47
Mark. 14:43–52
Luuk. 22:47–53
Joh. 18:1–11
Jeesuksen vielä puhuessa tuli paikalle Juudas, yksi kahdestatoista oppilaasta.26:47 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. Hänen mukanaan oli suuri joukko ylipappien ja kansanjohtajien lähettämää väkeä, joilla oli aseinaan miekkoja ja seipäitä. 48Juudas kertoi heille, minkä merkin avulla hän ilmiantaisi Jeesuksen: »Hän on se, jota tervehdin suutelemalla. Pidättäkää hänet.» 49Juudas meni suoraan Jeesuksen luokse ja sanoi: »Terve, rabbi!»26:49 Hepreankielinen rabbi tarkoittaa ’herrani’. Sitten hän suuteli Jeesusta. 50Jeesus sanoi: »Ystäväni, tätä varten sinä tulit.» Väkijoukko tuli, kävi saman tien käsiksi Jeesukseen ja vangitsi hänet.

51Silloin yksi Jeesuksen seuralaisista veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijalta korvan päästä. 52

26:52
Ilm. 13:10
Jeesus kuitenkin sanoi hänelle: »Pane miekkasi pois. Ne, jotka tarttuvat miekkaan, kuolevat miekkaan. 53Luuletko, etten voisi pyytää Isääni avuksi? Hän lähettäisi turvakseni enemmän kuin kaksitoista legioonaa enkeleitä. 54Mutta miten silloin toteutuisivat ne kirjoitukset, joiden mukaan näin pitää tapahtua?»

55

26:55
Luuk. 19:47,21:37
Joh. 18:20
Sitten Jeesus sanoi miesjoukolle: »Oletteko lähteneet ottamaan minut kiinni miekkojen ja seipäiden kanssa kuin rikollisen? Olen istunut päiväsaikaan temppelissä opettamassa, ettekä te pidättäneet minua. 56
26:56
Matt. 26:31
Mutta näin tapahtuu, jotta profeettojen26:56 Profeetta tarkoittaa Jumalan tahdon ilmoittajaa. Uudessa testamentissa sanalla viitataan usein Vanhan testamentin profeettoihin, mutta myös eräitä Uuden testamentin ajan ihmisiä kutsutaan profeetoiksi. kirjoitukset toteutuisivat.»

Silloin kaikki oppilaat jättivät Jeesuksen ja pakenivat.

Jeesus neuvoston edessä

57

26:57
Mark. 14:53–65
Luuk. 22:54,63–71
Joh. 18:12–14,19–24
Kun Jeesus oli vangittu, hänet vietiin ylipappi Kaifaksen luokse. Oppineet ja kansanjohtajat olivat kokoontuneet sinne. 58Pietari seuraili Jeesusta jonkin matkan päässä ylipapin sisäpihaan saakka. Siellä hän istui palvelijoiden joukossa nähdäkseen, miten asiassa kävisi.

59Ylipapit ja koko Suuri neuvosto etsivät Jeesusta vastaan tekosyytä, jonka perusteella voisivat tappaa hänet. 60Paikalle tulleilla väärillä todistajilla ei kuitenkaan ollut tarpeeksi hyviä todisteita. Viimein löytyi kaksi, 61

26:61
Matt. 27:40
Joh. 2:19
Ap. t. 6:14
jotka sanoivat: »Hän väitti voivansa hajottaa Jumalan temppelin maan tasalle ja pystyttää sen taas kolmessa päivässä.»

62Ylipappi nousi ja kysyi Jeesukselta: »Etkö vastaa mitään heidän syytöksiinsä?» 63

26:63
Matt. 27:12–14
Luuk. 23:9
Joh. 19:9
Jeesus pysyi vaiti. Niinpä ylipappi sanoi: »Vaadin sinua elävän Jumalan nimissä sanomaan, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika.» 64
26:64
Matt. 22:44,24:30
Nyt Jeesus vastasi: »Sinä sanoit niin. Minäpä sanon teille:

Tästä lähtien näette Ihmisen Pojan26:64 Ihmisen Poika tarkoittaa alun perin tavallista ihmistä, mutta siitä on kehittynyt arvonimi, jolla Uudessa testamentissa tarkoitetaan Jeesusta.

istuvan Voiman oikealla puolella

ja tulevan taivaan pilvien päällä.»

65

26:65
Ap. t. 14:14
Matt. 9:3
Joh. 10:33
Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: »Hän on jumalanpilkkaaja! Mihin tässä enää todistajia tarvitaan? Kuulittehan itse hänen pilkkaavat puheensa! 66
26:66
Joh. 19:7
Mitä sanotte?» »Hän on ansainnut kuoleman», muut vastasivat.

67

26:67
Matt. 27:30
He sylkivät Jeesusta kasvoihin ja löivät häntä avokämmenellä. Jotkut sanoivat lyödessään: 68»Profetoi meille, Kristus! Kerro, kuka sinua löi.»

Pietari väittää, ettei tunne Jeesusta

69

26:69
Mark. 14:66–72
Luuk. 22:54–62
Joh. 18:15–18,25–27
Sillä aikaa Pietari istui sisäpihalla. Hänen luokseen tuli palvelija, joka sanoi: »Sinäkin olit tuon galilealaisen Jeesuksen kanssa.» 70Pietari kiisti kaikkien kuullen: »En tajua yhtään, mistä puhut, nainen.» 71Hän siirtyi portin pieleen, mutta siellä toinen nainen näki hänet ja sanoi muille: »Tämä mies oli Jeesus Nasaretilaisen kanssa.» 72Pietari kielsi jälleen ja vannoi, ettei tuntenut koko miestä. 73Pian muut kuitenkin tulivat lähemmäs ja sanoivat: »Olet varmasti samaa joukkoa. Murteesikin paljastaa sen.» 74Silloin Pietari alkoi kirota ja vannoa: »En tunne sitä miestä!» Samassa kukko kiekaisi. 75
26:75
Matt. 26:34
Pietari muisti Jeesuksen sanoneen: »Ennen kuin kukko kiekuu, sinä kiellät kolmesti tuntevasi minut.» Pietari lähti pihasta ja puhkesi katkeraan itkuun.