Uusi testamentti 2020 (UT2020)
22

Häävertaus

221

22:1
Luuk. 14:15–24
Jeesus jatkoi vertauksiaan ja sanoi heille: 2
22:2
Ilm. 19:9
»Taivaiden valtakuntaa voi ajatella näin: Kuningas järjesti häät pojalleen. 3Hän lähetti palvelijansa kutsumaan vieraita häihin, mutta kutsutut eivät halunneet tulla. 4Kuningas lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille: ’Olen valmistanut aterian. Härät ja lihaviksi syötetyt vasikat on teurastettu, ja kaikki on valmiina. Tulkaa häihin!’ 5Kutsutut eivät kuitenkaan välittäneet kutsusta vaan lähtivät kuka minnekin, joku pellolleen, joku liikkeeseensä. 6
22:6
Matt. 21:35
Toiset kävivät käsiksi palvelijoihin ja pahoinpitelivät ja tappoivat heidät. 7Silloin kuningas raivostui ja lähetti sotajoukkonsa tuhoamaan tappajat ja polttamaan heidän kaupunkinsa. 8
22:8
Ap. t. 13:46
Sitten hän sanoi palvelijoilleen: ’Häät ovat valmiina, mutta kutsutut eivät olleet kutsun arvoisia. 9
22:9
Matt. 13:47,21:43
Lähtekää siis kaupungin porteille ja kutsukaa häihin kaikki, jotka vain löydätte.’ 10Palvelijat lähtivät ja kokosivat kaikki, jotka he löysivät, niin hyvät kuin pahatkin. Hääpaikka täyttyi ruokailijoista.

11

22:11
Ilm. 3:4,5,19:8
Kun kuningas meni katsomaan vieraita, hän näki miehen, joka ei ollut pukeutunut juhlapukuun. 12Hän kysyi: ’Ystävä hyvä, miten olet tullut tänne ilman juhlapukua?’ Mutta vieras vain istui vastaamatta mitään. 13
22:13
Matt. 8:12
Silloin kuningas sanoi palvelijoille: ’Sitokaa hänen kätensä ja jalkansa ja heittäkää hänet ulos, synkimpään pimeyteen. Siellä itketään ja purraan hammasta. 14Monet on kyllä kutsuttu mutta harvat valittu.’»

Kysymys verojen maksamisesta

15

22:15
Mark. 12:13–17
Luuk. 20:20–26
Fariseukset22:15 Fariseukset muodostivat juutalaisen uskonnollisen liikkeen. He noudattivat Vanhan testamentin käskyjä, kunnioittivat perinteitä ja omia laintulkintojaan. lähtivät neuvottelemaan, miten saisivat Jeesuksen ansaan hänen omista sanoistaan. 16
22:16
Mark. 3:6
Sitten he lähettivät hänen luokseen oppilaitaan22:16 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. ja Herodeksen hallinnon tukijoita, jotka kysyivät: »Opettaja, me tiedämme, että puhut totta ja opetat totuudenmukaisesti, miten noudatetaan Jumalan tahtoa. Sinä et välitä muiden mielipiteistä, koska et tee eroa ihmisten välillä. 17Sano siis meille, mitä mieltä olet: saako keisarille maksaa veroa vai ei?» 18Jeesus tiesi heidän pahat aikeensa ja vastasi: »Miksi te teeskentelijät testaatte minua? 19
22:19
Matt. 20:2
Näyttäkää minulle sitä rahaa, jolla maksatte veronne.» He antoivat Jeesukselle denaarin. 20Jeesus kysyi heiltä: »Kenen kuva ja nimi tässä on?» 21
22:21
Room. 13:7
»Keisarin», he vastasivat. Siihen Jeesus sanoi: »Antakaa siis keisarille takaisin se, mikä on keisarin, ja Jumalalle se, mikä on Jumalan». 22Tämän kuullessaan kysyjät hämmentyivät. He jättivät Jeesuksen rauhaan ja lähtivät pois.

Kysymys ylösnousemuksesta

23

22:23
Mark. 12:18–27
Luuk. 20:27–40
22:23
Ap. t. 23:8
Samana päivänä Jeesuksen luokse tuli saddukeuksia,22:23 Saddukeukset muodostivat juutalaisen uskonnollisen ryhmän, johon kuului ylintä papistoa ja muita vaikutusvaltaisia juutalaisia. Saddukeukset eivät uskoneet ylösnousemukseen ja tunnustivat pyhiksi kirjoituksiksi vain viisi Mooseksen kirjaa. joiden mukaan kuolleet eivät herää eloon. He sanoivat Jeesukselle: 24»Opettaja, Mooses sanoi, että jos mies kuolee lapsettomana, hänen veljensä pitää naida leski ja jatkaa vainajan sukua. 25No, meidän joukossamme oli seitsemän veljestä. Vanhin heistä meni naimisiin, mutta kuoli ja jätti lapsettoman vaimonsa veljelleen. 26Myös tämä toinen veli kuoli, samoin kolmas ja kaikki muutkin aina seitsemänteen asti. 27Viimeisenä kuoli nainen. 28Kenelle noista seitsemästä veljeksestä hän kuuluu ylösnousemuksessa? Hänhän oli jokaisen vaimo.»

29Jeesus vastasi heille: »Olette hakoteillä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. 30Ei ylösnousemuksessa anneta ketään vaimoksi eikä mennä naimisiin, vaan kaikki ovat kuin taivaan enkeleitä. 31Ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on kuolleiden ylösnousemuksesta sanonut: 32

22:32
Ap. t. 7:32
Hepr. 11:16
’Minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala’? Hän ei ole kuolleiden vaan elävien Jumala.» 33
22:33
Matt. 7:28
Kansa oli ihmeissään Jeesuksen opetuksesta.

Kysymys tärkeimmästä käskystä

34

22:34
Mark. 12:28–34
Luuk. 10:25–28
Fariseukset22:34 Fariseukset muodostivat juutalaisen uskonnollisen liikkeen. He noudattivat Vanhan testamentin käskyjä, kunnioittivat perinteitä ja omia laintulkintojaan. kokoontuivat kuultuaan, että Jeesus oli tukkinut saddukeusten22:34 Saddukeukset muodostivat juutalaisen uskonnollisen ryhmän, johon kuului ylintä papistoa ja muita vaikutusvaltaisia juutalaisia. Saddukeukset eivät uskoneet ylösnousemukseen ja tunnustivat pyhiksi kirjoituksiksi vain viisi Mooseksen kirjaa. suun. 35Yksi heistä, laintuntija, kysyi Jeesukselta testatakseen häntä: 36»Opettaja, mikä on lain tärkein käsky?» 37Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja mielestäsi. Rakasta häntä koko elämälläsi. 38Se on ensimmäinen ja tärkein käsky. 39
22:39
Matt. 19:19
Yhtä tärkeä on silti tämä: rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi. 40
22:40
Matt. 7:12
Näihin kahteen käskyyn kiteytyvät koko laki ja profeettojen22:40 Profeetta tarkoittaa Jumalan tahdon ilmoittajaa. Uudessa testamentissa sanalla viitataan usein Vanhan testamentin profeettoihin, mutta myös eräitä Uuden testamentin ajan ihmisiä kutsutaan profeetoiksi. kirjoitukset.»

Kysymys Daavidin pojasta

41

22:41
Mark. 12:35–37a
Luuk. 20:41–44
Koska fariseukset22:41 Fariseukset muodostivat juutalaisen uskonnollisen liikkeen. He noudattivat Vanhan testamentin käskyjä, kunnioittivat perinteitä ja omia laintulkintojaan. olivat koolla, Jeesus kysyi heiltä: 42
22:42
Joh. 7:42
»Mitä te ajattelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?» »Daavidin», fariseukset vastasivat. 43
22:43
Ap. t. 1:16,2:30
Siihen Jeesus sanoi: »Miksi Daavid sitten Hengen innoittamana kutsuu häntä Herraksi, kun hän sanoo:

44

22:44
Matt. 26:64
Ap. t. 2:34
1. Kor. 15:25
Hepr. 1:13,10:12,13
’Herra sanoi Herralleni:

istu oikealle puolelleni,

kunnes alistan vihollisesi

sinun jalkojesi alle.’

45Jos Daavid kutsuu Kristusta Herrakseen, miten tämä voisi olla hänen poikansa?»

46Kukaan ei osannut vastata Jeesukselle, eikä kukaan uskaltanut siitä lähtien kysyä häneltä mitään.