Uusi testamentti 2020 (UT2020)
10

Kaksitoista apostolia eli valtuutettua

101

10:1
Mark. 6:7
Luuk. 9:1
Mark. 3:16–19
Luuk. 6:12–16
Jeesus kutsui luokseen kaksitoista oppilastaan10:1 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. ja antoi heille vallan karkottaa demoneja ja parantaa kaikkia sairauksia ja vaivoja. 2
10:2
Joh. 1:40–42
Ap. t. 1:13
Ensimmäinen näistä kahdestatoista apostolista eli valtuutetusta oli Simon, jota kutsutaan Pietariksi. Muut olivat Pietarin veli Andreas, Sebedeuksen poika Jaakob ja hänen veljensä Johannes, 3Filippos, Bartolomeus, Tuomas, tullimies Matteus, Alfeuksen poika Jaakob, Taddeus, 4Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, joka ilmiantoi Jeesuksen.

Valtuutettujen tehtävä

5

10:5
Mark. 6:8–13
Luuk. 9:2–6
Nämä kaksitoista Jeesus lähetti matkaan ja antoi heille ohjeet: »Älkää menkö vierasuskoisten alueille älkääkä samarialaisten kaupunkiin. 6
10:6
Matt. 15:24
Ap. t. 13:46
Menkää mieluummin Israelin kadonneiden lampaiden luokse 7
10:7
Matt. 3:2
ja julistakaa: ’Taivaiden valtakunta on lähellä.’ 8
10:8
Ap. t. 20:33,35
Parantakaa sairaita ja herättäkää kuolleita. Puhdistakaa ihmisiä ihotaudista ja karkottakaa demoneja. Olette saaneet ilmaiseksi, antakaa siis tekin ilmaiseksi. 9
10:9
Luuk. 22:35
Älkää kerätkö kultaa, hopeaa tai kuparia kukkaroonne. 10
10:10
1. Kor. 9:7–14
1. Tim. 5:18
Älkää ottako mukaanne laukkua, vaihtopaitaa, kenkiä älkääkä vaellussauvaa. Kyllä työläinen ruokansa ansaitsee. 11
10:11
Ap. t. 21:8
Kun tulette kaupunkiin tai kylään, ottakaa selvää, kuka siellä on ansainnut käyntinne. Olkaa hänen luonaan lähtöönne saakka. 12Kun menette hänen taloonsa, toivottakaa sille rauhaa. 13Jos talo ansaitsee teidän rauhanne, se saa sen. Mutta jos talo ei sitä ansaitse, se palaa teille takaisin. 14
10:14
Luuk. 10:10,11
Ap. t. 13:51,18:6
Jos joku ei ota teitä vastaan tai kuuntele sanojanne, lähtekää siitä talosta tai kaupungista ja puhdistakaa pölytkin jaloistanne. 15
10:15
Matt. 11:24
Luuk. 10:12
Vakuutan teille, että tuomiopäivänä Sodoman ja Gomorran maa pääsee helpommalla kuin se kaupunki.»10:15 Jumala tuhosi Sodoman ja Gomorran kaupungit niiden asukkaiden kelvottomuuden takia. Abrahamin veljenpoika Loot pakeni Sodomasta ennen tuhoa (1. Moos. 19:1-30).

Tulevat vainot

16

10:16
Luuk. 10:3
»Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis ovelia kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. 17
10:17
Matt. 24:9–13
Mark. 13:9–13
Luuk. 21:12–19
10:17
2. Kor. 11:24
Varokaa ihmisiä, koska he ilmiantavat teidät viranomaisille ja ruoskivat teitä synagogissaan.10:17 Sana synagoga on lainattu kreikan kielestä. UT:ssa se tarkoittaa tavallisimmin juutalaista rukoushuonetta, jota voitiin käyttää myös muihin kuin uskonnollisiin tarkoituksiin. Toisinaan sanalla viitataan myös ihmisjoukkoon, seurakuntaan tai muuhun vastaavaan. 18
10:18
Ap. t. 26:21,22
Teidät viedään vallanpitäjien ja kuninkaiden eteen minun takiani, todistukseksi heille ja kaikille kansoille. 19
10:19
Luuk. 12:11,12
2. Tim. 4:16,17
Älkää kuitenkaan huolehtiko siitä, mitä sanoisitte, kun teidät ilmiannetaan. Teille annetaan sanat suuhun, kun hetki koittaa. 20
10:20
Ap. t. 4:8
Te ette näet ole itse äänessä, vaan teissä puhuu Isänne Henki.

21Veli antaa tappaa veljensä ja isä lapsensa. Lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tappavat heidät. 22

10:22
1. Kor. 4:13
Ilm. 2:10
Kaikki vihaavat teitä minun vuokseni. Mutta jos kestätte loppuun asti, pelastutte.

23Kun teitä jossain vainotaan, paetkaa toiseen kaupunkiin. Minä vakuutan teille: te ette ehdi kaikkiin Israelin kaupunkeihin ennen Ihmisen Pojan10:23 Ihmisen Poika tarkoittaa alun perin tavallista ihmistä, mutta siitä on kehittynyt arvonimi, jolla Uudessa testamentissa tarkoitetaan Jeesusta. tuloa.

24

10:24
Luuk. 6:40
Joh. 13:16,15:20
Oppilas10:24 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. ei ole opettajaansa ylempänä eikä orja isäntäänsä. 25
10:25
Matt. 9:34,12:24
Riittää, jos oppilaasta tulee opettajansa kaltainen ja orjasta samanlainen kuin isäntänsä. Jos talon isäntää kutsutaan Belsebuliksi10:25 Belsebul on Saatanan, pahojen henkien johtajan, toinen nimi., niin eikö talonväkeä vielä suuremmalla syyllä?»

Älkää pelätkö

26

10:26
Mark. 4:22
Luuk. 8:17
1. Kor. 4:5
»Älkää siis pelätkö ihmisiä. Mikään peitetty ei jää piiloon, eikä mikään salattu jää salaisuudeksi. 27Kertokaa päivänvalossa se, minkä minä sanoin teille pimeässä. Julistakaa katolta se, mitä kuulette korvaanne kuiskattavan. 28
10:28
Jaak. 4:12
Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät voi tappaa sielua. Pelätkää mieluummin häntä, joka voi tuhota sielunne ja ruumiinne helvetissä. 29
10:29
Luuk. 12:6
Varpusia saa kolikolla kaksi, vai mitä? Silti yhtäkään niistä ei pyydystetä, ellei Isänne sitä salli. 30
10:30
Ap. t. 27:34
Jokainen hiuksennekin on laskettu. 31
10:31
Matt. 6:26
Luuk. 12:24
Älkää siis pelätkö. Olettehan arvokkaampia kuin kokonainen varpusparvi.»

Kristuksen tunnustaminen

32

10:32
Luuk. 12:8
Room. 10:9
Ilm. 3:5
»Minä tunnustan taivaallisen Isäni edessä jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä. 33
10:33
Mark. 8:38
Luuk. 9:26,12:9
2. Tim. 2:12
Mutta kieltäydyn tunnustamasta taivaallisen Isäni edessä niitä, jotka eivät tunnusta minua ihmisten edessä.»

Ei rauhaa vaan miekka

34

10:34
Luuk. 12:51–53
»Älkää luulko, että tulin tuomaan maan päälle rauhan. Tulin heittämään eteenne miekan, en rauhaa. 35
10:35
Matt. 10:21
Tulin saattamaan ihmiset riitoihin:

Pojan isäänsä vastaan,

tyttären äitiään vastaan

ja morsiamen anoppiaan vastaan.

36Saman talon väestä

tulee vihollisia keskenään.

37

10:37
Luuk. 14:26,27
Joka rakastaa isäänsä tai äitiään enemmän kuin minua, ei ole minun arvoiseni. Joka rakastaa poikaansa tai tytärtään enemmän kuin minua, ei ole minun arvoiseni. 38
10:38
Matt. 16:24,25
Mark. 8:34,35
Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, ei ole minun arvoiseni. 39Joka pelastaa oman henkensä, kadottaa elämänsä. Joka menettää henkensä minun vuokseni, saa elää.»

Vieraanvaraisten palkkiot

40

10:40
Mark. 9:37
Luuk. 9:48,10:16
Joh. 13:20
Gal. 4:14
»Joka ottaa luokseen teidät, ottaa samalla luokseen minut. Ja joka ottaa luokseen minut, ottaa samalla luokseen lähettäjäni.

41

10:41
Matt. 18:5
Joku ottaa luokseen profeetan, koska tämä on profeetta,10:41 Profeetta tarkoittaa Jumalan tahdon ilmoittajaa. Uudessa testamentissa sanalla viitataan usein Vanhan testamentin profeettoihin, mutta myös eräitä Uuden testamentin ajan ihmisiä kutsutaan profeetoiksi. ja saa profeetan palkan. Joku ottaa luokseen oikeamielisen, koska tämä on oikeamielinen, ja saa oikeamieliselle kuuluvan palkan. 42
10:42
Matt. 25:40
Mark. 9:41
Hepr. 6:10
Mutta entä jos joku tarjoaa kupillisen kylmää vettä yhdelle näistä vähäarvoisista, koska tämä on minun oppilaani?10:42 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. Minä vakuutan teille, että hänen palkkansa ei lopu koskaan.»