Uusi testamentti 2020 (UT2020)
4

Jeesusta koetellaan

41

4:1
Matt. 4:1–11
Mark. 1:12,13
4:1
Ap. t. 2:4,4:31,9:17
Jeesus palasi Jordanilta täynnä Pyhää Henkeä. Henki johdatti häntä autiomaassa 2
4:2
Matt. 4:1
neljäkymmentä päivää, ja Paholainen koetteli häntä. Jeesus ei syönyt mitään koko aikana, ja kun nuo neljäkymmentä päivää olivat kuluneet, hänelle tuli viimein nälkä. 3Silloin Paholainen sanoi hänelle: »Jos tosiaan olet Jumalan Poika, käske tämän kiven muuttua leiväksi.» 4Jeesus vastasi: »On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä pelkästä leivästä.’»

5Paholainen vei Jeesuksen korkealle paikalle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat yhdellä kertaa 6ja sanoi: »Annan sinulle kaiken tämän vallan ja loiston, koska ne on annettu minun haltuuni ja voin antaa ne kenelle haluan. 7Kaikki tämä on sinun, jos vain kumarrut maahan minun edessäni.» 8Jeesus vastasi: »On kirjoitettu:

’Kumarra Herraa, Jumalaasi,

ja palvo ainoastaan häntä.’»

9Paholainen vei Jeesuksen Jerusalemiin, ylös temppelin katolle, ja sanoi: »Jos kerran olet Jumalan Poika, hyppää tästä alas. 10Onhan kirjoitettu:

’Hän käskee enkeleitään

varjelemaan sinua.’

11’He kantavat sinua käsillään,

ettet loukkaisi jalkaasi kiveen.’»

12Jeesus vastasi: »On myös sanottu: ’Älä koettele Herraa, Jumalaasi.’»

13

4:13
Luuk. 22:31,53
Koeteltuaan näin Jeesusta Paholainen jätti hänet toistaiseksi rauhaan.

14

4:14
Matt. 4:12–17
Mark. 1:14,15
4:14
Luuk. 4:32,5:17,6:19
Ap. t. 10:38
Luuk. 4:37,5:15
Jeesus palasi Galileaan täynnä Hengen voimaa. Hänen maineensa levisi koko seudulle. 15
4:15
Ap. t. 19:17
Hän opetti synagogissa,4:15 Sana synagoga on lainattu kreikan kielestä. UT:ssa se tarkoittaa tavallisimmin juutalaista rukoushuonetta, jota voitiin käyttää myös muihin kuin uskonnollisiin tarkoituksiin. Toisinaan sanalla viitataan myös ihmisjoukkoon, seurakuntaan tai muuhun vastaavaan. ja kaikki kunnioittivat häntä.

Jeesus torjutaan kotikaupungissaan

16

4:16
Matt. 13:53–58
Mark. 6:1–6
4:16
Matt. 2:23
Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut. Sapattina4:16 Sapatti tarkoittaa lepopäivää, jota juutalaiset viettävät lauantaisin. hän meni tapansa mukaan synagogaan.4:16 Sana synagoga on lainattu kreikan kielestä. UT:ssa se tarkoittaa tavallisimmin juutalaista rukoushuonetta, jota voitiin käyttää myös muihin kuin uskonnollisiin tarkoituksiin. Toisinaan sanalla viitataan myös ihmisjoukkoon, seurakuntaan tai muuhun vastaavaan. Hän nousi lukemaan, 17ja hänelle annettiin profeetta4:17 Profeetta tarkoittaa Jumalan tahdon ilmoittajaa. Uudessa testamentissa sanalla viitataan usein Vanhan testamentin profeettoihin, mutta myös eräitä Uuden testamentin ajan ihmisiä kutsutaan profeetoiksi. Jesajan kirja. Jeesus avasi kirjakäärön kohdasta, jossa sanottiin:

18»Herran Henki on ylläni:

Hän asetti minut kuninkaaksi,

lähetti minut julistamaan

ilosanomaa köyhille,

lupaamaan vangeille armahduksen

ja sokeille näkökyvyn.

Hän lähetti minut päästämään

alistetut vapauteen

19

4:19
2. Kor. 6:2
ja julistamaan Herran juhlavuotta.»

20Jeesus sulki kirjakäärön, antoi sen avustajalle ja istuutui. Jokainen silmä synagogassa tuijotti häntä. 21

4:21
Ap. t. 13:15
Luuk. 22:37
Jeesus alkoi puhua: »Tämä kirjoitus on toteutunut tänään teidän läsnä ollessanne.» 22
4:22
Joh. 6:42
Kaikki kehuivat Jeesusta ja ihmettelivät hänen kauniita4:22 Sana on perinteisesti käännetty armoksi. Kreikan sanalla on armon lisäksi muun muassa hyvyyden, suloisuuden ja suosion merkityksiä. sanojaan. He sanoivat: »Eikö tämä ole Joosefin poika?» 23
4:23
Matt. 11:23
Jeesus sanoi: »Kohta te varmaan muistutatte minua sananlaskusta: ’Lääkäri, paranna itsesi.’ Varmaankin te sanotte: ’Tee täällä kotiseudullasi samoja asioita, joita olet kuulemma tehnyt Kapernaumissa.’» 24
4:24
Joh. 4:44
Sitten hän jatkoi: »Minä vakuutan teille, ettei ketään profeettaa hyväksytä omalla kotiseudullaan. 25Minä vakuutan: Israelissa oli paljon leskiä Elian aikana – silloin kun taivas ei antanut sadetta kolmeen ja puoleen vuoteen ja koko maahan tuli paha nälänhätä. 26Silti Eliaa ei lähetetty heidän luokseen vaan Sidonin Sarpatissa asuvan lesken luokse. 27Samoin Israelissa monet kärsivät profeetta Elisan aikana hankalasta ihosairaudesta,4:27 Usein käännökset tulkitsevat sairauden spitaaliksi, mutta sairauden luonne ei ole selvä. Tähän ihotautiin sairastuneita kartettiin. mutta kukaan heistä ei parantunut. Vain syyrialainen Naaman parani.»

28Näitä puheita kuunnellessaan kaikki synagogassa olevat raivostuivat. 29He ryntäsivät Jeesuksen kimppuun ja retuuttivat hänet ulos kaupungista. Kaupunki oli rakennettu vuorelle, ja Jeesus vietiin jyrkänteelle, josta hänet aiottiin heittää alas. 30

4:30
Joh. 10:39
Hän kuitenkin kulki väkijoukon läpi ja lähti pois.

Demonin vallassa oleva mies

31

4:31
Mark. 1:21–28
4:31
Matt. 4:13
Jeesus siirtyi Kapernaumiin, toiseen galilealaiseen kaupunkiin, ja opetti siellä sapattina.4:31 Sapatti tarkoittaa lepopäivää, jota juutalaiset viettävät lauantaisin. 32
4:32
Matt. 7:28
Ihmiset ihmettelivät hänen opetustaan, koska hän puhui niin arvovaltaisesti.

33Synagogassa4:33 Sana synagoga on lainattu kreikan kielestä. UT:ssa se tarkoittaa tavallisimmin juutalaista rukoushuonetta, jota voitiin käyttää myös muihin kuin uskonnollisiin tarkoituksiin. Toisinaan sanalla viitataan myös ihmisjoukkoon, seurakuntaan tai muuhun vastaavaan. oli mies, joka oli demonin vallassa. Demoni huusi kovalla äänellä: 34»Ei! Mitä tekemistä meillä on toistemme kanssa, Jeesus Nasaretilainen? Tulitko tuhoamaan meidät? Minä kyllä tiedän, kuka sinä olet. Sinä olet Jumalan Pyhä!» 35Jeesus komensi demonia ankarasti: »Pidä suusi kiinni ja häivy hänestä!» Silloin demoni kaatoi miehen maahan ihmisten keskelle ja lähti vahingoittamatta häntä. 36Kaikki olivat ihmeissään ja puhuivat toisilleen: »Mitä tämä tämmöinen puhe oikein on? Mies käskee demoneja vallalla ja voimalla, ja ne tottelevat.» 37Tieto Jeesuksesta kantautui koko lähiseudulle.

Jeesus parantaa monia

38

4:38
Matt. 8:14–17
Mark. 1:29–34
Jeesus lähti synagogasta4:38 Sana synagoga on lainattu kreikan kielestä. UT:ssa se tarkoittaa tavallisimmin juutalaista rukoushuonetta, jota voitiin käyttää myös muihin kuin uskonnollisiin tarkoituksiin. Toisinaan sanalla viitataan myös ihmisjoukkoon, seurakuntaan tai muuhun vastaavaan. Simonin luokse. Tämän anoppi oli kovassa kuumeessa, ja Jeesusta pyydettiin tekemään asialle jotain. 39Jeesus kumartui hänen ylleen ja käski kuumeen lähteä, ja se lähti. Anoppi nousi saman tien ja alkoi palvella vieraita.

40Monilla muillakin oli perheenjäseniä, joita erilaiset sairaudet vaivasivat. Auringon laskiessa sairaat tuotiin Jeesuksen luokse. Jeesus pani kätensä jokaisen päälle ja paransi heidät. 41

4:41
Mark. 3:11,12
Monesta lähti myös demoneja, jotka huusivat: »Sinä olet Jumalan Poika!» Jeesus piti demoneille puhuttelun ja kielsi niitä puhumasta, koska ne tiesivät hänen olevan Kristus.

Jeesus lähtee julistamaan sanomaa

42

4:42
Mark. 1:35–39
Päivän valjettua Jeesus lähti ulos ja meni syrjäiseen paikkaan. Ihmiset kuitenkin etsivät häntä ja tulivat hänen luokseen. He pidättelivät Jeesusta, ettei hän lähtisi heidän luotaan, 43
4:43
Luuk. 8:1,9:2,60,19:11
Ap. t. 1:3,28:3
mutta hän sanoi: »Minun täytyy julistaa sanomaa Jumalan valtakunnasta myös muissa kaupungeissa. Sitä varten minut on lähetetty.» 44Ja niin Jeesus julisti sanomaa Juudean synagogissa.4:44 Sana synagoga on lainattu kreikan kielestä. UT:ssa se tarkoittaa tavallisimmin juutalaista rukoushuonetta, jota voitiin käyttää myös muihin kuin uskonnollisiin tarkoituksiin. Toisinaan sanalla viitataan myös ihmisjoukkoon, seurakuntaan tai muuhun vastaavaan.