Uusi testamentti 2020 (UT2020)
23

Jeesus viedään Pilatuksen eteen

231

23:1
Matt. 27:1–26
Mark. 15:1–15
Joh. 18:28—19:16a
Jeesuksen pidättäjät lähtivät joukolla ja veivät Jeesuksen Roomaa edustavan Pilatuksen23:1 Pilatuksen virkanimike oli prefekti ja hänen tehtävänään oli hallita Juudeaa Rooman edustajana. eteen. 2
23:2
Luuk. 6:19,7:1,19:48,20:20
Siellä he alkoivat esittää syytöksiä Jeesusta vastaan: »Olemme todenneet, että tämä mies johtaa kansaamme harhaan. Hän kieltää maksamasta veroa keisarille ja väittää, että hänet on voideltu kuninkaaksi.» 3
23:3
1. Tim. 6:13
Pilatus kysyi Jeesukselta: »Oletko sinä juutalaisten kuningas?» Jeesus vastasi: »Sinä sanot niin.» 4Pilatus sanoi ylipapeille ja väkijoukolle: »Minun nähdäkseni tämä mies ei ole syyllistynyt mihinkään rikokseen.» 5He painoivat kuitenkin päälle entistä kovemmin ja sanoivat: »Hän kiihottaa kansaa kaikkialla Juudeassa. Hän aloitti Galileasta, ja nyt hän on ehtinyt jo tänne asti.»

Jeesus viedään Herodes Antipaksen eteen

6Tämän kuullessaan Pilatus kysyi, oliko mies galilealainen. 7Kun hänelle selvisi, että Jeesus oli Herodes Antipaksen alamainen, hän lähetti tämän Herodeksen luokse. Herodeskin oli tuolloin Jerusalemissa.

8

23:8
Luuk. 9:9
Herodes oli innoissaan nähdessään Jeesuksen, koska oli jo kauan halunnut tavata hänet. Hän oli näet kuullut Jeesuksesta ja toivoi tämän näyttävän hänelle jonkin ihmeteon. 9Kun hän sitten kuulusteli Jeesusta kaikesta, Jeesus ei vastannut hänelle mitään. 10Ylipapit ja oppineet sen sijaan syyttivät Jeesusta ankarasti. 11Silloin Herodes alkoi suhtautua Jeesukseen halveksien. Piloillaan hän käski sotilaidensa pukea Jeesuksen hienoihin vaatteisiin ja lähetti tämän sitten takaisin Pilatukselle. 12
23:12
Ap. t. 4:27
Herodes ja Pilatus olivat aiemmin olleet vihollisia, mutta sinä päivänä heistä tuli ystävät.

Jeesus tuomitaan kuolemaan

13Pilatus23:13 Pilatuksen virkanimike oli prefekti ja hänen tehtävänään oli hallita Juudeaa Rooman edustajana. kutsui koolle ylipapit, johtajat ja kansan 14ja sanoi: »Te toitte tämän miehen minulle ja väititte hänen olevan kansankiihottaja. Minä olen nyt kuulustellut häntä teidän läsnä ollessanne, enkä ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään, mistä syytätte häntä. 15Herodeskaan ei ole löytänyt tästä miehestä mitään vikaa, koska lähetti hänet takaisin minulle. Tämä mies ei ole tehnyt mitään, mistä voisi antaa kuolemantuomion. 16Siksi päästän hänet vapaaksi, kun olen ensin antanut hänelle pienen opetuksen.» 1723:17 Jae 17 »Hänen näet täytyi aina juhlan aikana vapauttaa joku vanki kansan mieliksi» ei ole alunperin kuulunut Luukkaan evankeliumiin. Se on myöhemmin lisätty joihinkin käsikirjoituksiin.

18

23:18
Ap. t. 3:14
Silloin kaikki huusivat: »Tapa hänet ja vapauta meille Barabbas!» 19Barabbas oli vangittu kaupungissa tapahtuneen mellakan ja murhan vuoksi. 20Pilatus huusi uudelleen, että hän halusi päästää Jeesuksen vapaaksi. 21Ihmiset huusivat vastaan: »Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse hänet!» 22Pilatus sanoi kolmannen kerran: »Mitä pahaa hän on tehnyt? En näe mitään syytä tuomita häntä kuolemaan. Siksi päästän hänet vapaaksi, kun olen ensin antanut kurittaa häntä.» 23Joukko painoi kuitenkin päälle huutaen ja vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi. Huuto lannisti Pilatuksen, 24ja hän päätti taipua joukon vaatimukseen. 25Hän päästi vapaaksi mellakoimisesta ja murhasta vangitun miehen, jonka vapauttamista ihmiset olivat vaatineet. Jeesukselle saisi käydä niin kuin he tahtoivat.

Jeesus puhuttelee surijoita

26

23:26
Matt. 27:32–44
Mark. 15:21–32
Joh. 19:16b–24
Kun Jeesusta vietiin teloitettavaksi, oli kyreneläinen Simon tulossa maaseudulta. Hänet otettiin kiinni ja pantiin kantamaan ristiä Jeesuksen jäljessä. 27Jeesusta seurasi suuri väkijoukko ja ryhmä naisia, jotka valittivat hänen vuokseen ja löivät kädellä rintaansa. 28
23:28
Luuk. 19:41
Jeesus kääntyi heidän puoleensa ja sanoi: »Jerusalemin tyttäret, älkää minun vuokseni itkekö. Itkekää itsenne ja lastenne vuoksi. 29
23:29
Luuk. 21:23
Tulee näet aika, jolloin sanotaan: ’Onnellisia ovat hedelmättömät, joiden kohtu ei ole synnyttänyt ja joiden rinnat eivät ole ruokkineet lasta.’ 30
23:30
Ilm. 6:16
Silloin ihmiset sanovat vuorille: ’Romahtakaa päällemme’, ja kukkuloille: ’Peittäkää meidät’. 31
23:31
1. Piet. 4:17,18
Jos tuoreelle puulle käy näin, mitä tapahtuukaan kuivalle?»

Jeesus ristiinnaulitaan

32Jeesuksen kanssa vietiin teloitettavaksi myös kaksi rikollista. 33-34

23:33–34
Matt. 5:44
Ap. t. 3:17,7:60
1. Tim. 1:13
Kun tultiin Pääkalloksi kutsutulle paikalle, sotilaat ristiinnaulitsivat rikolliset ja Jeesuksen. Jeesus sanoi: »Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät.»23:33–34 Jeesukset sanat puuttuvat eräistä merkittävistä käsikirjoituksista eikä ole varmuutta siitä, kuuluivatko ne alun perin Luukkaan evankeliumiin. Toinen rikollisista pantiin Jeesuksen oikealle ja toinen vasemmalle puolelle. Jeesuksen vaatteet jaettiin arpaa heittämällä.

35Kansa seisoi katselemassa. Paikalla oli myös kansan johtajia, jotka pilkkasivat Jeesusta: »Muita hän on kyllä auttanut. Jos hän tosiaan on Kristus, Jumalan valitsema hallitsija, niin nyt hän saa pelastaa itsensä.» 36Sotilaatkin pilkkasivat Jeesusta. He veivät hänelle hapanviiniä 37ja sanoivat: »Jos tosiaan olet juutalaisten kuningas, pelasta itsesi.» 38Jeesuksen pään yläpuolella oli kirjoitus: »Tämä on juutalaisten kuningas.»

39Myös toinen ristillä roikkuvista rikollisista pilkkasi Jeesusta: »Sinähän olet Kristus, vai mitä? Pelasta itsesi ja meidät!» 40Silloin toinen rikollinen moitti häntä: »Etkö pelkää edes Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? 41Meidän tuomiomme on sitä paitsi oikeutettu, koska me saamme, mitä olemme teoillamme ansainneet. Hän sen sijaan ei ole tehnyt mitään väärää.» 42Sitten hän sanoi: »Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.» 43

23:43
2. Kor. 12:4
Ilm. 2:7
Jeesus vastasi: »Minä vakuutan sinulle, että pääset jo tänään minun kanssani paratiisiin.»

Jeesuksen kuolema

44-45

23:44–45
Matt. 27:45–56
Mark. 15:33–41
Joh. 19:28–30
23:44–45
Mark. 15:38
Oli jo keskipäivä. Silloin aurinko pimeni ja koko maailman ylle tuli pimeys, jota kesti kolme tuntia. Temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia. 46
23:46
Ap. t. 7:59
Jeesus huusi kovalla äänellä: »Isä, jätän henkeni sinun käsiisi!» Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran.

47

23:47
Luuk. 2:20
Ap. t. 3:14
Kun sadanpäällikkö näki, mitä tapahtui, hän sanoi Jumalaa kunnioittaen: »Tämä mies oli tosiaan syytön.» 48Tämän nähtyään paikalle kerääntynyt väkijoukko lähti pois valittaen ja lyöden kädellä rintaansa. 49
23:49
Luuk. 8:2,3
Kaikki Jeesuksen tuttavat sen sijaan seisoivat kauempana tarkkailemassa tapahtumia. Siellä olivat myös naiset, jotka olivat seuranneet Jeesusta Galileasta.

Jeesuksen hautaaminen

50

23:50
Matt. 27:57–61
Mark. 15:42–47
Joh. 19:31–42
23:50
Luuk. 2:38
Yksi Suuren neuvoston jäsenistä oli nimeltään Joosef. Hän oli hyvä ja oikeamielinen mies, 51eikä hän ollut yhtynyt muiden suunnitelmiin eikä neuvoston päätökseen. Hän oli kotoisin juutalaisesta Arimatian kaupungista ja odotti Jumalan valtakuntaa. 52Joosef meni Pilatuksen23:52 Pilatuksen virkanimike oli prefekti ja hänen tehtävänään oli hallita Juudeaa Rooman edustajana. puheille ja pyysi saada Jeesuksen ruumiin haltuunsa. 53Hän otti sen ristiltä, kietoi sen pellavakankaaseen ja pani sen kallioon louhittuun hautaluolaan, johon ei ollut vielä haudattu ketään. 54Sapattia23:54 Sapatti tarkoittaa lepopäivää, jota juutalaiset viettävät lauantaisin. edeltävä päivä oli jo kääntymässä sapatiksi.

55

23:55
Luuk. 23:49
Naiset, jotka olivat seuranneet Jeesusta Galileasta, lähtivät Joosefin mukaan. He katselivat, miten Jeesuksen ruumis pantiin hautaan. 56
23:56
Matt. 28:1–10
Mark. 16:1–8
Joh. 20:1–10
23:56
Joh. 19:39
Kotiin palattuaan he valmistivat tuoksuvia voiteita ja öljyjä. Sapattina he lepäsivät, niin kuin laki määrää.