Uusi testamentti 2020 (UT2020)
17

Jeesuksen opetuksia

171

17:1
Matt. 18:6,7
Mark. 9:42
Jeesus sanoi oppilailleen:17:1 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. »Houkutusten täytyy tulla, mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat! 2Hänelle olisi parempi tulla heitetyksi mereen myllynkivi kaulassaan, kuin että hän houkuttelisi ketään näistä pienimmistä. 3
17:3
Matt. 18:15
Olkaa varuillanne!

Jos veljesi tekee väärin, pidä hänelle puhuttelu. Jos hän on pahoillaan, anna hänelle anteeksi. 4

17:4
Matt. 18:21,22
Vaikka hän tekisi väärin sinua kohtaan seitsemästi päivässä ja tulisi seitsemästi pahoittelemaan, anna hänelle anteeksi.»

5Apostolit17:5 Sana apostoli tarkoittaa valtuutettua tai lähettilästä. sanoivat Herralle: »Anna meille suurempi usko!»

6

17:6
Matt. 17:20
Herra vastasi: »Jos teidän uskonne olisi edes sinapinsiemenen kokoinen, te voisitte sanoa tälle mulperipuulle: ’Nouse juurinesi maasta ja istuta itsesi mereen’, ja se tottelisi teitä.

7Jos teillä on orja peltotöissä tai paimentamassa, niin ette te sano hänelle, kun hän palaa työstä: ’Käy heti pöytään, niin saat ruokaa.’ 8Ei, te sanotte: ’Laita minulle ruokaa ja tarjoile se minulle. Kun minä olen syönyt ja juonut, on sinun vuorosi syödä ja juoda.’ 9Ei orjaa kiitetä siitä, että hän tekee, mitä käsketään. 10Sama koskee teitä. Kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: ’Olemme mitättömiä orjia. Teimme vain velvollisuutemme.’»

Jeesus parantaa kymmenen miestä ihosairaudesta

11

17:11
Luuk. 9:51
Matkalla Jerusalemiin Jeesus kulki Samarian ja Galilean kautta. 12Kun hän tuli erääseen kylään, häntä vastaan tuli kymmenen miestä, joilla oli hankala ihosairaus.17:12 Usein käännökset tulkitsevat sairauden spitaaliksi, mutta sairauden luonne ei ole selvä. Tähän ihotautiin sairastuneita kartettiin. He pysyivät etäällä Jeesuksesta 13ja huusivat apua: »Jeesus, mestari, sääli meitä!» 14
17:14
Matt. 8:4
Kun Jeesus näki heidät, hän sanoi: »Menkää ja käykää näyttäytymässä papille.» Kun he olivat menossa, heidän ihonsa puhdistui. 15Yksi miehistä kääntyi takaisin, kun huomasi parantuneensa. Hän ylisti Jumalaa kovalla äänellä 16ja heittäytyi kasvoilleen Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Mies oli samarialainen. 17Jeesus sanoi: »Eivätkö kaikki kymmenen parantuneetkaan? Missä ne yhdeksän muuta ovat? 18Eikö muita kuin tätä toiseen kansaan kuuluvaa kiinnosta antaa kunniaa Jumalalle?» 19
17:19
Matt. 9:22
Hän sanoi miehelle: »Nouse ja mene! Pelastuit, koska olet minulle uskollinen.»

Jeesus kuvailee valtakunnan tulemista

20

17:20
Luuk. 19:11,22:18
Ap. t. 1:3,7
Kun fariseukset17:20 Fariseukset muodostivat juutalaisen uskonnollisen liikkeen. He noudattivat Vanhan testamentin käskyjä, kunnioittivat perinteitä ja omia laintulkintojaan. kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: »Ei Jumalan valtakunnan tuloa voi tarkkailla. 21
17:21
Ap. t. 28:31
Room. 14:17
Ei voi sanoa: ’Hei, se on täällä’ tai ’Hei, tuolla se on’. Jumalan valtakunta on näet teissä.»

22Oppilaille17:22 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. Jeesus sanoi: »Tulee aika, jolloin haluaisitte kovasti nähdä Ihmisen Pojan17:22 Ihmisen Poika tarkoittaa alun perin tavallista ihmistä, mutta siitä on kehittynyt arvonimi, jolla Uudessa testamentissa tarkoitetaan Jeesusta. edes yhtenä päivänä ettekä silti näe. 23

17:23
Matt. 24:23
Mark. 13:21
Luuk. 21:8
Teille sanotaan: ’Hei, tuolla’ tai ’Hei, täällä’. Älkää kuitenkaan lähtekö mihinkään tai kenenkään perään. 24
17:24
Matt. 24:27
Paluupäivänään Ihmisen Poika on näet kuin salama, joka valaisee taivaan laidasta laitaan. 25
17:25
Luuk. 9:21,22,43,44,18:31
Ensin hänen on kuitenkin kärsittävä paljon, ja tämän sukupolven pitää hylätä hänet.

26

17:26
Matt. 24:37–39
1. Piet. 3:20
Ihmisen Pojan aikana tapahtuu samoin kuin Nooan aikana, 27jolloin ihmiset söivät ja joivat, solmivat ja järjestivät avioliittoja. Tätä he jatkoivat aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Sitten tuli vedenpaisumus ja tuhosi heidät kaikki. 28Samoin tapahtui myös Lootin aikana: Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat, 29
17:29
2. Piet. 2:6
Juud. 1:7
kunnes Loot lähti Sodomasta. Sinä päivänä taivaasta satoi tulta ja rikkiä, ja se tuhosi heidät kaikki.17:29 Jumala tuhosi Sodoman ja Gomorran kaupungit niiden asukkaiden kelvottomuuden takia. Abrahamin veljenpoika Loot pakeni Sodomasta ennen tuhoa (1. Moos. 19:1-30).

30Samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. 31

17:31
Matt. 24:17,18
Mark. 13:15,16
Sen, joka on sinä päivänä kattotasanteella, ei pidä laskeutua hakemaan tavaroitaan. Sen, joka on pellolla, ei pidä kääntyä katsomaan taakseen. 32Muistakaa, miten Lootin vaimolle kävi! 33
17:33
Matt. 10:39
Se, joka yrittää turvata elämänsä, tuhoaa sen. Mutta se, joka antaa itsensä tuhoutua, pelastaa elämänsä. 34
17:34
Matt. 24:40,41
Minä sanon teille: Sinä yönä kaksi nukkuu samassa vuoteessa, ja toinen heistä otetaan mutta toinen jätetään. 35Kaksi naista on yhdessä jauhamassa, ja toinen otetaan mutta toinen jätetään.» 3617:36 Jae 36 »Kaksi on pellolla. Yksi otetaan ja toinen jätetään.» ei ole alun perin kuulunut evankeliumin tekstiin. Se on lisätty joihinkin käsikirjoituksiin jakeen Matt. 24:40 perusteella. 37
17:37
Matt. 24:28
Oppilaat kysyivät: »Missä, Herra?» Jeesus vastasi: »Missä korppikotkat, siellä raato.»