Uusi testamentti 2020 (UT2020)
6

Jeesus ruokkii tuhansia

61

6:1
Matt. 14:13–21
Mark. 6:30–44
Luuk. 9:10–17
Näiden tapausten jälkeen Jeesus lähti toiselle puolelle Galileassa olevaa järveä, jonka rannalla Tiberias on. 2Häntä seurasi suuri väkijoukko. Ihmiset olivat nähneet ne todisteet, jotka hän oli antanut parantamalla sairaita. 3Jeesus nousi kuitenkin vuorelle ja istuskeli siellä oppilaidensa6:3 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. kanssa.

4Juutalaisten pääsiäisjuhla oli tulossa.

5Jeesus katsoi ympärilleen ja huomasi, että suuri väkijoukko oli tulossa hänen luokseen. Hän sanoi Filippokselle: »Mistä voisimme ostaa leipää, että nuo saisivat syödä?» 6Tämän Jeesus sanoi kuitenkin vain koetellakseen Filipposta. Hän tiesi kyllä, mitä tekisi. 7Filippos vastasi: »Kahdellasadalla denaarillakaan emme saisi niin paljon leipää, että jokaiselle riittäisi edes vähän.»

8Simon Pietarin veli Andreas, yksi Jeesuksen oppilaista, sanoi: 9»Täällä on pieni lapsi, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi paistettua pikkukalaa. Mutta miten ne nyt riittäisivät tuollaiselle ihmismäärälle?» 10Jeesus sanoi: »Käskekää heitä valmistautumaan ruokailuun.» Rinteellä kasvoi rehevä ruohikko. Niinpä väkijoukko asettui maahan. Joukossa oli miehiä noin viisituhatta. 11Jeesus otti leivät, lausui kiitosrukouksen ja jakoi ruokailijoille niin paljon leipää ja kalaa, kuin nämä halusivat. 12Kun kaikki olivat kylläisiä, hän sanoi oppilaille: »Kerätkää ruuantähteet, ettei mitään mene hukkaan.» 13Oppilaat tekivät työtä käskettyä ja keräsivät kaksitoista korillista ohraleivän paloja, jotka olivat jääneet syömättä.

14

6:14
Joh. 1:21,7:40
Tämän todisteen nähtyään ihmiset puhuivat keskenään: »Hän on tosiaan se profeetta,6:14 Profeetta tarkoittaa Jumalan tahdon ilmoittajaa. Uudessa testamentissa sanalla viitataan usein Vanhan testamentin profeettoihin, mutta myös eräitä Uuden testamentin ajan ihmisiä kutsutaan profeetoiksi. jonka oli määrä tulla maailmaan.» 15
6:15
Joh. 18:36
Jeesus tiesi, että he aikoivat viedä hänet mennessään ja tehdä hänestä kuninkaansa. Siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin.

Jeesus kävelee veden päällä

16

6:16
Matt. 14:22–33
Mark. 6:45–52
Tuli ilta. Oppilaat6:16 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. laskeutuivat järven rantaan, 17nousivat veneeseen ja suuntasivat järven poikki Kapernaumiin. Oli jo pimeää, eikä Jeesus ollut vielä palannut heidän luokseen. 18Järvellä tuuli kovaa, ja aallot alkoivat olla vaahtopäisiä. 19Kun oppilaat olivat soutaneet viitisen kilometriä, he näkivät Jeesuksen kävelevän veden pinnalla. Hän lähestyi venettä, ja oppilaat pelästyivät. 20Jeesus sanoi: »Minä se olen. Älkää pelätkö.» 21Oppilaat olisivat päästäneet hänet veneeseen, mutta vene tuli juuri rantaan. He nousivat maihin.

Jeesus, elämän leipä

22Seuraavana päivänä väkijoukko oli yhä järven toisella puolella. Rannalla oli ollut yksi ainoa vene, johon oppilaat6:22 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. olivat nousseet. Ihmiset olivat nähneet heidän lähtevän ilman Jeesusta. 23Tiberiaksesta tuli kuitenkin veneitä lähelle sitä paikkaa, jossa Herra oli lausunut kiitosrukouksen ja jakanut leipää kaikille. 24Ihmiset nousivat veneisiin huomattuaan, ettei Jeesus enää ollut siellä sen enempää kuin hänen oppilaansakaan. He lähtivät etsimään Jeesusta Kapernaumista.

25Etsijät löysivät Jeesuksen järven toiselta puolelta ja kysyivät: »Rabbi,6:25 Hepreankielinen rabbi tarkoittaa ’herrani’. milloin sinä tänne olet tullut?» 26Jeesus vastasi: »Minä sanon teille: Ette te etsineet minua siksi, että olisitte ymmärtäneet ihmeet todisteina minusta. Te etsitte minua siksi, että saitte syödä leipää mahan täydeltä. 27

6:27
Joh. 1:32,33
Älkää ponnistelko katoavan vaan pysyvän leivän vuoksi. Ihmisen Poika6:27 Ihmisen Poika tarkoittaa alun perin tavallista ihmistä, mutta siitä on kehittynyt arvonimi, jolla Uudessa testamentissa tarkoitetaan Jeesusta. antaa teille leipää, joka vie ikuiseen elämään. Isä Jumalahan on merkinnyt hänet sinetillään.» 28Ihmiset kysyivät: »Mitä meidän sitten pitäisi tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja?» 29
6:29
1. Joh. 3:23
Jeesus vastasi: »Uskokaa häntä, jonka Jumala on lähettänyt. Siinä on tarpeeksi Jumalan tekoa.»

30

6:30
Joh. 2:18
Ihmiset sanoivat: »Minkä teon näytät meille todisteeksi siitä, että meidän pitää uskoa sinua? Mitä aiot tehdä? 31Isämme söivät mannaa autiomaassa, niin kuin pyhissä kirjoituksissa sanotaan: ’Hän antoi heille taivaasta leipää syötäväksi.’» 32Tähän Jeesus vastasi: »Minä vakuutan teille: Ei Mooses teille antanut leipää taivaasta. Minun Isäni sen sijaan antaa teille todellista taivaan leipää. 33Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän.»

34Ihmiset sanoivat: »Herra, anna meille aina sitä leipää!» 35

6:35
Matt. 5:6
Jeesus vastasi: »Minä olen6:35 Johanneksen evankeliumissa Jeesus käyttää itsestään puhuessaan kreikan kielessä painokasta minä olen -rakennetta. Sanojen ’minä olen’ käytön ajatellaan liittyvän Vanhassa testamentissa annettuun Jumalan nimen selitykseen »Minä olen se, joka olen.» (2. Moos. 3:14). elämän leipä. Se, joka tulee minun luokseni, ei takuulla jää nälkäiseksi. Se, joka luottaa6:35 Kreikankielen sanalla on luottamukseen liittyvän merkityksen lisäksi asiantilan uskomiseen liittyvä merkitys. Merkityksen painopiste vaihtelee eri asiayhteyksissä. minuun, ei ole koskaan janoinen. 36
6:36
Joh. 12:37
Mutta kuten sanoin, te olette nähneet minut ettekä silti luota minuun. 37Minun luokseni tulevat kaikki, jotka Isäni minulle antaa. Ketään luokseni tulevaa en aja pois. 38
6:38
Joh. 4:34,5:30
En ole tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani vaan lähettäjäni tahdon. 39
6:39
Joh. 10:28,17:12,18:9
Ja lähettäjäni tahto on, etten jätä ketään minulle annettua hautaansa vaan herätän jokaisen eloon viimeisenä päivänä. 40
6:40
Joh. 3:15,16,11:25,26
Tämä on Isäni tahto: se, joka näkee Pojan ja luottaa häneen, saa elää ikuisesti. Minä herätän hänet viimeisenä päivänä.»

41Juutalaisia ärsytti se, että Jeesus sanoi olevansa taivaasta tullut leipä. 42

6:42
Mark. 6:3
Joh. 7:27
He sanoivat: »Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika? Me kyllä tunnemme hänen isänsä ja äitinsä. Miten hän voi väittää laskeutuneensa taivaasta?» 43Jeesus sanoi heille: »Älkää jupisko siellä! 44Kukaan ei voi tulla minun luokseni omin avuin, vaan Isän, minun lähettäjäni, pitää vetää häntä. Mutta minä herätän viimeisenä päivänä sen, joka tulee luokseni. 45Profeettojen6:45 Profeetta tarkoittaa Jumalan tahdon ilmoittajaa. Uudessa testamentissa sanalla viitataan usein Vanhan testamentin profeettoihin, mutta myös eräitä Uuden testamentin ajan ihmisiä kutsutaan profeetoiksi. kirjoituksissa sanotaan: ’Kaikki ovat Jumalan oppilaita.’ Minun luokseni tulee jokainen, joka on kuunnellut Isää ja ottanut opikseen. 46
6:46
Joh. 1:18
Isää ei tosin ole nähnyt kukaan muu kuin hän, joka on ollut Jumalan luona. Hän on nähnyt Isän. 47Minä vakuutan teille: se, joka uskoo, saa elää ikuisesti. 48Minä olen elämän leipä. 49
6:49
Hepr. 3:17
Teidän esivanhempanne söivät mannaa vaeltaessaan asumattomalla seudulla, mutta ovat silti kuolleet. 50Tässä on teille taivaasta laskeutunut leipä. Jos joku syö sitä, hän ei kuole koskaan. 51
6:51
Hepr. 10:10
Minä olen elävä leipä, olen tullut taivaasta. Se, joka syö tätä leipää, saa elää ikuisesti. Minun ruumiini on se leipä, jonka annan, jotta maailma saisi elää.»

52Tämä sai juutalaiset väittelemään keskenään. He inttivät: »Miten hän voisi antaa meille ruumiinsa syötäväksi?» 53

6:53
Mark. 14:22–24
1. Kor. 10:16
Siihen Jeesus sanoi: »Minä sanon teille, miten asia on. Jos ette syö Ihmisen Pojan6:53 Ihmisen Poika tarkoittaa alun perin tavallista ihmistä, mutta siitä on kehittynyt arvonimi, jolla Uudessa testamentissa tarkoitetaan Jeesusta. lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. 54Se, joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, saa elää ikuisesti. Minä herätän hänet viimeisenä päivänä. 55Minun lihani on todellista ruokaa, ja minun vereni on todellista juomaa. 56
6:56
Joh. 15:4
1. Joh. 2:24,3:24
Se, joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, pysyy minussa. Minäkin pysyn hänessä. 57Elävä Isä lähetti minut, ja minä saan elämäni häneltä. Samoin saa minulta elämän se, joka syö minua. 58Tämä on se leipä, joka laskeutui taivaasta. Se ei ole sellaista kuin se leipä, jota esivanhempanne söivät ja kuolivat silti. Se, joka syö tätä leipää, saa elää ikuisesti.»

59

6:59
Matt. 4:13
Mark. 1:21
Luuk. 4:31
Näin Jeesus puhui opettaessaan Kapernaumin synagogassa.6:59 Sana synagoga on lainattu kreikan kielestä. UT:ssa se tarkoittaa tavallisimmin juutalaista rukoushuonetta, jota voitiin käyttää myös muihin kuin uskonnollisiin tarkoituksiin. Toisinaan sanalla viitataan myös ihmisjoukkoon, seurakuntaan tai muuhun vastaavaan.

Ikuisen elämän sanat

60Jeesuksen sanat kuullessaan moni oppilaista6:60 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. sanoi: »Tuo on kovaa puhetta. Kuka tuollaista voi kuunnella?» 61Jeesus tiesi, että oppilaat olivat ärsyyntyneet hänen puheistaan, ja sanoi heille: »Tästäkö te loukkaannuitte? 62Mitäs jos näette Ihmisen Pojan6:62 Ihmisen Poika tarkoittaa alun perin tavallista ihmistä, mutta siitä on kehittynyt arvonimi, jolla Uudessa testamentissa tarkoitetaan Jeesusta. nousevan sinne, missä hän ennen oli? 63

6:63
2. Kor. 3:6
Henki antaa elämän, ruumis on siinä hyödytön. Se, mitä olen teille puhunut, antaa teille Hengen ja elämän. 64
6:64
Joh. 2:25,13:11
Joukossanne on kuitenkin muutamia, jotka eivät usko.» Jeesus näet tiesi alusta alkaen, ketkä eivät uskoneet ja kuka ilmiantaisi hänet. 65Hän jatkoi: »Juuri siksi sanoinkin teille, ettei kukaan voi tulla luokseni muuten kuin Isän tahdosta.»

66

6:66
Matt. 16:13–20
Mark. 8:27–30
Luuk. 9:18–22
Tämän vuoksi monet oppilaista jättivät Jeesuksen eivätkä enää liikkuneet hänen seurassaan. 67Jeesus kysyi kahdeltatoista oppilaaltaan: »Ette kai tekin aio lähteä?» 68Simon Pietari vastasi hänelle: »Herra, kenen luokse me muka menisimme? Sinulla on sanat, jotka antavat ikuisen elämän. 69Uskomme sinuun ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä.» 70
6:70
Matt. 26:20–25
Mark. 14:17–21
Luuk. 22:21–23
Joh. 13:18,19,21–30
Jeesus sanoi: »Itsehän minä olen valinnut teidät kaksitoista. Silti yksi teistä on Paholainen.» 71Hän tarkoitti Juudasta, Simon Iskariotin poikaa. Tämä antaisi Jeesuksen ilmi, vaikka oli yksi noista kahdestatoista.