Uusi testamentti 2020 (UT2020)
18

Jeesuksen kärsimys, kuolema ja ylösnousemus

Jeesus vangitaan

181

18:1
Matt. 26:47–56
Mark. 14:43–52
Luuk. 22:47–53
18:1
Mark. 14:26
Kaiken tämän puhuttuaan Jeesus lähti oppilaidensa18:1 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. kanssa ulos. He menivät Kidroninpuron toiselle puolelle. Siellä oli puutarha, jonne hän ja oppilaat menivät. 2Jeesus oli ollut siellä monesti oppilaidensa kanssa. Paikka oli siten tuttu myös Juudakselle, Jeesuksen ilmiantajalle. 3
18:3
Ap. t. 1:16
Niinpä Juudas otti mukaansa suuren sotilasosaston sekä ylipappien ja fariseusten18:3 Fariseukset muodostivat juutalaisen uskonnollisen liikkeen. He noudattivat Vanhan testamentin käskyjä, kunnioittivat perinteitä ja omia laintulkintojaan. antamia palvelijoita. He menivät puutarhaan lyhtyjä, soihtuja ja aseita kantaen. 4Jeesus tiesi, mikä häntä odotti. Hän meni tulijoita vastaan ja kysyi: »Ketä etsitte?» 5He vastasivat etsivänsä nasaretilaista Jeesusta. Jeesus sanoi: »Tässä minä olen.»

Joukossa seisoi myös Juudas, Jeesuksen ilmiantaja. 6Kun sanat »minä olen»18:6 Johanneksen evankeliumissa Jeesus käyttää itsestään puhuessaan kreikan kielessä painokasta minä olen -rakennetta. Sanojen ’minä olen’ käytön ajatellaan liittyvän Vanhassa testamentissa annettuun Jumalan nimen selitykseen »Minä olen se, joka olen.» (2. Moos. 3:14). tulivat Jeesuksen suusta, miehet kavahtivat taaksepäin ja kaatuivat maahan. 7Jeesus kysyi uudestaan, ketä he etsivät. He toistivat etsivänsä nasaretilaista Jeesusta. 8Jeesus sanoi: »Johan minä sanoin teille, että se olen minä. Jos kerran etsitte minua, niin antakaa näiden muiden mennä.» 9

18:9
Joh. 17:12
Näin toteutuivat hänen omat sanansa: »En vienyt tuhoon ketään niistä, jotka annoit minulle.»

10Silloin Simon Pietari tarttui miekkaansa ja veti sen esiin. Hän kävi ylipapin palvelijan kimppuun ja löi irti tämän oikean korvan. Palvelijan nimi oli Malkos. 11Mutta Jeesus sanoi Pietarille: »Pane miekkasi takaisin! Jättäisinkö juomatta maljan, jonka Isä on minulle antanut?»

Jeesus viedään ylipapin eteen

12

18:12
Matt. 26:57–68
Mark. 14:53–65
Luuk. 22:63–71
Päällikön johdolla sotilaat ja juutalaisten lähettämät miehet pidättivät Jeesuksen ja sitoivat hänet. 13
18:13
Luuk. 3:2
Ap. t. 4:6
He veivät hänet ensin Hannaksen luokse, koska tämä oli Kaifaksen, sen vuoden ylipapin, appi. 14
18:14
Joh. 11:49,50
Juuri Kaifas neuvoi juutalaisia, että olisi parasta, jos yksi ihminen kuolisi koko kansan puolesta.

Pietari kieltää tuntevansa Jeesuksen

15

18:15
Matt. 26:69–75
Mark. 14:66–72
Luuk. 22:54–62
Simon Pietari seurasi Jeesusta yhdessä toisen oppilaan18:15 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. kanssa. Tämä oppilas oli ylipapin tuttava, ja hän seurasi Jeesusta ylipapin talon pihaan. 16Pietari jäi seisomaan portin ulkopuolelle. Niinpä se oppilas, joka tunsi ylipapin, meni puhumaan portinvartijalle ja toi Pietarin sisään pihaan.

17Portinvartijana toimiva nainen kysyi Pietarilta: »Et kai sinäkin ole tuon miehen oppilas?» »En ole», Pietari vastasi. 18Oli kylmä, ja palvelijat ja vartijat olivat tehneet hiilloksen ja lämmittelivät sen äärellä. Pietarikin seisoi joukossa lämmittelemässä.

Ylipappi kuulustelee Jeesusta

19Ylipappi kysyi Jeesukselta hänen oppilaistaan18:19 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. ja opetuksestaan. 20

18:20
Mark. 14:49
Joh. 7:26
Ap. t. 26:26
Jeesus vastasi: »Minä olen aina puhunut avoimesti ja kaikkien kuullen. Olen opettanut synagogassa18:20 Sana synagoga on lainattu kreikan kielestä. UT:ssa se tarkoittaa tavallisimmin juutalaista rukoushuonetta, jota voitiin käyttää myös muihin kuin uskonnollisiin tarkoituksiin. Toisinaan sanalla viitataan myös ihmisjoukkoon, seurakuntaan tai muuhun vastaavaan. ja temppelissä, missä kaikki juutalaiset kokoontuvat. Salassa en ole puhunut mitään. 21Miksi sinä minua kuulustelet? Kysy kuulijoiltani, mitä olen heille puhunut. He kyllä tietävät, mitä olen sanonut.»

22Kun Jeesus sanoi näin, hänen vieressään seisova vartija löi häntä ja sanoi: »Noinko sinä vastaat ylipapille?» 23Jeesus vastasi: »Jos puhuin sopimattomasti, niin kerro, mikä siinä oli sopimatonta. Jos taas puhuin oikein, miksi lyöt minua?»

24Hannas lähetti Jeesuksen köytettynä ylipappi Kaifaksen luokse.

Pietari kieltää taas tuntevansa Jeesuksen

25Sillä aikaa Simon Pietari seisoi lämmittelemässä. Toiset sanoivat hänelle: »Et kai sinäkin ole hänen oppilaansa?»18:25 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. »En ole», Pietari kiisti. 26Yksi ylipapin palvelijoista oli sukua miehelle, jonka korvan Pietari oli iskenyt irti. Hän sanoi: »Enkös minä nähnytkin sinut puutarhassa hänen kanssaan?» 27Pietari kiisti jälleen, ja samassa kukko kiekui.

Pilatus kuulustelee Jeesusta

28

18:28
Mark. 15:1
Kaifaksen luota Jeesus vietiin Roomaa edustavan Pilatuksen18:28 Pilatuksen virkanimike oli prefekti ja hänen tehtävänään oli hallita Juudeaa Rooman edustajana. virka-asunnolle. Oli tullut aamu. Juutalaiset eivät menneet sisään, etteivät saastuisi vaan voisivat syödä pääsiäisaterian. 29
18:29
Matt. 27:11–14
Mark. 15:2–5
Luuk. 23:2–5
Niinpä Pilatus tuli ulos heidän luokseen ja kysyi: »Mistä te syytätte tätä miestä?» 30Juutalaiset vastasivat: »Emme me olisi luovuttaneet häntä sinulle, jos hän ei olisi rikollinen.» 31Silloin Pilatus sanoi: »Pitäkää te hänet ja tuomitkaa oman lakinne mukaan.» »Ei meillä ole valtaa tuomita ketään kuolemaan», juutalaiset vastasivat. 32
18:32
Joh. 3:14,8:28,12:32
Näin tapahtui, jotta Jeesuksen ennustus toteutuisi. Hän oli aiemmin kertonut, millainen hänen kuolemansa olisi.

33Pilatus meni takaisin palatsiin ja käski tuoda Jeesuksen eteensä. Hän kysyi Jeesukselta: »Oletko sinä juutalaisten kuningas?» 34»Keksitkö tuon itse, vai väittivätkö muut niin?» kysyi Jeesus. 35»Minäkö tässä juutalainen olen?» vastasi Pilatus. »Oma kansasi ja ylipapit luovuttivat sinut minulle. Mitä olet tehnyt?» 36Jeesus vastasi: »Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se olisi, olisivat alamaiseni taistelleet, jotta en olisi joutunut juutalaisten käsiin. Kuninkuuteni ei siis ole täältä.» 37

18:37
Joh. 8:47
1. Tim. 6:13
Silloin Pilatus sanoi: »Sinä siis kuitenkin olet kuningas?» »Itsehän juuri sanoit minua kuninkaaksi», Jeesus vastasi. »Minä synnyin ja tulin maailmaan todistamaan totuudesta. Minun ääneni kuulee jokainen, joka elää totuudessa.»

Jeesus tuomitaan kuolemaan

38

18:38
Matt. 27:15–26
Mark. 15:6–15
Luuk. 23:13–25
»Totuus – mitähän sekin mahtaa olla?» Pilatus18:38 Pilatuksen virkanimike oli prefekti ja hänen tehtävänään oli hallita Juudeaa Rooman edustajana. kysyi. Hän meni taas ulos ja sanoi juutalaisille: »En ole todennut hänen syyllistyneen mihinkään rikokseen. 39Paikallisen tavan mukaisesti voisin päästää teidän mieliksenne yhden vangin vapaaksi. Haluatteko kenties, että vapautan juutalaisten kuninkaan?» 40
18:40
Ap. t. 3:14
Silloin juutalaiset nostivat metelin: »Ei häntä vaan Barabbas!» Barabbas oli rikollinen.