Uusi testamentti 2020 (UT2020)
14

Tie, totuus ja elämä

141

14:1
Joh. 14:27
Mark. 11:22
Joh. 12:44
»Älkää antako sydämenne järkkyä. Luottakaa14:1 Kreikankielen sanalla on luottamukseen liittyvän merkityksen lisäksi asiantilan uskomiseen liittyvä merkitys. Merkityksen painopiste vaihtelee eri asiayhteyksissä. Jumalaan ja luottakaa minuun. 2
14:2
Luuk. 16:9
Hepr. 11:16
Isäni talossa on monta huonetta. En kai minä muuten sanoisi, että menen laittamaan teille asunnon valmiiksi. 3
14:3
Joh. 12:26,17:24
Ja kun olen käynyt laittamassa asuntonne valmiiksi, palaan hakemaan teidät luokseni. Saatte olla siellä, missä minäkin. 4Te tiedätte tien sinne, minne minä menen.»

5Tuomas sanoi Jeesukselle: »Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Miten voisimme tuntea tien sinne?» 6

14:6
Joh. 11:25
Room. 5:2
Hepr. 10:20
Jeesus vastasi: »Minä olen14:6 Johanneksen evankeliumissa Jeesus käyttää itsestään puhuessaan kreikan kielessä painokasta minä olen -rakennetta. Sanojen ’minä olen’ käytön ajatellaan liittyvän Vanhassa testamentissa annettuun Jumalan nimen selitykseen »Minä olen se, joka olen.» (2. Moos. 3:14). tie, totuus ja elämä. Kukaan ei pääse Isän luokse muuten kuin minun kauttani. 7
14:7
Joh. 8:19
Jos olette oppineet tuntemaan minut, tunnette myös Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, koska olette nähneet hänet.»

8Filippos sanoi: »Herra, anna meidän nähdä Isä. Se riittää meille.» 9

14:9
Joh. 12:45
Kol. 1:15
Jeesus vastasi: »Olen ollut kanssanne jo kauan. Etkö ole vielä oppinut tuntemaan minua, Filippos? Jos on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Miten voit pyytää minua näyttämään hänet? 10
14:10
Joh. 7:16
Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä minussa? Se, mitä teille puhun, ei ole omasta päästäni. Isä on minussa ja tekee työtään minun kauttani. 11Uskokaa, kun sanon, että minä olen Isässä ja Isä minussa. Jos ette usko muuten, uskokaa tekojeni vuoksi. 12Minä vakuutan teille: se, joka luottaa14:12 Kreikankielen sanalla on luottamukseen liittyvän merkityksen lisäksi asiantilan uskomiseen liittyvä merkitys. Merkityksen painopiste vaihtelee eri asiayhteyksissä. minuun, pystyy tekemään samanlaisia ja suurempiakin tekoja kuin minä teen. Minä menen Isän luokse. 13
14:13
Joh. 15:7,16:23,24
1. Joh. 3:22,5:14,15
Mitä ikinä pyydättekään minun nimissäni, minä teen sen. Siten Isä kirkastuu Pojassa. 14Teen mitä tahansa, mitä pyydätte minulta nimeeni vedoten.»

Lupaus Pyhästä Hengestä

15

14:15
Joh. 15:10
»Jos rakastatte minua, noudatatte käskyjäni. 16
14:16
Joh. 15:26,16:7
Ap. t. 2:33
Pyydän Isää antamaan teille toisen rohkaisijan, joka on kanssanne ikuisesti. 17
14:17
Joh. 16:13
1. Kor. 2:14
Hän on Totuuden Henki; maailma ei voi saada Henkeä, koska se ei näe eikä tunne häntä. Te tunnette hänet, koska hän pysyy luonanne ja on teissä.

18

14:18
Matt. 18:20,28:20
En jätä teitä orvoiksi vaan tulen luoksenne. 19
14:19
Joh. 7:33,16:16
Hetken päästä maailma ei enää näe minua, mutta te näette. Minä näet elän, ja niin saatte elää tekin. 20Sinä päivänä teille selviää, että minä olen Isässä, te olette minussa ja minä olen teissä. 21Se, joka tuntee minun käskyni ja noudattaa niitä, rakastaa minua. Ja Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua. Niin rakastan minäkin, ja siksi annan hänen nähdä minut.»

22Juudas – ei Iskariot vaan eräs toinen – sanoi: »Herra, mistä syystä näyttäydyt vain meille etkä maailmalle?» 23

14:23
Ilm. 3:20
Jeesus vastasi: »Se, joka rakastaa minua, elää opetusteni mukaan. Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja teemme sinne asunnon. 24Se, joka ei rakasta minua, ei noudata opetuksiani. Eivätkä minun sanani ole minun; ne ovat Isäni ja lähettäjäni sanoja.

25Olen kertonut tämän teille nyt, kun olen vielä luonanne. 26

14:26
Luuk. 24:49
Isä lähettää teille minun nimissäni rohkaisijan, Pyhän Hengen. Hän opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne sen, mitä minä olen sanonut.

27

14:27
Joh. 16:33
Room. 5:1
Fil. 4:7
Kol. 3:15
Minä jätän teille rauhan; annan teille oman rauhani. En anna teille niin kuin maailma antaa. Rohkaiskaa sydämenne älkääkä pelätkö. 28Kuulittehan, mitä sanoin: minä menen pois, mutta palaan luoksenne. Jos rakastaisitte minua, iloitsisitte siitä, että menen Isän luokse. Hän on näet minua suurempi.

29Olen nyt kertonut teille tulevista tapahtumista etukäteen. Kun ne sitten tapahtuvat, te uskotte minua. 30

14:30
Ef. 2:2
En enää puhu kanssanne paljoa, koska tämän maailman ruhtinas on jo tulossa. Hänellä ei ole minun kanssani mitään yhteistä. 31
14:31
Joh. 10:18
Teen silti sen, mitä Isä on minun käskenyt tehdä. Teen sen, jotta maailma saisi tietää, että rakastan häntä.

Nouskaa, lähdetään täältä!»