Uusi testamentti 2020 (UT2020)
12

Jeesus voidellaan Betaniassa

121

12:1
Matt. 26:6–13
Mark. 14:3–9
Luuk. 7:36–38
Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan. Siellä asui Lasarus, jonka hän oli herättänyt kuolleista. 2Jeesuksen kunniaksi valmistettiin illallinen, jonka Martta tarjoili. Lasarus oli yksi niistä, jotka kävivät makuulle aterioimaan yhdessä Jeesuksen kanssa.

3Maria otti pullollisen aitoa ja erittäin kallista nardusöljyä. Hän voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Huone täyttyi voiteen tuoksusta.

4Juudas Iskariot – oppilas,12:4 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. joka ilmiantaisi Jeesuksen – sanoi: 5»Miksei tuota voidetta myyty ja annettu rahoja köyhille? Siitä olisi saanut vuoden tulot.» 6Tätä hän ei sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä. Hän oli varas ja käytti hallussaan olleita yhteisiä rahoja kuin omiaan. 7Jeesus sanoi Juudakselle: »Anna olla. Hän valmistelee minua hautaamista varten. 8Köyhät ovat aina luonanne, minä en.»

Juoni Lasaruksen pään menoksi

9Juutalaiset saivat tietää, että Jeesus oli Betaniassa. Suuri joukko saapui paikalle. He eivät tulleet vain Jeesuksen vuoksi vaan nähdäkseen kuolleista herätetyn Lasaruksen. 10Niinpä ylipapit päättivät tappaa myös Lasaruksen, 11

12:11
Joh. 11:45
jonka vuoksi monet juutalaisista olivat tulleet Jeesuksen luokse ja uskoivat häneen.

Riemukulkue Jerusalemiin

12

12:12
Matt. 21:1–11
Mark. 11:1–11
Luuk. 19:28–40
Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Kaupunkiin oli kerääntynyt paljon väkeä, 13ja ihmiset ottivat palmunoksia ja lähtivät Jeesusta vastaan. He huusivat:

»Hoosianna!12:13 Hepreankielinen hoosianna tarkoittaa ’auta’, mutta sitä käytetään ylistyshuutona.

Siunattu se, joka tulee Herran nimissä,

siunattu Israelin kuningas!»

14Jeesus huomasi aasin varsan ja istuutui sen selkään, niin kuin oli kirjoitettu:

15»Älä pelkää, tytär Siion!

Kuninkaasi saapuu

aasin varsan selässä.»

16

12:16
Joh. 2:22
Oppilaat12:16 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. eivät vielä silloin ymmärtäneet, mistä oli kysymys. Myöhemmin Kristuksen kirkastaminen sai heidät kuitenkin muistamaan, että näin hänestä oli kirjoitettu ja että näin hänelle tapahtui.

17Jeesuksen seurassa ollut joukko kertoi, miten hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti tämän kuolleista. 18Siksi kansa oli lähtenytkin Jeesusta vastaan, koska se oli kuullut, että hän oli tehnyt todisteeksi tällaisen ihmeen. 19Fariseukset12:19 Fariseukset muodostivat juutalaisen uskonnollisen liikkeen. He noudattivat Vanhan testamentin käskyjä, kunnioittivat perinteitä ja omia laintulkintojaan. sanoivat toisilleen: »Katsokaa nyt, emme mahda mitään. Koko maailma juoksee hänen perässään.»

Kreikkalaiset pyrkivät Jeesuksen luo

20Juhlille saapuneiden joukossa oli myös muutama kreikkalainen, jotka olivat tulleet kunnioittamaan Jumalaa. 21

12:21
Joh. 1:44,45
He tulivat Filippoksen luokse. Filippos oli kotoisin Galilean Betsaidasta. Kreikkalaiset pyysivät: »Herra, tahtoisimme tavata Jeesuksen.» 22Filippos lähti kertomaan pyynnöstä Andreakselle. Sitten he menivät yhdessä Jeesuksen puheille.

Vehnänjyvän kuolema

23

12:23
Joh. 13:31,32,17:1
Jeesus sanoi Filippokselle ja Andreakselle: »On tullut hetki, jolloin Ihmisen Poika12:23 Ihmisen Poika tarkoittaa alun perin tavallista ihmistä, mutta siitä on kehittynyt arvonimi, jolla Uudessa testamentissa tarkoitetaan Jeesusta. kirkastetaan. 24
12:24
1. Kor. 15:36
Minä vakuutan teille: Jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. 25
12:25
Matt. 10:39,16:25
Mark. 8:35
Luuk. 9:24,17:33
Se, joka rakastaa elämäänsä, tuhoaa sen; se, joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, pääsee ikuiseen elämään. 26
12:26
Joh. 14:3,17:24
1. Tess. 4:17
Jos haluaa olla minun palveluksessani, on seurattava minua. Minun palvelijani on siellä missä minäkin. Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua.

27

12:27
Mark. 14:35,36
Luuk. 12:50
Hepr. 5:7
Nyt olen järkyttynyt. Mitä osaisin sanoa? Rukoilisinko: ’Isä, pelasta minut tästä hetkestä’? Mutta minähän olen tullut juuri tätä hetkeä varten. 28Isä, kirkasta nimesi!»

Silloin taivaasta kuului ääni: »Minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen.» 29

12:29
Ilm. 10:3
Paikallaolijat sanoivat äänen kuultuaan, että ukkonen oli jyrähtänyt. Toiset väittivät, että enkeli oli puhunut Jeesukselle. 30
12:30
Joh. 11:42
Silloin Jeesus sanoi: »Ääni ei kuulunut minun vuokseni vaan teidän vuoksenne. 31
12:31
Luuk. 10:18
Joh. 16:11
Kol. 2:15
Ilm. 12:9
Nyt tämä maailma tuomitaan; nyt tämän maailman ruhtinas heitetään ulos. 32
12:32
Joh. 3:14,8:28
Ja kun minut nostetaan maan kamaralta, vedän kaikki luokseni.» 33Näin sanoessaan Jeesus viittasi siihen, miten hän kuolisi.

34Väkijoukko vastasi: »Olemme oppineet laista, että Kristus on ikuinen. Miksi sinä sanot, että Ihmisen Pojan12:34 Ihmisen Poika tarkoittaa alun perin tavallista ihmistä, mutta siitä on kehittynyt arvonimi, jolla Uudessa testamentissa tarkoitetaan Jeesusta. täytyy nousta jonnekin pois? Kuka tämä Ihmisen Poika oikein on?» 35

12:35
Joh. 1:4
Jeesus vastasi: »Vielä hetken aikaa valo on teidän keskellänne. Kulkekaa niin kauan kuin valoa riittää, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Se, joka kulkee pimeässä, ei tiedä, minne menee. 36Vielä teillä on valo. Luottakaa12:36 Kreikankielen sanalla on luottamukseen liittyvän merkityksen lisäksi asiantilan uskomiseen liittyvä merkitys. Merkityksen painopiste vaihtelee eri asiayhteyksissä. siis siihen, jotta teistä tulisi valon lapsia.»

Tämän sanottuaan Jeesus lähti ja kätkeytyi heiltä.

Ihmisten epäusko

37Vaikka Jeesus oli tehnyt ihmisille ihmeitä todisteiksi, nämä eivät uskoneet häneen. 38

12:38
Room. 10:16
Näin tapahtui, jotta profeetta12:38 Profeetta tarkoittaa Jumalan tahdon ilmoittajaa. Uudessa testamentissa sanalla viitataan usein Vanhan testamentin profeettoihin, mutta myös eräitä Uuden testamentin ajan ihmisiä kutsutaan profeetoiksi. Jesajan sanat toteutuisivat:

»Herra, kuka uskoi meidän sanomamme?

Kenelle Herra näytti vahvan käsivartensa?»

39Jesaja kertoo senkin, miksi ihmiset eivät voineet uskoa:

40

12:40
Mark. 4:12
»Hän on sokaissut heidän silmänsä

ja kovettanut heidän sydämensä,

jotta he eivät näkisi silmillään

eivätkä ymmärtäisi sydämellään;

jotta he eivät palaisi luokseni

enkä minä parantaisi heitä.»

41Jesaja sanoi näin, koska näki Kristuksen kirkkauden. Hän puhui Jeesuksesta.

42

12:42
Joh. 9:22
Kaikesta huolimatta monet juutalaisten johtajista uskoivat Jeesukseen. Fariseusten12:42 Fariseukset muodostivat juutalaisen uskonnollisen liikkeen. He noudattivat Vanhan testamentin käskyjä, kunnioittivat perinteitä ja omia laintulkintojaan. pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet uskoaan, ettei heitä olisi karkotettu synagogasta.12:42 Sana synagoga on lainattu kreikan kielestä. UT:ssa se tarkoittaa tavallisimmin juutalaista rukoushuonetta, jota voitiin käyttää myös muihin kuin uskonnollisiin tarkoituksiin. Toisinaan sanalla viitataan myös ihmisjoukkoon, seurakuntaan tai muuhun vastaavaan. 43
12:43
Joh. 5:44
Ihmisten ihailu oli heille rakkaampaa kuin Jumalan kunnia.

Sana tuomitsee

44Jeesus huusi: »Se, joka uskoo minuun, ei usko minuun vaan lähettäjääni. 45

12:45
Joh. 14:9
Se, joka näkee minut, näkee lähettäjäni. 46
12:46
Joh. 1:4
Olen tullut valoksi maailmaan, ettei kukaan minuun luottava12:46 Kreikankielen sanalla on luottamukseen liittyvän merkityksen lisäksi asiantilan uskomiseen liittyvä merkitys. Merkityksen painopiste vaihtelee eri asiayhteyksissä. jäisi pimeyteen. 47
12:47
Joh. 3:17
Jos joku kuulee sanani ja jättää noudattamatta niitä, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa vaan pelastamaan sen. 48Jos joku jättää minut ja sanani huomiotta, hänellä on kyllä tuomarinsa. Hänet tuomitaan viimeisenä päivänä sen mukaan, mitä olen puhunut. 49
12:49
Joh. 7:16
En minä puhu omiani. Isä on minut lähettäessään määrännyt, mitä minun pitää sanoa ja ilmoittaa. 50Minä tiedän, että hänen käskyssään on ikuinen elämä. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua.»