Uusi testamentti 2020 (UT2020)
1

Alussa oli Sana

Jumalan Sana

11

1:1
Joh. 17:5,10:30
Room. 9:5
Fil. 2:6
Ilm. 19:13
Alussa oli Sana.

Sana oli Jumalan luona,

ja Sana oli Jumala.

2Sana oli jo alussa Jumalan luona.

3

1:3
Room. 11:36
1. Kor. 8:6
Kol. 1:16
Hepr. 1:2
Ilm. 3:14
Kaikki syntyi sen voimasta,

eikä ilman sitä ilmaantunut mitään,

mikä on olemassa.

4

1:4
Joh. 5:26
1. Joh. 1:2
Joh. 3:19,8:12,9:5,12:35,46
Sanassa oli elämä,

ja elämä on ihmisten valo.

5Valo loistaa pimeässä,

mutta pimeys ei ole sitä käsittänyt.

Jumala lähettää Johanneksen

6

1:6
Mark. 11:30
Jumala lähetti ihmisen nimeltä Johannes. 7Hän tuli todistajaksi: todistamaan valosta, että saisi kaikki uskomaan siihen. 8Hän ei itse ollut tuo valo vaan tuli todistamaan siitä.

Todellinen valo

9Maailmaan oli tulossa todellinen valo,

joka valaisee jokaisen.

10Maailmassa hän oli,

ja hänen kauttaan maailma syntyi,

mutta se ei tuntenut häntä.

11Hän tuli omaan maailmaansa,

mutta hänen omansa

eivät ottaneet häntä luokseen.

12

1:12
Room. 8:15
Gal. 3:26,4:5,6
Ef. 1:5
1. Joh. 3:1
Niiden, jotka ottivat

ja jotka uskoivat häneen,

hän antoi tulla Jumalan lapsiksi.

13

1:13
Joh. 3:5
Jaak. 1:18
1. Piet. 1:23
1. Joh. 5:4
He eivät syntyneet ruumiin halusta

eivätkä ihmisen tahdosta

vaan Jumalasta.

14

1:14
Mark. 1:11
Kol. 2:9
1. Tim. 3:16
1. Joh. 1:1–3
Sana tuli ihmiseksi

ja asettui asumaan meidän keskellemme.

Me katsoimme hänen kirkkauttaan

– kirkkautta, jonka ainoa lapsi Isältä perii.

Sana oli täynnä hyvyyttä1:14 Sana on perinteisesti käännetty armoksi. Kreikan sanalla on armon lisäksi muun muassa hyvyyden, lahjan, suloisuuden ja suosion merkityksiä. ja totuutta.

Johannes todistaa Jeesuksesta

15Johannes todisti hänestä ja huusi: »Hän on se, josta sanoin: ’Minun jälkeeni tuleva pääsee edelleni, koska hän oli olemassa jo ennen minua.’»

16

1:16
Room. 5:17
Kol. 2:10
Hänen täyteydestään me kaikki

saimme entistä enemmän hyvyyttä.

17

1:17
Gal. 3:19
Lain välitti Mooses,

hyvyyden ja totuuden toi Jeesus Kristus.

18

1:18
Matt. 11:27
Joh. 7:28,29
Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt.

Hänet kuvaili meille ainoa

ihmiseksi syntynyt Jumala,

joka on aina Isänsä luona.

Johannesta tentataan

19

1:19
Matt. 3:1–12
Mark. 1:1–8
Luuk. 3:1–18
1:19
Joh. 5:33
Juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja näitä avustavia Leevin heimolaisia Johanneksen luokse. Nämä kysyivät häneltä, kuka hän oli. 20
1:20
Joh. 3:28
Ap. t. 13:25
Johannes kertoi heille kiertelemättä, miten asia oli, ja myönsi, ettei hän ollut Kristus. 21Häneltä kysyttiin: »Kuka sinä sitten olet? Eliako?» Johannes kielsi olevansa Elia. Häneltä kysyttiin, oliko hän profeetta.1:21 Profeetta tarkoittaa Jumalan tahdon ilmoittajaa. Uudessa testamentissa sanalla viitataan usein Vanhan testamentin profeettoihin, mutta myös eräitä Uuden testamentin ajan ihmisiä kutsutaan profeetoiksi. Johannes kielsi jälleen. 22Silloin he sanoivat hänelle: »Kerro, kuka olet. Muuten emme voi vastata niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanottavaa sinulla on itsestäsi?» 23
1:23
Mark. 1:3
Johannes sanoi:

»Minä olen ääni,

joka huutaa asumattomalla seudulla:

’Tasoittakaa Herralle tie!’

Niinhän jo profeetta Jesaja ennusti.»

Kastamisesta

24Fariseukset1:24 Fariseukset muodostivat juutalaisen uskonnollisen liikkeen. He noudattivat Vanhan testamentin käskyjä, kunnioittivat perinteitä ja omia laintulkintojaan. olivat lähettäneet edustajia, 25jotka kysyivät Johannekselta: »Miksi sitten kastat ihmisiä vedellä, jos et kerran ole Kristus, Elia etkä profeetta?»1:25 Profeetta tarkoittaa Jumalan tahdon ilmoittajaa. Uudessa testamentissa sanalla viitataan usein Vanhan testamentin profeettoihin, mutta myös eräitä Uuden testamentin ajan ihmisiä kutsutaan profeetoiksi. 26

1:26
Mark. 1:7,8
Johannes vastasi: »Minä kastan vedellä. Teidän luonanne on kuitenkin jo mies, jota ette tunne. 27Hän tulee minun jälkeeni. Minä en ole tarpeeksi arvokas edes avaamaan hänen sandaalinsa remmiä.»

28Tämä tapahtui Betaniassa, missä Johannes oli kastamassa. Betania sijaitsi Jordanjoen toisella puolella.

Jeesus on Jumalan Poika

29

1:29
Matt. 3:13–17
Mark. 1:9–11
Luuk. 3:21,22
1:29
1. Kor. 5:7
Matt. 1:21
Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Hän sanoi: »Katsokaa, Jumalan Karitsa, joka ottaa kantaakseen maailman synnin! 30Hän on se, josta sanoin: ’Minun jälkeeni tuleva pääsee edelleni, koska hän oli olemassa jo ennen minua.’ 31Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri siksi tulinkin kastamaan ihmisiä vedellä, että Israel oppisi tuntemaan hänet.»

32

1:32
Matt. 3:16
Johannes todisti: »Olen nähnyt, miten Henki laskeutui taivaasta kuin kyyhkynen ja jäi hänen päälleen. 33
1:33
Mark. 1:8
Minäkään en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut kastamaan, sanoi minulle: ’Se, jonka päälle näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa Pyhällä Hengellä.’ 34
1:34
Matt. 3:17
Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tässä on Jumalan Poika.»

Ensimmäiset oppilaat

35

1:35
Matt. 4:18–22
Mark. 1:16–20
Luuk. 5:1–11
Seuraavana päivänä Johannes seisoi kahden oppilaan1:35 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. seurassa, 36kun Jeesus kulki taas ohi. Johannes sanoi: »Katsokaa, Jumalan Karitsa!» 37Hänen sanansa kuultuaan oppilaat lähtivät seuraamaan Jeesusta. 38Jeesus kääntyi, näki heidän seuraavan häntä ja kysyi: »Mitä etsitte?» He sanoivat hänelle: »Rabbi»1:38 Hepreankielinen rabbi tarkoittaa ’herrani’, mutta sillä voidaan puhutella kunnioittavasti myös opettajaa. – sana tarkoittaa opettajaa – »minne olet majoittunut?» 39Jeesus sanoi: »Tulkaa, niin näette.» Niinpä he menivät ja näkivät, missä Jeesus majaili. He olivat loppupäivän hänen luonaan. Iltapäivä oli jo pitkällä, kello oli yli kolmen.

40Andreas oli Simon Pietarin veli. Hän oli toinen niistä oppilaista, jotka kuulivat Johanneksen sanat ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. 41Andreas etsi ensin veljensä Simonin ja kertoi hänelle: »Olemme löytäneet Messiaan!» – sana on kreikaksi Kristus ja tarkoittaa Voideltua. 42

1:42
Matt. 16:18
Ef. 2:20
1. Kor. 1:12
Andreas vei Simonin Jeesuksen luokse. Jeesus katsoi tätä ja sanoi: »Sinä olet Simon, Johanneksen poika. Sinun nimesi on tästä lähtien Keefas» – sana tarkoittaa kalliota ja on käännettynä Pietari.

Filippoksen ja Natanaelin kutsuminen

43

1:43
Mark. 1:14
Seuraavana päivänä Jeesus halusi lähteä Galileaan. Hän tapasi Filippoksen ja sanoi tälle: »Seuraa minua.» 44Filippos oli kotoisin Betsaidasta, samasta kaupungista kuin Andreas ja Pietari. 45
1:45
Matt. 2:23,21:11
Ap. t. 3:22,23
Filippos etsi Natanaelin ja kertoi hänelle: »Olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeetat ovat ennustaneet. Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista.» 46Natanael vastasi: »Voisiko Nasaretista muka tulla jotain hyvää?» »Tule niin näet», Filippos sanoi.

47Jeesus näki Natanaelin tulevan ja sanoi: »Siinä on kunnon israelilainen, läpeensä vilpitön mies!» 48»Mistä sinä minut tunnet?» Natanael kysyi, ja Jeesus vastasi: »Näin sinut viikunapuun alla jo ennen kuin Filippos pyysi sinua mukaansa.» 49

1:49
Matt. 16:16,27:42
Joh. 6:69
Natanael sanoi: »Rabbi,1:49 Hepreankielinen rabbi tarkoittaa ’herrani’. sinä olet Jumalan Poika! Sinä olet Israelin kuningas!» 50Jeesus vastasi: »Senkö vuoksi uskot minuun, että sanoin nähneeni sinut viikunapuun alla? Tulet vielä näkemään suurempiakin asioita.» 51Hän jatkoi: »Minä vakuutan teille: saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien kulkevan ylös alas siellä, missä Ihmisen Poika1:51 Ihmisen Poika tarkoittaa alun perin tavallista ihmistä, mutta siitä on kehittynyt arvonimi, jolla Uudessa testamentissa tarkoitetaan Jeesusta. on.»