Uusi testamentti 2020 (UT2020)
2

Jumala lähettää Pyhän Hengen

21

2:1
Ap. t. 20:16
1. Kor. 16:8
Kun tuli viideskymmenes päivä pääsiäisestä, helluntai, kaikki olivat kokoontuneet yhteen. 2
2:2
Ap. t. 4:31
Äkkiä taivaalta kuului kuin kovan tuulen kohina. Ääni täytti koko sen talon, jossa he olivat. 3
2:3
Matt. 3:11
He näkivät jotain, joka muistutti tulen liekkejä. Ne jakautuivat ja laskeutuivat jokaisen päälle. 4
2:4
Ap. t. 4:31,9:17
Mark. 16:17
Ap. t. 10:46
Kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja alkoivat puhua itselleen vierailla kielillä sitä, mitä Henki sai heidät julistamaan.2:4 Kielillä puhuminen tarkoittaa sitä, että henkilö puhuu itselleen käsittämätöntä kieltä. Kieli voi olla muualla tunnettu tai tuntematon kieli.

5Jerusalemissa oli hurskaita juutalaisia. He olivat lähtöisin kaikista maailman kansoista, ja 6ääni keräsi koolle suuren väkijoukon. Kaikki hämmästyivät, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. 7He kyselivät ihmeissään: »Eivätkös kaikki nämä puhujat ole galilealaisia? 8Miten me kaikki kuulemme heidän puhuvan omaa äidinkieltämme? 9Paikalla on partilaisia, meedialaisia ja elamilaisia. Täällä on väkeä Mesopotamiasta, Juudeasta, Kappadokiasta, Pontoksesta, Aasian maakunnasta, 10Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta. Jotkut ovat käymässä Roomasta. 11Jotkut ovat juutalaisia ja toiset juutalaisiksi kääntyneitä. On kreetalaisia ja arabialaisia. Silti me kaikki kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teoista.» 12Kaikki olivat ihmeissään ja kyselivät epätietoisina toisiltaan, mistä mahtoi olla kyse. 13Jotkut kuitenkin arvelivat pilkallisesti: »Nuo ovat tainneet vetää päänsä täyteen makeaa viiniä!2:13 Voi tarkoittaa myös tuorepuristettua käymätöntä rypälemehua.»

Pietarin helluntaipuhe

14Pietari nousi seisomaan, ja muut yksitoista nousivat hänen kanssaan. Hän korotti äänensä ja sanoi: »Juutalaiset ja kaikki te muutkin, jotka asutte Jerusalemissa! Painakaa mieleenne, mitä sanon teille. 15

2:15
Matt. 20:3
Nämä ihmiset eivät todellakaan ole humalassa, niin kuin luulette. Kellokin on vasta yhdeksän aamulla. 16Tämä on sitä, mistä profeetta2:16 Profeetta tarkoittaa Jumalan tahdon ilmoittajaa. Uudessa testamentissa sanalla viitataan usein Vanhan testamentin profeettoihin, mutta myös eräitä Uuden testamentin ajan ihmisiä kutsutaan profeetoiksi. Joelin kirjassa kerrotaan:

17’Jumala sanoo: Viimeisinä päivinä

vuodatan Henkeäni jokaiseen.

Silloin poikanne ja tyttärenne profetoivat,

nuoret näkevät näkyjä

ja vanhukset enneunia.

18Noina päivinä vuodatan Henkeäni

palvelijoilleni, miehille ja naisille,

ja he profetoivat.

19Näytän ihmeitä taivaan korkeudessa

ja merkkejä alhaalla maan päällä:

verta, tulta ja tupruavaa savua.

20

2:20
Matt. 24:29
Aurinko hehkuu pimeyttä

ja kuu vuotaa verta

ennen kuin koittaa Herran päivä,

suuri ja häikäisevä.

21

2:21
Ap. t. 4:12
Room. 10:13
1. Kor. 1:2
Joka silloin kutsuu Herraa avuksi, pelastuu.’

22

2:22
Ap. t. 10:38
Israelilaiset! Kuunnelkaa, mitä sanon! Jeesus Nasaretilainen oli mies, jonka Jumala oli teitä varten valinnut. Tiedättehän, että merkiksi tästä Jumala teki hänen kauttaan voimatekoja ja ihmeitä. 23
2:23
Luuk. 18:32
Tämä mies luovutettiin muukalaisten käsiin, niin kuin Jumala oli ennalta päättänyt ja nähnyt hyväksi. Te tapoitte hänet, kun annoitte heidän ripustaa hänet ristille. 24
2:24
Ap. t. 3:15
1. Kor. 2:8
2. Kor. 4:14
Jumala kuitenkin nosti hänet ylös kuoleman kärsimyksistä. Ei kuolema olisikaan voinut pitää Jeesusta vallassaan, 25sillä Daavid sanoo hänestä:

Näin, että Herra olisi aina luonani

ja tukisi minua niin, etten horju.

26Siksi sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee.

Ruumiinikin elää toivossa,

27

2:27
Ap. t. 13:35
ettet sinä, Herra, hylkää henkeäni manalaan2:27 Manala (kreikaksi hādēs) on kuolleiden valtakunta.

etkä anna pyhän palvelijasi maatua.

28Olet osoittanut minulle elämän tien.

Saan nähdä kasvosi, sinä täytät minut ilolla.’

29

2:29
Ap. t. 13:36
Veljet! On toki myönnettävä, että myös esi-isämme Daavid kuoli ja että hänet haudattiin. Hänen hautansa on meidän nähtävissämme vielä nykyisinkin. 30Daavid oli profeetta, ja Jumala oli vannonut hänelle valan ja luvannut asettaa valtaistuimelle hänen jälkeläisensä. Daavid tiesi tämän, 31
2:31
Ap. t. 13:32,24:15,26:7,28:20
ja siksi hän osasi ennustaa Kristuksen ylösnousemuksen ja sanoa, että ’häntä ei hylätty manalaan2:31 Manala (kreikaksi hādēs) on kuolleiden valtakunta. eikä hänen ruumiinsa tarvinnut maatua’. 32
2:32
Ap. t. 3:15,4:10,5:30,10:40,13:30
Luuk. 24:48
Tämän Jeesuksen Jumala herätti kuolleista, ja me kaikki todistamme siitä. 33
2:33
Luuk. 24:29
Joh. 14:16
Hänet korotettiin Jumalan oikealle puolelle. Koska hän oli saanut Isän lupaaman Pyhän Hengen, hän on nyt vuodattanut sen meillekin, niin kuin näette ja kuulette. 34
2:34
Mark. 12:36
Ei Daavid noussut itse taivaaseen vaan sanoo:

’Herra sanoi Herralleni:

istu oikealla puolellani,

35kunnes alistan vihollisesi

korokkeeksi jalkojesi alle.’

36

2:36
Ap. t. 5:30,31
Koko Israelin kansa voi siis olla varma siitä, että Jumala teki Jeesuksen Herraksi ja Kristukseksi – sen saman Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.»

37

2:37
Hepr. 4:12
Tämä sai kuulijat tuntemaan piston sydämessään, ja he kysyivät Pietarilta ja muilta apostoleilta2:37 Sana apostoli tarkoittaa valtuutettua tai lähettilästä.: »Mitä meidän pitäisi tehdä, veljet?» 38
2:38
Matt. 3:11
Pietari vastasi: »Muuttakaa elämänne suunta2:38 Kreikassa oleva sana on aiemmin käännetty katumisena, kääntymisenä tai parannuksen tekemisenä, mutta se tarkoittaa laajemmin mielen tai suunnan muutosta. ja ottakaa kaste Jeesuksen Kristuksen nimissä, jotta saisitte syntinne anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. 39
2:39
Joh. 10:16
Ef. 2:13
Tämä lupaus koskee teitä ja teidän lapsianne ja kaikkia niitäkin, jotka ovat kaukana täältä – keitä tahansa, joita Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.»

40

2:40
Mark. 9:19
Fil. 2:15
Pietari todisti vielä pitkään ja kehotti kuulijoita: »Pelastautukaa näiden kierojen nykyihmisten keskeltä.» 41Ne, jotka ottivat vastaan hänen sanomansa, kastettiin. Uskovien joukko kasvoi sinä päivänä noin kolmellatuhannella hengellä.

42Kääntyneet noudattivat apostolien2:42 Sana apostoli tarkoittaa valtuutettua tai lähettilästä. oppia. He elivät tiiviinä yhteisönä, rukoilivat ja viettivät ehtoollista murtaen leipää.

Uskovien elämäntapa

43Apostolit tekivät monia ihmeitä, ja kaikki olivat peloissaan. 44

2:44
Ap. t. 4:32,34–37
Uskovat pitivät kuitenkin yhtä, ja kaikki oli heille yhteistä. 45He myivät koko omaisuutensa ja jakoivat kaiken keskenään sen mukaan, mitä kukin tarvitsi. 46
2:46
Luuk. 19:47,24:30
Ap. t. 20:7,27:35
Joka päivä he kokoontuivat uskollisesti temppelissä, ja kotona he viettivät ehtoollista ja aterioivat iloisesti mutta vaatimattomasti. 47
2:47
Luuk. 2:20,2:52
Ap. t. 4:4,4:14,6:7,11:21,24,12:24,19:20
He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja joka päivä Herra kasvatti pelastuneiden joukkoa.