Uusi testamentti 2020 (UT2020)
15

Kristuksen ylösnousemus

151

15:1
Room. 1:16
15:1
1. Kor. 3:5
Veljet ja sisaret, julistan teille ilosanomaa, jonka jo olemme teille kertoneet ja jonka olette ottaneet pysyvästi vastaan. 2
15:2
1. Kor. 1:21
2. Kor. 6:1
Gal. 3:4
Se pelastaa teidät, jos säilytätte sanoman sellaisena kuin sen teille kerroin. Muuten olette ryhtyneet uskoviksi turhaan.

3

15:3
Gal. 1:4
1. Piet. 2:24
Ennen kaikkea välitin teille sen, mikä aiemmin välitettiin minulle: Kristus kuoli syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. 4
15:4
Matt. 12:40
Mark. 8:31
Hänet haudattiin ja herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. 5
15:5
Luuk. 24:34
Mark. 16:14
Hän näyttäytyi Keefakselle ja sitten kaikille kahdelletoista. 6Sitten hän ilmestyi kerralla yli viidellesadalle veljelle ja sisarelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin nukkuneet pois. 7Sen jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille15:7 Sana apostoli tarkoittaa valtuutettua tai lähettilästä..

8

15:8
Ap. t. 9:5
1. Kor. 9:1
Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minulle. Minähän olen vähän kuin vajavaisena syntynyt. 9
15:9
Ef. 3:8
1. Tim. 1:15
Ap. t. 8:3
Gal. 1:13
Fil. 3:6
1. Tim. 1:13
Olen apostoleista mitättömin enkä oikeastaan edes ansaitse apostolin nimeä, koska vainosin Jumalan kirkkoa. 10
15:10
Room. 15:18
1. Kor. 3:10
Hyvyydessään15:10 Sana on perinteisesti käännetty armoksi. Kreikan sanalla on armon lisäksi muun muassa hyvyyden, lahjan, suloisuuden ja suosion merkityksiä. Jumala on silti tehnyt minusta sen mikä olen, eikä hänen hyvyytensä minua kohtaan ole ollut turhaa. Olenhan raatanut raskaammin kuin kukaan muu apostoli – tai en minä vaan Jumala, joka on hyvyydessään ollut tukenani.

11Niinpä siis julistan samaa kuin nuo muutkin, ja te olette sen uskoneet.

Kuolleiden ylösnousemus

12

15:12
Mark. 12:18
Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleiden joukosta, miten jotkut teistä väittävät, etteivät kuolleet nouse ylös? 13Jos kuolleet eivät nouse ylös, ei Kristustakaan herätetty. 14Ja jos Kristusta ei herätetty, on meidän julistuksemme yhtä tyhjän kanssa samoin kuin teidän uskonne. 15
15:15
Ap. t. 2:32
Siinä tapauksessa meidät todetaan epäluotettaviksi todistajiksi, jotka valehtelevat Jumalan herättäneen Kristuksen kuolleista. Sitähän hän ei ole tehnyt, jos kuolleita kerran ei herätetä. 16
15:16
Room. 8:11
Jos kuolleita ei herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. 17Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, te uskotte turhaan ja olette yhä syntienne vallassa. 18
15:18
1. Tess. 4:14
Siinä tapauksessa nekin, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskoen, ovat tuhon omia. 19Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikkein säälittävimpiä ihmisiä.

20

15:20
Ap. t. 26:23
Tosiasiassa Kristus on esikoisuhri:15:20 Esikoisuhri tarkoittaa kaikesta tuotosta, erityisesti sadosta saatua ensimmäistä osaa, joka uhrataan Jumalalle. Paavalin mukaan Kristuksen ylösnousemus on esikoisuhri, joka vaikuttaa muiden kuolleiden ylösnousemuksen. Vrt. Room. 11:16. hänet on herätetty kuolleiden joukosta ensimmäisenä. 21
15:21
Room. 5:12
Joh. 11:25
Room. 5:17
Koska kuolema sai alkunsa ihmisestä, alkoi myös ylösnousemus ihmisestä. 22Niin kuin kaikki kuolevat Aadamin vuoksi, tehdään kaikista eläviä Kristuksen vuoksi. 23
15:23
1. Tess. 4:15
Ilm. 20:4,5
Jokainen nousee ylös omalla vuorollaan: ensin Kristus ja sitten Kristuksen omat, kun hän palaa takaisin. 24Kristus voittaa kaikki muut vallat, mahdit ja voimat ja luovuttaa kuninkuuden Isälle Jumalalle, ja sitten tulee loppu. 25
15:25
Mark. 12:36
Kristuksen on näet hallittava, kunnes hän on alistanut kaikki viholliset jalkojensa alle.

26

15:26
Ilm. 20:14,21:4
Vihollisista viimeisenä kukistuu kuolema, 27
15:27
Ef. 1:22
Hepr. 2:8
sillä »kaikki alistettiin hänen jalkojensa alle». Kun sanotaan, että kaikki on alistettu Kristukselle, tarkoitetaan tietysti kaikkea paitsi alistajaa itseään eli Jumalaa. 28
15:28
1. Kor. 3:23,11:3
Ja kun kaikki on alistettu Pojalle, alistetaan hänet itsensä sille, joka antoi kaiken hänen hallintaansa. Näin Jumala hallitsee kaikkea kaikin tavoin.

29Jos kuolleita ei herätetä ollenkaan, miksi jotkut sitten antavat kastaa itsensä heidän puolestaan? Mitä väliä heidän teollaan on? 30Entä miksi me elämme jatkuvassa vaarassa? 31

15:31
Room. 8:35
Veljet ja sisaret, minä teen kuolemaa joka päivä. Vakuutan tämän sen ylpeyden kautta, jota tunnen teistä Herramme Kristuksen Jeesuksen edessä. 32
15:32
Ap. t. 19:23
2. Kor. 1:8
Olisiko minun arkijärjellä ajatellen kannattanut taistella Efesoksessa petoja vastaan? Jos kuolleita ei herätetä, niin

»syödään ja juodaan,

sillä huomenna kuollaan».

33Älkää eksykö!

»Huono seura hyvät tavat hävittää.»

34

15:34
Room. 13:11
Tulkaa järkiinne älkääkä tehkö syntiä. Jotkut eivät näet tiedä Jumalasta mitään. Sanon tämän, jotta häpeäisitte.

Ylösnousemusruumis

35Joku saattaa kysyä: »Miten kuolleet herätetään? Millainen ruumis heillä silloin on?» 36

15:36
Joh. 12:24
Typerä kysymys! Se, minkä kylvät, ei tule eläväksi, ellei se ensin kuole. 37Ja kun kylvät, et kylvä tulevaa kasvia vaan pelkän jyvän, joko vehnänjyvän tai jonkin muun. 38Jumala kuitenkin antaa sille sellaisen varren, siis sellaisen ruumiin, kuin tahtoo. Jokainen kylvetty siemen saa oman vartensa.

39Ei kaikki lihakaan ole samanlaista. Ihmislihan lisäksi on kotieläinten, lintujen ja kalojen lihaa. 40

15:40
Matt. 13:43
On olemassa taivaallisia ja maallisia ruumiita, mutta taivaallisten kirkkaus on aivan toista kuin maallisten. 41Auringon loiste eroaa kuun ja tähtien valosta, ja tähtienkin kirkkaudessa on eroa.

42Samanlainen on kuolleiden ylösnousemus. Se, mikä tuhoutui kylväessä, herää katoamattomana. 43

15:43
Fil. 3:21
Se, mikä kylväessä oli mitätöntä, herää mahtavana. Se, mikä kylväessä oli heikkoa, herää voimakkaana. 44Fyysinen ruumis, joka kylvettiin, herää hengellisenä ruumiina. Jos on olemassa fyysinen ruumis, on myös hengellinen. 45
15:45
Joh. 5:21
Kirjoituksissahan sanotaan: »Aadamista, ensimmäisestä ihmisestä, tuli elävä olento.» Uudella Aadamilla on kuitenkin Henki, joka tekee eläväksi.

46Ihmisen ensimmäinen ruumis ei siis ole hengellinen vaan fyysinen. Hengellinen ruumis tulee vasta sen jälkeen. 47

15:47
Joh. 3:13
Ensimmäinen ihminen oli tehty maasta, mutta uusi ihminen on peräisin taivaasta. 48Maasta tehdyt ihmiset ovat samanlaisia kuin ensimmäinen maasta tehty ihminen; taivaallisista ihmisistä taas tulee samanlaisia kuin ensimmäinen taivaallinen ihminen. 49
15:49
Room. 8:29
Samoin kuin olemme olleet maasta tehdyn ihmisen kaltaisia, meistä tulee taivaallisen ihmisen kaltaisia.

Kuolema on voitettu

50

15:50
Joh. 3:6
Veljet ja sisaret, minä sanon teille, etteivät lihaa ja verta olevat ihmiset voi periä Jumalan valtakuntaa. Tuhoutuva ei voi saada omakseen katoamattomuutta. 51
15:51
Matt. 24:31
1. Tess. 4:15–17
Ilm. 11:15
Minä paljastan teille salaisuuden: Kaikki eivät nuku pois, mutta me kaikki muutumme. 52Se käy hetkessä, silmänräpäyksessä, kun torvi soi lopun merkiksi. Se näet soi, ja silloin kuolleet herätetään katoamattomina ja me muutumme. 53
15:53
2. Kor. 5:4
Tämän tuhoutuvan ruumiin on pukeuduttava katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen ihmisen on pukeuduttava kuolemattomuuteen. 54Ja kun tuhoutuva puetaan katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, toteutuvat nämä kirjoitusten sanat:

»Kuolema on nielty ja voitettu.

55Missä sinun voittosi on, kuolema?

Kuolema, missä on myrkkypistimesi?»

56

15:56
Room. 3:20
Kuoleman pistin tarkoittaa syntiä, ja synti saa voimansa laista. 57
15:57
Room. 8:37
2. Kor. 2:14
Kiitos kuitenkin Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen vuoksi.

58

15:58
Hepr. 6:10
Ilm. 14:13
Olkaa siis lujia ja järkkymättömiä, rakkaat veljet ja sisaret, ja tehkää ahkerasti Herran työtä. Tiedättehän, ettei Herran vuoksi nähty vaiva ole turhaa.