Raamattu 1992 (KR92)
1

Ensimmäinen osa

1—8

Palatkaa minun luokseni!

11

1:1
Esra 5:1
Neh. 12:16
Dareioksen toisena hallitusvuotena, sen kahdeksantena kuukautena, tuli profeetta Sakarjalle, Berekjan pojalle, Iddon pojanpojalle, tämä Herran sana:

2»Herra on ankarasti vihastunut teidän isiinne. 3

1:3
Mal. 3:7
Julista siis kansalle nämä Herran Sebaotin sanat:

– Palatkaa minun luokseni,

niin minä palaan teidän luoksenne,

sanoo Herra Sebaot.

4»Älkää tehkö niin kuin isänne! Aikaisemmat profeetat julistivat heille: ’Näin sanoo Herra Sebaot: Palatkaa vääriltä teiltänne ja lakatkaa tekemästä pahaa!’ Mutta teidän isänne eivät kuunnelleet minua, eivät välittäneet puheistani, sanoo Herra.

5– Missä isänne nyt ovat?

Entä profeetat? Elävätkö hekään ikuisesti?

6Mutta minun sanani ja käskyni,

jotka minä annoin palvelijoitteni, profeettojen, julistaa,

ovat kaikki käyneet toteen

teidän isienne kohdalla.»

He tutkivat itseään ja myönsivät: »Niin kuin Herra Sebaot oli sanonut tekevänsä meille pahojen töittemme ja syntiemme vuoksi, niin hän on myös tehnyt.»

Ensimmäinen näky: myrttilaakson ratsastajat

7Dareioksen toisena hallitusvuotena, yhdennentoista kuukauden eli sebat-kuun kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä, tuli Herran sana profeetta Sakarjalle, Berekjan pojalle, Iddon pojanpojalle.

Profeetta kertoo:

8Minä näin yöllä näyn. Mies ratsasti punaruskealla hevosella ja pysähtyi myrttipensaita kasvavaan laaksoon. Hänen jäljessään ratsasti toisia miehiä punaruskeilla, vaaleanruskeilla ja valkoisilla hevosilla.

9Minä kysyin: »Herrani, keitä nämä ratsastajat ovat?» Enkeli, joka puhui kanssani, vastasi: »Sinä saat tietää, keitä he ovat.» 10Myrttipensaiden keskelle seisahtunut mies sanoi: »Nämä ovat ratsastajia, jotka Herra on lähettänyt kulkemaan maata pitkin ja poikin.» 11He ilmoittivat Herran enkelille, joka oli seisahtunut myrttipensaiden keskelle: »Me olemme kulkeneet maata ristiin rastiin, ja yhä on kaikkialla hiljaista.» 12

1:12
2. Aik. 36:21+
Sen kuultuaan enkeli lausui: »Herra Sebaot, kuinka kauan kestää, ennen kuin armahdat Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja? Olethan ollut niille vihoissasi jo seitsemänkymmentä vuotta.» 13Silloin Herra lohdutti enkeliä ja puhui hänelle lempeästi.

14Enkeli, joka puhui kanssani, lausui minulle: »Julista ja sano: Näin sanoo Herra Sebaot:

– Minä rakastan palavasti Jerusalemia,

minä puolustan Siionia.

15

1:15
Jes. 47:6
Mutta minä vihaan niitä kansoja,

jotka kerskuvat olevansa turvassa.

Kun minä hetkeksi

vihastuin omalle kansalleni,

nuo kansat tekivät sen kärsimyksen raskaaksi.

16»Sen tähden Herra sanoo:

– Minä käännyn jälleen Jerusalemin puoleen

ja armahdan sitä.

Minun temppelini rakennetaan sinne,

sanoo Herra Sebaot.

Mittanuora pingotetaan Jerusalemin yli,

koko kaupunki rakennetaan uudelleen.

17

1:17
Jes. 14:1,52:9
»Julista edelleen:

Näin sanoo Herra Sebaot:

– Vielä tulee minun kaupungeissani

vallitsemaan yltäkylläisyys.

Vielä minä annan Siionille lohdutuksen,

vielä minä valitsen Jerusalemin omaksi kaupungikseni.»

2

Toinen näky: sarvet ja sepät

21Sitten sain nähdä neljä sarvea. 2Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani: »Mitä nämä tarkoittavat?» Hän vastasi: »Nämä sarvet tarkoittavat niitä kansoja, jotka ovat hajottaneet Juudan, Israelin ja Jerusalemin asukkaat ympäri maailmaa.»

3Sen jälkeen Herra antoi minun nähdä neljä seppää. 4Minä kysyin: »Mitä he aikovat tehdä?» Hän vastasi: »Nuo sarvet ovat hajottaneet Juudan asukkaat ympäri maailmaa, niin ettei kukaan ole voinut enää nostaa päätään. Nuo sepät taas ovat tulleet pelottamaan viholliskansat pois ja murskaamaan niiden sarvet, joilla ne ovat puskeneet Juudan maata ja karkottaneet sen asukkaat kaikkialle maailmaan.»

Kolmas näky: mies ja mittanuora

5Tämän jälkeen näin miehen, jolla oli kädessään mittanuora. 6Kysyin häneltä: »Mihin olet menossa?» Hän vastasi: »Menen mittaamaan Jerusalemia nähdäkseni, kuinka leveä ja pitkä siitä tulee.» 7Juuri silloin astui esiin se enkeli, joka oli puhunut kanssani, ja toinen enkeli tuli häntä vastaan 8

2:8
Jes. 49:19,20
ja sanoi hänelle: »Juokse sanomaan tuolle nuorelle miehelle näin:

– Jerusalemin ympärille

ei enää rakenneta muureja,

niin paljon asukkaita ja karjaa

siellä on tulevina aikoina.

9

2:9
Ps. 46:6
Jes. 60:19
Minä olen tulimuuri sen ympärillä

– sanoo Herra –

ja asun sen keskellä täydessä kirkkaudessani.»

Pelastuksen lupauksia

10– Pois, pois!

Paetkaa pohjoisesta maasta,

sanoo Herra.

Minä olin hajottanut teidät

kaikkiin ilmansuuntiin,

sanoo Herra.

11Pois, pois Babylonista!

Lähtekää sieltä, Siionin asukkaat!

12

2:12
5. Moos. 32:10
Ps. 17:8
Herra Sebaot on oman kunniansa tähden lähettänyt minut niiden kansojen luo, jotka ovat ryöstäneet teitä. Hän sanoo niille näin:

– Joka koskee minun kansaani,

se koskee minun silmäterääni.

13Minä kohotan käteni noita kansoja vastaan,

ja ne joutuvat omien orjiensa ryöstösaaliiksi.

Silloin te tiedätte, että Herra Sebaot on minut lähettänyt.

14

2:14
Jes. 12:6
Sef. 3:14
Sak. 9:9
– Iloitse ja riemuitse,

tytär Siion!

Katso, minä tulen

ja asetun asumaan sinun luoksesi,

sanoo Herra.

15

2:15
Jes. 14:1
Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan, ja niistäkin tulee hänen kansaansa. Hän itse asettuu asumaan sinun luoksesi. Silloin sinä ymmärrät, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun luoksesi. 16
2:16
Sak. 1:17
Herra ottaa pyhässä maassaan Juudan omaksi kansakseen ja valitsee jälleen Jerusalemin omaksi kaupungikseen.

17

2:17
Hab. 2:20
Sef. 1:7
– Vaietkoot kaikki ihmiset Herran edessä!

Herra astuu esiin pyhästä asunnostaan.