Raamattu 1992 (KR92)
2

Kristuksen nöyryys

21Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos Henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, 2

2:2
Room. 15:5+
niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli. 3
2:3
Room. 12:10+
Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. 4
2:4
1. Kor. 10:24+
Älkää tavoitelko vain omaa etuanne vaan myös muiden parasta. 5Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli.

6

2:6
Joh. 1:1
2. Kor. 4:4
Kol. 1:15
Hepr. 1:3
Hänellä oli Jumalan muoto,

mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan

olla Jumalan vertainen

7

2:7
Jes. 53:2
Room. 8:3
2. Kor. 8:9
Gal. 4:4
Hepr. 4:15
vaan luopui omastaan.

Hän otti orjan muodon

ja tuli ihmisten kaltaiseksi.

Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa,

8

2:8
Mark. 10:45
Joh. 10:17,18
Hepr. 2:9,5:8,12:2
hän alensi itsensä

ja oli kuuliainen kuolemaan asti,

ristinkuolemaan asti.

9

2:9
Ps. 110:1
Jes. 52:13,53:12
Ap. t. 2:33
Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken

ja antanut hänelle nimen,

kaikkia muita nimiä korkeamman.

10

2:10
Jes. 45:23
Joh. 5:23
Room. 14:11
Ilm. 5:8
Jeesuksen nimeä kunnioittaen

on kaikkien polvistuttava,

kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla,

11

2:11
Ap. t. 2:36
Room. 10:9,14:9
1. Kor. 8:6
Ilm. 5:13
ja jokaisen kielen on tunnustettava

Isän Jumalan kunniaksi:

»Jeesus Kristus on Herra.»

Jumalan lapset maailmassa

12

2:12
1. Piet. 1:17
Siksi, rakkaat ystävät, niin kuin olette aina totelleet minua, kun olen ollut luonanne, totelkaa vielä enemmän nyt, kun olen poissa: tehkää peläten ja vavisten työtä pelastuaksenne. 13
2:13
Joh. 15:5
2. Kor. 3:5
Hepr. 13:21
Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. 14Tehkää kaikki nurisematta ja empimättä, 15
2:15
Dan. 12:3
Matt. 5:16
Ef. 5:8
jotta olisitte moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia Jumalan lapsia tämän kieroutuneen ja turmeltuneen sukukunnan keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla, 16
2:16
2. Kor. 1:14
1. Tess. 2:19
kun pidätte esillä elämän sanaa2:16 Toisen tulkinnan mukaan: pysytte elämän sanassa., ja minä voin Kristuksen tulemisen päivänä ylpeillä siitä, että en ole turhan vuoksi ponnistellut ja nähnyt vaivaa. 17
2:17
Room. 15:16
2. Tim. 4:6
Vaikka minun, kun toimitan teidän uskonne uhripalvelusta, olisi lopuksi uhrattava henkeni, minä iloitsen ja riemuitsen kaikkien teidän kanssanne. 18
2:18
2. Kor. 13:11+
Iloitkaa ja riemuitkaa tekin samalla tavoin minun kanssani.

Timoteus ja Epafroditos

19

2:19
Ap. t. 16:1+
Herraan Jeesukseen luottaen toivon voivani pian lähettää Timoteuksen luoksenne. Saanhan sitten itsekin rohkeutta, kun kuulen miten asiat siellä ovat. 20Minulla ei ole ketään hänen vertaistaan, joka yhtä vilpittömästi huolehtisi teidän parhaastanne, 21
2:21
2. Tim. 4:10,16
sillä kaikki ovat kiinnostuneita vain omasta edustaan eivätkä Jeesuksen Kristuksen asiasta. 22Mutta Timoteuksen luotettavuuden te tunnette: yhdessä minun kanssani hän on uurastanut evankeliumin hyväksi kuin poika isänsä rinnalla. 23Toivon siis voivani lähettää hänet matkaan heti kun saan tietää, miten minun itseni käy. 24
2:24
Fil. 1:26
Herraan luottaen uskon, että pääsen itsekin pian tulemaan luoksenne.

25Nyt minun kuitenkin täytyy lähettää teidän luoksenne veljemme Epafroditos, työ- ja taistelutoverini. Hän on myös teidän lähettinne, joka tuli palvelemaan minua ollessani avun tarpeessa, 26ja hän on ikävöinyt teitä kaikkia ja ollut huolissaan siitä, että te olette kuulleet hänen sairastuneen. 27Sairas hän todella oli, aivan kuolemaisillaan, mutta Jumala armahti häntä, eikä vain häntä vaan myös minua, etten saisi uutta surua entisten lisäksi. 28Olen sitäkin innokkaampi lähettämään hänet takaisin, jotta te saisitte ilon nähdä hänet jälleen ja että itsekin voisin olla huolettomampi. 29

2:29
Room. 16:2
1. Kor. 16:16–18
1. Tess. 5:12
Ottakaa siis hänet Herran palvelijana iloiten vastaan ja kunnioittakaa hänen kaltaisiaan! 30Hänhän oli Kristuksen työn vuoksi vähällä kuolla, kun vaaransi henkensä auttaakseen minua siinä, missä te ette voineet auttaa.